• Pondělí, 24. únor 2020
  • Svátek má Rukojmí Matěj

Projev na slavnostním shromáždění SPD s představiteli partnerských stran Evropy na Václavském náměstí v Praze 25. 4. 2019
Počet návštěv: 1427

Projev na slavnostním shromáždění SPD s představiteli partnerských stran Evropy na Václavském náměstí v Praze 25. 4. 2019

Ivan David Článek od Ivan David

Vážení přátelé,  dnes jsme se sešli na tomto tradičním místě pro veřejná shromáždění, které připomíná vítězství i prohry českého lidu. Naši vzácní hosté přijeli, aby potvrdili, že nejsme se zdravým rozumem v Evropě sami. Hnutí Svoboda a přímá demokracie je velmi proevropské. Velmi nám záleží na budoucnosti našeho společného kontinentu. Říkám „našeho“, protože se ho nemíníme vzdát.   

Budoucnost nevidíme v likvidaci národních kultur a vytvoření masy primitivních chudých spotřebitelů bez opory v národním státu. Změna občanů ve zmatený dav by naopak vyhovovala nadnárodním korporacím, které se snaží o absolutní vládu bez jakékoli opozice. Proto budují jednotný totalitní stát jménem Evropská unie, proto potřebují, aby jejich zákony a nařízení stvořené bez demokratické kontroly ovládaly celý kontinent. 

Chceme, aby Evropa mohla držet krok s prudce se rozvíjející Východní Asií i s dosud dominujícími Spojenými státy americkými. Cítíme, že evropské národy mají svůj díl odpovědnosti za světový vývoj. Ale nyní musí čelit ohrožení chytře vnucovanou hloupou ideologií působící ruku v ruce se silami Evropského hlubokého státu, zákulisními silami postupně upevňujícími svoji moc. 

Nemáme v úmyslu se vzdát toho nejlepšího z naší kultury a z našich tradic. Velmi si vážíme kulturní rozmanitosti. Respektujeme všechny národy, které respektují nás. Respektujeme všechny myšlenkové proudy, ateismus a všechna náboženství, která se respektují vzájemně a respektují naše kulturní hodnoty. Zejména my ve Střední Evropě víme, jak nás obohacují kulturní vlivy, které k nám vždy přicházely se svojí krásou a bohatstvím. Otcem vlasti je nazýván český král a římský císař Karel IV., jehož otec pocházel z lucemburské dynastie a matka z českého přemyslovského rodu. Byl vychováván na francouzském dvoře. Založil v Praze univerzitu, nejstarší na sever od Alp a na východ od Rýna. 

I při veškeré naší otevřenosti nejsme připraveni tolerovat netoleranci a ničení našich kulturních hodnost a přepisování dějin. Odmítáme se podvolit snahám přizpůsobit se trvajícímu nátlaku na přijímání imigrantů, kteří zde nemohou získat pracovní uplatnění, anebo jim jejich víra předepisuje nerespektovat naše zákony a usilovat o podrobení hostitelů tak, jak se to muslimům podařilo v obrovské části světa. Musíme proti islámu hájit vlastní kulturní výdobytky jako je demokracie, rovnoprávnost pohlaví a tolerance k sexuální orientaci. Host může být přijat zdejší společností jen tehdy, jestliže přispívá k jejímu rozvoji a respektuje všechny její zákony. Terorismu a zločinnosti je třeba čelit silou. Ústupky a vstřícnost přinesou jen porážku. 

Společenský vývoj posledních desetiletí nás staví před otázku, zda je naše členství v Evropské unii slučitelné s rozvojem naší země. Po třiceti letech od změny společenského systému a patnácti letech členství v Evropské unii máme ceny všech komodit srovnatelné se Západní Evropou. S jedinou výjimkou, a tou je cena práce. Ta je stále třetinová ve srovnání s Německem tak jako před třiceti lety. Pro mnoho občanů je důstojné bydlení nedostupným luxusem, ačkoli pracují nebo celý život pracovali. Velký podíl zejména kvalifikovaných pracovníků proto odchází za vyššími výdělky a slušnějšími pracovními a životními podmínkami na Západ. Velké firmy, které jsou až na výjimky ve vlastnictví zahraničních nadnárodních koncernů k nám naopak dovážejí do svých montoven nekvalifikované pracovníky ze zahraničí. Evropská unie zakazuje podporu vlastnímu průmyslu, podporu progresivních technologií. Bez rychlého růstu příjmů obyvatelstva skončíme v hlubokém úpadku během několika desítek let. 

Od Evropské unie můžeme očekávat tlak na přijetí migrantů, šílené energetické projekty, omezování svobody slova se zaváděním cenzury nebo zákaz pohádek v nichž jsou údajně nepřijatelně popsané role mužů a žen. Ale od Evropské unie nemůžeme očekávat zrušení daňových rájů, které pomáhají firmám vykrádat státy. 

Nechceme se stát bezprávnou provincií superstátu řízenou cizími úředníky. Na cestě k tomuto cíli dosáhla Evropská unie značného pokroku. Dvě třetiny zákonů přijímaných naší Poslaneckou sněmovnou jsou vynucené směrnicemi a nařízeními Evropské komise. Národní stát je takto zbavován své samostatnosti a postupně ztrácí svoji svrchovanost. Dříve evropské země dobývaly armády, dnes je dobývají nařízení Evropské komise. 

Naplňuje se tak prohlášení někdejšího stálého předsedy Evropské rady Hermana Von Rompuy, který řekl: "V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe." 

Jean Monet, zakladatel EU je autorem výroku: "Lidé musí být vedeni k superstátu, aniž by věděli, co se s nimi děje.“ 

My ale dnes víme, co se s námi děje. Reagovat je třeba rychleji, než bude pozdě. Nestojíme o takové představitele usilující o likvidaci Evropy národů. Evropská unie plánuje utratit desítky miliard eur na podporu migrace. 

My respektujeme všechny národy, To oni je nerespektují. Pro ně jsou všechny národy cizí, a pro národy tu není místo, to oni jsou xenofobní. 

Podporujeme evropskou spolupráci, ale za podmínek vzájemné výhodnosti a společných zájmů. 

Budeme usilovat o zrušení takzvané Lisabonské smlouvy, která usnadňuje ovládnutí zdrojů a hospodářství ekonomicky slabších a menších zemí. 

My jsme demokrati! Jestliže Evropská unie není demokratická, tak v ní nemůžeme být. Volený Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Navrhovat zákony smí jen nikým nevolená Evropská komise. To je nepřijatelný diktát. Zákonodárnou iniciativu a suverenitu musejí mít pouze národní státy a poslanci Evropského parlamentu. 

Jestliže nelze Evropskou unii reformovat tak, aby byla demokratická, pak musíme trvat na vystoupení z Evropské unie. Navrhujeme uzákonění referenda o všech důležitých otázkách. Bereme vážně heslo, že všechna moc pochází z lidu. 

Každý člověk nemá-li být bloudícím zoufalcem potřebuje ukotvení ve společnosti. Přirozenou komunitou je národní stát. Národ nechápeme etnicky, ale jako politický národ, tedy komunitu občanů, kteří sdílejí území, respektují zákony a ovládají úřední jazyk. 

Pozorujeme úpadek kultury a růst sociální patologie. Cílů, které si klademe můžeme dosáhnout jedině za předpokladu podpory zdatnosti našeho lidu, ne snižováním nároků. Jedině vysoká náročnost ve vzdělávání, výchově, výrobě nebo kultuře nám umožní obstát v mírové soutěži s ostatními národy. 

Uděláme maximum pro to, aby všichni, kteří jsou pro naši společnost přínosem zde nalezli uplatnění a dosáhli ocenění. Aby se po získání zkušeností v zahraničí, tak jak to patřilo k naší historické tradici, měli důvod se vracet. Emigrace v důsledku útlaku a nedostatku možnosti uplatnění národ oslabuje, jak to známe z historie i ze současnosti. 

Přistěhovalci mohou národ posilovat pouze za předpokladu, že s sebou přinášení schopnosti, znalosti a odhodlání spolupracovat na našem společném díle, respektovat naše zákony a kulturní tradice. V takovém a jenom takovém případě jsou vítáni. Proto našimi nepřáteli vždy budou ti, kteří zde vítají kulturní bídu, nevzdělanost, násilí a netoleranci. 

Média, které patří stoupencům evropského superstátu se na nás snaží lepit nálepky jako „rasisté, extrémisté, xenofobové. Nejsme euroskeptici, my věříme v Evropu, ale máme důvod nedůvěřovat projektu Evropské unie. 

Občané musejí vědět, že pokud přijdou k volbám jen ti, kteří bezvýhradně důvěřují projektu Evropské unie, pak škody, které Evropská komise páchá nebude mít kdo napravit. Přijďte k volbám právě proto, že nemáte důvěru, že jsme vedeni správnou cestou. Podpořte SPD,. 

Věříme, že naše spolupráce s partnerskými politickými uskupeními v jiných zemích nám pomůže zajistit lepší budoucnost, než pro nás připravili projektanti evropského superstátu. 

Věříme, že hrozby odvrátíme a vrátíme naši zemi na cestu kulturní a hospodářské prosperity!

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

26.04.2019 19:27

Vždyť si to lid přál!Pořád chtěli být členy EU a tak jsou.Že si to představovali jinak není problém EU,ale českých nemyslících občanů.


 

26.04.2019 11:59

Patologické zhroucení... a likvidace národů Evropy. .....Evropa patří neoconům. Přivlastnili si ji. Zajistili si hlavní finanční a propagandistické zdroje. Ti, kdo patologické lži šíří, jsou přesvědčeni, že dříve nebo později jim podlehne mladá generace, kterou zkázonosně zpracují verbíři do přehlubokých bažin bájných lží, z nichž není úniku. ...Co se však zcela vymyká z ruky všem, kdo tuto ideologii šíří, je (především pro nastupující generaci) nedostupnost bydlení. Nedovedu si představit, že by mladí lidé jásali, že nemají kde a za co bydlet. A tak do soukolí, kterým nás chtěla semlít neoconská propaganda se sype písek. To, aby byl mladý člověk tvárný, vyžaduje také krytí jeho nároků na soukromí, jako základu k založení rodiny. Pokud není možnost bydlet v novém bytě, protože plat nestačí, přichází rychle vystřízlivění. Mladý člověk by se rád osamostatnil, ale z finančních důvodů to nelze realizovat. A tak nám rostou rebelové.... Ti, kteří okupují internet a sprostě proklínají diskutéry, jsou bezezbytku mamánkové, kteří se rozhodli bojovat z maminčina klína proti těm, kdo nesdílí prounijní názory. (Jenom parazit má dostatek času na věčný boj proti většinovým názorům). Protože jsou přilepeni na síti dnem i nocí, někdo je musí živit. Tito lidé nemají čas na prospěšnou práci. Musí bojovat. Jejich výkrmnou mohou být i "neziskovky". A tak píší sprostoty, mění nicky, aby opticky znásobili svůj počet. Toto obludárium by bylo zcela neškodné, kdybysme si koncesionářskými poplatky neplatili ty, kteří chtějí smést náš národ na vědecké bázi. Ta věda, argumentace spočívá v tom, že se zmocnili hlavních masmédií a po vzoru jejich předchůdců z dob nacismu i bolševické diktatury, uskutečňují protinárodní kampaň. Ta spočívá v současnosti v tom, že veškeré vlastenecké iniciativy jsou označeny za xenofobní, protievropské, islamofobní. Kdo se ohradí vůči NATO, je označen za proruského švába. S těmito vlastizrádci se nelze na ničem dohodnout. Tak jako za předešlých hrůzných režimů opanovali veřejný prostor.... Kde jsou ty časy, když nacistický kolaborant Kříž, který vyřvával nacistická hesla v tehdejším protektorátním rozhlasu byl vyvlečen z rozhlasové budovy na Vinohradské třídě a ranou do týla vypálenou z pistole byl popraven před rozhlasovou budovou. Trest smrti vykonal na přání těch, kdo ho identifikovali jako zvrhlého vlastizrádce, sovětský voják. ....Nemá cenu si špinit ruce s těmi, kdo zrazují národ a české národní zájmy a jsou za tu špínu placeni. Vyhořeli stejně, jako chrám matky Boží v Paříži. Na jejich prašivou propagandu neexistuje omluva. Jako satanské, pekelné bytosti vystupují v požárech a kouři, jenž charakterizuje příchod ďábla. Touží po válce s RF i Čínou. Mluví o "preventivních" úderech jadernými zbraněmi na ruské výsostné území "dokud je čas". Tito zločinci musí zmizet z pvrchu zemského. S nimi se žádná diskuze nevede, protože ji sami nepřipouštějí. Ten žár pekel, který dopustili v mnoha zemích světa je nakonec sežehne a spálí. Ti zaživa upálení v Oděse je k sobě volají. Zločinci pocítí škvíření vlastního, bezcenného masa. Ubožáci upsaní ďáblu. Je třeba jim přiložit pod kotel. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

V devadesátých letech jsem byl v Kyjevě pečený vařený. Dělal jsem rozhovor s náčelníkem kyjevské milice, který se mě na závěr interwievu a pózování do objektivu zeptal: Nu što, maladěc, kakaja u vas prabléma? V domnění, že jsem asi někde vytřískal hospodu a chci rozhovorem s ním průšvih zamést pod koberec.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Opravdu se setkali v kasinu. Všude plno světel, zelené stoly trochu připomínaly obyčejné hospodské kulečníky, ale rozhodně ne ty noblesní krupiérky, které u nich postávaly, ani ty hromady barevných žetonů na okrajích stolů, kolem nichž posedávali a postávali většinou muži, ale i několik málo žen.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Sál se starým, značně už zchátralým pódiem, se pozvolna plnil. Dětí přibývalo,  s nimi i křik a výskot. Dvě učitelky, obě už postarší a značně nervózní, okřikují neposedné caparty a ukazují na  řady židlí, kam si kdo má sednout. Kdosi zatáhne závěsy na velkých oknech a značně se setmí.

Poslední domácí zprávy