• Čtvrtek, 18. duben 2019
  • Svátek má Rukojmí Valérie

NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH ALENY VITÁSKOVÉ
Počet návštěv: 456

NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH ALENY VITÁSKOVÉ

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

První jarní den přinesl další zastavení na nekonečné křížové cestě pronásledování Aleny Vitáskové orgány trestního řízení. U Krajského soudu v Brně proběhlo odvolací řízení ve věci jejího stíhání kvůli jmenování bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu. Senátu soudců z povolání předsedala Halina Černá.

Paní obžalovaná se z účasti omluvila, takže jednání mělo povahu souboje obhájce a státní zástupkyně, jejichž duel rozsoudila usnesením předsedkyně senátu. Obhájce doplnil písemné odůvodnění odvolání stručným zdůrazněním jeho hlavních tvrzení. Samozřejmě navrhl zproštění obžaloby. Naproti tomu státní zástupkyně rozpitvala  hříchy paní obžalované a navrhla nepodmíněný trest vězení v trvání 42 měsíců.

Pokud by soud vyhověl žalobkyni, s písemným vyhotovením rozsudku by přišel příkaz k nástupu trestu. Proto mi při čekání na rozhodnutí během porady senátu naháněla hrůzu představa Aleny Vitáskové mezi „čorkařkami“ v domě smutku na přiléhavé adrese Rozkoš 990 ve Světlé n.S. Dost na tom, že tam musela prožít několik měsíců její blízká spolupracovnice Michaela Schneidrová, než ji odtamtud vyprostil Nejvyšší soud ČR.

Po krátké přestávce předsedkyně senátu vyhlásila usnesení, jímž senát zrušil rozsudek  a uložil Okresnímu soudu v Jihlavě znova o věci jednat a rozhodnout. V odůvodnění přesvědčivě a s neúprosnou logikou podrobila důkladnému rozboru tvrzení obou stran. Odmítla pochybnosti obhajoby o místní příslušnosti jihlavských okresních orgánů. Velkou péči věnovala odůvodnění tvrzení, že Alena Vitásková se skutečně dopustila protiprávního jednání jmenováním Renaty Vesecké, která neměla zákonem vyžadovanou předepsanou praxi v energetice. Vysvětlila, že pravomoc místopředsedy Energetického regulačního úřadu zákon vymezuje jako oprávnění zastupovat předsedu úřadu v plném rozsahu jeho pravomoci a odpovědnosti. Místopředseda proto musí mít kvalifikaci rovnocennou s předsedovou a těmto nárokům Renata Vesecká nevyhověla, byť měla za sebou skvělou právnickou kariéru. V té souvislosti se vyjádřila  kriticky o způsobu, jakým bývalá nejvyšší státní zástupkyně svou kvalifikaci prokazovala.

Ale zpochybnila i část vývodů jihlavského žalobce a na nich postaveného rozsudku. Vytkla nesprávnost úvah o způsobení škody vyplácením odměny neplatně jmenované Renatě Vesecké a její nevymahatelnost. Upozornila na nevhodnost výběru citované judikatury. Zejména však zkritizovala nevěnování pozornosti povaze pohnutek Aleny Vitáskové, která je určující pro posouzení, zda její jednání skutečně bylo trestným činem. Dokonce poznamenala, že žalobce neměl žalovat, dokud neměl vyjasněnu povahu pohnutek. Okresnímu soudu uložila znova vyslechnout paní obžalovanou a některé svědky, popř. výběr svědků doplnit. Doplnění dokazování má směřovat právě k objasnění pohnutek Aleny Vitáskové. Připomínám, že paní obžalovaná vysvětluje jmenování Renaty Vesecké nezbytností obsazení funkce a dlouhodobými nezdary v hledání vhodné osoby, způsobilé řídit desítky právníků a vedení rozsáhlé právní agendy úřadu.

Orgány činné v trestním řízení znepříjemňují Aleně Vitáskové život od jara r.2013 a není vůbec jisté, že ji přestanou trápit ještě v letošním roce. Vedle „jihlavské“ kauzy ji čeká pokračování procesu, vedeného u Krajského soudu v Brně v souvislosti s vydáním licencí dvěma fotovoltaickým elektrárnám o silvestrovské noci v r.2010. V této věci již byla pravomocně zproštěna, ale díky zlovolnosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, projevené podáním dovolání v její neprospěch, ji Nejvyšší soud ČR vrací zpět ke krajskému soudu.

Je to pro ni další nepříjemná zátěž, byť pokyny Nejvyššího soudu ČR nalézacímu soudu vyznívají jednoznačně v její prospěch: zproštění má být důkladněji odůvodněno. Celkově je tato „péče“ orgánů činných v trestním řízení kuriozním protikladem k ocenění jejího života a práce státním vyznamenáním. Přiřazuje ji k dalším významným osobnostem, jejichž potíže působí dojmem, že dobrý vztah s prezidentem republiky má účinky polibku smrti.


 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

22.03.2019 19:49

To bude asi další Nedokončená.


 

22.03.2019 07:10

Pro současnost je příznačné, že mainstreamem dnes neprobíhá dehonestace mafiemi pronásledovaných osob. Pokusy o propagandistické ovlivnění veřejnosti selhaly. Kmotři již dvakrát naletěli, když se chtěli zbavit při ryku sdělovacích prostředků jim nebezpečných osob. Poprvé to bylo v případě vsetínského starosty pana Čunka, jemuž dehonestace vynesla spoustu preferenčních hlasů občanů. Pomluvy zapůsobily jako ta nejlepší reklama. Další v pořadí byl ing. Babiš. Nepřetržitá štvanice z něho udělala hvězdu první velikosti. Normálně uvažující lidé, jichž je většina pochopili, že těm, kdo věnují pomluvám nepřetržitě dny i noci jde o něco jiného. Jde jim o zajištění beztrestnosti všerozkrádajících mafií ve stovkách miliard korun Všichni jsme pochopili, že odsouzení těchto lidí (jak prokázala následná soudní přelíčení s vyneseních osvobozujícího rozsudku) nepřineslo své plody a neziničilo zločinecké struktury v naší společnosti. (Na naší politické scéně). A tak voliči dali jasně najevo, že budou většinově volit přesně toho, k kým si vyřizovali kmotři přes média své účty. Už dvakrát se stalo, že dehonestace přinesla pomlouvaným (pro média dopředu vinným) obří popularitu. A tak zprvu masmédii veřejně pronásledovaná paní ing. Alena Vitásková zmizela z obrazovek i novodobých plátků. Všechny další pletichy musí probíhat v tichosti, aby se o tom veřejnost nedozvěděla. Jen tak mohou být akce proti nevinným úspěšné. Veřejné propírání by vyneslo ing. Vitáskovou do nadoblačných výšin popularity. Stala by se pro většinu příkladem. Lidé již prohlédli, že jde o manipulaci a destrukci, tak se začali bránit tím, že veřejně propírané kauzy se stávají reklamou pro postižené. Bylo třeba změnit taktiku. Tyto případy (politické kauzy) se propadly do mlčení. Veřejnost se tentokrát nesmí nic dovědět. Vše se odehrává za jejimi zády. To je ovšem jenom další důkaz toho, že ti, kdo manipulují s masmédii mají schopnost společně, organizovaně křičet nebo společně mlčet. Jsou tedy ovládány stejnými strukturami. Tím společným rykem i mlčením usvědčují sami sebe z toho, jaká společneská vrstva je vlastní. Tato stádovitost svědčí o provázanosti mainstreamu s podsvětím, které takové monstrprocesy řídí. ...Rád bych se ještě zmínil o SPD a Tomio Okamurovi, i když tyto dva případy zdánlivě spolu nesouvisí. I zde se rozhostilo ticho. Špendlík není slyšet spadnout. To tocho je tu proto, že řev by mu vynesl obří zisk v preferencích jeho hnutí. Kmotři a zájmové struktury se ho pokusí zničit za pomoci infiltrovaných osob. Tato akce je v běhu. (Zdroj z 21. 3.: Ae news, nahrávky ze spiknutí jako důkaz). Kdo nemá rád spiklenecké teorie a rád je seznámen s fakty, zde má podklady k bádání. Pokud Okamurovo hnutí nemá být na naší politické scéně, pak také nebude. Tyto nahrávky nás přesvědčí o obří politické manipulaci, v níž hlavní slovo má podsvětí. Lhostejno, kdo tím podsvětím manipuluje. Zda-li jsou to politické kruhy nebo mafie. Jedno je jisté. Tito lidé ho musí zničit, je to jejich zadání. Na způsobu likvidace mají celou řadu lidí, kteří "na případu" pracují non stop. Jsou za to placeni z našich daní Co tito lidé dělají, kde asi tak pracují víme, nebo alespoň tušíme. .....Mějte se hezky. .....PS: NAPSAL JIŘÍ PŘIBYL.


 
Babiš má šanci pomoci Vietnamu; exmajitel Agrofertu, resp. i Spolany Neratovice, vyrábějící dioxin, zneužitý USA ve formě Agent Orange, který během 10leté války svými 75 miliony litrů otrávil miliony Vietnamců

Babiš má šanci pomoci Vietnamu; exmajitel Agrofertu, resp. i Spolany Neratovice, vyrábějící dioxin, zneužitý USA ve formě Agent Orange, který během 10leté války svými 75 miliony litrů otrávil miliony Vietnamců

Gesto dobré vůle a zdravotní pomoci by se hodilo, když se premiér Andrej Babiš se ve středu 17. dubna 2019 setkal s předsedou vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyenem Xuanem Phucem. Hovořili o vzájemných bilaterálních vztazích, ekonomické spolupráci zemí či možnosti spolupráce rovněž v oblasti obranného průmyslu…

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Řecký parlament v polovině dubna 2019 schválil návrh, který se týká předložení požadavků vůči Německu, aby zaplatilo náhrady škod způsobených během druhé světové války.  Odpovídající výzva bude zaslána vládě, aby orgány země podnikly nezbytné diplomatické a právní kroky.

Kandidát za ANO naministra dopravy Kremlík se má vrátit na ministerstvo, kde kdysi podepsal pro stát nevýhodnou smlouvu za půl miliardy korun za právní služby, kterou tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček dlouho tajil

Kandidát za ANO na ministra dopravy Kremlík se má vrátit na ministerstvo, kde kdysi podepsal pro stát nevýhodnou smlouvu za půl miliardy korun za právní služby, kterou tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček dlouho tajil

Nynější kandidát za ANO na pozici ministra dopravy Vladimír Kremlík, který mám být jmenován na tento post 30. dubna 2019, má prý škraloup; jakmile totiž přišel v roce 2007 na ministerstvo dopravy pod vedením Řebíčka, byl ihned jmenován ředitelem nově vytvořeného právního a IT úseku. Právě díky tomu smlouvu podepisoval on sám.

Že za válku v Libyi v roce 2019 může armáda maršála Chalífa Haftara? Omyl; zodpovědnost mají USA, resp. NATO a miliony běženců přes Libyi do Evropy, resp. tzv. bezletová zóna z roku 2011, kdy byl slavnostně otevřen libyjský veletrh zbraní páté generace

Že za válku v Libyi v roce 2019 může armáda maršála Chalífa Haftara? Omyl; zodpovědnost mají USA, resp. NATO a miliony běženců přes Libyi do Evropy, resp. tzv. bezletová zóna z roku 2011, kdy byl slavnostně otevřen libyjský veletrh zbraní páté generace

Uběhlo již osm tragických let a přibyly desítky mrtvých, které si v dubnu 2019 už vyžádaly boje o libyjské hlavní město Tripolis. Jednotky maršála Chalífy Haftara se snaží město, kde sídlí mezinárodně uznávaná vláda, už týden dobýt. Rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající Haftara k ukončení ofenzivy zablokovalo Rusko.

Poslední domácí zprávy

SVĚDEK Z PODSVĚTÍ

SVĚDEK Z PODSVĚTÍ

Dne 15. dubna 2019 pokračovalo v soudní síni Krajského soudu v Brně u senátu Aleše Novotného hlavní líčení ve  „velké daňové kauze“...