• Pondělí, 25. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Viola

Tyto dny si vždy připomínejme…
Počet návštěv: 1093

Tyto dny si vždy připomínejme…

Jiří Vyvadil Článek od Jiří Vyvadil

Nebudu již komentovat to, co jsem si myslel o Karlu Gottovi. Napsal jsem dva zásadní články: „Karel Gott se zasloužil o stát“ a „Podpis Charty není důvod pro pohřeb se státními poctami, pane Rychetský“ které stále ještě jako nejčtenější visí na portálu Vaše věc.

Jinými slovy: Pokládám Karla Gotta za nejvýznamnějšího Čecha od 60. let minulého století do minulých dnů. Nejen tedy jako zpěváka. Nikdo se s ním nemůže srovnávat. I například Václav Havel. Zatímco velikost Karla Gotta byla nadčasová a on spojoval a propojoval potencionálně prakticky celý národ po dobu tak rozličnou světově i národně, Havel spojoval pouze menšinu a byl politicky pomíjivý, jakkoliv v určité fázi dominoval celé politické scéně a prosadil i své představy, které chtě nechtě nás stále provázejí. To ovšem Klement Gottwald v určité fázi také. A kde je mu v historii konec.

Když zemřel Karel Gott, nastartovala klasická mainstreamová propaganda, že sice jako zpěvák dobrý, ale ta spolupráce s režimem … a potom ten projev k Antichartě. No fuj … to je přece třeba odsoudit. Do toho se přidaly nevkusné urážky ze strany osob spojených s Chartou 77 Karlem Schwarzenbergem, Pavlem Rychetským či Tomášem Halíkem, kteří  se za každou cenu snažili nahodit téma jeho společenského selhání a prosadit tváří jedině správné adeptky na státní pohřeb společensky uvědomělé bojovnice za novou společnost, která je morálně pevná a uměla se vypořádat s tím, že čistě z prospěchu (jak sama v pamětech uvádí) podepsala vázací akt StB, vstoupila do KSČ, aby následně jako členka poraženého křídla po vysočanském sjezdu KSČ, našla novou politickou ideu a podepsala jako první Chartu 77.

Přiznávám, že se uprostřed oněch nestydatých řečí chartistů Rychetského, Halíka i Schwarzenberga, mně, který nepochybně jako dvacetiletý kluk měl hrozný vztek na režim, vybavila slova Jiřiny Švorcové, která pronášela na televizní obrazovce: Z nestoudné pýchy a za mrzký peníz … tito zaprodanci….a dále bla bla bla… Nikdy bych si před 40 lety nemyslel, že se Švorcovou budu souhlasit…  Jak to, že mohla mít pravdu?

No a pak přišel zázrak…

Chartističtí zaprodanci zmkli, protože viděli, jak jde národ za Gottem. Redaktory vyměnili a noví režimní nervózně rychle polykali své už zažité mantry o době nesvobody a selhání a bla bla bla.

A potom už přišly dva nádherné dny.

Už dokonale organizovaný Žofín, s lidmi čekajícími třebas i hodiny…

Turisté z Japonska udivení, že takhle by se u nich stála fronta, jenom kdyby to byl pohřeb císaře, či z Německa, že Gott má u Čechů status královny Alžběty II.

Jsem nevěřící. Zcela jistě jsem kdysi nesledoval státní pohřeb Václava Havla. Mým prezidentem nikdy nebyl.  

A tak jsem dnes zažil svou životní premiéru…

Zádušní mše v Chrámu sv. Víta byla gigantická, moudrá a dokonale i režijně připravená… Upřímně jsem uvítal, že tam vystoupila jako herečka Havlová i Bartoška, jinak to známí havlisté, a že i chóru se culil chvilkař Dyk…

Duka měl neskutečně skvělý projev a jeho slova by se asi nejen obrazně měla tesat do kamene.  Tento krásný pocit jsem tady od 17. listopadu 1989, celých třicet let  nezažil. Pocit opravovosti, souznění a vzájemné úcty…

Kdyby se v tom okamžiku se najednou někde objevil chvilkař Minář a pronesl : „Omlouváme se národu za všechnu tu zlobu a nenávist, kterou jsme půl roku tady rozsévali.  Toto pokládejte za smíření národa a vyvrcholení oslav 17., listopadu“„ brečel celý národ…

Jo asi tak.

Zase přijdou nové Letné, zase přijdou Chvilky, zase přijdou odpudivé urážky…

Ale i v té chvíli, si každý bude moci vypnout telku vzpomenout si na historický pohřeb Mistra Karla Gotta konaného ve dnech 11. a 12. října L.P. 2019 a říci si:

„To, co tam zase řádí na Letné to není celý národ, jen zaprodanci, kteří v naduté pýše za mrzký peníz… a dál už to známe…

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

13.10.2019 19:24

Havlošvábi se tam objevili jenom pro efekt.Jiný důvod to nemělo.A Duka také není nejčištší a mamon jeho podporu církevní zlodějně zvyšoval.Také je to na efekt a snaha o zviditelnění církve katolické.Ti,kteří se šli skutečně rozloučit,se tam nedostali.


 

13.10.2019 12:15

Důstojné rozloučení. ...Je potěšující vidět ty špalíry lidí, co v potu tváře celý produktivní život vydělávali a vydělávají svou zdaněnou prací finanční prostředky, z nichž pak žije celá naše vlast, (její nezisková sféra). Všem nám dá zabrat, abychom našim zdaněním platili ty, kteří si to zaslouží. Nejen naši učitelé, ale i bezpečnostní, armádní složky, lékaře a přes dva miliony důchodců. Jsou to lidé, na něž bychom měli být hrdi za jejich současnou i budoucí, nelehkou, práci. Na jejich bedrech, na jejich rozhodnutí, spočívá rozvoj naší společnosti, protože potřebujeme klid na práci. Skutečnou obranu hodnot, na nichž spočívá řádný chod našeho souručenství a tak překonali časy různých krizí. Pokud se budou chovat silové orgány svévolně a nebudou respektovat národní naše zájmy, důvěra v ty, jež si svými daněmi platíme, přijde vniveč. Ti, kteří mají ruku nastavenou ke státní kase, musí respektovat, že tyto peníze jsou vytvořeny houževnatou prací i v nepřetržitých provozech. Za tyto prostředky jsme oprávněni očekávat spolupráci. Je třeba se jeden o druhého opřít, abychom společně překood těchto státních institucí, orgánů, vzornou práci ve prospěch celku. Vzorná služba naší vlasti, je vzornou službou daňovým poplatníkům. Nikdy nezapomínejte na to, že jste námi financováni. Že chceme za naše peníze klid a bezpečí. Kdokoliv naruší tuto vaši identitu rozporuplnými příkazy a nařízeními s lidmi, co si vás ze svého financují, jedná tak protiprávně. Prioritou musí být důraz na obhájení našich národních zájmů a vytváření pocitu bezpečí u řádných občanů. Pokud zapomínáte při své práci na vaše přímé podporovatele, jsou taková rozhodnutí politická. Co se příčí našim národním zájmům, snad všichni dobře víme. Jsou to především taková rozhodnutí, jež jsou v přímém rozporu s našimi národními privilegii. Ozbrojené složky musí především sloužit naší vlasti, naším záměrům, našemu směřování. Pokud dostávají instrukce a rozkazy ze zahraničí, musí si uvědomit, že cizáci je neplatí. Jejich platy a odměny Jsou zcela na bedrech těch, jimž by měli skládat ze své práce účty. Jsem přesvědčen, že calá řada slušných a soudných poicistů si váží finanční podpory pracujících . Spoléháme se na jejich nestrannost. Zkrátka na to, že se na ně v případě jakékoli krize můžeme spolehnout. Jste jedněmi z nás. Těm, kdo přistupují k práci poctivě a zodpovědně přeji, aby vám, nám všem chleba báječně voněl. Aby výsledek vaší, naší práce směřoval k jedinému cíli. Tím je obhájení národní samostatnosti a rázné čelení vlivům zahraničních rozvědek. (Tím mám na mysli všechny rozvědky operující na našem území). Práce pro cizáky je plivnutím do tváře těch, kteří se skládají korunku ke korunce na vaši práci. Mějte vždy na mysli ty, kteří se na vaši práci skládají v nepřetržitých směnách a věří v to, že kopete mičudou na naší straně. Že upřednostníte své podporovatele i živitele. . .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany (ODS)

 Nebezpečný směr Občanské demokratické strany?  Proč ODS podporuje nedemokratické názory některých svých členů (např. komunálního politika Pavla Novotného)?  Co sleduje opakovaným vybízením „zabití, šibenicí“ politických oponentů, občanů, ústavních činitelů?  Chce ODS ve volbách strhnout na svoji stranu extremistické voliče?  Jaké cíle chce s extremisty dosáhnout?  Pozastavit nebo zrušit činnost ODS? Ať rozhodnou soudy! 

Poslední domácí zprávy

QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany...