• Úterý, 07. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Bohuslava

MANIFEST OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM – MLČÍCÍ VĚTŠINA ODMÍTÁ DÁLE MLČET-17. 11. 2019
Počet návštěv: 1438

MANIFEST OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM – MLČÍCÍ VĚTŠINA ODMÍTÁ DÁLE MLČET-17. 11. 2019

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

POŽADUJEME PRÁVO A SPRAVEDLNOST NÁPRAVU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ ODVOLÁNÍ NSZ PAVLA ZEMANA

Žádáme, aby bylo odvoláno vedení NSZ s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem v čele. Požadujeme rovněž odvolání státních zástupců, kteří se na úpadku spravedlnosti v naší vlasti prokazatelně podílejí.  

Žádáme, aby byl upraven zákon a zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s možností řešit případy i zpětně.

 Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti - zřízení tribunálu lidu -– malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob)

Třicet let od sametové revoluce této zemi vládne poměrně úzká skupina státních zástupců, mnohdy propojená s podsvětím, případně s některými soudci.

Naše země je ekonomicky silná a to díky našim podnikatelům, živnostníkům a šikovným zaměstnancům. Přesto stát nedokáže těmto lidem, kteří tento stát živí, zajistit dostatečnou ochranu, právo na spravedlnost, vymahatelnost práva a spravedlnosti, a tolik potřebný klid na skutečně poctivou práci a rodinný život.

Poctiví lidé jsou dnes zajatci armády úředníků a politiků, kteří nad nimi mají absolutní moc, avšak nenesou za svá špatná rozhodnutí žádnou odpovědnost.

Státní zástupci jsou dnes nedotknutelnou skupinou, která prakticky přebírá moc v zemi a tím i nad osudem každého z nás. Pokud někdo najde odvahu se vzepřít a poukázat na chyby v jejich řadách jsou schopni pokřivit zákony i ústavu, aby se navzájem ochránili, pomocí demagogie, padělání, či pokroucení důkazů. Nebylo vysvětleno, proč byl zlikvidován beztrestně téměř v „přímém přenosu“ ÚOOZ.

Lidé, kteří prokazatelně pracovali ve veřejném zájmu, poctivě vykonávali svoji práci, ať již v roli úředníků, policistů, v roli svědků, či obětí trestných činů jsou mnohdy dehonestováni.

Jsou trestaní a likvidovaní za to, že poukázali, či dokonce zdokladovali podezření z trestné činnosti a pokusili se aktivně do vyřešení problému zapojit.

K soudu jsou posílány případy mnohdy absurdní a ještě absurdnější jsou odvolání státních zástupců, pokud u soudu se svými obžalobami neuspějí. Soudy jsou kvůli tomu zahlceny nesmyslnou agendou, místo aby řešily důležitější, dokonce zásadní případy pro společnost.

Majetky se zde bezdůvodně obestavují v hodinách, ale jejich odblokování trvá roky. Škody jak materiální, tak lidské, jsou naprosto katastrofální a nevyčíslitelné.

Státní zástupci mají v rukou zbraň, kterou můžeme nazvat s mírnou nadsázkou samopalem, avšak nenesou naprosto žádnou odpovědnost za to, zda touto zbraní zastřelí vinného či nevinného.

Pokud náhodou dojde k jejich vyšetřování, dozorují sami sebe, což je vrchol absurdity. Nezbývá nám, než konstatovat, že zájem státu a jeho občanů je mimo rámec vnímání některých z nich a že tedy nemohou nosit talár „státního zástupce“.

Na této situaci má zásadní podíl odpovědnosti stávající nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho podřízení.

Jako občané této země vyjadřujeme svoji nespokojenost a žádáme okamžitou nápravu. 

Žádáme stát, aby začal chránit své občany 

Žádáme, aby byl okamžitě odvolán NSZ Pavel Zeman i s celým vedením

 Žádáme, aby byl přijat zákon o osobní zodpovědnosti státních zástupců (jak v majetkové, tak v trestní rovině). 

Žádáme, aby stát skoncoval s nesmyslným vazebním omezením svobody a důkladně nepodloženým obestavováním majetku 

Žádáme, aby byl zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat a žalovat s možností řešit případy i zpětně 

Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti – zřízení tribunálu lidu – malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob)

Žádáme, aby oběti a svědci proti těmto lidem, byli náležitě chráněni, tak jak je tomu v civilizovaných zemích

 Žádáme, aby občané poškozeni státem byli řádně odškodněni a stát byl za toto odškodnění odpovědný a to i zpětně

MLUVČÍ MANIFESTU:

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV Institut Aleny Vitáskové z.s. Záhřebská 30, 120 00 Praha 2 (www.institut-av.eu)

Radomír Prus – podnikatel - průmyslník

PRAHA DNE 17. LISTOPADU 2019 3 MANIFEST OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM – MLČÍCÍ VĚTŠINA ODMÍTÁ DÁLE MLČET-17. 11. 2019

SIGNATÁŘI MANIFESTU:

 Ing. Alena Vitásková v.r. předsedkyně IAV, spisovatelka, nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky, občanka poškozena státem 

Radomír Prus v.r. podnikatel-průmyslník, vizionář, filantrop moderních technologií, člen vedení IHRC (mezinárodní komise pro lidská práva)

 Bořek Riess v.r. podnikatel, vynálezce, spolumajitel patentu na solární aplikace, občan poškozený státem Pavel Nováček v.r. bývalý vyšetřovatel hospodářské kriminality PČR, nyní manager-personalista

 Ing. Václav Princ v.r. podnikatel, jednatel, občan poškozený státem

 Miroslav Schotta v.r. v minulosti úspěšný živnostník, poškozen a zlikvidován státem, občan poškozený státem

 Zbyněk Prousek v.r. předseda Spolku věřitelů a přátel práva, lovec „Šmejdů“ 

Jana Lorencová v.r. reportérka, novinářka, spisovatelka, nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky

 Ing. Milan Hora v.r. bývalý vojenský pilot, podnikatel a občan poškozený státem 

John Bok v.r. Předseda spolku Šalamoun 

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna Ph.D Místopředseda Spolku Šalamoun

 Václav Peričevič Místopředseda Spolku Šalamoun

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Putin a náš svět…

Putin a náš svět…

Zatímco USA den po dni prohlubují svůj rozval, zatímco EU, kromě sankcí proti Rusku nezvládla ve své "vyspělé" západní části koronavirus a lidé umírali po desetitisících, Rusko ukázalo světu jak je semknuté, jak si drží tolik potřebné tradiční hodnoty.

Nechci zpoplatnit Sněžku. Bude to pro bohaté

Nechci zpoplatnit Sněžku. Bude to pro bohaté

Cestou z Velehradu hlásili v rádiu, že se uvažuje zavést poplatek za to, že půjdete v Krkonoších na Sněžku. Ač obyvatel obce (Pec pod Sněžkou), chodím nahoru jen tak 2x za rok. Při Svatovavřinecké pouti 10. srpna jdeme většinou celá rodina a pak obvykle ještě jednou nějací známí, co na Sněžce ještě nebyli, nebo tak něco. Takže by mne to finančně nezruinovalo. Ale věc má širší rozměr než peněžní.

Poslední domácí zprávy