• Sobota, 30. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Ferdinand

I to je (byla) Táňa Fischerová.
Počet návštěv: 1463

I to je (byla) Táňa Fischerová.

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Sdílím smutek s těmi, kteří se byli rozloučit s Táňou Fischerovou, ale i s těmi, kteří se pohřbu nezúčastnili a měli zesnulou rádi. Říká se, že o mrtvých jen dobře, nicméně adorovat po smrti člověka nad jeho reálnou  morální hodnotu, která jde nad rámec faktických osobních hodnot a už nezmiňovat i jeho negativní charakterové vlastnosti, je ubohé pokrytectví.

      Paní Táňa Fischerová byla svým způsobem bezesporu výjimečná, o tom není pochyb. Měla řadu jak pozitivních, tak nepochybně také negativních vlastností. Neznám člověka, který by oplýval jen pozitivními vlastnostmi bez jediné známky negace. Táňa Fischerová není tou, která by byla jen samé voňavé kvítí na rozkvetlé louce. I na té louce se najde nejeden bodlák, ocún, pýr či kopřiva. O těch dobrých, pozitivních vlastnostech hovořili ti, kteří se zúčastnili posledního rozloučení. Stručně řečeno, Táňa Fischerová  byla milou ženou, výbornou herečkou, moderátorkou, avšak o hodně méně dobrou političkou. 

     Rozhodně nejsem proti tomu, aby se ženy zapojovaly do politiky, aby zastávaly důležité funkce a posty ve společnosti. Jde však o to, jakou formu    a způsob žena zvolí na své cestě k politické angažovanosti. Tedy, aby byla nejen platná, prospěšná a uznávaná, ale také aby nezneužívala své osobní popularity jako cestu k politickému postu. O paní Fischerové je známo, že neměla dobrý vztah ani úsudek o prezidentu Zemanovi. Takové konstatování není nic špatného, pokud svou nelibost k osobě prezidenta Zemana paní T. Fischerová neprojevovala způsobem, který byl na hony vzdálený jejím procítěným a tolik populárním něžnostem a osobnímu kouzlu, kterými si podmaňovala řadu lidí. Jen pro připomenutí několik jejích strohých vyjádření ke kandidatuře M. Zemana v rámci předvolební kampaně: 

     „On tvrdí, že dělá jen svou prezidentskou práci, ale samozřejmě vede od první chvíle kampaň. Každý jeho výjezd mu získává příznivce, protože lidé oceňují, že za nimi jezdí tento mocný muž. Ale neprobíhá tam žádná diskuze, žádný dialog.“ Je to podiv, obdiv, nebo to lze chápat jako závist?Je zajímavé, kolik toho paní Fischerová ví a kolik poznatků z jeho výjezdů má. Kolik se jich asi zúčastnila, když o nich tolik mluví?  Na dámu jejího formátu je takové tvrzení velmi troufalé a neseriozní, když sděluje jen své domněnky, ale žádná fakta. Tvrdí, že tam neprobíhala žádná diskuze, žádný dialog, tak co tam tedy Miloš Zeman asi dělal? Že by se někde skrýval, že by se vyhýbal lidem, když tam jel za tím účelem, aby se s nimi setkal a s nimi pohovořil? Ne, od paní Fischerové to nebylo vůbec slušné, seriózní a už vůbec ne opodstatněné. Na falešných domněnkách, podporovaných záští vůči osobě Miloše Zemana, to není hodno člověka jejího formátu. Leč stalo se! 

     „Někdo položí otázku, on na ni po svém odpoví, ale už nenásleduje nic dalšího, co by ho pak  přimělo na něco konkrétně odpovědět. Když jsem se dozvěděla, že se Miloš Zeman nebude účastnit diskusí, řekla jsem si – on ty ostatní kandidáty nechá, aby se proždímali sami, aby si cintali na pentli, a potom to bude glosovat. Já to považuji za velké farizejství a  také porušení demokratických principů. To není rovné a čestné jednání, to je zákeřné. Je otázka, jestli si on sám sebe ještě váží!“ Nejsem politik, neznám statě Ústavy ČR, které zmiňují způsoby a formy předvolební kampaně, ale domnívám se,  že je na každém kandidátovi zvolit si takový způsob předvolební kampaně, která mu vyhovuje, pokud ovšem takový způsob není v rozporu s Ústavou. Nemyslím si, že by M. Zeman překročil rámec únosnosti či způsob své předvolební kampaně a proto kritika ze strany paní Fischerové je účelová a irelevantní. Zvláště, zmiňuje-li, že je to zákeřné a porušení demokratických principů. Ptám se, kde nebo kdo paní T.  Fischerovou učil demokracii, že si osobuje právo někoho veřejně peskovat či kárat, případně poučovat o údajném porušování demokratických principů? Že by „paní Dokonalá?“

     „….Tím, že se nebude muset o nic snažit, zbaví se už posledních zábran. Obávám se, že se to může stát. Je zřejmé, že je to nemocný muž, u kterého nemoc bude pokračovat, takže se můžeme nadít prezidenta, který bude mít zdravotní problémy a tu funkci nebude vykonávat na sto procent“,  myslela si Táňa Fischerová. Jak je vidět, paní Fischerové to myslí, bohužel poněkud pejorativně. Předně nemoc, kterou má či měl pan Miloš Zeman v době své kandidatury v žádném případě nebyla překážkou pro výkon funkce prezidenta republiky. Byla-li paní Táňa Fischerová tak příkladně vzdělanou demokratkou měla by také vědět, že v minulosti v západních zemích, které se honosily demokratickým režimem, vykonávali funkci prezidenta lidé, kteří byli např. upoutáni na invalidní vozík. Kupodivu to nikomu nevadilo, aby tuto funkci prezidenta vykonával. Ostatně, důkaz o farizejství paní Fischerové svědčí skutečnost, že zmiňuje Zemanovu nemoc přesto, že věděla, že Václav Havel byl de facto na smrtelném loži a přesto nikdo, ani ona sama nezapochybovala o tom, že by měl na svou funkci abdikovat. Myslela si totiž, že by M. Zeman v případě nemoci mohl abdikovat, ale vzhledem k jeho lásce k moci,(pro toto nařčení neměla jediný důkaz), to ale není pravděpodobné. Mnohem reálnější je možnost, že za něj budou vykonávat jiní, které nikdo nevolil, prohlašovala   T. Fischerová s dovětkem, že prý se to „už se tak děje teď!“

     K Miloši Zemanovi říká: „Je to loutka, nemocný a zákeřný  člověk!“ „Havel by byl zděšen (v případě zvolení M. Zemana prezidentem) a umřel by znovu“!  Ano, paní Fischerová se mnohokrát otřela o zdravotní stav Miloše Zemana, v tomto případě si dovolila oživit fluidum samotného Václava Havla, aby mohla zdůraznit neúnosnost případného zvolení M. Zemana prezidentem. Nerad se dotýkám nemoci jiného, ale když tak činí paní Fischerová, proč ne já, že? Je pravda, že nebylo příliš známo, že paní Táňa Fischerová byla těžce nemocná  a že měla také dost rodinných problémů. Při rozloučení s T. Fischerovou bylo také vzpomenuto jejího příkladného přístupu k nemocnému synovi, zatím co ona sama se do značné míry netaktně, resp. krajně nevhodně vyjadřovala k nemoci Miloše Zemana. Ano, každý můžeme mít nějaké ty své problémy, jak zdravotní, tak rodinné, ale to neznamená, že se bude slovně mstít na někom, kdo mu (v tomto případě jí) nijak neublížil  a pokud se takto paní Fischerová vyjadřovala jako politička s odvoláním na právo svobody slova, svobody vyjádřit svůj názor, pak musí ona, dnes už jen její přátelé a známí strpět, že i k její osobě bude použito stejného práva, které používala ona. S tím rozdílem, že svoboda slova, kritika a názor k její osobě jsou slušné, nikoho neuráží či neponižuje, na rozdíl od paní Táni Fischerové!  

     Od paní Fischerové to rozhodně nebylo jen nějaké faktické konstatování, ani racionální kritika, ale neakceptovatelná antipatie, nepřejícnost, obyčejná lidská  zášť a nenávist k osobě Miloše Zemana. Proč ta nenávist k Zemanovi, vá jen ona sama, ale také to mohla animozita k člověku, který stál na jiném břehu než její „lepší“ přátelé! Kromě toho si sama do značné míry odporovala v proklamovaném hesle jejího oblíbence Václava Havla o Pravdě a lásce, která (prý) zvítězí nad lží a nenávistí!  Sorry, ale ptám se, kde je ta její opěvovaná lidskost, pochopení, něžnost a otevřené srdce, jak to o ní lidí na jejím pohřbu konstatovali? Nebo že by přece nějaké to zrnko pochybnosti o ní samotné? Ne, to přece v případě paní Táni Fischerové nepřipadá v úvahu, vždyť to byl  milý až andělský člověk s pevným občanským postojem, byla přátelská, otevřená a aktivní. Nicméně přiznejme, že přátelská ne vždy a také ne ke každému! Nebo se (ne)mýlím?

Jiří  B a ť a , 9. ledna 2020

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

13.01.2020 19:55

Petře, byla vyhozena z divadla a bylo jí znemožněno dělat svou práci. Její otec se znelíbil režimu a ona to také odnesla. Byla zapšklá? To víte jak? Určitě máte právo na svůj názor, to Vám nikdo nebere. Ještě se vrátím k tomu jejímu herectví. Stále angažmá už nikdy nevzala a to proto, že se jí narodil postižený syn. Ale ve světě filmu se sem tam objevovala. To jsou všechno dostupné informace :-) Ještě dřív než vstoupila do politiky, tak se angažovala v neziskovém sektoru. Byla členkou různých nadaci či organizací. To, že ji lidé vynesli až do Poslanecké sněmovny, to asi mohla těžko ovlivnit. Kandidovala totiž z posledního místa. Taky dohledatelné, stačí jen chtít si informace vyhledat ;-) Říkala to co si myslí... Ona spíš poukazovala na jeho duševní zdraví, ne na bolavé nohy, ale to asi nikdo z vás co jí to vyčítáte nechápe. Václav Havel byl nemocný, ale nechoval se tak nemožně jako Zeman. Když jsme u toho opilectví, nezaznamenala jsem, že by se takto prezentoval v prezidentském úřadu (možná se pletu), tak jako Miloš Zeman. Já jsem ji v prezidentské volbě volila. Člověk věděl, že nemá šanci uspět, ale... To, že Vám neodpověděla? Možná nebylo na co. Nebo Vám měla napsat, že si váží Vašeho názoru, ale přesto do toho jde. Tím by Vás asi naštvala :-D
Každý jsme omylný a každý děláme chyby.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

11.01.2020 18:48

Tato rádoby dáma byla jen zlá a závistivá ženská.Na veřejnosti samá láska a něha a v soukromí zapšklá.To se projevilo poté,kdy se rozhodla místo komedianství,kde už moc rolí neměla,dát na snadnější politické živobytí.Na to právě její přetvářka stačila.Ona žasla nad vším,co nebylo podle jejích představ.Dojemná obava o zdravotní stav prezidenta Zemana a že nebude moci vykonávat svůj úřad poněkud nekoresponduje s mlčením o zdravotním stavu stále opilého Havla.Když oznámila svou kandidaturu na post prezidenta,poslal jsem jí poněkud odrazující mail,bez odpovědi.Naši milí komedianti by si měli připamatovat slova našich předků-ševče,drž se svého kopyta!A to tato komediantka asi neznala.


 
Nenávist patří k životu

Nenávist patří k životu

Vážené kolegyně, kolegové, jenom krátká reakce na pana místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala. Pane místopředsedo, já váš názor plně respektuji a přeji vám, aby vás za něj jednou nezavřeli. (Potlesk v sále.) Vážené – a teď vážně. Karla toho už hodně řekla, ale myslím si, že je velmi důležité celou tu věc pojmenovat a říct si, o co vlastně jde. Podle mého názoru – a mrzí mě, že tady není pan ministr vnitra Hamáček, který by to určitě měl slyšet – je Karla Maříková jenom střípkem celé té věci, která tady kolem nás jakoby letí.

 Značná část potravin prudce zdražuje a dále bude. Určitě za to může Babiš a Agrofert za přispění Putina.

Značná část potravin prudce zdražuje a dále bude. Určitě za to může Babiš a Agrofert za přispění Putina.

My všichni, kdož chodíme nakupovat, to vidíme. Ceny potravin rostou, brambory jsou už pomalu sváteční jídlo a nyní prosakují zprávy o tom, že v Evropě dochází maso. Už i viníci se hledají a v Česku za to jako obvykle může Babiš a jeho Agrofert. Už jen čekám, až vyskočí nějaký blbec a bude vyřvávat, že za tuto situaci může Rusko a Putin. Skutečně je to trapné takhle lidem lhát!!

Začněme přemýšlet o renesanci moderní Středoevropské konfederace

Začněme přemýšlet o renesanci moderní Středoevropské konfederace

Připouštím, že matematika není mou silnou stránkou, i proto jsem kdysi za tolerantního „komunistického“ režimu mohl absolvovat tzv. humanitní gymnázium. Nakonec jsem se stal doktorem práv, možná špatným, možná dobrým, ale ta matematika mi nikdy nechyběla. Ne, neumím vyhodnocovat ty miliardy, které by se měly rozházet v rámci EU. Ale nezdá se mi to.

Poslední domácí zprávy