• Pondělí, 22. červenec 2019
  • Svátek má Rukojmí Magdaléna

Tak to mi hlava nebere. Vám ano?
Počet návštěv: 1104

Tak to mi hlava nebere. Vám ano?

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

V Parlamentních Listech jsem „zavadil“o článek vše znalého (spíše však pro někoho užitečného idiota) Jana Zieglera, ve kterém věren své  pověstné nenávisti vůči komunistům, se v souvislosti s církevními restitucemi nezapomněl „decentně“ zmínit, jak se prý „soudruzi ukázali jako mimořádně špatní hospodáři“, což prý dokazuje i měnová reforma z roku 1953, v níž  přiznali, že během pěti let přivedli stát ke krachu a to i přes nesmírný ukradený (rozuměj církevní) majetek. A tak tomu, podle pana Zieglera, prý mělo být i s církevním majetkem. Apropó, takový „krach“ by dnes potřeboval i náš stát, aby se z těch problémů konečně dostal!

Podle pana Zieglera prý odborníci z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze ve studii z roku 2008 porovnali výdaje státu na církve   v letech 1948–2007 a zisk z ukradeného církevního majetku. Podle této studie byly prý církve okradeny o 168,6 miliard korun. Takže náboženské společnosti se prý chovají ještě velkoryse, když nepožadují zpátky peníze, o které protiprávně přišly, si myslí pan Ziegler.

     Nevím, jakou matematickou logikou se autoři k  těmto údajům o zisku státu v letech 1948-2007 dopracovali, protože není dost jasné, v čem byly vlastně církve okradeny. Domnívám se, že autoři opomněli jeden fakt, že i když byl majetek církvím zabaven, církve ve státě nepřestaly existovat. Nemám však žádný přehled o tom, kolik farností, kněží a dalšího personálu či jiných věcí s církví souvisejících v době od r. 1948 do r. 2007 existovalo, nicméně tyto subjekty a persony byly po celou tu dobu nějakým způsobem státem finančně podporovány z čehož vyplývá, že stát měl pro fungování církví nemálo výdajů ze státního rozpočtu. Pan Ziegler si však vždy umí poradit tak, aby vše, co lze zaonačit v něčí neprospěch, neváhá učinit. Tak tomu je i v tomto případě.

     Asi by nebylo od věci, kdyby sám nějak zdůvodnil či doložil, jak, z čeho a jakým způsobem přišel stát k zisku z ukradeného církevního majetku, když měl podle nějaké studie stát okrást církve 168,6 mld. korun. Nu a když už jsme u té „krádeže“, ještě by pan Ziegler mohl upřesnit, kam všechny ty „ukradené“ peníze šly, kdo se z nich měl dobře, kdo se jimi obohatil, nebo z nich měl nějaký osobní prospěch. Otázku pokládám jako protiargument tomu, jak asi byli „odměněni“ ti politici, kteří se zasadili a (bohužel) také prosadili církevní restituce! Jen nenapravitelný idealista a naivní člověk si může myslet, že i když hlavními protagonisty v prosazení restitucí byli (věřící) příslušníci KDU-ČSL, jim blízcí z TOP 09 resp. další „věřící“ ateisté, že to všichni dělali „z lásky k Bohu“.

     Dnes, při jakési snaze pravicové „virtuální reality“ odluky církve od státu, resp. predikovaně vedené propagaci a snaze o odluce církve od státu, se kromě peněz, vyplácených v rámci finančního vyrovnání za nevydaný majetek, snaha o odluku zdá být jen jen nějakou vzdálenou vizí či utopí, neboť jak  se zdá, navzdory těmto proklamacím stát neprojevuje nejmenší faktickou snahu církev od státu skutečně

odloučit. Bylo by možné se domnívat, že když už byly (bohužel) církevní restituce prosazeny, že stát bude umořovat jen pohledávky v rámci nevydaného majetku, ale že už více do církví nebude investovat. Opak je pravdou. Jakkoli byla, je a bude církvím státem vrácena část majetku, jejíž hodnota jde do miliard korun, měla by už církev  umět z toho nejen žít, ale také hradit všechny své stávající výdaje do toho, co má, resp. co jí už „zase“ patří. „Odborníků“ a „poradců“ přes finance má jistě dost. Nebo že bych se snad mýlil? Proto jaksi nechápu však, proč stát ještě velkoryse přispívá církvím na církevní školství, na služby sociální péče, rozvojovou a humanitární atd., atd., jak se o tom můžeme přesvědčit  dále:

     Jen v roce 2017 od ministerstva školství dostalo církevní školství téměř 1,6 miliardy korun a ostatní církevní a náboženské společnosti 1,9 milionu korun. V roce 2017 působilo v ČR 138 církevních škol, předškolních a školských zařízení, které dostaly o 142,4 milionu korun více než v roce 2016.  Aby toho nebylo málo, tak v roce 2017:  Ministerstvo práce poslalo církvím 284 miliony korun, z toho 91 milion na služby sociální péče, 54,6 milionu na aktivní politiku zaměstnanosti, 75,8 milionu korun pak bylo použito na společné programy ČR a EU a 32,8 milionu na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Také církvím a náboženským společnostem přispělo naše ministerstvo zahraničí, které uvolnilo 85 milionů korun, z toho na rozvojovou zahraniční pomoc 59,1 milionu a na humanitární pomoc 21.8 milionu korun. Ministerstvo zemědělství dalo 45 milionů, Úřad vlády 8,7 milionu, ministerstvo životního prostředí  2,5 milionu korun,  ministerstvo zdravotnictví 9,9 milionu Kč, ministerstvo spravedlnosti 1,1 milionu korun, ministerstvo vnitra 12,7 milionu  korun a konečně i ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo téměř 8,6 milionu korun.

        Osobně si myslím, že to není normální. Když už církev dosáhla restitucemi svého a chce být jako taková  samostatná a nezávislá na státu, veškerou agendu, na kterou dosud v nemalé míře přispívá stát (viz výše) by již měla realizovat ze svého. Takto to ovšem vychází, že kromě oficiálních příjmů-kompenzací  za nevrácené majetky, dostávají  navíc další miliony a miliardy, což v konečném výsledku může být několik dalších desítek miliard korun navíc proti tomu, co bylo původně dohodnuto. Samozřejmě, že zase  v neprospěch nás občanů! (Zdroj:https://www.denik.cz/z_domova/cirkve-loni-od-statu-dostaly-3-6-miliardy-a-dve-miliardy-v-restitucich-20180507.html).

    Pro upřesnění nutno dodat, že jako finanční náhrada v rámci majetkového vyrovnání byla (podle dohodnutého splátkového harmonogramu) byls jen v roce 2017 vyplacena částka 2,1 miliardy korun, které dostaly církve, které se státem uzavřely dohodu. Kromě těchto financí však církve dostaly další miliony či lépe miliardy korun na svou další činnost resp. existenci (viz výše), i když ani v tomto případě nechápu, proč by se měla církev angažovat v oblastech, se kterými má pramálo společného! To mi fakt hlava nebere a pokud je někdo, kdo tomu lépe rozumí, nechť tento  finanční „guláš“ rozumně vysvětlí. Možná by to pomohlo panu Zieglerovi lépe pochopit, jak ti komunisti nebohou církev okradli a jak je jim i dnes zase ubližováno, když se po ní chce, aby jejich příjmy v rámci církevních restitucí byly zdaněny. Jen tak mimochodem, jedno desáté přikázání Boží zní: „Nepožádáš statku bližního svého“. (Nezcizuj, nežádej  majetek druhých lidí). Jiné říká: „Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního“. Nebo také: „Nebudeš závistivý ani chamtivý“ A jaká je církevní skutečnost?

Jiří  B a ť a , 5. března 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

06.03.2019 20:09

Je zbytečné se zabývat takovými idioty,jako je pan Ziegler.Už jeho německé jméno o něm vypovídá,co je zač.Když se vezme v úvahu,že mu ty jeho blitky dobře platí,nemůžete od něho nic jiného očekávat.


 
Německo debatuje o posílení bezpečnosti na koupalištích

Německo debatuje o posílení bezpečnosti na koupalištích

Německo kvůli častým násilným incidentům debatuje o posílení bezpečnosti či zavedení zvláštní policejní ochrany na koupalištích, uvedly České noviny. Člověk by na základě názorů politické a mediální elity přitom čekal, že obohacení přináší prakticky jen pozitiva. Navíc bych předpokládal, že „vděční uprchlíci“, kteří musí děkovat andělům strážným – politickým neziskovkám – že přežili plavbu přes moře, budou mít vody na pár let plné kecky. Vody možná ano, ale jisté výhledy na koupalištích se jen tak neomrzí, což? Nesmíme ani naznačovat.

 No to je výborný předsedo KDU-ČSL Marku Výborný. Vy snad ještě budete chtít abychom bývalým nacistům a jejich potomkům byli vděčni za jejich zvěrstva.

No to je výborný předsedo KDU-ČSL Marku Výborný. Vy snad ještě budete chtít abychom bývalým nacistům a jejich potomkům byli vděčni za jejich zvěrstva.

Je to skutečně výborný milí spoluobčané. Našel se další politik, jenž je nakloněn uspořádání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v České republice a opět je to světe div se-lidovec. Není Vám tady už něco nápadného??? Nesmrdí to tady??? Nejprve se s nimi bratříčkoval Havel se Schwarzenbergem a v poslední době si s nimi potřásá rukou Herman, Bělobrádek a otevřeně je podporuje sám předseda lidovců Výborný. Vy jste snad schopni ve své drzosti navrhnout sjezd sudeťáků v Lidicích, Ležácích a dalších vypleněných vesnicích.

Poslední domácí zprávy

SMŮLA NA PATÁCH

SMŮLA NA PATÁCH

Web Česká justice přinesl dne 17. července 2019 zprávu o „spícím soudci“ u Městského soudu v Praze. Za postoj ke zmíněné nepřístojnosti...