• Čtvrtek, 24. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Jaromír

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v podstatě naplňují definici terorismu
Počet návštěv: 1228

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v podstatě naplňují definici terorismu

František Matějka Článek od František Matějka

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v podstatě naplňují definici: „Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.“ A přesně tak by s nimi měla policie zacházet, aby před jejich činy chránila ostatní lidi.

Jednou z nejčastějších definic pojmu terorismus zní: Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů.

Vedle této existují stovky dalších definic terorismu. V roce 1980 byla v USA, zemi, jež se stává nejčastějším cílem teroristických aktivit, publikována definice terorismu, která se skoro okamžitě stala vodítkem pro posuzování a hodnocení teroristických činů: „Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen.“

Po událostech ze dne 11. září 2001 bylo i v rámci České republiky třeba reagovat na definici teroristického činu, kterou zveřejnila dne 27. prosince 2001 Rada EU (ve svém dokumentu, nazvaném „Společný postoj Rady EU pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem“, 2001/931/SZBP):

„Teroristický skutek“ je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, svou podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní organizace. V rámci vnitrostátních právních řádů se jedná o skutky, které byly spáchány s úmyslem:
vážně zastrašit obyvatelstvo
nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání konkrétních kroků;
vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace, a to:
útokem na lidské životy, který může zapříčinit smrt;
útoky na psychickou integritu osob;
únosy nebo braním rukojmí;
zapříčiněním rozsáhlých destrukcí vládních nebo veřejných zařízení, dopravních systémů, infrastrukturních zařízení, pevných platforem na kontinentálním šelfu, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožujícími lidské životy nebo mající za následek vážné ekonomické ztráty;
obsazením letadel, lodí nebo jiných prostředků veřejné dopravy nebo dopravy zboží;
výrobou, držením, obstaráváním, přepravou, dodáváním nebo používáním zbraní nebo výbušnin jaderné, chemické nebo biologické povahy, stejně jako práce na výzkumu nebo vývoji těchto zbraní;
pouštěním těchto nebezpečných látek do volného oběhu, zakládáním požárů, výbuchů nebo zapříčiňování povodní, jejichž průběh ohrožuje lidské životy;
přerušováním nebo přerušením dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních zdrojů, což může rovněž ohrozit lidské životy;
výhružkami spácháním těchto skutků, zmíněných výše;
vedením teroristické skupiny;
účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit skupiny;


Pro účely téhož dokumentu je „teroristická skupina“ definována jako strukturovaná skupina, složená z více než dvou osob, ustavená pro delší časové období a konající v rámci dělby práce kroky nutné ke spáchání teroristických činů (viz výše). Nejedná se o náhodné či jednorázové spolčení. Pro usnadnění dalšího postupu Rada EU přímo stanovila seznam organizací a osob, splňujících tuto definici. Pravidelně aktualizovaný seznam je dodatkem Společného postoje.


Dne 13. června 2002 Rada Evropské unie přijala Rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu (2002/475/SVV), které (včetně jeho aktualizace) navazuje na výše uvedený společný postoj a rovněž přispívá k definici pojmu „teroristický skutek“.


Výsledkem zapracovávání domácích i zahraničních podnětů do právního řádu České republiky jsou současné paragrafy 311 a 312 trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.)

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

14.10.2019 19:27

Je dobře,že to pan Matějka zopakoval.Ale nemá žádný smysl mít takové ustanovení v zákonech,když není ze strany úřadů snaha vymáhat jejich dodržování.Proto si v tomto státě může každý "aktivista"(rozumněj terorista) pořádat ty svoje akce.Jsou dokonce podporovány některými partajemi,zastoupenými v parlamentu,které by měly v první řadě svoje jimi odsouhlasené zákony dodržovat.Řada z poslanců je tam už od převratu.


 
Pan generál se ve svých názorech poněkud zdiskreditoval.

Pan generál se ve svých názorech poněkud zdiskreditoval.

Pan generál Šedivý se v rozhovoru pro Parlamentní Listy.cz vedle téma k EU a imigrantům rovněž vyjádřil i k otravě problematické osobnosti kritika ruského režimu Alexeje Navalného. K jeho osobě řekl že si myslí, že ho skutečně někdo chěl otrávit, a tudíž ho nějakým způsobem odstranit. Dodal ale, že si není jistý, zda to byl novičok neboť prý četl vyjádření vynálezce novičoku, který potvrdil, že kdyby byl skutečně Navalnému novičok v nějaké podobě podán, skončil by krátce v křečích a zemřel by. To je zkrátka věc, se kterou je také potřeba počítat, říká pan generál. Počítá?

Fachidioti ignorují kontext

Fachidioti ignorují kontext

Lidé, kteří se velmi dobře orientují v jedné oblasti, často přehlížejí souvislosti a kvůli tomu často prosazují hloupá řešení. Říká se jim fachidioti. Jsou skvělí třeba v pohledu na stavbu atomu, ale totálně selhávají v pochopení ekonomických principů. Jejich mozek je tak intenzivně zaměřen na jednu věc, že jim nezbývá energie na pochopení běžného života.

Mnichov je symbolem zrady

Mnichov je symbolem zrady

Mnichov 1938 se stal symbolem zrady. Nezapomínejme na něj ani dnes. Dnešní středoškoláci v tom tápou, historici se radši otáčí zády. Není zájem tyto události příliš připomínat. Jsme přece součástí EU, NATO a vzpomínané Německo, to je dnes náš největší obchodní partner.

Poslední domácí zprávy

Když se chce, tak to jde

Když se chce, tak to jde

Nacházíme se uprostřed plně rozvinuté, druhé fáze kobercového, mediálního bombardování koronavirem. Všechna ta depresivní čísla, varovné...