• Čtvrtek, 02. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Patricie

JEMELIK ZDENĚK - VE ZLÍNĚ ZNOVA O „HOROROVÉM PŘÍBĚHU“ 3
Počet návštěv: 711

JEMELIK ZDENĚK - VE ZLÍNĚ ZNOVA O „HOROROVÉM PŘÍBĚHU“ 3

- Zdeněk Jemelík - Článek od - Zdeněk Jemelík -

Dne 18. listopadu 2019 senát Radomíra Koudely zlínské pobočky Krajského soudu v Brně navázal na jednání ze 7. a 12. listopadu 2019, o nichž jsem referoval v příslušných doprovodných článcích, a pokračoval ve vypořádání výhrad z usnesení Vrchního soudu v Olomouci, který zrušil jeho rozsudek ze dne 29.března 2018.

Jednání se tentokrát zúčastnili také zbylí dva obžalovaní z původní čtveřice „zakuklenců“. Přilákal je dříve oznámený předpoklad, že přijdou na řadu závěrečné řeči. Jednání ale nabralo zpoždění a není vůbec jisté, že na ně dojde při příštím líčení.

Nejvýznamnějším bodem jednání bylo vystoupení znalce z oboru soudního lékařství, zpracovatele ústavního znaleckého posudku, který měl vyřešit rozpory mezi dříve předloženými znaleckými posudky a vyjasnit, zda zranění na těle pana poškozeného odpovídají jeho popisu událostí. Pan znalec podal výklad jasně, určitě a živě, pomáhal si i předváděním na svém těle. Vyvolal živý zájem předsedy senátu a stran řízení, jenž se odrazil v četnosti otázek.

Před soud se dostavil jako svědek i pan poškozený Pavel Buráň. Mluvil tichým hlasem, což vzhledem k jeho olbřímí postavě působilo překvapivě. Vysvětil, že v době jeho únosu byly dobré světelné podmínky a setrval na tom, i když ho předseda senátu upozornil, že v té době zapadalo slunce.  Upřesnil, že únosci měli dlouhé rukávy. Na rozdíl od přípravného řízení uvedl, že  obž. Artur Žilin měl drobné jizvy na tváři. Připustil, že je dlužníkem pana obžalovaného. Celkově působil nejistě. Zvlášť nejistě působil, když měl vysvětlovat svůj záměr na dosazení „bílého koně“ do vedení společnosti.

Po přečtení znaleckého posudku z oboru odorologie se soud seznamoval s drobnými doplňky dokazování, s novými  návrhy na dokazování a projednávala se příprava programu na příští pokračování hlavního líčení. Není jisté, že se podaří provést všechny zamýšlené úkony, zejména vyslechnout znalce a svědky. Průtahy hrozí hlavně ze strany zmocněnce poškozeného, který předložil náročné požadavky. Pokud by mělo proběhnout vše, co přichází do úvahy, na závěrečné řeči opět čas nezbude. Předseda senátu se snaží vést hlavní líčení co nejkratší cestou k závěru, ale naráží na překážky, které nemůže jen tak odstrčit stranou.

Hlavní líčení bude pokračovat v pondělí 25. listopadu.

============================================================

Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKUDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získáváných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.

Kniha je dostupná na http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Zlaté časy, kdy se mlaskalo…

Zlaté časy, kdy se mlaskalo…

„To se nám to hoduje, když to platí jiní…“, to je slavný výrok feldkuráta Katze, který si za cizí peníze užíval lahůdkami obložený stůl. Ten jeho bohatě prostřený stůl, se přímo hodí na imperiální dobu, kdy koloniální mocnosti žily v blahobytu na úkor svých kolonií. Ono to zase není tak dávno, co planeta Země byla spíše anglickou obchodní a realitní kanceláří.

Poslední domácí zprávy

Bratři v triku (ODS).

Bratři v triku (ODS).

Proti pietním vzpomínkám nelze nic namítat zvláště, jedná-li se o tak významnou osobnost, jakou byla Milada Horáková. Nabízí se řada...