• Pondělí, 25. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Viola

Největší ochranou před nespravedlnosti je svoboda slova
Počet návštěv: 805

Největší ochranou před nespravedlnosti je svoboda slova

Eva Hrindová Článek od Eva Hrindová

Poslední dobou se nám čím dál více otevírají různá Overtonova okna. Znamená to, že je společnost postupně připravována na akceptaci něčeho, co by normálně nebylo možné. V souvislosti s čím dál silnějším umlčováním nepohodlných názorů, se ta okna otevírají víc a víc dokořán. Pedofilie, vyhnání Němců ze Sudet, akceptace islámu, tolerance deviací, omezování rodičovských práv…

Nepřijatelné názory se propagují a jejich kritikové se umlčují. Je docela dobře možné, že časem nikdo nepotrestá pedofila, který bude obtěžovat dítě, protože přece patří k diskriminované menšině. A celý proces legalizace zla bude dovršen.

Může tomu něco nebo někdo zabránit? Vidíme zcela jasně, že na Západě už se podařilo obrátit roli viníků a obětí. Tommy Robinson, který celý život sledoval agresivitu islámu a bojoval za jeho potlačení, je dnes nazýván chuligánem, rváčem a recidivistou. Jen proto, že si dovolil narušit politicko-korektní slovník a zlo nazýval zlem, bez ohledu na to, že pachatelé zla jsou chráněni lidskoprávními aktivisty. Kdyby v Británii hájili svobodu slova, nikdy by se nic takového nemohlo stát.

Nejen, že by Tommy Robinson neseděl ve vězení, kde mu reálně hrozí smrt. Ale také by nemohly muslopedofilní gangy tolik let brutálně zotročovat pubertální bílé dívky. Britské represivní složky by s odpornými pedofily zametly okamžitě a žádné gangy by nemohly tolik let pohodlně fungovat. Média by bila na poplach a celá společnost by odporné praktiky muslimských přistěhovalců odsoudila a politici by přijali opatření.

Ale to se nestalo – represivní orgány byly ke konání donuceny až po dlouholetém nátlaku, a to teprve tehdy, když jeden mainstreamový deník konečně situaci popsal a zveřejnil. Přesto ale Tommy sedí ve vězení, je to odplata za jeho neochotu „držet hubu“ a neustále upozorňovat na lhaní a zametání problémů pod koberec. Svoboda slova ve Velké Británii? Ani náhodou – proto mnoho lidí bude ještě trpět a mnoho lidí ještě zemře… Je to válka, ke které by nedošlo, kdyby svoboda slova byla svatá a chráněná!

Jak je tomu u nás? Máme ještě čas mnohé zastavit, ale každým rokem to půjde obtížněji. Máme manipulativní a lživá veřejnoprávní média – stejně jako na Západě. Máme armádu dobře placených a všehoschopných aktivistů, kteří tlačí svou agendu levicového liberalismu ochrany menšin více než úspěšně – stejně jako na Západě. Máme slabé politiky, kteří se bojí omezit moc aktivistů a bojí se udělat pořádek s veřejnoprávními médii – stejně jako na Západě. Nemáme ale stále se zvětšující armádu voličů z řad cizinců, kteří budou přizdisráčské politiky držet u moci. To je naše výhoda, kterou bojovníci za svobodu na Západě nemají. My totiž nemáme silnou islámsko-migrantskou komunitu, která si zvládne bez problémů navolit své politiky. Británie je ztracená, ale my máme díky absenci silných komunit cizinců šanci.

Stačí jen zvolit politiky, kteří nebudou mít problém sáhnout na penězovody uřvaných a ulhaných aktivistů.Máme ještě čas, protože nemusíme bojovat s menšinami, které se pomalu a jistě stávají většinami. Jen mít ty politiky, kteří se toho nebudou bát.

Témat, které leží na stole je víc než dost. Je třeba zabránit tomu, aby se přepisovala historie a kvůli tomu vznikaly nové nespravedlnosti. Sudetští Němci byli odsunuti právem a není možné to měnit. Je třeba zabránit tomu, aby se vymývaly mozky našim dětem a jejich dětství bylo nepřiměřeně sexualizováno. Je třeba zajistit to, aby se sexuální úchylky vrátily zpátky tam, kam patří – do ložnic a do ordinací specialistů. Je třeba zabránit tomu, aby se omezovala rodičovská práva a stát přebíral odpovědnost za výchovu dětí a tím likvidoval biologická pouta mezi rodiči a dětmi. Je třeba zabránit tomu, aby se islám maloval jako menšinové náboženství, které musíme chránit a podporovat.

Je třeba zabránit tomu, aby byla omezována SVOBODA SLOVA. Protože jen díky omezování této svobody mají zlotřilci a lumpáři pohodlnější životy. VŽDY. Bez svobody slova, která vnáší do veřejného prostoru i nepříjemná témata, která se mohou leckoho dotknout, totiž není spravedlnosti.

Raději budu žít ve společnosti, kde má každý šanci na spravedlnost upozornit než v zemi, kde jsou chráněny jakési adorované menšiny bez ohledu na to, jakým zdrojem nespravedlnosti jejich ochrana je. Ve společnosti, kde není svoboda slova, totiž nakonec není proti svinstvu chráněn NIKDO!

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.07.2019 19:21

Svoboda slova je krásná věc(alespoň na papíře),ale ve skutečnosti se o ní může jenom mluvit.Dá se do ústavy,která se pak nedodržuje ani těmi politiky,kteří ji pro sebe vytvářeli.Podléhá totiž ideologiím.Až se dostaví krize,a ta se dostaví,z čeho budeme živit tu ohromnou armádu cizinců bez práce?Vždyť spolu se zvýhodňovanou menšinou jich bude přes milion!


 

14.07.2019 10:48

V ČR je v současnosti regisrováno více, než 500,000 cizinců. Já osobně žiju se Slovenkou. Jsou zde především Ukrajinci a Slováci. Převážně Ukrajinci byli vydíráni ukrajinskými gangy a tak pracovali, aniž by za práci dostávali odměnu. V tomto prostředí se těžko vyhovuje požadavkům o získání českého občanství. Poctiví pracovníci tak odskáčou činnost mafií. Přesto je každý desátý pracovník v naší zemi (původem) cizinec. Tento poměr je stejný, ne-li vyšší, než v tzv. západní Evropě. K těmto lidem přijíždí i jejich příbuzní, z nichž mnozí se zde zdrží. Je pravděpodobné, že pracují načerno. Jsou u nás některé podniky zaměstnávající většinu Ukrajinců. Mají své pracovní kolektivy. Většinou pracují "dvanáctky". Těmto douhým šichtám se Češi brání. I s Vietnamci jsme se smířili tím, že tam kde mají své obchody, mají otevřeno i v poledních hodinách, o sobotách i svátcích. I zde je vysoká kriminalita v oblasti pěstování, distribuce a prodeje drog. .....Duchovní aspekt přistěhovalectví odráží fakt, že jsme se, jako většinová společnost, vzdali své víry. mnoho lidí o sobě prohlašuje, že jsou bezvěrci. Do tohoto vakua vstupuje zákonitě taková víra, která si bezvěrce podmaňuje. Cizí víra provází a sjednocuje celou komunitu, kdežto bezvěrci nejsou na sebe ničím vázáni. Nemohou se tak bránit celku. Jejich názory nejsou jednolité, jsou individualistické a tříští se o sebe. Vzniká tak společenský nesoulad, který muslimská víra a jednolitost dovede vytěžit pro sebe, ve svůj prospěch. Je to masa lidí, jenž v případě voleb, například ve Spojeném království, dovedou všichni hlasovat pro jednoho člověka, muslima, který je potom zvolen starostou dvanáctimilionového Londýna. Místní občané oproti tomu hlasovali nejednotně. Jejich hlasy byly rozděleny mezi několik dalších kandidátů. Všichni jistě známe heslo "V jednotě je síla!" Bez tohoto sjednocujícího prvku prohrajeme co se dá. Tím měla být naše křesťanská víra. Ta nás měla spojovat v časech dobrých i zlých. Té jsme se vzdali. Tím jsme také prohráli veškerý svůj boj, protože roztříštěnost nás zbavuje síly k odporu. Chybí jednotící prvek. A tak zákonitě musíme prohrát s masou lidí, pro něž nic jiného neexistuje, než svatá víra v Alláha. Naše civilizace realizovala válku proti muslimským zemím. Zde nelze relativizovat. Z válkou postižených zemí k nám proudí zástupy věřících, kteří s námi nebudou mít slitování, protože naše vyvražďování tamních obyvatel v rozbombardovaných zemích ti postižení neprominou. Zatím jsou silou, která má výhodu v naprostém podřízení se muslimské víře. Co zbývá bezvěrcům? Bojujeme sami se sebou tím, že jsme schopni vyvolat chaos i v takových otázkách, jako je zavedení hranic v případě vnějšího nebezpečí. Nedovedeme se bránit. Zkrátka nejsme jednotní. Tím veškerý boj v blízké budoucnosti prohrajeme, protože se nemáme o co opřít. Zničili jsme tradice naší víry, našeho souručenství. Nikdo z nás není schopen postavit hradby vozové a společně čelit nepříteli za zpěvu chorálu "Kdož sú Boží bojovníci a zákona jeho...prostež od Boha pomoci a dúfajte v něho". Pokud se nesemkneme v rámci naší víry, našeho vyznání, chápání světa, pak nám není pomoci. ......Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany (ODS)

 Nebezpečný směr Občanské demokratické strany?  Proč ODS podporuje nedemokratické názory některých svých členů (např. komunálního politika Pavla Novotného)?  Co sleduje opakovaným vybízením „zabití, šibenicí“ politických oponentů, občanů, ústavních činitelů?  Chce ODS ve volbách strhnout na svoji stranu extremistické voliče?  Jaké cíle chce s extremisty dosáhnout?  Pozastavit nebo zrušit činnost ODS? Ať rozhodnou soudy! 

Poslední domácí zprávy

QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany...