• Úterý, 18. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Vladislav

Nedělejte z mladých obětní beránky, všichni máme máslo na hlavě
Počet návštěv: 3504

Nedělejte z mladých obětní beránky, všichni máme máslo na hlavě

Adam Mikulášek Článek od Adam Mikulášek

Často slýchávám zjednodušené pohledy ve smyslu – lidi narození před rokem 1980 jsou „z obliga“, až od mé generace (jsem ročník 1985) se to mělo údajně zvrtnout.

Jako kdybychom spadli z Marsu s nějakými „sluníčkovými genovými mutacemi“ a jako by prostředí, vytvořené generacemi před námi, na formování dnešních mladších generací nemělo žádný vliv. A pak se starší diví často až příliš arogantním reakcím těch mladších. Na vině je to, že starší generace se dopouštějí alibismu, oni prý nic, oni muzikanti…, a ta „zkažená submisivní mládež“…, tedy podobná povýšenost a despekt, jako když nám „kavárna“ nadává do „buranů“, „nácků“, „ovarů“ či „zaprděných Čecháčků“.

Podle mě vůbec není náhoda, že mezi tzv. osmašedesátníky je tolik sluníček, podobně jako mezi studenty… Už tehdy, na jaře 1968, šlo z části o v podstatě souboj marx-leninismu (Brežněv, Biľak, Ulbricht…) s neomarxismem (tzv. reformní komunismus), západní fenomén „zlatých šedesátek“ nás také zasáhl, byť zeslabeně, ale nelze si hrát na to, že tehdy k nám žádný skrytý neomarxismus nešel, to by byla nehorázná naivita.

Pokud chcete důkazy, tak jeden za všechny, zvolení morálně zvrhlého beatníka Allena Ginsberga, jemuž z počátku v USA nechtěli vydávat jeho díla kvůli nemorálnosti, byl v roce 1965 zvolen našimi tehdejšími studenty za krále Maiales!!!

Proč tedy vše svádíte jen na současnou mladší generaci, když celý problém začal daleko dřív? Proč, když my, na něž vše svádíte, jsme jako děti poslouchali Orlíky, starší generace této skupině nadávala do „nácků“? To jsme nebyli my, kterým bylo osm nebo deset let, to byly často mnohem starší ročníky, než tzv. Husákovy děti alias generace X (údajně poslední reprezentanti starého světa), těm bylo tehdy tak patnáct až dvacet, to byli často lidi narození před rokem 1960!!!

Proč tedy děláte z mé generace (mileniálové alias generace Y, narození v 80. letech…) obětního beránka a hrajete si na to, že „My starší jsme bez viny, kašleme na mládež, důchodci na barikády“??? Místo dialogu starší a mladší generace vlastenců se hledají generace obětních beránků, aby si starší mohli umýt nad vším ruce??? Kdo nám mladým vštěpoval černobílé vidění (západ/NATO/USA/EU=svoboda+dobro, východ/Rusko=totalita+okupace+zlo)?

Proč jste vy starší, kteří nás dnes odsuzujete, tehdy nešli na barikády, když nás mladé demoralizovaly různé počítačové hry a televizní pořady, samozřejmě vytvořené staršími generacemi…, když my jsme byli malí caparti? Proč jste volili v drtivé většině NATOhujerské a EUrohujerské politiky? Proč jste volili - rychle kapitalizmus a na západ a „zpátky do Evropy“? A proč vyčítáte těm, kteří v tomhle vyrůstali, že jsou často zmatení, pomýlení a ze setrvačnosti věří černobílému nesmyslu o „EUropském snu“ a „ruském zlu“?

Jsem přesvědčen, že kdyby mezi staršími bylo v tomhle více sebekritiky a méně přehazování viny na mladé, tak i mladí by vám více naslouchali. Ve skutečnosti mladší vlastenci na různých těch Svobodných rádiích a vysílačích mnoho prostoru nemají.

Tak se ptám – je na obzoru nějaká změna a snaha o mezigenerační porozumění, o vtisknutí našemu vlastenectví trochu toho mladického nadšení ohledně budování lepšího, pokrokového a morálnějšího „českého světa“, kde se zase budou více respektovat práva dětí (tedy stop homo-adopcím, Istanbulské úmluvě a imigraci těch, kdo se nechtějí přizpůsobit…), kde bude bezpečněji, kde bude fungovat právní stát, kde nebudou no-go-zóny a Václavák bude bezpečný i ve večerních a nočních hodinách…, ale kde se zároveň mladým nebudou zakazovat věci, které jsou pro ně důležité a společnosti nijak zvlášť nebezpečné (uvolnění autorských práv + opatrná částečná legalizace marihuany)? Je třeba si uvědomit historickou zkušenost, že tam, kde bylo vlastenectví populární mezi mládeží, bylo prezentováno jako něco pokrokového, jako něco tak trochu i revolučního a rebelského, nikoli jako něco unaveného, poraženeckého, rezignovaného a ustrašeného…, od toho se mládež vždycky držela raději dál, tak to v přírodě chodí.

P.S. Nebo mi snad chce někdo tvrdit, že stará předislámská Indie, kde se konopí/marihuana používala běžně, asi jako u nás mnohem zhoubnější a návykovější alkohol, byla civilizací „primitivních divochů“? Je to přesně naopak, ti znali písmo (sanskrt)v době, kdy ještě ani žádní Slované neexistovali, již stovky let před Kristem měli své filosofy a náboženské myslitele. Ani nevím o tom, že by Indům užívání konopí nějak rozvracelo společnost, institut rodiny a podobně, to alkohol je v tomto ohledu nesrovnatelně větším zlem.

Také nemálo objevů a věcí, které nám podle dnešní propagandy údajně přinesl islámský svět, bylo vynalezeno nemuslimskými Indy, Arabové nám to jen „přeposlali“, protože jejich území bylo mezi Evropou a Indií, viz pojem hedvábná stezka, zajišťující spojení mezi Čínou/Indií a Evropou.

Adam Mikulášek
Mám bakalářské vzdělání v oboru informatiky, již od dětství se zajímám o dění v této zemi i ve světě a vzdělávám se v oblastech politiky, historie, ekonomie a psychologie. Od června 2010 jsem členem Čssd a snažím se prosazovat modernizační změny v této straně.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

15.07.2019 19:25

Tady se někdo snaží vykroutit ze své odpovědnosti.Proč bych měl já,dnes sedmdesátník,chodit na barikády kvůli počítačům či jejich hrám?Vždyť je každého věc,co si prosvůj život vybere.Žádná snaha o mezigenerační porozumění není možná.Mladí sice nemají zkušenosti,ale za to veliké sebevědomí,které se zhroutí v okamžiku,kdy se narazí na problém.Ani my jsme nebyli o mnoho lepší a rady starších nám šly jedním uchem dovnitř a druhým ven.Jenže jsme se museli s následky svého jednání poprat sami.Nikdo naše problémy nemohl vyřešit.A dnes mladí dokonce vykřikují,že se má starším sebrat volební právo!Což je něco,co jsme si my nikdy nedovolili.Študentíci,závislí na svých rodičích,zůstávají po studiích u maminky,protože jsou neschopní se o sebe sami postarat.Jen jejich rétorika je na výši.Skutky už vidět tolik nejsou.Dnes dostane kluk od holky kopačky a jde se zasebevraždit.Neumí si se vzniklou situací poradit.Kromě toho mladá generace příliš nepřemýšlí.Výjimkou jsou případy,kdy jim z toho kyne nějaký zisk.Takže by si měl pan Mikulášek zamést nejdříve před svým prahem.Jeho členství ve shnilé ČSSD také není nic,čím by se měl chlubit.Slušní lidé už měli dávno z této partaje vystoupit.


 
Vladimír  RUDOLF

Vladimír RUDOLF

15.07.2019 14:02

Jsa zvolen, skládá „designovaný“ prezident při své inauguraci prezidentský slib, jehož složením se teprve ujímá úřadu. Ten slib tu připomenu – „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Všímáte si? Ten slib se ve skutečnosti skládá ze TŘÍ slibů:

za prvé věrnosti České republice /tu si nedovedu představit na místě prezidenta ČR různé ty dřívější kandidáty, kteří kromě českého měli i americké státní občanství, které, pokud se nemýlím, nepřipouští kromě věrnosti USA věrnost jinému státu/,

za druhé zachovávání Ústavy a zákonů,

a konečně za třetí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zastávání svého úřadu V ZÁJMU VŠEHO LIDU.

A jsem u „jádra pudla“.

Už jste někdy slyšeli nebo četli, že by „Kyselové“ nebo „Rychetští“ kladli akcent na tuto třetí část prezidentského slibu? Já nikdy. A právě zde se – podle mého názoru – uplatní onen politický program, se kterým prezident republiky získal většinovou podporu „lidu“. Že ten program musí být v naprostém souladu s prvními dvěma „sliby“ je jen nabíledni, přece ale jen jde o tu část prezidentovy činnosti, která – byť v souladu s Ústavou a zákony – představuje jeho vlastní výkon reálné politiky.

Co že je psáno v čl. 2 odst. 1 právě oné Ústavy, na kterou ti její vykládači vůči prezidentovi „přísahají“? „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“ A prezident republiky je článkem výkonné moci.

Co tedy podle mne z toho plyne?

Za prvé: prezident ve svém úřadu nemůže nezachovávat Ústavu a zákony.

Za druhé: s přímou volbou prezidenta republiky se mohou či někdy dokonce musí měnit doktrinární výklady Ústavy, a především tzv. „ústavní zvyklosti“, které zde byly z doby volby prezidenta parlamentem, tedy prezidenta bez vlastního politického programu aprobovaného „lidem, zdrojem veškeré státní moci“. Ty ústavní zvyklosti, jejichž prostřednictvím se nejednou Ústava a zákony ZACHOVÁVAJÍ.

A konečně za třetí: těchto skutečností si měli být „ústavodárci“ vědomi. Prezidenti volení přímo občany mívají zpravidla v rámci ústavně zakotveného politického systému „silnější postavení“ než prezidenti voleni parlamentem /není to ale „conditio sine qua non“/. A pokud českému přímo volenému prezidentovi silnější postavení neposkytli, bylo jen nabíledni, že dojde k tomu, že prezident bude svůj vítězný politický program, svůj mandát, vykonávat poněkud odlišně od některých dosavadních doktrinárních výkladů i některých dosavadních „zvyklostí“ vzniklých za existence prezidentů volených parlamentem, a to i co se týče různých Ústavou nepsaných lhůt pro rozhodnutí, která jsou Ústavou v různých situacích stanovena nebo předpokládaná. A konečně nejen lhůt, ale i možných procedur, jejichž cestou se k rozhodnutí dochází, třeba v podobě negociací, v jejichž rámci se mohou původně předkládané podněty oprávněnými ústavními subjekty měnit nebo i suspendovat. Tohle není nic proti ničemu, návrhy podané prezidentovi nejsou a nemohou být nedotknutelnou posvátnou krávou, ten ústavní subjekt, který je podal, je může nepochybně měnit i brát zpět. Což může dost dobře představovat cestu, kterou prezident plní tu část prezidentského slibu, že svůj úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
V zájmu vůle státotvorných národů k tomu dodávám, že občané Československé federativní republiky do dnešního dne pravomocně nerozhodli v celostátním referendu o návrhu na vystoupení či rozdělení Československé federativní republiky. Proto jakým právem si dovolují tito "Kyselové a Rychetští" kohokoliv kritizovat a ještě se přezentovat jako "ústavní soudci či profesoři právnických VŠ", když de facto a de iure jsou z důvodů absolutní neplatnosti samostatné České a Slovenské republiky, pouze občané Československé federativní republiky bez jakýchkoliv ústavních funkcí, tj. Zákonodárná, Výkonná a Justiční Mafie v trileru hry na absurditu Republiky dobrého vojáka Švejka.
S nejhlubším opovržením


 
Kdo se má bát božích mlýnů ?

Kdo se má bát božích mlýnů ?

Náhodou se mi dostal do rukou článek Markéty Chaloupské o obvinění 10 osob kvůli krácení daně se škodou 170 milionů Kč. Zaujala mě v něm dvě jména: uherskohradišťského multimilionáře Pavla Buráně, kterého jsem dosud považoval za nedotknutelného, ne-li přímo chráněného orgány státní moci, a jeho „pravé ruky“ Roberta Juřičky.

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Cenu energií mají v rukou politici! Proč jsou v ČR nejvyšší ceny energií?

Dopis ze dne 14. 1. 2022 zaslaný ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, premiéru Petru Fialovi, poslancům a senátorům – ti mají v rukou řešení. Občanskou veřejnost, neparlamentní strany a hnutí zveřejněním dopisu informujeme.

• Žádáme politiky, aby konali • Pracovní skupina „Energie není luxusní zboží“ zaslala politikům dopis • Navrhujeme řešení nastupující energetické krize

Poslední domácí zprávy