• Sobota, 29. únor 2020
  • Svátek má Rukojmí Horymír

ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945
Počet návštěv: 965

ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE V ROCE 1945

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

 Je to o to smutnější, že o postavení pomníku Vlasovcům prý rozhodlo zastupitelstvo Řeporyjí jednomyslně. Takže ta ohavnost nepochází jen z jedné hlavy – Pavla Novotného (ODS), starosty pražské obce Prasoryje…  

 Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacistické zločince k těm nejbestiálnějším činům. Jedním z mnoha takových u nás je i tragédie devatenácti zákřovských občanů.

 Pod záminkou, že Zákřov je střediskem partyzánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté - se zrádci Vlasovci - proti Zákřovu vražednou akci. Gestapem z Velkého Újezda byl vypracován plán akce proti Zákřovu a to tak, že celá vesnice bude obklíčena Vlasovci a pod záminkou střelby partyzánů na Vlasovce bude provedeno zatčení partyzánů a jejich pomocníků podle předem připraveného seznamu.

 Akce Zákřov byla provedena 18. dubna 1945. Zúčastnil se jí celý prapor Vlasovců. Navečer odjela horda Vlasovců přes Výkleky k Zákřovu. Po 21. hodině obklíčili gestapáci a Vlasovci obec a provedli prudký útok na severní část vesnice. Používali pušky, kulomety, pancéřové pěsti a ruční granáty. Zakrátko vyšlehly ze stavení rolníka - pana Frant. Švarce - plameny, ale občané požár lokalizovali. Tato usedlost však byla vzápětí znovu zapálena.

 Když se občané znovu pokoušeli hasit nebo zachraňovat dobytek, bylo na ně stříleno. Někteří byli zadrženi a odvlečeni do jednoho stavení, kde byli střeženi. Aby bylo znemožněno hašení požáru, naházeli Vlasovci do ohně ruční granáty, které postupně vybuchovaly. Pod ochranou palby prováděli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání osob - hlavně mužů a chlapců - až do ranních hodin.

 Na druhý den ráno byli propuštěni bez výslechu muži starší 50 let. Ostatní - v počtu 23 - byli v trojstupech odvedeni do Velkého Újezda. Tam je Vlasovci zavřeli do malé místnosti ve dvoře radnice - bývalého chléva. Zde byli dva dny "vyslýcháni", biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, naházeli do nákladního auta a odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Stalo se tak v podvečer 20. dubna.

 Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy (o rozměrech asi 150 x 210 cm) zastavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl vykropení provést. 

 Němci a vlasovci nalili pak do boudy dehet, naházeli polo ubité české mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili ještě benzín a pak vše zapálili... Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo bylo střeženo ozbrojenými barbary a nikdo tam nesměl.

 Doma zatím příbuzní mrtvých marně - po prožitých hrůzách - čekali na návrat svých manželů, otců, synů  a bratrů. Ti se však nevrátili.

BYLI TO:

Calábek Josef (45 roků) Zákřov

Marek Josef (43 roků) Zákřov

Marek Drahomír (17 roků) Zákřov

Švarc František (43 roků) Zákřov

Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov

Ohera Jan (40 roků) Zákřov

Plánička Jan (35 roků) Zákřov

Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov

Závodník Jaroslav (21 roků) Zákřov

Glier Antonín (18 roků) Zákřov

Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov

Bém Vlastimil (19 roků) Tršice

Wolf Otto (18 roků) Tršice

Pazdera Jan (32 roků) Doloplazy

Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy

Jahn Josef František (26 roků) Velká Bystřice

Musil Josef (30 roků) (18 roků) Velká Bystřice

Žák Jaroslav (24 roků) Brno

Vrahům těchto lidí staví pomník Praha - Řeporyje. Dnes již Prasoryje.!!!!

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Mirja Mikkesh

Mirja Mikkesh

18.01.2020 06:50

Ano byla to tragedie. A dnes zažíváme další. Lenost číst, z toho pramenící nevědomost, nedovzdělanost, stádovitost a degenerace.
1.Podezřelý : Pavel Novotný,starosta MČ části Praha-Řeporyje
2. Podezřelý: David Roznětinský, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
3. Podezřelá: Lucie Seguin, zastupitelka MČ Praha - Řeporyje
4. Podezřelý: Pavel Bechyně, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
5.Podezřelý: Jiří Blažek, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
6.Podezřelý: Jozef Čupka, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
7. Podezřelá : Lenka Fialová, zastupitelka MČ Praha - Řeporyje
8. Podezřelý: Radek Hanák, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
9. Podezřelý: Jaroslav Kejha, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
10. Podezřelý: Vojtěch Kuchař, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
11.Podezřelý: Michal Tuma, zastupitel MČ Praha - Řeporyje
To jsou ti postižení nešťastníci z Řeporyjí. U prvého bych se zeptal jeho obvodního lékaře, zda jej doporučil ke specialistovi. Jestli né, tak je to prachobyčejnej lempl. A u ostatních nedouků bych zveřejnil jména jejich učitelů dějepisu a to ještě před zamýšleným zvýšením platů.


 

17.01.2020 20:32

S panem Majevským naprosto souhlasím. Nacismus a jeho projevy se v současnosti vrací a zesilují se den po dni. Nacisty obrovsky povzbudila jejich podpora na Ukrajině po provedení Západem zaplaceného Majdanu. Neonacistická hnutí se zformovala a dnes tyto bataliony a trestné prapory čítají tisíce lidí. Naše propaganda působí jako katalizátor. Je používán jeden mustr. A to: 1). Vítejte muslimy i s neznámou identitou. 2) Nekritizujte Romy a nevyčítejte jim, že se mnozí z nich vyhýbají práci a vybydlují své domovy. 3). Smíte nenávidět Rusy. Čím více, tím lépe. Můžete vyhrožovat i jejich nejvyšším státním představitelům smrtí. Je to vítáno. ....V přívalech nenávisti jsou dnes zaměněni Rusové za Židy před osmdesáti lety v Hitlerově zrůdném Německu. Jedna lež stíhá druhou, jenom aby mladá generace byla vtažena do té lži za pomoci propagandy vymývání mozků, podlehla nenávisti k největšímu slovanskému národu. Zčásti se to daří. Tito mladí lidé souhlasí s tím, že Rusové jsou příčinou veškerého světového zla. To, že dobrovolně i naivně předali NDR do rukou Západu a nechali v míru spojit rozdělená Německa, to že rozpustili Varšavskou smlouvu, že se jejich vojska stáhla na území Ruska, když Rusové opustili 1milion čtverečních kilometrů zemí, jež jim byly přiděleny, jako vítězné mocnosti, není dnes oceněno. Rusové uvěřili slibům vysokých politiků USA a evropských přdstavitelů, kteří je ujistili, že v případě předání NDR se NATO nepohne ani o krok východním směrem. NATO a Západ všechny své sliby porušily. Využily oslabeného SSSR, jenž se stal RF. Dnes je NATO přilepené na mnoha strategických místech k Rusku na dostřel z komerční zbraně. Když RF posiluje obranu svých hranic, je jí to vyčítáno. Je v tom hledán jakýsi nemorální podtext. Byla vyzkoušena celá řada provokací majících za cíl vyprovokovat Rusko k akci. Tragédií dneška je, že k podvratné činnosti CIA a NATO jsou využívány právě hajlující živly. Ty hrají roli Trojského koně. Na nich se zkouší, co Rusko vydrží. Dá se konstatovat, že ta část společnosti, která podlehla demagogii a lžím šířeným prostřednictvím dezinformačních center Západu, již zcela mluví jazykem nacistů. To znamená naprostou nenávist ke všemu ruskému a napadání všech za jiný názor, než mají zfašizovaní občané. Je tragedií, když člověk pozoruje propad části naší společnosti do řízené destrukce a nenávisti. Nacismus se tedy vrací. Jeho projevy jsou čím dál víc razantnější. Ano, Vlasovovi a Vlasovcům postavíme pomník. Na jejich zmasakrované, nevinné oběti zapomeňme! Ani věnec, ani svíčka nezbyde na naše osvoboditele. Vzpomněl jsem si na píseň Karla Kryla: "Kaple má okna klenutá a křížem hlásá lásku...ústa jsou řevem zalknutá a nevydají hlásku...Květiny strachu, věnce lží, namísto slzí tence mží, na zvratky na oblázku". Ta doba se nám vrací. Nacismus spojený s nenávistí k Rusům a všemu ruskému vystřídal nacismus Třetí říše. Ten měl spadeno na Židy. Propaganda je však naprosto stejná. Jenom Žid je zaměněn za Rusa. Ti, kteří dnešní propagandě podléhají jsou bezesporu neonacisti. Jak se to pozná? Ten verbální projev nenávisti je v obou případech naprosto totožný. .....Mějte se hezky. .....Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

17.01.2020 18:49

Tady je vidět,co je celá ODS za pakáž.Jednou vyzývají k vraždě prezidenta,jiní zase staví pomníky vrahům,jako jsou Vlasovci a partaj se stala extremistická,až teroristická.Vlasovci se podíleli na válečných zločinech Němců a jsou uctíváni z ODS jako "hrdinové".Vzhledem k tomu,že se partaj takto změnila,měla by být zakázána kvůli výzvám k terorismu jejími členy!Vyvolávají nacismus a fašismus stejně,jako jejich kolegové na Ukrajině.Ti zase velební Banderu a další fašisty,v Lotyšsku zase pořádají pochody SS a do tohoto spolku nás zavedla právě ODS,když Klaus v roli mpremiéra posílal přihlášku do čtvrté říše.


 
Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

V devadesátých letech jsem byl v Kyjevě pečený vařený. Dělal jsem rozhovor s náčelníkem kyjevské milice, který se mě na závěr interwievu a pózování do objektivu zeptal: Nu što, maladěc, kakaja u vas prabléma? V domnění, že jsem asi někde vytřískal hospodu a chci rozhovorem s ním průšvih zamést pod koberec.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Opravdu se setkali v kasinu. Všude plno světel, zelené stoly trochu připomínaly obyčejné hospodské kulečníky, ale rozhodně ne ty noblesní krupiérky, které u nich postávaly, ani ty hromady barevných žetonů na okrajích stolů, kolem nichž posedávali a postávali většinou muži, ale i několik málo žen.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Sál se starým, značně už zchátralým pódiem, se pozvolna plnil. Dětí přibývalo,  s nimi i křik a výskot. Dvě učitelky, obě už postarší a značně nervózní, okřikují neposedné caparty a ukazují na  řady židlí, kam si kdo má sednout. Kdosi zatáhne závěsy na velkých oknech a značně se setmí.

Poslední domácí zprávy