• Pondělí, 24. únor 2020
  • Svátek má Rukojmí Matěj

Jak dlouho přežije společnost, v níž je práce přežitek?
Počet návštěv: 1663

Jak dlouho přežije společnost, v níž je práce přežitek?

Ivan David Článek od Ivan David

Bez přiměřeného zájmu prošel výrok katolického biskupa Jana Baxanta, který při otevření Centra sociální pomoci v Mostě (spadá pod Oblastní charitu v Mostě), podle zdroje ZDE řekl, že svobodní lidé mají právo se rozhodnout, že nebudou pracovat, protože nechtějí. To je opravdu „pokrok“. Podle Genesis řekl Hospodin Adamovi, když okusil ono jablko: „V potu tváře chléb svůj dobývati budeš!“ a dodal: „V prach jsi a v prach se obrátíš!“ Chápu to tak, že mimo ráj je práce údělem člověka. I v ateistickém minulém režimu se rozumělo samo sebou, že člověk má být „platným členem společnosti“, tedy užitečným pro společnost.   

Nikdo o tom nepochyboval. Pamatuji se na mladého muže, který byl na začátku osmdesátých let přeložen na Psychiatrickou kliniku v Praze 2 z Psychiatrického oddělení Všeobecné vojenské nemocnice. Tam mu byla stanovena diagnóza schizofrenie a klinika měla diagnózu přezkoumat. U vojenského útvaru byl nápadný tím, že nechtěl vůbec nic dělat. Jeho postojům, chování a argumentaci nikdo nerozuměl. Hlavním příznakem měl být blud. Obsahem údajného bludu bylo „nevývratné“ přesvědčení“, že nemusí pracovat. Vysvětlil mi to tak, že stačí, že pracují ostatní lidé. Ti udělají práce dost a není třeba, aby i on pracoval. S diagnózou jsem se jako mladý sekundář neztotožnil, nicméně mladík dostal „modrou knížku“ a invalidní důchod, aby v souladu s jeho přesvědčením nemusel nic dělat. Nikdo tehdy nechápal, že by to nemusel být blud. Natolik byl všeobecně sdílen „blud“, že normální je pracovat. 

Málokdo tehdy chápal, že se jedná o člověka, který předběhl svoji dobu. Předpokládám, že když se o něm dozvědí neziskovky, vypátrají ho a vyrobí z něj celebritu. Možná mu postaví pomník a pojmenují po něm náměstí. 

Nová po celém Západě bující ideologie nesmyslně zvaná „neomarxismus“ totiž hlásá, že všichni mají stejná práva. Klade se důraz na individuální svobody. Lidé, zejména menšiny jsou podle této ideologie společností utlačovány, společnost je univerzální viník, který je dlužný všem. Povinnosti upadly v zapomnění. 

Možná, že sám žiji v bludu, že člověk bez společnosti nepřežije, že společnost se udržuje usilovnou prací, a že se na té práci mají podílet všichni, kteří jsou práce schopni. „Prací“ rozumím každou společensky užitečnou činnost, například i řádnou výchovu dětí. 

Před dvaceti lety mi „vizionář“ Vladimír Špidla řekl, že za dvacet let bude mít práci jen jedna třetina lidí, že je to normální a je nutno se s tím smířit. 

Vidím práci, která by měla být vykonána a není, na každém kroku. Jiná je otázka, zda bude tato práce identifikována a zaplacena nebo jinak odměněna. Lidé bez aktivního zaměstnávání rychle degenerují. 

Absence práce vede k demoralizaci. Proto námořníci drhli palubu a vojáci vytírali „rajóny“, v Prusku vojáci pracovali jako tkalci. Práci lze jen částečně nahradit aktivní rekreační činností. 

Ve městě Most jde především o Rómy. Rómové mojí generace a starší všichni pracovali. Ti, kteří nepracovali, byli v „nápravném zařízení“. Jejich synové, dcery a vnuci pracovat nemusejí a také pro ně není dost práce, protože jim často chybí kvalifikace. Kromě toho jsou opravdu stigmatizováni a diskriminováni. Když se ucházejí o práci, je pro ně vzezření přítěží. Nemohou za to, že zaměstnavatelé mají špatnou zkušenost s těmi, kteří vypadají podobně a jsou proto „házeni do jednoho pytle“. Odmítání je ponižující a demotivující. Rozdíl mezi mzdou nekvalifikovaného pracovníka a sociálními dávkami je nízký. Ti, kteří neuvidí své rodiče chodit do práce, sami těžko získají potřebné postoje a návyky. Profesor psychiatrie a nositel řádu práce Jan Dobiáš říkal: „Od utrpení k parazitismu je jen krůček.“ Jsem přesvědčen, že je nutné podporovat a dávat za vzor ty, kteří se vytrvale snaží. Pokládám za nepřijatelné podporovat někoho jen proto, že se rozhodl nepracovat. 

Není pravda, že za minulého režimu byla povinnost pracovat. Byla povinnost žít z legálního příjmu. Kdo prokázal, že má našetřeno z legálního příjmu pracovat nemusel. Měl odpracováno. 

Za naprosto nepřijatelný pokládám tzv. „nepodmíněný příjem“, velmi podobný „jednotné sociální dávce“ navrhované kdysi poslancem Tlustým (ODS). Ať jsou motivy levičácké nebo pravičácké, odměna „za nic“ je demoralizující a mají na ni nárok jen invalidé a děti. Důchod není „za nic“, je odměnou za celoživotní práci. U nás jen velmi špatnou odměnou. 

Pan biskup Baxant doslova řekl: „S větší svobodou je totiž spojeno i to, že se lidé rozhodují o svém stylu života, který je možná někdy pro druhé obtížný nebo náročný, Například se rozhodují pro to – a mají na to právo – že nebudou pracovat. Bohudíky jsou tu charitní pracovníci, kteří bez ohledu na tato nezodpovědná rozhodnutí svobodných lidí reagují tím, že jim přes to všechno pomáhají. Ať jde o někoho, kdo nechce, nebo nemůže sehnat práci, má nemoci, je handicapovaný a podobně.“ 

Invalidé a lenoši nepatří do stejné skupiny a nazaslouží stejný přístup. Péči o líné nepokládám za sociální službu, ale za asociální jednání. Hodnotit lenost jako „rozhodnutí svobodného člověka“ je naprosto zcestné. Zahálka přece patří k sedmi hlavním hříchům. Možná to pan biskup už zapomněl, je moderní, jde s dobou.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

22.05.2019 18:35

Dehonestace manuální práce vede ke zvýšení počtu parazitů,jako jsou například politologové,presstituti a další,kteří kromě plácání hubou nic jiného neumí.Jen berou ohromné peníze za parazitování na společnosti.To samé jsou např.fotbalisté,kteří platí nějakému člověku,postavenému do malé funkce,přes půl milionu za měsíc.Někde ty peníze vzít musí a hubou se ještě žádné nedostaly do oběhu.To musí někdo něco vyrobit,někdo to prodat a tak se získají peníze.Naši parazité je dostávají za nic,jen za prázdná slova,za která ani nenesou zodpovědnost.Ale hlavně mají tituly vpředu i vzadu,ale výsledný efekt jejich existence je záporný.


 

21.05.2019 09:05

Inkvizice v proměnách doby. .....Bylo vždy třeba oběť obvinit z něčeho, co nespáchala. Následoval proces, kdy oběť byla donucena k přiznání. Na základě přiznání jí byl zkonfiskován majetek (o to šlo především) a následně upálena či jinak zabita. Tisíce obětí vzplálo na hranicích. Nadřazená moc zvítězila nad každým, na koho ukázala prstem. Ti, kdo vraždili ve velkém, tím sledovali svůj vlastní prospěch. Jak se středověké metody měnily s dobou až do současnosti? Nastala doba udavačů, kteří se chopili příležitosti a přisluhovali cizí moci. Byli jsme po staletí ovládáni německým elementem. Celá řada jedinců (v národním smyslu - zrádců) se přizpůsobila a aktivně spolupracovala s okupační mocí. Byla to lehká obživa. Stačilo udat spolustolovníky a cizí moc se postarala... Mluvilo se šeptem. Ti, kteří tak činili, byli pro okupanty konspirátory. Bylo třeba je zlomit, trestat. Biřici a drábové to zařídili. Jedli chléb vzešlý z práce těch, jimž přikazovali. Tito lidé jsou schopni spolupracovat s jakoukoli cizí mocností, která obsadila naši vlast. Je to pak jejich teritórium, to oni vládnou, protože jim to okupant umožňuje. Spoléhá se na podvratné elementy a náležitě je za to honoruje. Lidé, co pod cizím pánem udávají a slouží mu, se mají podstatné lépe než ten. kdo (konspirativně) podporuje národní zájmy. Vlastenci jsou vždy trnem v oku těch, kdo potřebují dobyté (získané) území ovládat. Proto jsou udavačům tolerovány "myšlenkové zvraty", kdy se "přesvědčený komunista", jako mávnutím kouzelného proutku, změní v uznavače hodnot, jimiž původně opovrhoval a varoval před nimi. To jsou všichni ti převlékači kabátu (kam vítr, tam plášť). Máme je tu zpět. Opět poklonkují, opět bojují za cizí zájmy. Do jejich dikce spadá v současnosti především to, že hlídají veřejný prostor médií, aby se do sdělovacích prostředků nedostali ti, kteří kritizují současnou rozpínavost "obranného paktu" NATO a direktivy EU vůči našim občanům, našemu národu. Pohůnci cizí moci se starají o to, aby nás ve veřejnoprávních informačních zdrojích pošpinili. Člověk typu F. L. Věka, Čapka, Palackého, Nerudy, je pro ně nebezpečný. Buditelé, kteří formují národní vědomí musí být vždy z veřejného prostoru odstraněni. Přednost dostávalí ti, kteří propagují multikulturalismus. Je to také vrstva lidí, kteří tvoří chobotnici ukrajující ze státního rozpočtu ve svůj prospěch miliardy korun. Pokud odvážlivec poukáže na jejich zlodějny a má dostatek důkazů, zkriminalizují ho. Taktéž pokračují v politické sféře. Všichni, kdo se snaží poctivě zúčtovat s touto chobotnicí pak narážejí na (hraný) nezájem. Je zpochybňována identita všech, kdo by chtěli pracovat především v našem národním zájmu. Na příkladě Tomia lze dokladovat, že propaganda mířící proti němu je velice primitivní. Zakládá se na tvrzení, že je rasista a xenofob, a takové je celé jeho hnutí. Pominu-li jeho exotický původ a zhodnotím jeho podnikání, tak jako šéf cestovek musí komunikovat s lidmi všech barev pleti, všech národností, všech vyznání víry i bezvěrců. Tvrdit o takovém člověku, že je xenofob vyžaduje značnou dávku drzosti. Jsem přesvědčen, že nikdo z těch, co proti němu vedou nenávistnou kampaň nemá tolik mnohonárodnostních kontaktů s lidmi z celého světa, jako on. Tito prašiví manipulátoři, lháři, co na něho útočí si to ovšem mohou dovolit. Proč? protože si vyčistili veřejný prostor informatiky pro sebe. Mohou lhát víc, než se lhalo za C&K Rakouska-Uherska, Hitlera, Stalina a dalších zločinců. Jsou kryti tím, že se postarali, aby z masmédií byly slyšet pouze hlasy manipulátorů se skutečností. Samozřejmě (i kvůli probíhající šikaně) volím SPD. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Josef Andrle

Josef Andrle

21.05.2019 08:36

Velmi přesně napsáno.proč by pracovali,když tento stát je k určitým lidem velmi štědrý?Já jsem pracoval cca 42 let a ještě bych měl,neb nemám zdaleka důchodový věk.Stát mi nic nedal,krom půlroční podpory a toť vše.Pak hmotná nouze.Práci neseženu,nikdo člověka skoro v 60. letech nechce.A v regionu kde bydlím,to platí dvojnásob.Myslím si,že práce je v podstatě smysl všeho života.Kdo ale dnes skutečně pracuje,Myslím běžné dělnické profese?Klasické továrny a fabriky byli zlikvidovány a nahrazeny šílenými motovnami,robotárnami,otrokárnami s umělým osvětlením,kde jsou lidé zavřeni jak slepice.Tvůrčí práce jako taková,není.Měli jsem šikovné dělníky,fachmany,frézaře,soutružníky,koumáky,a další a další profese.A dnes?Všichni studují a nevím na co.Nejčastěji uváděná práce dnes je práce na PC????samí manažeři,všelijaká netáhla,hlavně nedělat rukama,to je trend.Poslední dobou sleduji bědování orgánů,že nejsou a nebudou učni??Kdo rozbil vyspělé učňovské školství napadarť?Nebude nikdo.Za posledních let slyším stále obehranou písničku-komunisté nutili dělat.Toho už mám nad hlavu.Nikoho nenutili.Jak pan doktor napsal,museli jste prokázat legální zdroj příjmu,dědictví,výhra ve sportce,renta ze zahraničí a pod.Pak jste nemuseli pracovat.Je to na román,ale končím.Hezký den.


 
Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

V devadesátých letech jsem byl v Kyjevě pečený vařený. Dělal jsem rozhovor s náčelníkem kyjevské milice, který se mě na závěr interwievu a pózování do objektivu zeptal: Nu što, maladěc, kakaja u vas prabléma? V domnění, že jsem asi někde vytřískal hospodu a chci rozhovorem s ním průšvih zamést pod koberec.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Opravdu se setkali v kasinu. Všude plno světel, zelené stoly trochu připomínaly obyčejné hospodské kulečníky, ale rozhodně ne ty noblesní krupiérky, které u nich postávaly, ani ty hromady barevných žetonů na okrajích stolů, kolem nichž posedávali a postávali většinou muži, ale i několik málo žen.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Sál se starým, značně už zchátralým pódiem, se pozvolna plnil. Dětí přibývalo,  s nimi i křik a výskot. Dvě učitelky, obě už postarší a značně nervózní, okřikují neposedné caparty a ukazují na  řady židlí, kam si kdo má sednout. Kdosi zatáhne závěsy na velkých oknech a značně se setmí.

Poslední domácí zprávy