• Neděle, 26. květen 2019
  • Svátek má Rukojmí Filip

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií (ANM) - Otevřený dopis členům Senátu Parlamentu České republiky
Počet návštěv: 465

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií (ANM) - Otevřený dopis členům Senátu Parlamentu České republiky

Stanislav Novotný Článek od Stanislav Novotný

Vážené senátorky, vážení senátoři, v pátek 10. května se má v Senátu konat rokování o petici scénáristy (a nově zvoleného senátora) Davida Smoljaka, režiséra Martina Vadase, novináře Tomáše Klvani a dalších pod názvem „Braňme média veřejné služby!“ (tisk č. 283), v níž se praví:

 „Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo umlčet!“ To jsou vážná slova, avšak ještě vážnější je fakt, že nejsou ničím doložena. 

Petice je stará zhruba rok, vznikla už na jaře loňského roku. Petiční výbor zorganizoval velice hustou síť podpisových míst po celé republice, využíval mnoha spolupracovníků. Petice za několik měsíců získala cca 16 tisíc signatářů.

Když nyní média zveřejnila, že se jí bude Senát vážně zabývat, podnítila Asociace nezávislých médií iniciativu, z níž vzešla petice jiná, která zásadně zpochybňuje dikci a obsah té prve uvedené. Tato petice je v příloze. Vyjadřujeme v ní přesvědčení, že prve uvedená petice obsahuje nepravdy, že veřejnoprávní média u nás požívají naprostou svobodu a rozhodně nejsou ohrožena ze strany vás, ústavních činitelů, natož abyste jich užívali k „upevňování vlastní moci“. 

Připomínáme rovněž znění §2 zákona č. 483/1991 Sb., který definuje obsah a smysl veřejné služby v médiích a konstatujeme, že tento zákon je ze strany médií veřejné služby dlouhodobě porušován a neplněn. Petice je zde: https://www.petice24.com/vrate_veejnopravni_media_jejich_koncesionam

V nedávné minulosti opakovaně lidé, kteří jsou autory vámi projednávané petice, předkládali legislativní návrhy na změny zákonů o ČT a ČR v tom smyslu, že by rady, jež na tato média dohlížejí, nebyly v Parlamentu voleny z nominantů z celé široké občanské společnosti, nýbrž delegovány jen z vybraných organizací, namnoze obsahem související s mediální prací, např. FITES, ARAS, Syndikát novinářů atd. Jaký konkrétnější důkaz naprostého konfliktu zájmů bychom ještě potřebovali?

Za pouhý týden od vzniku naší petice (bez jakýchkoli pomáhajících institucí a pracovníků), jen na internetových adresách k tomu určených (zejména www.petice24.com) se k petici připojilo (k dnešnímu dni) cca 2.5 tisíce signatářů. Považujeme to za jasný projev toho, že občané mají na funkci a její plnění v médiích veřejné služby podstatně odlišný názor než svrchu uvedení organizátoři, nadto z velké části existenčně napojeni na Českou televizi nebo Český rozhlas, takže jejich osobní úsilí lze opět důvodně považovat za kolizi zájmu. V případě naší petice nic takového neexistuje. Všichni, její autoři i signatáři, stojíme mimo ČT a ČRo, nemáme na jejich činnosti žádný jiný než občanský – koncesionářský zájem. Proto také naše petice nese v záhlaví větu Vraťtme veřejnoprávní média jejich koncesionářům!

Proto vás, vážené senátorky a vážení senátoři, žádáme, abyste petici pánů Smoljaka a spol. odložili jako nedůvodnou, kolizní a zmatečnou. Myslíme, že jsme dostatečně doložili, že neodpovídá realitě, ale pouze partikulárním zájmům jejích předkladatelů. 

V Praze dne 9. 5. 2019

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií (ANM)

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

11.05.2019 18:37

Požadovat lze cokoliv.Splnění požadavku se nekoná,protože oslovení "lidé" tyto presstituty potřebují.Přeci si nepoškodí dlouhodobě jimi vytvářenou partu lhářů.Pan Novotný se splnění požadavku asi nedočká.


 
Prázdné heslo: Zabraňte globálnímu oteplování! Byť za něho lidé mohou jen 10%, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů vydechující největší skleníkový plyn - vodní páry…

Prázdné heslo: Zabraňte globálnímu oteplování! Přitom za něho lidé mohou jen cca 5%, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů, vydechujících největší skleníkový plyn - vodní páry…

Čeští studenti se přesto připojili k celosvětové protestní akci, která chce přimět politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. Nechce se ti do školy, přijď mezi nás a protestuj; v rámci iniciativy Fridays for Future se tak účastní mladí lidé z více než stovky zemí světa.

„S proruskými maniaky nechci mít nic společného,“ rozzuřil se Václav Bartuška a z mého rozhovoru pro Rukojmi.cz nebylo nic. Přes mé ujišťování, že by šlo o férové interwiev „padni komu padni“ a objasnění slov „proruský“ a „protiruský“

„S proruskými maniaky nechci mít nic společného,“ rozzuřil se Václav Bartuška a z mého rozhovoru pro Rukojmi.cz nebylo nic. Přes mé ujišťování, že by šlo o férové interwiev „padni komu padni“ a objasnění slov „proruský“ a „protiruský“

Měl jsem zase jeden utkvělý a notně ztřeštěný plán; udělat pro internetové noviny Rukojmi.cz rozhovor, jehož hlavním protagonistou měl být Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost. A ten by byl, resp. měl být mým novinářským sólokaprem. Pak jsem ho náhodně potkal v Praze a drze oslovil se svojí utajenou strategií; připadal jsem si jako směšný konspirátor.

STÍN „SOUDKYNĚ OLO“ NA OBNOVENÉM PROCESU

STÍN „SOUDKYNĚ OLO“ NA OBNOVENÉM PROCESU

Od 6. června 2018 jsem se na svém bloggu opakovaně věnoval svéráznému postupu „soudkyně OLO“, tedy paní Ivety Šperlichové, soudkyně zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, v řízení proti údajným pachatelům krácení spotřební daně z tabáku, který dovedla k odsuzujícímu rozsudku z 22.června 2018. V r.2019 ji ale uznal Ústavní soud za podjatou a následně jí Vrchní soud v Olomouci případ odebral a rozsudek zrušil.

Poslední domácí zprávy