• Neděle, 09. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Roman

Obyvatelé oblastí dříve zvaných SUDETY by měli být ve střehu. Starosta Řeporyjí ve své prudérnosti poodhrnul roušku tajemství.
Počet návštěv: 3379

Obyvatelé oblastí dříve zvaných SUDETY by měli být ve střehu. Starosta Řeporyjí ve své prudérnosti poodhrnul roušku tajemství.

Oldřich Rambousek Článek od Oldřich Rambousek

Německo, Česko, Sudety, Rusko, Koněv, Vlasov, Posselt, Walderode, Lichtenstein, Colloredo-Mansfeld-co vám to říká?? Ano-jsou to současná témata mnohých diskusí, která však míjí její širší veřejnost. Ta se bohužel nedozvídá řadu podstatných věcí včas. Starosta Řeporyjí Novotný však asi nechtíc provalil fašistické a nacistické tendence. Je otázkou, jak dalece je již tato rakovina rozlezlá, či zda je to zatím hlavně otázka Prahy.

Není asi dílem náhody, že se v poslední době tyto záležitosti tolik přetřásají. Určitě není dílem náhody záměrné vyvolávání protiruských tendencí a ještě více pozměňování dějin. Dochází k bagatelizování důsledků nacistické okupace naší země, přičemž na straně druhé je záměrně umenšován podíl Sovětského svazu na porážce nacistů. Nevím jak vy, ale já zásadně nesouhlasím s výkladem, že nacisté osvobozovali Evropu od komunistů atp. To jsou takové blbé kecy na pěst. Je však velice nebezpečné, když se někdo staví za pořádání sjezdu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu v České republice.

   Možná vám to vážení spoluobčané uniklo, ale proněmecká a pronacistická rétorika, ale i politika sílí. Po návrhu na sjezd Sudeťáků v Čechách přišel dehonestační útok na pomník maršála Koněva, což byl cílený útok na jednoho z předních osvoboditelů Prahy, ale také to byl útok cílený na Ruskou federaci. Je vyvíjen tlak na odstranění sochy Koněva a na druhé straně starosta Řeporyjí chce pomník pro Vlasovce- tedy pro kolaboranty a nacisty v jedné osobě. Jaké je nyní pokračování??

  Dle médií by v příštím roce mělo dojít ke zrušení Benešových dekretů a zde již jde o hodně. Je pravda, že Benešovy dekrety byly už několikrát prolomeny, ale budou-li zrušeny tak bůh s námi! Budou Čechy a Morava opět protektorát?? Co dělá ministr Petříček?? Proč neinformuje občany vláda??

  Netroufám si predikovat, co bude dál, ale myslím si, že lidé žijící na území bývalých Sudet by se měli začít bát o své majetky. Není totiž zaručeno, že o ně nebudou připraveni. Vyplívá to z toho, že Benešovy dekrety už prolomeny byly několikrát. Vzpomeňte na poslední kauzu Walderode a nemluvě o tom, že se o majetky hlásí i Lichtensteinové.

  Mnozí z nás vědí, že Walderode byl nacista a důstojník Abwehru. Přesto český soud nároky jeho rodiny uznal a to v rozporu s Benešovými dekrety. Bylo dokonce řečeno, že on ČSR jako nacista neškodil. Směšná to argumentace. Je zřetelné, že české soudy a soudci jdou na ruku Německu a Němcům. Asi lépe platí!!! A český národ?? Koho, to zajímá?? No mě tedy ano!! Ovšem já vám ze své pozice pomoci nemohu. Mohu jen informovat. Je už očividné, jak nad naší zemí nacisté roztahují své drápy a jejich požadavky se stále stupňují (viz nároky vznešené německou stranou kvůli smrti Němců, kteří se snažili o násilný přechod naší státní hranice). Oni chtějí odškodné v řádech desítek milionů a žalář pro pány Jakeše, Štrougala a Vajnara! Ptám se tedy-kdy Němci zaplatí Českému národu za vyvraždění desítek tisíc českých civilistů za okupace?? Kdy zaplatí za totálně vypálené vesnice?? Proč náš stát a justice nebrání České občany!!

  Spoléhat se na stát by byla asi hloupost-viďte?? Přitom elita, jelita hovoří o tom, že zrušení Benešových dekretů by bylo přínosné pro republiku. Asi však zcela náhodou zapomněli říci pro kterou republiku! Ta Česká to jistě nebude, protože již od roku 1989 dostáváme jako republika pěkně na prdel!

  Inu tady máte plody bratříčkování jakéhosi Havla s Němci, jemuž radil podloudný kníže Schwarzenberg. Plody zrady za jidášský groš, kdy se příslušníci KDU-ČSL skamarádili s Posseltem a přizvukovali jim k tomu hoši z TOPKY. V současnosti na tuto vlnu naskočila i ODS.

  Osobně jsem vždycky říkal, že nacionalismus je důležitý-ten zdravý a sloužící našemu národu, ale nám se tu rozšiřuje proněmecký nacionalismus, což je velmi nebezpečné a velmi snadno může dojít ke skutečně zlým věcem.

  Značně nám otevřel oči Řeporyjský starosta Novotný. Díky své vlastní neznalosti, prudérnosti a přemrštěnému egoismu vytyčil další budoucí směr, s kterým se prostřednictvím pana Fialy ztotožnila i ODS. Co na tom, že je to za cenu různých polopravd, lží a věcí vytržených z kontextu jak historického, tak politického a připojují se k tomuto i další politické strany (viz Piráti). Napadáte hoši Ruskou federaci a přitom ve vlastní zemi jste udělali takový bordel, že byste měli raději držet ústa. Pomník Vlasovcům (nacistickým poskokům) přesně ukazuje, jakým směrem jdete. Proti Rusku a do řiti Německa. Vyčítáte Rusům pakt Molotov-Ribbentrop, zábor části Polska, anexi Krymu atp. Říkáte, že se Rusku nemusíme klanět a hrbit se před ním. No-myslím, že toto po nás Rusko ani nechce, ale měli bychom minimálně uznat, že nebýt spojeneckých armád a tedy i ty Ruské, tak Češi by už jako národ byli pouze součástí historie. Nebo že by vám pane Novotný nic neříkaly závěry nacistické konference konané v Praze, kde byla přijata koncepce konečného řešení například: Čechů, kterou zpracoval Reinhardt Heidrich??

  Bylo a je vyčítáno Rusku za pakt Molotov-Ribbentrop, že Rusko bylo spojencem Hitlera! Částečně je to jistě pravda, ale je nutno se na věc dívat s širším kontextu (historickém).

  V roce 1917 proběhla v Rusku socialistická revoluce. Ta by bez přičinění Německa nemohla proběhnout. Z Německa do Ruska byla importována socialistická ideologie, peníze i lidský materiál. V onom lidském materiálu byli především Židé, ale ti přišli socialistické revoluci pomoci i z USA. To byl problém, který začal řešit až Stalin. Socialistická revoluce sebou nesla ohrožení ekonomických zájmů USA a Anglie v Rusku a proto USA a Anglie podporovali a financovali občanskou válku v Rusku, kde se Rusové vraždili navzájem. Mezi podporovatele Amerických a Anglických zájmů patřili i Českoslovenští legionáři. Je pravda, že bojovali statečně a velmi dobře (z vojenského hlediska), avšak na špatné straně. Vměšovali se vojensky do záležitostí jiného suverénního státu a zabíjeli. Nakonec však socialistická revoluce a socialismus zvítězili.

  Po smrti Lenina přišel na scénu Stalin. Po jistém čase a za pomoci NKVD došlo k závažnému zjištění. Bylo zjištěno, že do státního aparátu a do vrcholných armádních funkcí se dostává značné množství chazarských židů snažících se uchválit v Rusku moc. To byla pro Rusko a Stalina veliká hrozba a Rusko vědělo z dob dřívějších, že s Chazary se musí urychleně vypořádat. Proto došlo k oněm značným vojenským a politickým čistkám, kde mnozí skončili v gulagu a jiní byli zastřeleni. Armáda to odnesla tak, že ztratila bojeschopnost na základě absence zkušených velitelů. Prakticky stejný důvod měl i uměle vyvolaný hladomor na Ukrajině. Jižní část Ukrajiny byla totiž kdysi součástí Chazarského území a oněch židů tam bylo moc. Pozor-nejde o rodilé židy, ale o konvertity. Bylo velmi těžké rozeznat žida od žida. Oni totiž existují i židé Sefardi (semitští). Chazaři ve své mazanosti a trousící se po celém světě měnili svá jména dle situace a etnika, do kterého se vloudili.

  Jako jeden z příkladů typického chazara mohu použít Lva Davidoviče Trockého, který přišel do Ruska z USA a původním jménem se jmenoval Bronstein. Ten byl nakonec z Ruska vypovězen a usadil se v Mexiku, kde ho našel a zabil agent NKVD. Rodákem byl z Ukrajiny. Rusko-tehdy správně Sovětský svaz, byl těmito událostmi rozpolcen a oslaben. Do konfliktu s Německem vstupovat nechtěl. Stalin dobře věděl, že na válku je Sovětský svaz nepřipraven a to jak vojensky a technicky, ale také ekonomicky. Proto se Sovětský svaz snažil navázat spojenectví! Pan Novotný účelově zamlčel, že Sovětský svaz se snažil ještě před paktem Molotov-Ribbentrop uzavřít spojenectví, či chcete-li obranný pakt s USA a Anglií. To i přesto, že USA i Angličané byli příčinou a podněcovačem občanské války v Rusku po socialistické revoluci a jejich politika vedla ke statisícům až milionu mrtvých. Američané i Angličané kopli Sovětský svaz tak říkajíc do prdele, a tak teprve potom Sovětský svaz vytvořil pakt o neútočení s Německem, jehož součástí bylo i rozdělení si Polska, což byla forma pojistky a úlitby obou stran. V tuto chvíli se Stalin stal naivním a Hitlerovi uvěřil. Po napadení SSSR, kdy už Němci byli na Sovětském území, tak Stalin ještě 2 dny nevěřil. Sovětskému svazu nelze vyčítat dodávky surovin, především pak železné rudy Německu. Totéž dělaly USA i Angličané a další. USA a Angličané však pomáhali Německu finančně a ropou, čímž by se bývala nechala celá válka zastavit-jen kdyby tomu USA a Angličané chtěli.

  Chtěl bych na závěr vzkázat panu Novotnému a sofistikovaným historiků-NELŽETE.

  No a vám lidem-volíte, jak volíte. Chcete válku?? Chcete vidět umírat své syny a děti?? Tak tak blbě volte dál!!! Fakt už to smrdí!!!!!!

Ram   

Oldřich Rambousek
Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Vladimír ing.Flössel

Vladimír ing.Flössel

08.12.2019 12:04

Proč předseda ODS nevystoupí ať s kladným nebo záporným postojem.Nemůže vystoupit, jelikož sám je již od roku 1990 svázán s Posseltem a jeho hnutím.Toto je fakt, který si snadno dohledáte.


 
Bedřich Pavelka

Bedřich Pavelka

08.12.2019 09:04

Velký bojovník proti němcům Žiška prohlásil.udělal jsem v životě jednu velkou chybu, že jsem nevypálil Prahu!!! Tuto situaci v které jsmev dnes, započali již přemyslovci,kteři se začali paktovat z němci!! Ukaž te mi čistokrvného čecha nebo moraváka????


 
Jaromír Bradávka

Jaromír Bradávka

07.12.2019 19:44

Uzavřením smlouvy o neútočení ("pakt Molotov - Ribbentrop") získal SSSR zpět území, která ztratil v občanské válce a která obývali především Ukrajinci, Rusové a Bělorusové. K tomu připojil pobaltské republiky jako předpolí.
2. Posunul tím nástupiště německých armád o 500 km na západ, což obnášelo cca 3 měsíce bojů, které po vypuknutí války v r.1941 Němcům chyběly, aby dobyli Moskvu do zimy.
3. A SSSR získal rok na přípravu na válku, protože původní termín útoku na SSSr byl r. 1940!
Stalin nbyl hloupý, věděl, že válka bude a tak ji oddálil jak jen to šlo.


 
Svědci covidovi a šíření strachu

Svědci covidovi a šíření strachu

Proč státy považují roušky za nástroj ochrany? Chtějí ukázat, že dělají aspoň něco. Mnoho „epidemiologů“ podporuje nošení roušek, protože to udržuje lidi ve strachu a v pocitu, že se musí něco dělat a tím zůstává zachován jejich status „zachránců“.

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Martina Navrátilová čelí mediální kampani ze nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu

Známá tenistka Martina Navrátilová čelí mediální kampani kvůli tomu, že podepsala dopis, ve kterém více než 300 sportovkyň vyjádřilo nesouhlas se začleňováním transsexuálů do sportu. Ten následně atletky poslaly Radě guvernérů National College Athletic Association. Přitom tento požadavek je naprosto racionální, neboť muži, kteří se nechají přeměnit na „ženu“, porážejí své ženské soupeřky, protože fyzická kondice a větší síla jim zůstala. Podobně se před časem vyjádřila i spisovatelka Jane Rowlingová. Ta upozornila na muže, kteří se deklarují jako ženy, ale na dámských záchodech mohou znásilnit ženy.

Poslední domácí zprávy

Agrese mocných

Agrese mocných

Srpnové události 1968 už mizí v historii. Před 52lety „soudruzi v SSSR“ udělali chybu, místo dialogu vsadili na agresi. Využili situace, v té...