• Pondělí, 11. listopad 2019
  • Svátek má Rukojmí Martin

Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?
Počet návštěv: 408

Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Občané se obracejí na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) a žádají, aby vymahatelnost práva a spravedlnosti platila pro všechny. Aby všichni státní zástupci znali zákony a svoji neznalost nezakrývali pod pláštíkem „právního názoru“ a s tím spojené beztrestnosti a zodpovědnosti za škody jimi způsobené. Nejedná se jen o neznalost zákonů, či jejich výklad, ale dokonce i v některých případech „objednaného“ stíhání, či nestíhání, kdy mohou takto konat s klidným vědomím své beztrestnosti. Žádáme nápravu systému, což jsme již mnohokráte u zákonodárců uplatnili.   

Situace se jeví být neúnosná, proto jsme požádali, jak představitelé parlamentních stran, tak ministryni
spravedlnosti Benešovou o nápravu a to v připravované novele zákona o státním zastupitelství. Dopis
naleznete: www.institut-av.eu


„Podivného“ přístupu orgánů činných v trestním řízení (státních zástupců) jak z níže uvedeného
vyplývá, si všímá dokonce Nejvyšší soud. Jeho citaci níže uvádíme z: Usnesení Nejvyššího soudu
o zrušení a přikázání:
„Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně
vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být
patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným
v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licencí pro fotovoltaické
elektrárny, jako byla věnována osobám, majícím v časovém odstupu řádu roků zpětně
posuzovat korektnost tehdejších rozhodnutí při ne zcela vyhraněných náhledech na právní
stav věci.“


Závažnost této poznámky vnímáme o to citlivěji, když vláda Andreje Babiše zcela opomíjí devastující
dopad fotovoltaického boomu na naše hospodářství a životní náklady obyčejných občanů a
spoluúčastníky přípravy fotovoltaického boomu opětovně vrací do významných státních institucí na
vedoucí pozice. Nesčetné dotazy veřejnosti na IAV v této věci neumíme zodpovědět a proto se
obracíme otevřeným dopisem na předsedu vlády Andreje Babiše s níže uvedenými dotazy.


1. Jak bude vláda řešit nevymahatelnost práva a spravedlnosti, ve které důležitou roli má
nefunkční státní zastupitelství?
2. Proč vláda jmenuje do vrcholných pozic ERÚ osoby jednoznačně spjaté s nechvalným
„fotovoltaickým boomem“, dále bez praxe v energetice?
3. Proč vláda zavádí podporu biometanu, ačkoliv jsme se doposud nevypořádali s fotovoltaickým
tunelem a jeho devastujícími dopady na ekonomiku?
4. Jaký dopad na životní prostředí má výroba biometanu?
Více viz otevřený dopis na premiéra Andreje Babiše, který je k dispozici na www.institut-av.eu


Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV
Hlučín, dne 20. 10. 2019

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

20.10.2019 13:32

Pro vymahatelnost práva také musí občané něco udělat,ne sedět doma a po straně nadávat.A pokud je mi známo,paní Vitásková není právní expertka,aby za občany něco vyřizovala.


 
Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Více o tom věděl Pravoslav Petrák, jeho strýc Pravoslav Řídký byl přímým účastníkem bojů.  Následující úryvky jsou z jeho deníku. Narodil se 9. května 1907 v Moravské Ostravě jako syn Jakuba Řídkého a jeho manželky Františky Řídké - Kubicové. Jeho otec byl nadporučík ruských legií, vyučený mistr kovotepec.  Pravoslav v letech 1918-1925 studoval na ostravské české reálce a 23. 6.1925 maturoval s vyznamenáním.

Proč je pro premiéra Andreje Babiše podezřelá bytost Martin Roman, „symbol korupční doby“ a v byznysové komunitě jeden z hlavních terčů, na které premiér v minulosti tolik s chutí střílel

Proč je pro premiéra Andreje Babiše podezřelá bytost Martin Roman, „symbol korupční doby“ a v byznysové komunitě jeden z hlavních terčů, na které premiér v minulosti tolik s chutí střílel

Martin Roman (50) je i dnes v byznysu vnímán jako kontroverzní muž, a to je možná ještě milosrdné označení pro to, jak se o něm po Praze v některých kruzích mluví. Pro Andreje Babiše je něčím jako Voldemort pro Harryho Pottera. Jeho jméno se raději nevyslovuje.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

„Přišli jsme k vám, abychom vám sdělili, že dnes budete moci vycestovat.“ Těmito slovy ohlásil tehdejší spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher 30. září 1989 z balkonu Lobkovického paláce, že bude více než 4 000 uprchlíkům z NDR umožněno vycestovat za svobodou do SRN; v listopadu pak byla zbořena Berlínská zeď.

Dnes začnu zvesela o zákazu kouření cigaret, byť konec už k smíchu nebude; polovina dětí ve věku do jednoho roku, jež zemřely na syndrom náhlého úmrtí, doplatily na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily

Dnes začnu zvesela o zákazu kouření cigaret, byť konec už k smíchu nebude; polovina dětí ve věku do jednoho roku, jež zemřely na syndrom náhlého úmrtí, doplatily na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily

Začnu zvesela anekdotou: Slepý zajíc skáče po lese a stoupne na hada. Zajíc: ”Promiňte, neviděl jsem Vás, jsem slepý” Had: “I Vy promiňte, také jsem slepý a neuhnul jsem. A co jste za zvíře?” Zajíc: “Nevím, nikdy jsem se neviděl. Osahejte mne a povězte jaký jsem.” Had se otočí okolo zajíce a povídá: “Máte jemný kožich, velké uši a malý čumák. Vy jste zajíc.” Zajíc se zaraduje. Pak osahá hada a povídá: “Jste tvrdý, studený, slizký a nemáte koule ani páteř… Vy musíte být Kalousek…”

 

Poslední domácí zprávy