• Pondělí, 16. září 2019
  • Svátek má Rukojmí Ludmila

Bezuhlíková totalita
Počet návštěv: 492

Bezuhlíková totalita

Jaroslav Bašta Článek od Jaroslav Bašta

Jedním z nechtěných důsledků civilizačního pokroku Západu je úděsná infantilizace části společnosti. U mladších generací umocněná postupující digitální demencí diagnostikovanou před lety německým neurologem profesorem Manfrédem Spitzerem. Možná proto euroamerická civilizace postupně rezignuje na hodnoty, které jí v minulých stoletích pomohly stát se vládcem světa – svobodu názorů, kritické myšlení opovrhující dogmaty a umožňující rozvoj vědy.

Pravda, cesta k tomu nebyla jednoduchá, nejprve překážela církevní dogmata, později měly na vědu velký vliv totalitní ideologie – nacismus a komunismus. Tam kromě rozdělování vědeckého bádání na povolené a nepovolené sehrávaly velkou roli také poměry uvnitř mocenských struktur. Asi nejznámější příklad představoval agronom Trofim Lysenko, který již ve třicátých letech mocenskými prostředky postupně ovládl celou sovětskou vědu. Zavrhl mendelovskou genetiku jako buržoasní pavědu a své vědecké oponenty vyházel ze zaměstnání, či je rovnou nechal uvěznit. Nadřazením ideologie a politiky nad vědu vzniklo učení, které dostalo název lysenkismus. Oficiálně zavrženo bylo až v roce 1964. Zanechalo za sebou neuvěřitelné množství lidských tragédií vedle vědeckých a ekonomických škod.

Od té doby uteklo již 55 let, což je dostatečná doba na to, aby se zapomnělo, co všechno může napáchat původně dobrý úmysl, když se vědci dají do služeb ideologie a moci, ať již kvůli svému přesvědčení nebo za peníze. Dlužno poznamenat, že Lysenko svým učením zbrzdil rozvoj moderního zemědělství v nejrozlehlejší zemi světa, větší ambice naštěstí neměl. Jeho následovníci dnes mají daleko větší technické možnosti zničit západní civilizaci jeho metodami. Stejně jako on povyšují jednu z mnoha vědeckých teorií na jedinou nezpochybnitelnou, téměř náboženskou, pravdu. Stejně jako on odmítají diskutovat se zastánci jiných přístupů, nazývají je popírači a občas je vyhazují z práce, případně „jen“ ekonomicky dusí.

V jistém ohledu naše současnost velmi připomíná dobu před pěti stoletími, na prahu novověku. Vynález knihtisku znamenal informační revoluci, kterou překonaly až současné digitální technologie, ta však vyvolala náboženské rozpory a války, které otřásaly celým kontinentem. K dovršení všech běd klima zdánlivě zešílelo. Šlo o předzvěst přicházející Malé doby ledové, ale to tenkrát nikdo netušil, protože se nejprve potýkali se suchem a vedry, roky bez zimy střídaly roky bez léta. Průměrné teploty ve Střední Evropě byly několik desetiletí asi o dva stupně vyšší než dnes. Výkyvy počasí tehdejší zemědělství nezvládalo, takže často přicházely hladomory a epidemie.

Převládlo všeobecné přesvědčení, že změna klimatu je trest Boží za lidské hříchy. Když nepomáhaly modlitby, půsty a procesí, došlo na hledání viníků. Začala doba honů na čarodějnice, která skončila, až když si racionálně uvažující lidé povšimli, že přes tisíce poprav se počasí nezlepšilo. Toto prozření však nastalo až po Třicetileté válce, v níž počet obyvatel kontinentální Evropy poklesl minimálně o jednu třetinu.

K jistým paradoxům historie patří, že novodobý zájem o studium změn klimatu přinesla obava z globálního ochlazování opírající se o měření z let 1945 – 1975. Existují rozsáhlé studie, které se věnovaly antropogenním příčinám celosvětového ochlazování. Vědci došli k závěru, že za globální ochlazování může znečištění ovzduší následkem industrializace a emise spalovacích motorů automobilové individuální dopravy. Po roce 1975 se klima v polárních oblastech začalo oteplovat, takže klimatologové zavrhli hypotézu o globálním ochlazování a od roku 1977 už se píše jen o globálním oteplování.

Vědci se postupně shodli na tom, že oteplování planety je katastrofická záležitost, jejíž příčinou jsou emise skleníkových plynů (vodní pára, kysličník uhličitý a metan). Pozornost se posléze soustředila jen na kysličník uhličitý, jehož emise musí lidstvo snížit doslova za každou cenu. To se stalo hlavním cílem politického hnutí za záchranu světa, které dlouho hledalo svého proroka. Neuspěl Al Gore (prohrál v prezidentských volbách v roce 2000), objevila se však Greta Thunberg a dala pojmu uhlíková stopa tvář.

Proč byl za apokalyptický symbol vybrán právě uhlík a jeho kysličník se mi zdá jasné – tento prvek představuje základní stavební kámen života a CO2 produkuje každý živý organismus (kromě anerobních bakterií), je všudypřítomný a dá se snadno měřit. Když lidi přesvědčíte, že svou pouhou existencí přispívají k devastaci životního prostředí, snadno v nich vyvoláte pocit viny. S tím se pak už dá pracovat. Zcela ve středověkém duchu lze prodávat odpustky. Klimatická burza v Chicagu (CCX) vznikla už v roce 2000, obchodování na ní ale bylo dobrovolné. Na její evropské pobočce (založené v roce 2005) na základě nařízení EU se s odpustky obchoduje povinné.

Boj proti uhlíkové stopě v režii bruselských úředníků a finanční oligarchie má navždy změnit naše životy. Zdá se, že bude mít podobu známou pouze z válečné ekonomiky. Nejprve přijdeme o mobilitu (naplno to řekl nedávno M. Bursík, který také zmínil novou měnu v podobě tun CO2), poté nám změní stravovací návyky a odnaučí nás jíst maso a vybijí většinu hospodářských zvířat. Pak dojde i na lidi. Už nyní nás různí aktivisté přesvědčují o nutnosti nemít potomky, abychom nezatěžovali uhlíkovou bilanci. V poslední fázi nás asi budou přesvědčovat, že máme dobrovolně předčasně vyvanout z povrchu zemského. Doufám, že klimatičtí aktivisté půjdou touto cestou dlouho před námi jako předvoj.

Zvláštní kapitolu představuje faktický zákaz bádání a publikování statí o možné adaptaci na změny klimatu, lysenkovsky se trvá jen na zmírnění dopadů na životní prostředí. Evropskou unií nařízené snížení emisí CO2 do roku 2050 však bude mít v planetárním měřítku zanedbatelný dopad. V Bruselu asi neznají epigram Karla Havlíčka Borovského:

Neboť svět je pořád stejný,
lidé ho nezmění,
plivni si stokrát do moře,
ono se nezpění.

Navrhovaná opatření však spolehlivě zpění krev většině občanů v jednotlivých členských zemích.

Jaroslav Bašta
Jaroslav Bašta je český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident a signatář Charty 77, v 90. letech 20. století poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD, v letech 1998–2000 ministr bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, v letech 2000-2005 velvyslanec v Rusku, na Ukrajině a diplomat. Po sametové revoluci se zapojil do politického života. Brzy po revoluci vyhrál konkurs na ředitele Okresního muzea Plzeň-sever, ale pak nastoupil na Úřad na ochranu ústavy a demokracie na post ředitele odboru. V letech 1990–1991 byl náměstkem ředitele tajné služby a v letech 1991–1993 předsedou Nezávislé komise FMV (tzv. lustrační komise). Členem ČSSD se stal koncem roku 1994, od roku 1993 pro sociální demokracii působil v jejím odborném zázemí. Na FF UK v Praze studoval v letech 1967–1970 historickou archeologii. Zde se angažoval ve studentském Hnutí revoluční mládeže, za což byl v roce 1970 zatčen v roce 1971 a odseděl si 2,5 roku. V letech 2000–2005 působil coby velvyslanec v Ruské federaci a pak v období let 2005–2006 jako náměstek ministra zahraničních věcí. Následně byl v letech 2007–2010 velvyslancem na Ukrajině. Jaroslav Bašta je český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident a signatář Charty 77, v 90. letech 20. století poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD, v letech 1998–2000 ministr bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, v letech 2000-2005 velvyslanec v Rusku, na Ukrajině a diplomat. Po sametové revoluci se zapojil do politického života. Brzy po revoluci vyhrál konkurs na ředitele Okresního muzea Plzeň-sever, ale pak nastoupil na Úřad na ochranu ústavy a demokracie na post ředitele odboru. V letech 1990–1991 byl náměstkem ředitele tajné služby a v letech 1991–1993 předsedou Nezávislé komise FMV (tzv. lustrační komise). Členem ČSSD se stal koncem roku 1994, od roku 1993 pro sociální demokracii působil v jejím odborném zázemí. Na FF UK v Praze studoval v letech 1967–1970 historickou archeologii. Zde se angažoval ve studentském Hnutí revoluční mládeže, za což byl v roce 1970 zatčen v roce 1971 a odseděl si 2,5 roku. V letech 2000–2005 působil coby velvyslanec v Ruské federaci a pak v období let 2005–2006 jako náměstek ministra zahraničních věcí. Následně byl v letech 2007–2010 velvyslancem na Ukrajině.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

23.08.2019 19:09

Jenom se potvrzuje,že inteligence lidstva má výrazně sestupnou tendenci.A netýká se to pouze klimatických podmínek.


 
Jak to bylo s Čáslavskou nejen v roce 1968, ale i s jejími protisovětskými gesty, jak je v minulých dnech okázale prezentovala ČT, když pouze ukázala předávání medailí jí a sovětské gymnastce; Čáslavská odvrací svoji tvář od vlajky SSSR

Jak to bylo s Čáslavskou nejen v roce 1968, ale i s jejími protisovětskými gesty, jak je v minulých dnech okázale prezentovala ČT, když ukázala pouze předávání medailí jí a sovětské gymnastce; Čáslavská odvrací svoji tvář od vlajky SSSR

V České televizi před několika dny závěru srpna 2019 odezněla jen laciná propaganda roku 1968, když při předávání medailí jí a sovětské gymnastce Čáslavská okázale odvrací na protest svoji tvář od vlajky SSSR. Ani slovo o tom, jak přišel říjen 1968 a sedminásobná olympijská vítězka - gymnastka Věra Čáslavská a stříbrný olympijský medailista - běžec Josef Odložil si před více než půl stoletím řekli 26. října 1968 své “ano“ během letních olympijských hrách v Mexico City.

Zloděj USA křičí, chyťte zloděje, největší teroristicky stát na světě Saúdská Arábie, věrný partner USA, vede za ni dlouhodobě válku s Jemenem; teď hoří saúdsko-arabské rafinerie ropy. Jak se do lesa volá...

Zloděj USA křičí, chyťte zloděje, největší teroristicky stát na světě Saúdská Arábie, věrný partner USA, vede za ni dlouhodobě válku s Jemenem; teď hoří saúdsko-arabské rafinerie ropy. Jak se do lesa volá...

Známe české přísloví: Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Proto ceny ropy jsou v reakci na sobotní ze 14. září 2019 útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii nejvyšší za poslední čtyři měsíce. Severomořská ropa Brent vystoupala o 19 procent na 71,95 dolarů za barel a americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 15 procent na 63,34 dolarů za barel.

Proč  nebyl hlavně opozicí dodržen v Babišově kauze Čapí hnízdo princip presumpce neviny, dle níž je trestně stíhaný vinný, až když se prokáže pravomocně jeho vina; do té doby je nevinný, kdy Fialové, Kalousci a Pospíšilové omluví...?

Proč nebyl hlavně opozicí dodržen v Babišově kauze Čapí hnízdo princip presumpce neviny, dle níž je trestně stíhaný vinný, až když se prokáže pravomocně jeho vina, do té doby je neviný; kdy Fialové, Kalousci a Pospíšilové omluví...?

Pravda se ukázala, obrovská satisfakce a od začátku víra v nevinu premiéra Andreje Babiše (ANO). Tak zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo komentují jeho straničtí kolegové ze Strakovy akademie i Poslanecké sněmovny. Opozice jen bezmocně zuří a spřádá další spiknutí; za vším je podlá zrada, když v roce 2015 oznámil anonym, že prý Babiš podvádí..

Prezident Zeman míní s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Podle něj totiž v čele této země stojí váleční zločinci.

Prezident Zeman míní s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Podle něj totiž v čele této země stojí váleční zločinci.

Prezident Miloš Zeman chce s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Podle něj totiž v čele této země stojí váleční zločinci. Kosovo pak zrušilo svou účast na summitu V4 v Praze, zdůvodnilo to vnitropolitickou situací.

Poslední domácí zprávy

POMNÍČKY A POMNÍKY

POMNÍČKY A POMNÍKY

Stavění pomníčků či pomníků provází lidstvo od nepaměti. Pomníčky zpravidla připomínají naše blízké a ty které jsme měli rádi....

Výzva

Výzva

Vzhledem k tomu, že nejsem místně příslušný, přesněji řečeno, nemám trvalé bydliště  v Praze 6 a nemohu podat oznámení o podezření ze...

STAROSTŮV RECEPT

STAROSTŮV RECEPT

Starosta městské části Prahy 6 Ondřej Kolář byl pro mě až do nedávné doby zcela neznámým člověkem, kterého si občané této městské...

Žaluji!

Žaluji!

V Česku se chystá zločin. Ohavnější, než jakýkoli jiný námi Čechy v historinašii spáchaný