• Pondělí, 25. květen 2020
 • Svátek má Rukojmí Viola

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..
Počet návštěv: 3631

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier udělil českému katolickému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi státní vyznamenání - Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Halík kříž obdržel za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími.

V pátek o tom informovala Ilona Trnková, ředitelka sdružení Česká křesťanská akademie, v němž Halík působí. Halík vyznamenání převezme 21. října, přesně 41 let poté, co byl v německém Erfurtu tajně vysvěcen na jáhna pro působení v podzemní církvi v Československu. Akt proběhl v domácí kapli biskupa Aufderbecka. Dne 21. října 1978 jej pak stejný biskup tajně vysvětil na kněze, opět v Erfurtu.

A jak se chová Halík: Modlím se za Zemana, je na tom opravdu špatně. Patřím k elitě a nemůžu mlčet, ocenili mě víc než Gotta. Katolický kněz a vysokoškolský profesor Tomáš Halík získal v zahraničí již zmíněné další významné ocenění. Od německého prezidenta obdržel Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu SRN.

Říká, že jde o potvrzení toho, že si ho ve světě váží a že jeho hlas sílí. V rozhovoru popisuje, proč má potřebu kriticky mluvit o dění v Česku, třeba po smrti Karla Gotta. Cítí to jako svou povinnost, je prý elitou vlivu.

Kdo je ve skutečnosti prelát Halík? Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze, do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž. V letech 1972–1975 jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt; soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství.

Podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ, čímž měl dle jeho výše vyřčených slov vyvíjet „odpor“ vůči komunismu, byť byl ochotný a svědomitý. V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. Výsledek obrázku pro olser herman dalajláma

Odmítl též podepsat Chartu 77. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. Dne 17. června 1982 údajně odmítl nabídku StB ke spolupráci. Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla zničen a zbylo z něj jen torzo…

Seznam jen některých cen Tomáše Halíka:

  • 1988– stává se členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu (společně s profesorem Cyrilem Höschlem).
  • 2002 – Cena tolerance (Andrew Elias Human Tolerance Award), za vynikající zásluhy o rozšíření hodnot tolerance a svobody ducha a myšlení. (USA)
  • 2003 – Cena kardinála Königa, za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody (Rakousko)
  • 2006– Cena za literaturu Literárního fondu ČR, za knihu Noc zpovědníka.
  • 2007 – Cena polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora, za knihu Vzýván i nevzýván
  • 2007 – Cena České společnosti pro vědy a umění, za literární, vědeckou a pedagogickou činnost.
  • 2008 – Papežem Benediktem XVI. udělen titul monsignore – čestný papežský prelát
  • 2010 – Cena Romana Guardiniho, za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby
  • 2010 – Zlatá svatovojtěšská medaile, za mimořádně účinné přiblížení obrazu církve a evangelia spoluobčanům
  • 2010 – Cena mezináboženského a mezikulturního dialogu (Mozaiky – Platforma dialogu)
  • 2011 – Titul „Člověk smíření 2010“ (Společnost křesťanů a Židů, Polsko)
  • 2011 – Cena za nejlepší teologickou knihu Evropy v letech 2009 a 2010, za knihu Vzdáleným nablízku (Patience with God; Geduld mit Gott).
  • 2012 – Rytířský kříž Řádu za zásluhy o Polskou republiku za výjimečný přínos k polsko-českému kulturnímu dialogu a spolupráci s katolickými kruhy.
  • 2014 – Templetonova cena za „pokrok ve výzkumu a objevy týkající se duchovních skutečností“.
  • 2016 – čestný doktorát Oxfordské univerzityDoctor of Divinity, honoris causa, 22. června 2016.[58]
  • 2016 – Pontifici – Klub katolické inteligence ve Varšavě, 19. listopadu 2016.

A nyní další metál do Guinessovy knihy rekordů pro preláta Jeho Svatosti – Monsignora 2. stupně Tomáše Halíka. Prezident Spolkové republiky Německo totiž ocenil zejména jeho aktivní účast v kulturním a náboženském disentu v době nesvobody, včetně spolupráce podzemní církve v naší zemi s církví v tehdejší NDR

Rovněž jeho účast na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany - tzv. Mariánskolázeňské rozhovory, který přispěl i k formulaci česko-německých prohlášení obou biskupských konferencí a obou států a účast v dialogu mezi věřícími a nevěřícími na mnoha přednáškách a konferencích v ČR i v Německu…

Luděk Sekyra a spol. instalovali loni v Oxfordu zahradní nábytek od nedávno zesnulého Bořka Šípka a otevřeli tzv. Sekyrův dům. Z dění kolem této slávy uvedených fotografií autora, jenž nechce být jmenován…

Sociolog, filozof, kněz a profesor Univerzity Karlovy Halík, který patří ve světě k uznávaným křesťanským intelektuálům, obdržel už například v roce 2012 státní vyznamenání v Polsku, a to za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy. V roce 2014 získal za snahu o mezináboženský dialog Templetonovu cenu a o dva roky později mu univerzita v Oxfordu udělila jako teprve čtvrtému Čechovi čestný doktorát. V roce 2017 získal také třeba cenu za podporu dialogu mezi kulturami od Papežské rady pro kulturu.

Další kdysi kněz, nedávno též jako ministr kultury Daniel Herman jako vůbec první oficiální člen české vlády vystoupil na 67. sudetoněmeckém sjezdu. Na úvod projevu předneseného v němčině český ministr připomněl nacistické zločiny i násilnosti Čechů při poválečném odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Oslovil v Norimberku sudetské Němce "milí krajané" a vysloužil si aplaus...

Nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt baculatě zářil: "To, co jsme zažili, byl historický moment," řekl po Hermanově projevu. Bylo to dle něj jasné odmítnutí nejenom vyhnání, ale i principu kolektivní viny, který tak zamořil dvacáté století...Výsledek obrázku pro olser herman dalajláma

"Já jsem přesvědčený, že skutečně na čase bylo,“ dopověděl českým novinářům Herman o své účasti na sjezdu. „Na francouzsko-německém dialogu a smíření vidíme, že těch 40 let zpoždění díky komunistickému režimu tady bylo. Kdyby nebylo komunistů, kteří to brzdili a dodneška mají zastydlou mentalitu v minulosti, tak to bylo jistě dříve. Ale je dobře, že to bylo dnes..." Jo, pane Hermane; kdyby byly v ři.i ryby, nebylo by rybníků

Sudetoněmecké krajanské sdružení je jedním z německých vysídleneckých spolků (Vertriebenenverband), který zastupuje Němce, nuceně vystěhované ze Sudet, tj. z pohraničního území dnešní České republiky. Současným spolkovým předsedou tohoto sdružení je od roku 2014 Bernd Posselt,

Ten také již od roku 2008 zastává funkci mluvčího sdružení. Sudetoněmecké krajanské sdružení je členskou organizací Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen); sdružuje všechny organizace Němců vyhnaných nebo vysídlených z východní Evropy. Sudetoněmecké krajanské sdružení vydává týdeník Sudetendeutsche Zeitung (Sudetoněmecké noviny).Výsledek obrázku pro olser herman poselt

Ministr sudetsko-české kultury Herman nazval landsmanšaft našimi rodáky. Naštěstí jsou u nás i soudní politici jako prezident Miloš Zeman, jenž považuje sudetoněmecký landsmanšaft za bezvýznamný spolek, který ztrácí svůj vliv. „Dokonce musel ze svých stanov vypustit teritoriální nároky. Už tam není žádné právo na vlast ani žádné požadavky na vrácení majetku,“ prohlásil při své návštěvě v Aši.¨

Česko zřejmě hnědne čím dál víc, viz aktivista Milionů chvilek pro demokracii Minář, proto ne tak dávno v Plzeňském kraji soudní lidé protestovali proti konání Německo-českého komunálního kongresu sudetoněmeckého landsmanšaftu ve dnech 9. – 11. září 2016 . Považují konání tuto sudeťáckou slezinu za „plivnutí do tváře nejen všem pozůstalým“ po obětech 2. sv. války...

Na programu byla nestydatá výměna zkušeností a odborné přednášky, jež měly poskytnou českým a německým komunálním politikům, jejich sudetoněmeckým partnerům i zástupcům německé menšiny v ČR podněty pro další prohloubení jejich spolupráce. Novinářka Lída Rakušanová, vedoucí Sudetoněmecké kanceláře v Praze Peter Barton, poslankyně TOP 09 Nina Nováková a další hnědokošiláči budou uctívat „Pouť smíření“ z Pohořelic do Brna na paměť brněnských Němců vysídlených po druhé světové válce.

Nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernd Posselt chtěl zaujmout přednáškou na téma „Němci v České republice a sudetští Němci a Češi v Německu jako pojítko mezi oběma zeměmi“ či „Federalismus a samospráva – od Habsburské monarchie až k Evropské unii"... Ještě, že se toho nedožili Hašek se svým Švejkem, co bojoval za císaře pána a jeho rodinu...

Zapomněl snad exkomunikovaný kněz Herman, že to byli potomci právě těch nacistů, kteří uspořádali „křišťálovou noc“, v níž zmasakrovali nejen židy, ale vypálili jejich synagogy a vyrabovali jejich obchody. Že to byli ti nacisté, kteří ho nahnali do Osvětimi jeho údajného strýce George Bradyho  a jeho dceru do plynu? Že to byli Sudeťáci Konrada Henleina, co se roku 1937 sešel přímo s Adolfem Hitlerem a přislíbil mu absolutní věrnost, tedy dobrovolně se stal jeho nástrojem.

Společně formulovali taktiku „vždy žádat víc, než je možné splnit“, kterou se pak jeho Sudetoněmecká partaj řídila až do rozbití Československa. Protože koaliční vláda, obdoba té české nyní, začátkem roku 1937 veřejně vyhlásila program odstranění veškeré diskriminace Němců (v obsazování úředních míst atd.) a začala připravovat různá opatření k dosažení úplné rovnosti, musela SdP ve své rétorice stále přitvrzovat.  A chystat křivonosým židům „křišťálovou noc“ nejen na Liberecku…Výsledek obrázku pro olser izrael

A to jsem si myslel před několika roky, že Daniel Herman je židovského původu, když natáčel dokument „Jak jsem potkal Izrael“; bylo to v něm alespoň takto prezentováno. To zase já ho u této příležitosti potkal na Chrámové hoře v Jeruzalémě, nevšiml si mě; asi jsem nebyl jeho typ, a pak jsem po čase spatřil v ČT na již zmíněném sjezdu Sudeťáků, které navzdory holocaustu tak familiárně oslovoval… Boží prostoto, neplést s prostatou…

Nyní se vrátím k Hermanovu osobnímu životu bez žen a bez dětí. Narodil se křesťanské matce, která byla sestřenicí židovského aktivisty z Kanady Jiřího Bradyho a jeho sestry Hany, přesto jste se vydával za Bradyho strýce a údajně kvůli setkání s Dalajlámou mu nebylo uděleno prezidentem Zemanem vyznamenání k 28. říjnu. Hermanův velmi vzdálený příbuzný ale nemusel litovat, jelikož si za oceán odvážel tucet jiných řádů a medailí, jimiž se chtěli Zemanovi odpůrci jen zviditelnit…

Všechno souvisí se vším, proto si nalijme čistého mešního vína, kápněme božskou, abychom se dopátrali, kde se v Monsignorovi 2. stupně vzalo to výše prezentované eufemisticky řečeno zvláštní hnutí mysli; něco vědět, něco ne, čemu se takticky vyhnout a co zase označit několika vykřičníky… V létě 1989 byl vysvěcen na katolického kněze, pak se z něho stal mluvčí České biskupské konference, načež požádal papeže o uvolnění z duchovních závazků, v čemž mu bylo vyhověno.

Praha kdysi našla klíč od bran města pro Bradyho i pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga... Jiří Brady tak během tří dnů dosáhl jedinečného výkonu v udělování státních medailí a ocenění, čímž se rovněž zapsal do Guinessovy knihy rekordů v kategorii nad 85 let… Od premiéra Sobotky dostal Medaili Karla Kramáře, pak to byla medaile Sněmovny a pamětní list, k tomu Cena primátora města Brna, klíč od Obce pražské předala Bradymu primátorka Krnáčová, od Židovské obce zase dostal medaili Prix Irene, kterou uděluje spolek vzniklý z iniciativy signatářů Charty 77 a terapeutů zabývajících se léčbou traumatu holokaustu, medaili Univerzity Palackého s dvojportrétem Josefa Dobrovského a Františka Palackého si následně převzal v během akce na Staroměstském náměstí.

Následovalo Hermanovo zvolení ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, zanedlouho však byl Radou ÚSTR odvolán; instituci totiž zadlužil a těsně před svým odvoláním byly jím přesto vyplaceny vysoké odměny za celý rok dopředu a zvýšil platy jen vybraným zaměstnancům… Ideální předpoklady pro funkci ministra kultury ČR a hazardní zacházení s Muchovou Slovanskou epopejí…

„Měli bychom si uvědomit, že se píše rok 2013 a jsme členskou zemí Evropské unie. Měli bychom být uměřenější,” reagoval Petr Načas při své submisivní návštěvě Německa na  tiskovou konferenci prezidenta Miloše Zemana s jeho rakouským protějškem Heinzem Fischerem ve Vídni. Zeman se totiž s vervou sobě vlastní distancoval od principu kolektivní viny, když každý třetí muž Rakouska ve věku od 17 do 45 let šel s nadšením bojovat za Rakušana Hitlera z Braunau am Inn a jeho Třetí říši.

Konstatoval, že “člověk by neměl zapomínat, že devadesát procent sudetských Němců hlasovalo pro pomahače Hitlera”. Ocenil, že zbývajících deset procent – socialisté, komunisté a další – bylo proti Hitlerovi. Benešovy dekrety neobsahují princip kolektivní viny, protože odhadovaných deset procent bylo vyjmuto z odsunu. ”Když občan nějaké země kolaboruje se zemí, zatímco ona jeho stát okupuje, tak je vyhánění mírnější trest než například trest smrti.”

A co pan prelát a pro změnu zase jeho milci?  Prostě nemá ani zdání, co je to kněžské duchovno, vrozený vztah k odpouštění bližnímu svému. Copak nezná biblický příběh o marnotratném synovi nebo křesťanské motto Božího služebníka „… kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou…“ Matouš 5:39? Kdosi řekl: „Kritikovi nic nedlužíš!“ Ba ne, dlužíš! Ježíš řekl: „… modlete se za ty, kdo vás pronásledují…“ (Matouš 5:44).

A akce vyvolala reakci; o předválečném vůdci sudetských Němců Henleinovi šéf rakouského landsmanšaftu Gerhard Zeihsel poznamenal: “Kdyby Beneš splnil Konradem Henleinem dlouho požadovanou autonomii v rámci Československa, neměl by Hitler žádný důvod k zásahu.” Nevěřím, že by v tom případě nebylo ani Mnichovské dohody a Protektorátu Böhmen und Mähren… Proč Nečas stejně nekritizoval i šéfa rakouského landsmanšaftu…? Princip „padni komu padni“ je zde víc jak opodstatněný. Není slovo „uměřenější“ náhodou jen zbabělým gestem a submisivitou vůči Rakousku, resp. Německu…?

…“Jsem zneklidněn z toho, že s odstupem pouhých dvou či tří generací začíná být zamlžován kontext a že se začíná hovořit převážně jen o jednotlivostech vytržených ze souvislostí… Tyto individuální zločiny je sice třeba pojmenovat, odsoudit a také připomínat, nesmí se ale zakrývat jejich širší souvislosti… Genocidu židů a nacistické plány na likvidaci českého národa nelze relativizovat….“ řekl ještě v roce 2011 prezident Václav Klaus v rámci piety v Terezíně za oběti 2. sv. války.

Ihned zareagoval Rudolf Reimann, tehdejší předseda sdružení Němců, kteří byli po válce vysídleni ze zemí střední a východní Evropy a nyní žijí v Rakousku, jenž obvinil Klause z údajného překrucování dějin.

Inu, je to tragikomická scéna, kdy duchovní Tomáš Halík, v totalitě poplatný odborář a kandidát tajné spolupráce StB pod krycím jménem Kazatel, navíc odmítající podepsat Chartu 77, dští oheň a síru na současnou hlavu státu tak zběsile, že se od něho distancuje i Česká biskupská konference, jež ho za následující slova silně kritizuje a kryje se prohlášením, že to jsou jen soukromé názory Halíka…

Falešný kněz se modlí: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/98024/halik-modlim-se-za-zemana-je-na-tom-opravdu-spatne-patrim-k-elite-a-nemuzu-mlcet-ocenili-me-vic-nez-gotta.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Na sudetoněmeckém sjezdu zdravil jeho účastníky "Milí krajané": http://www.rukojmi.cz/clanky/1705-ministr-kultury-cr-herman-byl-nejvetsi-atrakci-sudetonemecky-sjezd-v-norimberku-kde-pronesl-svuj-projev-v-nemcine

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

28.10.2019 19:29

Omluva:Přehlédl jsem tu část,kde se hovoří o Hermanovi a jeho pozdravu sudeťáckým hajzlům!


 
Petr Majevský

Petr Majevský

28.10.2019 19:27

Když pominu krajní názory v příspěvcích pode mnou,neboť každý ať si věří,čemu chce,tak mám návrh.Přestaňte se o toho idiota starat a jeho zvrácenosti zveřejňovat.Je to jen báječný lék na jeho ego a proto vymýšlí další hovadiny.Halík se jen chce zviditelnit,aby se o něm mluvilo.A to mu stačí ke štěstí.Jinak si dovolím poznamenat,že anonymní příspěvky by se neměly zveřejňovat.Je zde vidět,že dotyčná osoba skutečně není dobrou křesťankou,když se za své jméno stydí.Já neuznávám žádnou víru a ostatní ať si věří,čemu chtějí.Možná,že se mýlím,ale německá slova milí krajané tam pronesl Herman.Ale jak jsem napsal,mohu se mýlit.


 

28.10.2019 15:21

Čeněk Urbanec, prominte, ale nelze odsoudit katolickou viru, věrouku. Vzdy to byli, jsou a budou jednotlivci ke kterým se přidá skupina lidi, stejně pohodlni myslet. Všeobecná katolická vira, nauka je primo dana Ježíšem Kristem a samozrejme s provázanosti se starým zákonem. Ja sama se považují za katolicku, ale zároveň vim jak jsem pohodlná ji byt doopravdy. Dělám chyby, schovavam se jen abych nemusela neco víc. Ne, nejsem dobrou křesťankou, stydim se. Modlim se, abych scela otevřela srdce Ježíši. Tedy zit opravdu dle viry. V dnešním světovým chaousu je to ještě těžší se orientovat. Naštěstí se i doposud najdou lide, kteří žijí s vírou a u Panny Marie si denně vyprosuji prosbu o vyslyšení. Nebudu již vice psát, jen je mi lito, ze nám ta vira upadá.


 
QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany (ODS)

 Nebezpečný směr Občanské demokratické strany?  Proč ODS podporuje nedemokratické názory některých svých členů (např. komunálního politika Pavla Novotného)?  Co sleduje opakovaným vybízením „zabití, šibenicí“ politických oponentů, občanů, ústavních činitelů?  Chce ODS ve volbách strhnout na svoji stranu extremistické voliče?  Jaké cíle chce s extremisty dosáhnout?  Pozastavit nebo zrušit činnost ODS? Ať rozhodnou soudy! 

Poslední domácí zprávy

QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany...