• Neděle, 26. květen 2019
  • Svátek má Rukojmí Filip

Alena Vitáaková: OTEVŘENÝ DOPIS ministryni spravedlnosti Marii Benešové
Počet návštěv: 798

Alena Vitásková: OTEVŘENÝ DOPIS ministryni spravedlnosti Marii Benešové

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

STA TISÍCE ŽIVOTŮ ZNIČENÝCH JUSTICÍ ŽÁDÁ: NÁPRAVU STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ A SOUDŮ, POTRESTÁNÍ TĚCH, KTEŘÍ NÁM ZNIČILI ŽIVOT, ZA ZNIČENÉ ŽIVOTY DOSTATEČNÉ ODŠKODNĚNÍ OD STÁTU

Vážená paní ministryně,

předně nám dovolte, abychom Vám, za Institut Aleny Vitáskové a občany poškozené justicí, blahopřáli k jmenování ministryní spravedlnosti. Doufáme, že se nezaleknete „davu“ a v justici skutečně nastolíte právo a spravedlnost pro všechny občany naši vlasti. Doufáme, že se nenecháte odradit od své práce a rezolutně odmítnete diktát těch, kteří se snaží zakonzervovat stávající (pro obyčejné občany) zcela nevyhovující stav v oblasti justice.

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) je nezisková organizace, která se zabývá ochranou lidských práv a svobod, vymáhání práva a spravedlnosti nejen pro občany naší vlasti. Spolek byl založen v roce 2017 a je financován pouze z členských příspěvků a drobných darů. Nežádal a nepřijímá žádné financování z veřejných financí, dotací apod. ani ze státního rozpočtu ČR, ani z EÚ. 

Za téměř dva roky činnosti jsme se seznámili s celou řadou porušování lidských práv a svobod, nedodržování zákonů s dopadem právě na obyčejné lidi, kteří již nemají sílu se proti zneužívání, nadužívání veřejné moci bránit, anebo jsou ve svém úsilí zcela neúspěšní a je jimi téměř až opovrhováno. Z výše uvedených zjištění jsme s velkou podporou spolků a občanů vydali v listopadu 2018 výzvu „Hlas volajících po spravedlnosti a právu“ (viz příloha).

Trvale vyhodnocujeme situaci, která se rozpoutala kolem Vašeho jmenování, a to již v době, kdy jste ještě nebyla jmenována. Tento postup nás jen utvrzuje v tom, že „síly“, které se snaží zvrátit možné nastolení vymahatelnosti práva a spravedlnosti, se nezaleknou ničeho. Jim jde zjevně o ovládání našeho státu touto „mocí“, která má nadále zůstat bez kontroly a zodpovědnosti.

Na druhé straně je nemalá skupina slušných, poctivých, pracovitých občanů, kteří byli poškozeni nezákonným stíháním. V jednom ze svých rozhovorů je NSZ Pavel Zeman označil jako „odpad“. To jsou ti, kteří byli po mnohaleté dehonestaci v trestním, či soudním řízení nakonec zproštěni obžaloby, uznáni jako nevinní. Bohužel je také řada těch, kteří byli bez řádných, nebo zmanipulovaných důkazů odsouzeni. Nyní se nacházejí pouze v postavení „nedůvěryhodné osoby“, vězně, odsouzeného zločince.

Vážená paní ministryně, mezi tímto „odpadem“ (jak tuto skupinu občanů nazval NSZ Pavel Zeman) máme celou řadu zničených životů lidí a jejich rodin, které se na Institut AV obracejí. Podle slov NSZ Pavla Zemana tento „odpad činí asi 5 %“. Jednoduchým propočtem dle počtu stíhaných osob se jedná ročně asi o 3 000 občanů. Pokud má každá z těchto osob rodinu (rodiče, prarodiče, děti, sourozence, manželé, přátelé, atd.), tak se jedná o okruh minimálně dalších deseti osob. Pak se dostáváme k číslu 30 000 lidí, kterým byl každoročně zcela zničen život jen proto, že osoby mající "výsostné postavení" v systému trestního stíhání (zejména státní zástupci) mají „právní názor“, bez ohledu na zákony. Často se prokáže, že tyto osoby, rozhodující nejen o svobodě, ale doslova o životech našich občanů, vůbec neznají platné zákony, anebo zcela vědomě manipulují a upravují důkazy ve prospěch svého "právního názoru", a tedy v neprospěch stíhaného občana. A to vše bez jakékoliv osobní a zejména majetkové odpovědnosti těch, kteří mají bránit právo a spravedlnost. Pokud bylo státní zastupitelství, po dobu řízení Pavlem Zemanem, takto "úspěšné“, tak se během jeho funkčního období cca 8 let jedná o cca 240 000 zbytečně zničených životů českých občanů. 

Vážená paní ministryně, opravdu nechceme měřit síly na náměstích s těmi, kteří tak nedůvěryhodně brání čemukoliv, co by mohlo daný systém napravit. Jménem těch 240 000 zničených životů se ptáme: Koho to vlastně ta skupina demonstrantů hájí? Brání spravedlnost? Jakou? A pro koho? Pro zloděje, tuneláře a šmejdy?

Ve výčtu těchto nespravedlností musíme uvést i zničené životy těch, kteří se marně snaží dosáhnout spravedlnosti v občansko-právních majetkových sporech, a v celé řadě důsledků porušení zákonů. Tyto nespravedlnosti tolerují, v horším případě aktivně organizují, právě ti, kteří mají na pořádek a spravedlnost dohlížet. Mnozí z poškozených přišli o střechu nad hlavou, o všechny své úspory, rozpadla se jim rodina, mnozí z nich se ani náznaku spravedlnosti nedožili. 

Každoroční odškodňování obětí nezákonného postupu ve výši stamilionů korun, které stát poškozeným z našich daní vyplácí, přece nemohou být, bez jakékoliv zodpovědnosti viníků (organizátorů policejní a justiční zvůle), nadále tolerovány. Občan, který po celý život poctivě pracoval, odváděl daně do systému, který ho, za jeho vlastní daně, následně nezákonně stíhá, se dokonce musí domáhat odškodnění u soudu, a to ještě ve výši, která zpravidla ani nenahradí náklady na advokáty a nikdy ničím nemůže ostatní škody a útrapy nahradit. 

Stát, ve kterém si NSZ Pavel Zeman může dovolit vyrobit falešné důkazy pro Nejvyšší soud; stát, ve kterém státní zastupitelství pokryje pomluvy veřejnoprávní televize ČT v hlavním zpravodajství a NSZ Pavel Zeman se s tím ztotožní; stát, ve kterém je prokázána základní neznalost zákonů právě u těch, kteří posuzují zákonné a nezákonné jednání; stát, ve kterém mohou obžalovávat a dokonce soudit české občany bez znalostí spisů, takový stát, již není  demokratickým a právním státem.

Vážená paní ministryně, tisíce lidí očekávají Vaše kroky k nápravě, tisíce lidí očekávají světlo v černé díře, zvané statní zastupitelství a soudy. Protože konkrétní případy jsou pro ilustraci nejlepší, dovolí si Vám IAV postupně předkládat informace o selhání v oblasti justice a to od občanů, kteří se na IAV obraceli a obracejí a kteří ještě stále věří, že lze nezákonnosti zastavit, a to pouze osobou ministryně spravedlnosti, hodné toho jména. 

Jako první si dovolujeme přiložit, pro Vaši informaci, trestní oznámení (TO) podané IAV dne 8. 5. 2019 na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, ve věci podezření z trestné činnosti vytvoření a předložení falešného důkazu Nejvyššímu soudu. 

Selhání NSZ Pavla Zemana spatřujeme mimo jiné i vtom, že toleruje "nepřímé úplatkářství" v oblasti bydlení. Někteří státní zástupci a soudci stále bydlí v "bytech pro chudé" za nájem 60,- Kč za m2. Skutečnost, že tyto byty jsou určeny výhradně pro občany s nízkým příjmem, NSZ Pavel Zeman neřeší, přestože je informován. V daném případě se jedná minimálně o „morální“ selhání některých státních zástupců. I touto problematikou se IAV dlouhodobě zabývá. 

S pozdravem

Ing. Alena Vitásková

předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z.s.

Záhřebská 30

120 00 Praha 2

Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 424/16

128 00 Praha – Nové Město

Sídlo: 120 00 Praha 2-Vinohrady, Záhřebská 154/30, Česká republika, sp.zn. L68 913 vedena u Městského soudu v Praze IČ: 063 33 141, e-mail: institut@institut-av.eu, e-m

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

16.05.2019 19:00

Zde pochybuji o dobrém vyřízení.Každý politik slyší stížnosti občanů,ale pouze před volbami,nebo uvedení do funkce.Takže je to předem odsouzené k neúspěchu.Lidská práva jsou zajímavá pouze v případě zdejších parazitů,nemakačenků a invazních muslimů.Ti si zničili svoji zemi a teď jdou ničit Evropu se svolením evropských vůdců.Tato civilizace je už v likvidaci a to stejným způsobem,jako Římská říše a jiné,o kterých víme,že existovaly a nedokázaly se udržet pohromadě.Stejný osud čeká i slavnou EU,která se stále více podobá SSSR.A stejně tak i dopadne.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

16.05.2019 14:58

Vážená a (nejen) mně milá paní Ing. Alenko....Zvažte, prosím, svou kandidaturu na prezidenta ČR. Poraďte se se současným prezidentem, panem Ing, Zemanem. Věřím, že byste nebyla bez šance. Lidé, kteří zažili Váš boj s kmotry a všemocnou mafií, by Vás podpořili. Naši prezidenti měli vždy "přípravku" ve vězení za své pronásledování vládnoucí mocí. Nebyla byste tedy výjimkou. Vaše šance je vysoká. Docela dobře si dovedu představit, že našemu budoucímu prezidentovi budu říkat Alenka. ....Mějte se hezky.


 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

16.05.2019 13:24

Hlas volajícího na poušti. Nic víc. Je vždy nevyslyšen.... Bojíme se připustit, že naše justice koná pouze ve prospěch "New Word Order". Osudy lidí ji nezajímají též proto, že v jiných zemích se vraždí bez souhlasu OSN a dalších mandátů. (Nikdo z našich soudců to neodsoudí)! Že to spolu nesouvisí? Několik rozsudků našich soudů zničilo i ty, kteří nasazovali své životy při bránění životů žen a dětí na jihovýchodě Ukrajiny. Soud se zcela ztotožnil s neonacistickými grázly, hajlujícími a vyřvávájícími nacistická hesla při pochodech s pochodněmi na způsob Hitlerova Německa. Ti se rozhodli, na základě doporučení z ciziny pro genocidu místního obyvatelstva. Tyto odporné rozsudky jsou špínou zavádějící do "práva" prvky nacistických soudních rozhodnutí. To, že hrdinové obětují svůj život na válečném kolbišti za záchranu životů matek s dětmi, je vydáváno za zločin. Je jim konfiskován majetek a jsou též politicky odsouzeni za své hrdinství. Spílání těm, kdo zachraňují životy obětí nacistických, s USA kolaborujících zabijáků, vynášení rozsudků nad těmi, jimž bychom měli být vděčni za záchranu nevinných, znamená pouze jedno. Svinský čas gestapáckých či stalinských soudů je zpět: Stydím se za takové svině, které jsou schopny odsoudit k vysokým trestům ty, kteří jdou obětovat své životy za civilní, nevinné obyvatele, na něž proamerické zrůdy útočí za všech stran. Nikdy se s tím nesmířím. Připomíná mi to dobu, kdy byli hnáni před bolševický soud ti, kteří bojovali, nasazovali životy, za osvobození Británie od nacistické stvůry. Byli také odsouzeni za pomoc v boji proti nacistům. Dnes jsou odsouzeni taktéž ti, kdo bojují proti neonacistům a chtějí zabránit genocidě místního obyvatelstva, které mimo své území nikdy nikoho nenapadlo. Těmito zmetky, kteří jsou tohoto svinstva schopni, z hloubi duše pohrdám. .....Mějte se hezky.


 
Prázdné heslo: Zabraňte globálnímu oteplování! Byť za něho lidé mohou jen 10%, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů vydechující největší skleníkový plyn - vodní páry…

Prázdné heslo: Zabraňte globálnímu oteplování! Přitom za něho lidé mohou jen cca 5%, když účinky přírody jsou mnohokrát větší vlivem vypařováním moří a oceánů, vydechujících největší skleníkový plyn - vodní páry…

Čeští studenti se přesto připojili k celosvětové protestní akci, která chce přimět politiky k důslednější ochraně klimatu a snižování emisí. Nechce se ti do školy, přijď mezi nás a protestuj; v rámci iniciativy Fridays for Future se tak účastní mladí lidé z více než stovky zemí světa.

„S proruskými maniaky nechci mít nic společného,“ rozzuřil se Václav Bartuška a z mého rozhovoru pro Rukojmi.cz nebylo nic. Přes mé ujišťování, že by šlo o férové interwiev „padni komu padni“ a objasnění slov „proruský“ a „protiruský“

„S proruskými maniaky nechci mít nic společného,“ rozzuřil se Václav Bartuška a z mého rozhovoru pro Rukojmi.cz nebylo nic. Přes mé ujišťování, že by šlo o férové interwiev „padni komu padni“ a objasnění slov „proruský“ a „protiruský“

Měl jsem zase jeden utkvělý a notně ztřeštěný plán; udělat pro internetové noviny Rukojmi.cz rozhovor, jehož hlavním protagonistou měl být Václav Bartuška, velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost. A ten by byl, resp. měl být mým novinářským sólokaprem. Pak jsem ho náhodně potkal v Praze a drze oslovil se svojí utajenou strategií; připadal jsem si jako směšný konspirátor.

STÍN „SOUDKYNĚ OLO“ NA OBNOVENÉM PROCESU

STÍN „SOUDKYNĚ OLO“ NA OBNOVENÉM PROCESU

Od 6. června 2018 jsem se na svém bloggu opakovaně věnoval svéráznému postupu „soudkyně OLO“, tedy paní Ivety Šperlichové, soudkyně zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, v řízení proti údajným pachatelům krácení spotřební daně z tabáku, který dovedla k odsuzujícímu rozsudku z 22.června 2018. V r.2019 ji ale uznal Ústavní soud za podjatou a následně jí Vrchní soud v Olomouci případ odebral a rozsudek zrušil.

Poslední domácí zprávy