A teď už vážně; kam se Češi hrabali na Angličany; ve Velké Británie práskli do koní, jako otec dvou dětí a mrtvicí odnaučený kuřák jsem zajásal a dal se do racionálního moralizování. Konečně přišel rezolutní čin; kouření v autě, ve kterém cestuje i dítě, bude nyní na ostrovech trestný čin. Opatření zavede britská vláda na základě návrhu, který právě schválil parlament.

Zákazy kouření v autech s dětmi prosadily již dříve na národní či místní mimoevropské úrovni v USA, Kanadě, Austrálii, JAR a na Kypru. Jde nejen o zdraví dětí, ale i bezpečnost silničního provozu.

“Polovina dětí ve věku do jednoho roku, které zemřely v důsledku syndromu náhlého úmrtí, doplatila na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily,” uvedla MUDr. Eva Králíková z poradny pro odvykání kouření První lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě věnuje prevenci a léčbě závislostí na tabáku. S cigaretovým kouřem se do těla dostává přes 4 000 chemikálií a z plic se vstřebávají rovnou do krve. Pokud je kuřákem nastávající matka, proniknou i do těla jejího nenarozeného dítěte. Kouření je prostě nemoc, rekord je 120 cigaret denně, “ dodala.Výsledek obrázku pro olser KALOUSEK

A právě Kalousek v počátku listopadu 2019 přes tři hodiny v kuse obstruoval, resp. destruoval zasedání Sněmovny. Soudná místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová, nezávislá z ANO mj. řekla:

Z odborných studií víme, že u alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 mld. ročně, u kouření dokonce přesahují 100 mld. korun ročně. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy. Spotřební daně u cigaret a tabáku se sice v tomto období průběžně navyšovaly, ale jejich růst zdaleka neodpovídal rychleji stoupajícím platům a mzdám, takže i tabákové výrobky se staly dostupnějšími…“

Z tohoto důvodu ministr zdravotnictví a národní protidrogová koordinátorka opakovaně apelovali na Ministerstvo financí, aby přistoupilo k vyššímu zdanění zejména alkoholu a tabáku prostřednictvím vyšších sazeb spotřební daně. Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol dlouhodobě doporučují i WHO a OECD.

(OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.)

Výsledek obrázku pro olser foto kalousek

Tolik úvodem a nyní prokazatelná pravda nejen o Kalouskově ožralectví.

„Osobně bych v normální situaci protikuřácký zákon klidně podpořil, ale v období úporné války vlády proti všem živnostníkům jsem nechtěl hlasovat pro další regulační a represivní opatření,“ uvedl Kalousek. Poznamenal, že i pro něj je prioritou ochrana zdraví. V případě kuřáctví by ale podle něj měla platit hlavně osobní zodpovědnost. „Nikoho neochráníte před jeho vlastní neodpovědností. Tu odpovědnost bychom měli především každý cítit sám za sebe,“ konstatoval.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek („protikuřácký zákon“) nahradil od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.