• Čtvrtek, 20. červen 2019
  • Svátek má Rukojmí Květa

Tříkrálová sbírka, aneb i taková je církev!
Počet návštěv: 1088

Tříkrálová sbírka, aneb i taková je církev!

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika, a to na základě osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne  15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejména zákon č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách). Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií.

    Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, ale často se věnuje rovněž zahraničním projektům. Její krédem je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Z hlediska zákona je Charita Česká republika církevní právnickou osobou dle  Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb.

   Člověk s povrchním myšlením přejde tuto skutečnost naprosto nevšímavě, aniž by si uvědomil závažnost a podstatu tohoto vysoce humánního subjektu. Jak výše uvedeno, Charita Česká republiky (dost nechápu, proč není název vyskloňovaný, koho, čeho čí: Charita České republiky, Česká republika přece není žádní Charita!). Ale to není v tomto případě vůbec podstatné, protože to podstatné je, že tento humánní subjekt  je církevní právnickou osobou a je součástí římskokatolické církve. Ani to není nic mimořádného, kdyby se však církev tak hamounsky a chamtivě nedrala za bohatstvím a na vrácení údajně svého majetku v rámci církevních restitucí.

     Je skutečností, že v době „totality“ církev římskokatolická, ale i některé další církve, fungovaly ve svém sakrálním režimu bez výrazných finančních nedostatků, neboť jejich činnost(kromě peněz tzv. do zvonečku a podobně) byla financována státem ze státního rozpočtu. Dnes, po nabytí platnosti zákona o církevních restitucích dostává církev římskokatolická každoročně cca 2,7 miliardy Kč náhrad, kromě toho byly církvi vráceny nemalé majetky, řada nemovitostí, jsou jim stále vypláceny jisté finance na pokrytí režijních výdajů ve výši okolo 170 milionů ročně a přesto jsou představitelé církve stále nespokojeni a přesvědčení, že jim stát stále ještě mnohé dluží, že toho mají málo, že zdanění vyplacených náhrad je nemorální a pod.

    Když už je řeč o (ne)morálnosti pak není od věci se ptát, zda je morální když církev, která má ve svém poslání vysoce humánní  a dobročinné cíle, pak navzdory tomu, že jak výše uvedeno, má ve srovnání s dobou totality značné finanční prostředky, získaní církevními restitucemi, přesto bezskrupulózně až nestydatě  pořádá různé akce jako jsou veřejné sbírky, charitativní a podobné aktivity, v nichž spoléhá na „dobrosrdečnost, láskyplnost, soucit, křesťanskou povinnost“, obecně řečeno naivitu a hloupost občanů, kteří na takové akce a aktivity církve finančně přispívají. Jaké jsou či také bývají výsledky takových dobročinných akcí? Dovolím si citovat poznatky a zkušenosti  anonymního občana, který se na výsledcích konkrétně Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která byla v režii římskokatolické církve (viz výše) zcela náhodně  zúčastnil:

„….vezl jsem docela dost velké množství vín na jednu akci přes pána z Charity Praha. Fakt docela velká objednávka, desítky kartonů osobně vybraného vína kolem 600,- Kč za láhev. Vezl jsem to do super XYZ hotelu na Kampě. Rezervováno tam bylo kompletní patro, stoly se prohýbaly jídlem a pitím ( víno tam ještě nebylo), před hotelem stál nejhůř MB. Docela jsem koukal, v jakém stylu to bylo, Francie se může jít zahrabat. Půlka z mnou dovezených vín šla přímo do auta nějakým papalášům z Charity, ale to jsem neřešil. Pak mi byly předány peníze, vše „keš“,  bez papírů a já jen tak mezi řečí se při nastupování do auta venku zeptal, co je to za akci.  Můžete hádat: jedna, dvě, tři...nevíte? Bylo to totiž  počítání výnosu skončené Tříkrálové sbírky Charity česká republika  za celou Prahu. Udělalo se mi dost šoufl a upřímně, jsem měl slzy na krajíčku....“                                                                                   

     Co myslíte, je to od církve  normální, morální, etické, v souladu s Božími přikázáními a dalšími církevními atributy? Má to církev zapotřebí, nebo je to důkaz jejich nemravnosti, nemorálnosti, neskromnosti, chamtivosti? Má smysl podporovat falešné humánní a dobrovolné sbírky všeho druhu, když víme, že o výsledky sbírek se podělí, jak se říká „napřed pán a potom pes“ (pánu maso, psovi kost)? Není pochyb, že řada lidí se o takovém dělení jejich příspěvkové a křesťanské dobročinnosti nedozví a budou nadále uvědoměle a křesťansky (spíše však hloupě a naivně) přispívat ve sbírkách všeho druhu a  ti, co si toto nemorální jednání církve uvědomí,  se snad budou snažit budou takovému bezcharakternímu a nemorálnímu jednání církve římskokatolické bránit. Resumé: Že je (představitele církve, kdyby to bylo možné), hanba a stud rukou Boží nefackuje!

Jiří  B a ť a , 18. března 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
SMĚJÍCÍ SE BESTIE 2

SMĚJÍCÍ SE BESTIE 2

19.03.2019 23:18

A největší " sranda " je, že ty peníze vlastně vyžebraj za pomoci dětí a dělají potom, jako by to dávala církev katolická ze svého.


 
Čeněk Urbanec

Čeněk Urbanec

19.03.2019 12:29

Mám trochu problém s formulací: "...vráceny nemovitosti, majetek..."! NIC jim nemohlo být vráceno, když to měly pouze k užívání-dokonce ani některé kostely nebyly církve! Ta šílenost s církevní loupeží je už v dějinách, a jestli ještě někdy budeme chtít návrat k právnímu státu, musíme vrátit tyto "zákony" do nulity! A zbytek je prostě jen popis toho, jak jsme za třicet let zničili rozum pro choutky šamanů a jejich ratlíků...


 
Petr Majevský

Petr Majevský

18.03.2019 20:01

Církve byly zvyklé,že si mohly dělat,co je napadne a okrádat lidi pod jakoukoliv záminkou.Dnes to nejde a tak budou církve stále nespokojené.


 
Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu?  Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu? Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Kdepak asi skončí Velká Británie, dnes varovný příklad světové demokracie? Podle  ankety z 12. června 2019 by konzervativci s ohledem na jednokolový volební systém, ve kterém vítěz „bere vše“, obsadili v parlamentu 395 mandátů. Labouristé by byli druzí se 151 poslanci. Liberálové by skončili až čtvrtí s 26 křesly a Faragova strana by jako v minulosti „ostrouhala“. Třetí by byla Skotská národní strana s 59 zástupci v dolní komoře britského parlamentu.

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. Jak to tedy bylo? Výbuch v Hirošimě byl rovnocenný asi 13 kilotunám TNT (54 TJ). Podle největších odhadů účinek výbuchu v Hirošimě okamžitě zabil asi 70 000 lidí.

Trump „honí několik zajíců“; na Floridě zahájil volební kampaň za své druhé zvolení, poslal tisíce vojáků na Blízký východ proti Íránu a souhlasil, že hranici s Mexikem bude chránit jen ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD ale trvá

Trump „honí několik zajíců“; na Floridě zahájil volební kampaň za své druhé zvolení, poslal tisíce vojáků na Blízký východ proti Íránu a souhlasil, že hranici s Mexikem bude chránit jen ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD ale trvá

Donald Trump si vzal velké sousto; „honí několik zajíců“ najednou; na Floridě zahájil kampaň za své druhé zvolení do Bílého domu. Navíc poslal tisíce vojáků na Blízký východ v kampani proti Íránu a „na žádost demokratů“ souhlasil v Kongresu, že hranici s Mexikem bude chránit jen ocelová bariéra. Na 5,7 miliardách USD (cca 127 miliard Kč) šéf Bílého domu trvá.

Místo epilogu - DOPIS MATCE VŠECH

Místo epilogu - DOPIS MATCE VŠECH

Milá Přírodo, už tomu bude třiasedmdesát let, co jsi dovolila, abych přišel na tento svět. V té době ještě zuřila druhá světová válka a moje rodička musela prchat se mnou v kočárku před nálety bombardérů do úkrytu na břehu řeky Odry. Tam jsem coby půldruha roku starý klučina spal při zurčení vody na brodech;, baldachýn hustých pobřežních houštin mě skrýval před pálícím sluncem, ale už jsem vnímal pískot komárů a trylky zpěvného ptactva. Když válka končila, louky voněly a kvetly kopretiny, zvonky, vlčí máky, pryskyřníky, kohoutci, chrpy, pomněnky, lilie zlatohlavé… Nejrannější mládí jsem doslova prožil v čase Tvého rozkvětu. 

Poslední domácí zprávy