• Středa, 12. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Klára

Zase nám nutí lež…
Počet návštěv: 1587

Zase nám nutí lež…

Eva Hrindová Článek od Eva Hrindová

Včera jsem na České televizi zahlédla reklamu na jejich vysílání k 30. výročí sametové revoluce. Moderátor Moravec uvede pořad o pravdě. Vedle toho šaškují umělci s transparenty s hesly – mluvte s námi. Kdo jako má mluvit s kým? Je to celé jedna velká fraška… Fraška, která naprosto dehonestuje dějinný zlom, kdy naše společnost po dlouhé době vstoupila do svobodné éry.

Bohužel dnes je zase dominantní autocenzura, která byla tak dobře známá za minulého režimu. Když jste chtěl bez problémů fungovat, musel jste vážit slova. Dnes je to stejné. Sice vás nikdo za vaše slova nezavře, ale budete mít problémy jiného typu. Jste-li vědec nebo státní zaměstnanec, musíte hodně skrývat své skutečné postoje a ani soukromě je nesmíte vyjevovat. Co když vás někdo práskne? Na vaše místo, vaši pracovní pozici čekají další a jakákoliv záminka k vašemu očernění se jim hodí. Závist byla je a bude a systém krytý politickou korektností dává tolik příležitostí k likvidaci nepohodlných.

Musíte si dávat pozor i když jste soukromník. Protože konkurenti vás můžou za cokoliv udat. To je opravdu strašné a děje se to. Závist má tolik možností, jak se dnes vypořádat s konkurenty! Pošlou na vás ČOIku, hygienu, finančák. Cokoliv.

Žijeme ve zlé době a není důvod k radosti a ani k oslavám. Před třiceti lety jsme se svobodně nadechli, ale postupně jsme se začali dusit – až k nevydržení.

Na místě by byly debaty o tom, jak jsme něco takového mohli dopustit. Na místě by byla otevřená diskuse o tom, jak poměry zlepšit. Jásavé veselí a patos o tom, jak žijeme v pravdě jsou jen výsměchem. Není divu, že v čele „oslav“ stojí nedovtipní umělci, kteří jen dokazují, jak nechápou, co se děje. Není divu, že v čele stojí všeho schopní manipulátoři a ti nejhorší populisté, kteří se – světe div se – koncentrují právě v České televizi.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Vladimír ing.Flössel

Vladimír ing.Flössel

13.11.2019 11:39

Po včerejším pořadu V: Moravce si myslím, že je na čase postavit se ČT a
celonárodně zvážit další placení těchto idiotů.Jakým právem nám tu chce kázat slovenská prezidentká, která ještě vlastně není ani prezidentkou, jelikož dosud neproběhl soud o uznání této paní jako prezidentyk.Vystoupilazde tudíž jako soukromá osoba.Jsem již staršího věku a proto to mohu směle napsat Václav Moraves se rovná Emanuel Moravec, pro mladší, min.školství v Protektoráti B unad M.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

12.11.2019 19:24

Jak napsal pan Přibyl,lid nikoho nezajímal.A to pokračuje,protože se nikdo proti tomu nepokouší něco dělat.Stačí se podívat na Okamurovy spolustraníky.Jen usedli do křesel v EP,hned zvedali ruku pro politickou změnu historie.Každý,kdo jde volit kteroukoliv partaj,v podstatě nemá na vybranou.Když pomineme dnešní piráty,tak stejným způsobem se projevily všechny nové subjekty na politické scéně.Ať už šlo o partaj pana Johna,ze které potom vznikla Lidem,nyní o SPD pana Okamury a debilní nápady pirátů,nikomu na lidech nezáleželo.A nebude na nich záležet ani slavné Trikoloře pana Klause ml.Systém je nastaven tak,aby nedošlo k ohrožení politických subjektů v parlamentu.Co si národ nechá líbit,to se s ním také děje.Na to nemá nikdo jiný vliv.


 

12.11.2019 10:58

Proč nám pohled na svět diktuje menšina...? Logiské vysvětlení tohoto jevu v podstatě neexistuje. Bylo tomu tak od věků. Menšina nadřazená většině. Vždy se zájem určitých kruhů stal určujícím ve vývoji (nejen) našeho národa. Za pomoci pletich vládli ti, kteří na ně měli dostatek finančních prostředků i času. Většina lidu ostrouhala. Lid nikoho nikdy nezajímal. Je vhodný pouze k tomu, aby byla přes občany prosazována vůle těch, kteří mu vládnou. Lid byl nahnán do konfliktů a válek vždy, když šlo o (územní, majetkové) spory několika znepřátelených jednotlivců, rodů. Lid se nikdy nedokázal bránit, je jím manipulováno. V současnosti probíhá přesně to, co i naši předci prožívali po celá staletí. Jenom místo šlechtických rodů vládne kasta, která si vždy přisvojuje právo na pravdu. "Lid" s touto kastou vždy prohrává. Je to způsobeno tím, že jedinci, kteří jdou za každou cenu za svým cílem (a tím je ovládnutí společnosti) vůbec nemají ohledy k lidu, národu, protože psychopati necítí spoluúčast na lidských osudech a přáních. Nejsou schopni žádného citu. Jdou přes mrtvoly. Ti většinou vládnou a ženou nás do válek, co rozpoutávají. Mají nás natolik v hrsti, že se zmocní veškerých informačních zdrojů, s jejichž pomocí nám podsouvají svůj zdegenerovaný pohled na svět. Oni nám nechtéjí pouze vládnout, chtějí si nás podrobit. Mašinérie lži se tedy rozbíhá na plné obrátky. Zde je namístě, abychom se ptali sami sebe, že jsme, jako většina, tak neschopní, že se tomuto zlu nedovedeme ubránit. Odpověď se hledá těžko. Lid totiž pracuje, aby získal (finanční) zdroje pro své potřeby. Nemáme čas potřebný ke stávkám a demonstracím. Jsme v práci a makáme, až se z nás kouří. Dělný lid těžko najde čas na srocování. V našem případě 40% pracujících si přivydělává na vedlejšák. Dá se s jistotou předpokládat, že ve zbylých 60% je celá řada těch, jimž zaměstnání umožňuje práci přes čas. Dělný lid je tedy zcela oddán, zaneprázdněn prací. Pokud by se našli mezi věčnými pracanty lidé, kteří by šli demonstrovat, představovalo by to pro ně značnou finanční ztrátu za ušlý zisk. Nejsou tedy doma a líní zvednout zadky, jak se tvrdí, ale tvrdě, soustavně pracují. Třistatisíc pracantů na Letenskou pláň nikdy nepřijde. Zato se vždy dostaví statisíce nepracantů. Ti žijí do jednoho z našich daní, sponzorování či z povinných koncesionářských poplatků. Na demonstace se tedy bez výjimky vyvalí vrstva parazitů na naší společnosti, které musíme, jeden každý z nás, nedobrovolně živit. Tito paraziti nám předvádí na svých srazech, jak námi pohrdají. Jejich zástupci nám dnes doukážou ohrozit svobodný obchod s RF a Čínou, a tím znemožnit výměnu zboží i kulturní akce za miliardy korun. Jsou to tedy nebezpeční škůdci. Těžko se s tím kůrovcem naší společnosti bojuje. Nahlodává nám naše vztahy, vstupuje bez zaklepání do našich dveří a snaží se vymýt mozky co největšímu počtu spoluobčanů. Jedno je jisté. Všichni ti, kdo hájí cizí zájmy na úkor našich národních, zde nemají svou vlast, svůj domov. Mají zde pouze byt či dům. Jejich propaganda šířená masmédii je shodná s ideologickou diverzí proti vlastnímu národu. Je to nepřetržité štvaní proti většinově zvoleným státním představitelům. Věčné štvaní proti Rusku a Číně. To nikde v zemích EU nezaznívá. "Naše" BISka je zjevně úkolovaná ze zahraničí. Má zcela shodné názory na bezpečnost jako CIA. Koudelka tam zdatně opisuje a horlivě uskutečňuje vše, co je mu našeptáno do ouška. ......Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Stephen Lendman: Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Stephen Lendman: Masové rabování v Chicagu. Mé město v obležení

Včera, to je v pondělí ráno, jsem se probudil do hrozivé skutečnosti. Mail, zaslaný všem obyvatelům zdejšího obvodu mi sděloval, že během předcházející noci z neděle na pondělí, došlo na nejvýznamnější chicagské třídě, nazvané Velkolepá míle (Magnificent Mile), a patřící do našeho obvodu, k masovému rabování maloobchodních prodejen. 

Pompeo, tys nám tady ale chyběl…

Pompeo, tys nám tady ale chyběl…

Přiletět do země jako představitel zatímní supervelmoci, která se hroutí před očima, tři měsíce předtím, kdy jeho nejvyšší šéf prezident USA má nakročeno k odchodu z Bílého domu, je v podstatě komické. A ještě je komičtější, že přijíždí s tím, aby podpořil fanatické protičínské sunity v podobě Vystrčilů, Fischerů apod. svým vystoupením v Čechy hluboce nenáviděným Senátu.

Poslední domácí zprávy