• Sobota, 11. červenec 2020
  • Svátek má Rukojmí Olga

Otázky pro Marka Obrtela
Počet návštěv: 867

Otázky pro Marka Obrtela

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

V nadcházejících prezidentských volbách by měl kandidovat gen. Pavel. Tento člověk má nicméně sovětské školy a komunistickou minulost. Dá se něčím omluvit stranická angažovanost v KSČ? Jako že to bez toho vůbec nešlo?

Ano, dá se souhlasit s tím, že v dané době bylo poměrně  obtížné "fungovat" v armádě bez jakési vazby na stranickou příslušnost nebo alespoň angažovanost v KSČ, přičemž tato se brala jako jakási "norma" a důstojník měl být ideálně členem. To však vůbec nevypovídá o tom (což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti se svými nadřízenými) jaký byl daný člověk charakterově, jak se svým členstvím naložil, jaký byl voják.

Existovaly samozřejmě i výjimky, kdy velmi dobří vojáci, zastávající i významnější posty, nebyli členy strany. To však předpokládalo nejen vysokou odbornou erudici dotyčného vojáka, ale také příznivé klima v jeho okolí, kdy jeho nadřízení a často také rivalové tento jeho "nedostatek" tolerovali.

Pokud bych měl být já tím soudcem, pak to, že má generál Pavel "komunistickou minulost" by mi vadilo ze všeho nejméně. Jak všichni víme, povaha a morální kredit jedince se rozhodně neodvíjí od členské stranické průkazky. Na to stačí se kolem sebe rozhlédnout, jaké "morální giganty" máme v různých těch "správných" politických stranách a co stačili napáchat a kolik toho ještě stihnou.

A co se týká sovětských vojenských škol, ty byly velmi kvalitní a pro vojáka to byla výborná průprava, která generálu Pavlovi jistě pomohla stát se dobrým důstojníkem. O to více (a nejen proto) by si měl rozmyslet, co říká o současném Rusku a o jeho údajné agresivitě a snaze vyvolat válečný konflikt a bůhvíco ještě.

Gen. Pavel je antirusky naladěn. Podobný profil jako on má ale i gen. Blaško. Ten nehovoří proti Rusku. Co motivuje rétoriku gen. Pavla?

Já jsem znal generála Pavla ještě z doby jeho vyšších důstojnických hodností (tedy negenerálských) a měl jsem jej vždy za schopného a slušného člověka, dobrého vojáka. To, co se s ním v posledních letech stalo, může být způsobeno pouze dvěma vlivy, resp. jedním z nich. Jak se lidově říká, člověk, který dělá divné věci, je "buď blbej nebo navedenej"... V případně generála Pavla blbost znamená to, že mu dokonale "vymyli mozek", byl v prostředí, které se z mnoha pochybných důvodů chová k Rusku nepřátelsky, neměl  a nechtěl mít možnost validace falešných proklamací o tom, jak Rusko je naším největším nepřítelem (dokonce větším než islámský stát a nezákonná masivní imigrace, jak se vyjádřil) a tuto rétoriku převzal za vlastní.  Navedenost znamená v jeho případě to, že si uvědomil, na čí je výplatní pásce a jakou píseň musí zpívat a zpívá velmi nahlas. Tohle mi na něm vadí mnohem více než to, že byl tuším čtyři roky jako mladý voják členem KSČ. Generál Blaško je v tomto smyslu naprosto čitelný. Říká věci tak, jak jsou a za svými tvrzeními si stojí.

Říkáte, že pokud někoho do členství tlačili a dotyčný nechtěl, že se jej nadřízení uměli i zastat. V jakých to bylo případech…?

Já už jsem to v podstatě zmínil. Často to byla vysoká odbornost vojáka, nedostatková odbornost, výjimečné vlastnosti a jako hodně mladý voják ve škole jsem se setkal také se starými "fronťáky" ze Svobodovy armády, kteří si prošli válečným peklem a působili pak na škole jako učitelé organizace a taktiky zdravotnické služby.

Také jsem to už zmínil. Charakter, povaha a morální vlastnosti jsou člověku do značné míry dány a následně na nich musí pracovat. Nic se nezmění s tou či onou stranickou knížkou, ba naopak. Domnívám se, že podmínky ve straně a situace v armádě 80-tých let byly tak říkajíc naprosto normální a poklidné, bez nějakých otřesů a zvratů, které by měly člověka v té době významněji varovat před běžnou praxí služby vojáka z povolání. Srovnávání situace 80-tých let s rokem 1968 nebo obdobím normalizace, jak to dělal v rozhovoru s generálem Pavlem například pan Veselovský, je úplně mimo. Dnes máme stovky a tisíce chytrolínů, kteří přesně vědí, jak co mělo být a co měl kdo udělat a honosí se sami tím, jak bojovali proti režimu tím, že nedělali nic...

V normální populaci jsou příznační převlékači kabátů. Jak je to v armádě?

Jak vidíte na příkladu generála Pavla a mnohých jiných, je to úplně stejné. A nejde o to, že člověk změní názor. To se koneckonců stalo i mně a dost mne to "semlelo", když se mi zbořil svět, který jsem si vysnil a chtěl se stát  a být dobrým vojenským lékařem. Ale jde o to, že když poznáte, že věci nejsou tak, jak jste se domníval a že jsou špatně a to velmi špatně, musíte tu svou názorovou proměnu brát se vším všudy. S tím dobrým, ale i s tím špatným. Vzdát se i určitých výhod, postavení a podobně a dostát svému přesvědčení, i když se může v čase měnit tak, jak přichází poznání.

Kolikrát se dá za život vlastně přísahat? Kolika pánům?

No, to je velmi těžká otázka. Tady bych dokonce souhlasil s generálem Pavlem, když řekl, že služba vojáka je především službou vlasti a lidu své země. Páni se mění, režimy se mění, uniformy se mění a také přísahy se mění. Ale vlast zůstává. Jenže tady je právě ten problém, na který jsem narazil třeba já a na základě kterého jsem "musel" z vlastního přesvědčení armádu opustit. Zjistíte-li totiž, že armáda ve které sloužíte, nejen nehájí zájmy své vlasti a jejích občanů (ona to dokonce dnes už ani neumí), ale dokonce vaši vlast těžce poškozuje například tím, že v jejím jménu spolupáchá mezinárodní zločiny, není jiné cesty než odejít. Přísahat se tedy dá víckrát, ale vždy a pouze jen své vlasti.

Proč jste změnil názor na armádu ČR?

Právě proto, že přestala sloužit své zemi a jejím občanům. Zjistil jsem, že pod hlavičkou vysoce agresivního paktu NATO (ani omylem obranného, tak, jak je uvedeno v preambuli) spolupácháme mezinárodní zločiny na suverénních státech a jejich obyvatelstvu a děláme užitečné idioty nadnárodním korporacím, zejména zbrojařským monopolům v zámoří a podílíme se na novodobé formě tzv. korporátního fašismu. S tím nemohu souhlasit. Vždyť to je vlastně také jediný skutečný důvod, proč NATO vyrábí z Ruska svého úhlavního nepřítele. Počtvrté v historii si Západ brousí zuby na území a obrovské bohatství této země a nějak si to zdůvodnit musí...

Z kádrového hlediska, máme v naší armádě bývalé komunisty, kteří kdysi odložili své knížky, nebo došlo k rotaci kádrů a nyní je důstojnictvo omlazené?

Máme tam ty i ty. Přesnou situaci už po těch letech neznám, ale domnívám se, že dnes už převažují ti mladší. Problém stranických knížek se zdá být tedy vyřešen. Nastal ovšem jiný problém. Ti, kteří měli ty knížky, byli většinou vojáky, kteří ještě znali bojeschopnou funkční armádu, která dokázala účinně bránit území našeho státu. Veleli plukům, divizím, ale také armádám jednotlivých okruhů. Současní vojáci jsou cvičeni v drtivé většině na působení v zahraničních misích na území cizích států, často zcela v rozporu s mezinárodním právem a pod cizími vlajkami. Vyrábějí tam miliony lidí bez domova a zůstávají za nimi spálené země, které dříve normálně fungovaly. To na morálce a duševní pohodě vojáků rozhodně nepřidá a přidaná hodnota pro naši vlast je naprosto nulová, ne-li přímo záporná, ať si kdo chce co chce říká...

Straší se Ruskem. Umíte si přestavit konfrontaci s tímto státem?

Máte-li na mysli konfrontaci naší země s Ruskem, pak se musím hodně nahlas smát, i když to k smíchu vůbec není. Rusko naši armádu vůbec nebere na vědomí a pokud by došlo ke konfliktu, dočetl jsem se, že plánované ruské ztráty  na našem území kalkulují jako běžné ztráty  "za pochodu", jak hovoří vojenská terminologie. Není divu. Česká republika armádu nemá.

Pokud se jedná o konflikt Ruska s paktem NATO, to si raději ani představit nechci. Stále (doufám, že ne čím dál tím víc) jsou na Západě idioti, kteří věří na úspěch tzv. omezené jaderné války s Ruskem. Cílenými, přesně definovanými jadernými údery vyřadit důležitá vojenská a správní centra Ruské federace a pak už to půjde samo a hladce, říkají tito pomatení "stratégové"... Na to lze říci jen jedno: "Bůh s námi".

Byl jste v Afghánistánu. Co naše mise tam naší republice přináší?

Myslím, že jsem na to již odpověděl v otázce ohledně armádních kádrů. Moje afghánská mise byla z mého osobního hlediska příznivá tím, že jsme na místě udělali v rámci polní nemocnice velmi mnoho dobré práce pro civilní afghánské obyvatelstvo, jakož i pro koaliční vojáky, samozřejmě.

Obecně je to však trochu jinak a v této zemi působíme již osmnáctým rokem jako okupanti naprosto bez jakékoliv perspektivy pro Afghánistán. Vylhané důvody pro vpád do země, naprostá bezradnost spojenců co dál, obrovské finanční náklady (ale o to možná jde až v první řadě) a pošramocená pověst naší země, která ze sebe navíc dělá cíl pro islámské fundamentalisty a radikály.

Na jaké pozici nyní pracujete, jak jste spokojen. Jaké ponaučení si nesete z vašich minulých misí?

Pracuji jako primář záchranné služby v urgentní medicíně a svou práci mám velmi rád, naplňuje mne stále i po 28 letech a přináší mi i uspokojení v podobě zachráněných lidských životů i navzdory tomu, že spektrum našich pacientů se v posledních dvaceti letech dramaticky změnilo k nepochopitelnosti. Ale o tom jsme spolu částečně již mluvili v jiném rozhovoru.

PhDr. Vladimír Franta, Ph.D.
777 627 145

www.vladimirfranta.cz

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

03.12.2019 19:32

Tento generál české pseudoarmády nemá charakter a morálku.Přísahal komunistům a věrně sloužil.Po převratu přísahal pro NATO a věrně mu sloužil.A v případě další změny režimu bude opět přísahat někomu jinému.On by asi přísahal i Hitlerovi,pokud by se znovu objevil.Pojem vlast a národ je Petru Pavlovi naprosto neznámý.Slouží sám sobě,svému egoismu.


 
Konec týrání Aleny Vitáskové

Konec týrání Aleny Vitáskové

Alena Vitásková je mezi vedoucími představiteli státní správy ojedinělý úkaz: zvládla výkon vysoké funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu, ač byla jako obžalovaná souběžně účastnicí dvou kauz trestního řízení. Nikdo po ní neprojevil chuť dělat dále svou práci a současně hájit svou nevinu ve veřejném procesu, a ne, že by takových nebylo. Oba procesy ji bezohledně zatěžovaly časově a finančně a zejména kladly obrovské nároky na její psychickou odolnost – a podepsaly se na jejím zdravotním stavu. Viníkům nehorázností k její škodě trest nehrozí.

K čemu jsou vlastně volby?

K čemu jsou vlastně volby?

Ústava říká, že náš stát je parlamentní republika postavená na principu zastupitelské demokracie. To znamená, že jednou za 4 roky si zvolíme své zástupce (poslance), kteří „za nás a pro nás“ (?!) schvalují zákony a spolu s vládou přijímají rozhodnutí na vrcholové úrovní státní moci. V parlamentu se rozhoduje hlasováním a kdo má většinu, ten prosadí svůj názor. Přesně podle Marxovy definice: „Právo je vůle většiny povýšená na zákon.“

Experiment Haiti

Experiment Haiti

V posledních týdnech zní, v souvislosti s hnutím Black lives matter, všechna hlavní světová media jedním hlasem. Za veškerou bídu černých obyvatel USA i Evropy, za jejich nízké společenské uplatnění a neodpovídající sociální status můžou bílí. Ti hnusní, bílí, většinoví rasisté, kteří barevným chudákům brání ve vzdělání, sociálním vzestupu a zlovolně před nimi uzamykají prestižní pozice…

Má náš liberodemoblok stejný cíl jako „malá skupina pološílených lidí“ v USA?

Má náš liberodemoblok stejný cíl jako „malá skupina pološílených lidí“ v USA?

Je možné, že by takováto shoda  existovala? K zodpovězení té otázky si nejdříve zopakujeme čerstvý výrok generála Flynna, do nedávné doby to hlavního vojenského poradce prezidenta Trumpa:
„Věřím tomu, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a skvěle zafinancovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám zformovaly s jediným cílem: násilím prosadit společenskou změnu.“

 

Poslední domácí zprávy

Na levácích záleží

Na levácích záleží

Narodil jsem se jako levák. Nemohu za to. A přitom jsem za to celý život trestán. Zažívám diskriminaci na každém kroku. Jako všichni leváci....