• Středa, 15. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Jindřich

Církev coby „chudá kostelní myš“, aneb i restituce jsou církvi zřejmě pořád málo.
Počet návštěv: 1440

Církev coby „chudá kostelní myš“, aneb i restituce jsou církvi zřejmě pořád málo.

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

V sobotním MAGAZINU Práva ze dne 9. 11. 2019 je zajímavé pojednání o vambereckých mumiích, kterým hrozí hniloba, potažmo zkáza. Autorka článku  se ptá, zda jsou mumie kulturní dědictví, které je třeba ukazovat veřejnosti a světu, nebo s úctou k zemřelým se mají pohřbít? Z logiky věci samotné a také zřejmého záměru pozůstalých občanů, žijících v 17. století v těchto místech, své zesnulé spolužijící nepochybně balzamovali s úmyslem, zachovat jejich identitu pro věky příští a otázka, zda mumie zachovat pro zpřístupnění veřejnosti by tím de facto měla být jednoznačně vyřešena.

      Tyto otázky, kromě veřejnosti a města,  řeší majitel vambereckých mumiím, tedy Římskokatolická farnost Vamberk a také Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově, které mumie „spravuje“. Tyto dvě instituce se dohadují, kdo, kdy a jak bude o těla význačných Vamberáků dál pečovat. Jinými slovy, kdo jejich špatný stav zrekonstruuje a zajistí další existenci tak, aby byly uchovány ve vyhovujících podmínkách pro další generace.

     Vzhledem k situaci v jaké se mumie nacházejí, Vamberečtí již před lety založili Spolek pro záchranu vambereckých mumií. Jeho členy jsou mj. Římskokatolická farnost Vamberk, město Vamberk a Muzeum a galerie Orlických hor.  Nicméně faktem zůstává, že majitelem mumií je církev a jak představitelé města říkají, když biskupství nebo farnost řeknou, že se těla pohřbí, město Vamberk s tím nic neudělá. Pozoruhodný je však v této věci přístup církve, která dělá mrtvého brouka, neboť ta se dosud oficiálně veřejně nevyjádřila, jak s mumiemi chce naložit. Biskupství královéhradecké, kterému je vamberecká farnost podřízena jen vzkázalo, že k mumiím, nemá žádnou právní vazbu, takže nemůže v této věci rozhodovat. Biskupství nějak skleroticky zapomíná, že je vamberecké farnosti  nadřízenou institucí. Z benediktýnských řad se zase neoficiálně ozývá, že prý mají  svých věcí a nemovitostí, které potřebují opravu víc než dost, ať se o mumie postará majitel, tedy farnost ve Vamberku. Ta však drží bobříka mlčení.

     Když přihlédneme k tomu, kolik církevních subjektů má nějaký vztah k mumiím zjistíme, že kromě města Vamberk a Muzea a galerie Orlických hor, je to zcela  jednoznačně záležitost římkat. církve. Jak však z výše uvedeného vyplývá, církev jako majitel mumií se k jejich zachování staví odmítavě. Zainteresované církevní instituce zaujaly (nepotvrzený) názor, že by nebožtíky, tedy zmíněné mumie, nejraději pohřbili, čímž by se pro ně vyřešili všechny budoucí problémy. Připomíná to jeden skotský vtip, kdy rodina bohatého Skota měla pohřbít svého příbuzného a tak se radili, jak jej pohřbít co nejlevněji, aby na jeho pohřbu ušetřit. Dospěli k názoru, že pohřeb žehem je nejlevnější, vzali nebožtíka a hodili jej do kopřiv. 

    Tento příklad s mumiemi (ale i řada jiných) jasně dokazuje, jakými jsou církev a její instituce sobci a skrblíky, když ani navzdory miliardám, získaných od státu v restitucích, nejsou schopny či ochotny zainvestovat několik set tisíc korun do zachování mumií, které  byly našimi předky balzamováním zachovány pro věky příští. Navíc se k záležitosti mumií staví, jako by se jich to netýkalo přesto, že jejich majitelem je evidentně Římskokatolická farnost Vamberk. Farnost  však patří chamtivé a sobecké Dukově Římskokatolické církvi. Bude navýsost zajímavé, jak se celá problematika s mumiemi bude dál vyvíjet, zda církev projeví dostatek proklamované křesťanské lásky k bližnímu, v tomto případě už k nebožtíkům, aby byly jejich ostatky zachovány  i pro další pokolení. 

Jiří  B a ť a , 11. 11. 2019

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

13.11.2019 19:08

Církve budou mít vždy málo.


 
Projev Tomia Okamury na celostátním grémiu SPD

Projev Tomia Okamury na celostátním grémiu SPD

Drazí členové a kandidáti, milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám Vás na letošním celostátním grémiu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). To první, co Vám musím dnes říct, jsou velké obrovské díky za Vaši práci.

Jak český karbanátek zachránil Ameriku

Jak český karbanátek zachránil Ameriku

 

Zní to jak v pohádce. Chudý hostinský ze Stupna, z vesnice ležící nedaleko Zbiroha, se vydal roku 1888 do Ameriky hledat štěstí. Měl pár dolarů v kapse a velké plány… Ten chuďas se jmenoval František Kroc. A zde začíná příběh o velkém úspěchu českého podnikatele. Jeho vnuk již narozený v USA Raymond Kroc (1902 – 1984), se stal jedním z největších podnikatelů v pohostinství. Bez pověstného hamburgeru od firmy McDonald´s, by Američané nejspíše „pomřeli hlady“.

Poslední domácí zprávy

Omluva

Omluva

Rád bych se touto cestou přes Rukojmí cz. veřejně omluvil Jarkovi Nohavicovi, že...