• Pátek, 28. únor 2020
  • Svátek má Rukojmí Lumír

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 5. část „Tančit na tvém hrobě“
Počet návštěv: 769

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 5. část „Tančit na tvém hrobě“

Alena  Vitásková Článek od Alena Vitásková

Šikana Davida Ratha, nebo jen plnění povinnosti VSZ Lenky Bradáčové?  Došlo k porušení zákona ze strany státního zastupitelství?  Co udělá ministryně spravedlnosti Benešová?  Potrestá viníky, nebo privilegováni mohou zákony porušovat beztrestně?  Trest za korupci nebo likvidace na politickou objednávku?  Pohrobci Josefa Urválka stále v akci? Jak dlouho ještě?

Institut Aleny Vitáskové (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se zajímá o porušování lidských práv bez ohledu na postavení občana ve společnosti. V této souvislosti jsme zaznamenali mediální informace kolem kontroly, která proběhla ve věznici, kde si odpykává trest David Rath. Údajně se jednalo o to, že Rath chodil v džínách, a měl zdravotní pomůcku zdravotní matraci (kterou si uhradil sám). Kontrolu údajně nařídila VSZ Lenka Bradáčová. Matrace byla Rathovi odebrána, zda džíny také, to se nám nepodařilo zjistit. Údajně mu není dovoleno vykonávat profesi lékaře. Asi je na to zákon?

A nyní k meritu věci. Co vede VSZ Lenku Bradáčovou k těmto krokům? Je to nenávist k dr. Rathovi, je to šikana Ratha? Je to politické zadání? Je to zneužití pravomoci státního zastupitelství, protože to vše si může dovolit? Nebo je to výkon dohledu nad výkonem trestu, který přísluší státnímu zastupitelství ze zákona? Údajně státní zastupitelství dostalo zprávu, že se v příslušné věznici „něco děje“. V takovém případě musí asi kontrolu provést. Vše výše uvedené je nyní v rukou příslušných institucí, které by měly veřejnost informovat, co je pravda. Domněnky, které kolem incidentu kolují, by neměly zůstat bez odpovědi.

Pokud se jednalo o šikanu ze strany státního zastupitelství, či jinou nezákonnou pohnutku k tomuto činu, tak by měly být vyvozeny vůči všem aktérům státního zastupitelství exemplární tresty. Pokud státní zastupitelství plnilo svoji povinnost danou zákonem, tak by se zákonodárci měli zamyslet, jestli jsou takové zákony v souladu s lidskými právy. Zda je zdravotní poškozování vězňů v demokratické zemi přípustné.

 Občan ve výkonu trestu je na svých právech omezen, přesto má svá práva, která nesmí být pošlapávána. Jaké druhy trestu by se dle státního zastupitelství měly praktikovat? Odsouzený občan (v poslední době se objevují častěji případy, že se jedná o odsouzení nevinných) ztrácí svobodu, což s výkonem trestu logicky souvisí a je v souladu se zákony. S tím je spojen minimálně dopad na psychické zdraví, ekonomickou situaci v rodině, následné postavení ve společnosti. To musí strpět i fyzické poškozování zdraví? Musí strpět ztrátu odborné profese například lékaře?

Ve výše uvedeném by se jednalo o několikerý trest. Domníváme se, že praktiky několikerých trestů, či týrání vězňů, ponižování a deptání lidských práv, se užívají v nedemokratických zemích, nebo jsou pohrobkem praktik padesátých let u nás.

Přece je ve veřejném zájmu, aby odsouzený (dle slov mnohých soudců při vynesení rozsudku) se v nápravném zařízení polepšil, převychoval a vrátil se do společnosti „napravený“. Konkrétně řečeno, aby se po té zařadil do společnosti, pracoval a vedl spořádaný život. A spořádaný život bez práce a příjmu se vést nedá.

Pokud budeme občany ve výkonu trestu zdravotně likvidovat, (jako např. MUDr. Ratha kvůli zdravotní matraci), tak se vrátí na svobodu jako zátěž společnosti, nikoliv jako občan, který pro společnost může ještě pracovat, vykonávat svoji profesi.

 Proč nesmí mít vězeň zdravotní matrace? To si musí zničit páteř tak, aby po opuštění vězení šel přímo do invalidního důchodu a čerpal zdravotní péči?

 Když je lékař, proč nemůže ve vězení vykonávat profesi lékaře? Pokud z veřejných zdrojů víme, tak byl souzen snad za korupci, nikoliv za zneužití postavení lékaře s dopadem na zdraví občanů, nebo násilnou trestnou činnost.

 Má přijít o svoji lékařskou praxi? Vždyť vystudoval za veřejné peníze. Lékařskou praxi vykonával do nástupu výkonu trestu. Proč by mu měla být lékařská praxe odepřena při výkonu trestu, nota bene při fatálním nedostatků erudovaných lékařů?

To jsou skutečné škody, které páchá státní zastupitelství. Konstrukce zločinu, šikana nepohodlných osob a zdravotní likvidace vězňů, to vše je v rozporu s veřejným zájmem, s lidskými právy. To je skutečný zločin, za který není nikdo trestán.

Možná, že úkol zní: „Utýrat dr. Ratha“ a „Zatančit si na jeho hrobě“! Mohu potvrdit, že se to děje i v jiných případech. Tento systém je propracovanější, než zaváděl, praktikoval a prosazoval Josef Urválek. Kolik takových pohrobků Urválků tu stále řádí a ničí životy? Z cesty musí jít všichni oponenti, co kdyby se začalo šetřit, kam mizely peníze z různých dotací, zda některé politické strany nemají klíč k tomuto pokladu! Nezastáváme se dr. Ratha, ani žádného vězně, pokud jim není ubližováno, pokud trest odpovídá trestnému činu, který provedli. Jsou však případy, kdy státní zastupitelství předkládá soudu nepravdivé, vykonstruované důkazy a pak jsme i v této věci povinni zasáhnout.

 Ochrana lidských práv je prioritou naší činnosti a nerozlišujeme, zda se jedná o důchodce, podnikatele, zaměstnance, poškozené firmy, či občana ve výkonu trestu. To byl mimo jiné důvod, proč jsme založili „Manifest – občanů poškozených státem“, abychom jako občanská iniciativa se zasadili o vymahatelnost práva a spravedlnosti, dodržování lidských práv a Ústavy ČR pro všechny občany naší vlasti.

Ing. Alena Vitásková

předsedkyně IAV,

mluvčí Manifestu-občanů poškozených státem

Praha, dne 19. 1. 2020

Alena Vitásková
Nositelka státního vyznamenání prezidenta republiky za zásluhy o stát

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

19.01.2020 18:51

Případ JUDr. Válkové patří jasně do principu kolektivní viny. Kdosi k ní přidělil, odložil Urválka, a už je to její vina. Omyl! Její vina by to byla v případě, kdyby si ho sama vyžádala. Snad každý z nás, který dělal ve větších pracovních kolektivech, zažil v průběhu života personu non grata na svém pracovišti. Dalo se od ní distancovat, ale byla přítomna. Pokud by mě kdokoliv vinil, že je to má vina, poslal bych ho tam, kam patří. Různí politruci se vyskytovali téměř ve všech profesích. JUDr. Válková nebyla tudíž sama, kdo tuto zkušenost prožil. ...MUDr. Rath měl předtím, než byl přichycen s cennou lahví na mušce dva podvodníky, kteří vytunelovali ze Zdravotní pojišťovny 2 miliardy. Hřímal proti nim z řečnického pultíku ve sněmovně. A vida, po této aféře v níž šlo o miliardy se slehla zem! Byla účelově odsunuta do zapomnění. Obvinění Ratha probíhalo klasicky. Bylo mu dokázáno, že nelegálně přijal v lahvi od vína 7 milionů. Jeho podezření z miliardové rozkrádačky a osoby, které se jí měly dopustit se neřešilo. Miliardy z podvodu byly smeteny ze stolu a zůstal tak pouze případ MUDr. Rath. Veřejnost se vůbec nesměla dovědět, jak bylo zacházeno s jeho zjištěním, jež veřejně několikrát prezentoval ve sněmovně. A tak je i jeho proces českou klasikou, kdy je odsouzen člověk, který má na svědomí zpronevěru za 7 milionů, zatímco ti, jež chtěl Rath hnát před soud zmizeli s daleko větším lupem. Po tomto lupu se ovšem slehla zem. Tak to bylo a je ve všech ostatních případech, kdy člověk pracující v rezortu objevil mafiánské praktiky. Mafiáni zůstali a u soudu si prosadili svou, zatímco oznamovatel podvodu byl zkriminalizován. Uváděl jsem příklad Ing. Babiše a Čapí hnízdo - 50. milionů korun (dnes zcela uhrazených, verzus bývalý ředitel tv. NOVA Železný, který zneužil důvěru co mu poskytl majitel NOVY, pan Lauder. Ten si pak činil nárok na 10,5 miliardy pokuty. Tu posléze zaplatil stát, naši daňoví poplatníci. Máme zde aféru Diag Human, kdy budeme muset platit po průtazích 14,5 miliardy. Piráti už prohlásili, že tato aféra vznikla v době, kdy ještě nebyli ve vládě. Ale to Babiš také ne. Jenomže on má tu čest tuto pokutu s úroky z prodlení zaplatit. Navýší nám dost značně schodek státního rozpočtu. To bude křiku a řevu, jak Babiš špatně hospodaří, že mu tak stoupá státní dluh v době, kdy se ekonomice daří. On je obří problém snižovat po chemiku Kalouskovi jeho "sekeru" 600 miliard korun z jeho působení v roli ministra financí. To všechno je navaleno na Babišova bedra s tím, že všichni čekáme, že takové sekery neználků hravě zaplatí. On to nemůže splácet jinak, než určitými restrikcemi, například zřízením EET. Nemůže risknout, že určitá vrstva lidí nebude zdaňovat. Že uteče ze zdanění. A tak je zase za nelidu. Jenomže jak jinak vybrat peníze od lidí, kteří se zdráhají je zdanit? Jsou určité principy, které nás nesou nad vodou a které nás potápí. Kdo v životě neměl v rukou tok peněz, nikdy nepochopí zákonitosti, jimiž se finančnictví řídí. Státní pokladna není bezedná a už vůbec nepracuje na principu "hrnečku vař!" Plní se pouze společným úsilím a společným zdaněním. Lidé, co peníze jenom přijímají ze státního rozpočtu, klidně zruší naše úvazky (podnikatelské záměry) s velmocemi jako je Čína a Rusko. Oni netuší, že tím pošlou tisíce lidí z fabrik na dlažbu. A tak bojují. Bojují proti všem, kdo váží dalekou cestu, aby potom politická rozhodnutí amatérů s nataženou rukou ke státní kase převálcovala vše, co bylo v mezinárodním obchodu ujednáno, podepsáno. Tito neználci jsou doslova koulí přivázanou řetězem k noze naší společnosti. Škodí a ještě hledají vinu na těch, jimž zkazili mezinárodní obchod. Ale to je na jiné vyprávění... Soudní mašinérii tedy nevěřím. Už proto, že z hlediska rozkrádání státního rozpočtu jsou obětí vždy, bez výjimky ti, kteří nezpronevěřili ani zlomek toho, co ti, nad nimiž a jejich miliardovými rozkrádačkami je vybudována klenba mlčení. Opět se vracím k tomu, co jsem mnohokrát psal. Ti, kteří rozkradli obří sumy jsou většinou bývalí estébáci. Ti se znali za minulého režimu s advokáty, tykali si a chodili spolu na pivo. Pokud by mělo dojít k soudnímu procesu, kamarádi se dohodli na společném postupu. To znamenalo, že kdo chtěl skoncovat s mafiemi a případ oznámil, byl sám, bez výjimky zkriminalizován a po obrovské dehonestační kampani musel opustit své pracovní místo a přenechat ho kmotrům. Ti byli vždy vítězi procesů, když jim hrozilo nebezpečí. Kmotří se tak zbavili těch, kdo se dostali na posty, jež byly jimi obsazeny. Proto hrozil všem, kdo na jejich pletichy přišli, dlouholetý kriminál. .....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

19.01.2020 18:36

Rath měl tu smůlu,že se stal nepohodlným vlastní partaji.Bradáčová to dostala jako politický úkol a byla povýšena.Nakonec ho odsoudili za úplně jiné věci,než kvůli kterým ho zatkli a trvalo jim to více než dva roky,než se jim podařilo vůbec žalobu sestavit.Ve světle těchto informací se domnívám,že se ze strany Bradáčové a spol. jedná o šikanu.Že Ratha potrestali je správné,ale to ostaní už ne.Vrazi,zloději a násilníci chodí do vězení na skvěle placenou dovolenou.Jenže Rath je politický a vypadá to,že se naše justice vrací do dob komoušů.V podstatě Bradáčová neměla nejmenší důvod ke kontrole ve vězení a šla tam na politickou objednávku.


 
Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

Ožily mi znovu vzpomínky na havárii v černobylské atomové elektrárně V. I. Lenina; chvíle, kdy jsem poznal také ústředí ukrajinských “disidentů”, včetně mladého Kučmy. Pamatuji si též sexy blondýnku Tymošenkovou

V devadesátých letech jsem byl v Kyjevě pečený vařený. Dělal jsem rozhovor s náčelníkem kyjevské milice, který se mě na závěr interwievu a pózování do objektivu zeptal: Nu što, maladěc, kakaja u vas prabléma? V domnění, že jsem asi někde vytřískal hospodu a chci rozhovorem s ním průšvih zamést pod koberec.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (4)

Opravdu se setkali v kasinu. Všude plno světel, zelené stoly trochu připomínaly obyčejné hospodské kulečníky, ale rozhodně ne ty noblesní krupiérky, které u nich postávaly, ani ty hromady barevných žetonů na okrajích stolů, kolem nichž posedávali a postávali většinou muži, ale i několik málo žen.

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Jan Padych: Bankéři z pergoly (3)

Sál se starým, značně už zchátralým pódiem, se pozvolna plnil. Dětí přibývalo,  s nimi i křik a výskot. Dvě učitelky, obě už postarší a značně nervózní, okřikují neposedné caparty a ukazují na  řady židlí, kam si kdo má sednout. Kdosi zatáhne závěsy na velkých oknech a značně se setmí.

Poslední domácí zprávy

Neziskoví škůdci

Neziskoví škůdci

V pondělí proběhlo u Krajského soudu v Pardubicích jedno docela zajímavé a poučné stání. Pětice už dříve odchycených migrantů z...