• Neděle, 20. září 2020
 • Svátek má Rukojmí Oleg

Strpění cizinců ze třetích zemí na území ČR a konec práva národních vlád a jejich orgánů.
Počet návštěv: 1607

Strpění cizinců ze třetích zemí na území ČR a konec práva národních vlád a jejich orgánů.

Jiří Baťa Článek od Jiří Baťa

Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území! Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak! Tato novela azylového zákona je vynucena judikátem Evropského soudního dvora vydaného dne 14. května 2019.

     Velkým senátem Evropského soudního dvora. Jak prosté, Watsone! Česká republika tak bude přijímat migranty, pokud se však migrant  dopustí na území ČR nezákonného jednání, resp. trestného činu, nebo budou-li opodstatněné důvody k odmítnutí udělení asylu, ČR bude nebude moci takového cizince vyhostit, ale bude jej muset  “strpět” na svém území navzdory tomu, že takový člověk může být naší společnosti nebezpečný. Pak tito cizinci nebudou považováni za migranty, ale za „strpěnce“. 

     Tolik základní fakta o nařízení, které k naší smůle nelze nerespektovat, proti kterému neexistuje odvolání, které zjednodušeně řečeno, znamená konec práva národních vlád a orgánů na rozhodování o tom, kdo se smí nebo nesmí pohybovat a pobývat na výsostném území evropských zemí.  Jako členská země EU nemůže česká vláda odporovat Evropskému soudu, který je nadřazený soudům českým.

     Jak z uvedeného vyplývá, země EU, vč. ČR o tom,  kdo se smí pohybovat na území ČR a dalších 26 zemí EU už nerozhodují ani národní vlády, ani Evropský parlament, ani Evropská komise, které se nepodařilo politicky prosadit (vnutit), přerozdělovací kvóty, ale rozhodují o tom Evropské soudní dvory pomocí svých judikátů (tj. svým rozhodnutím), na kterých se Evropské soudní dvory dohodly. Jak s touto direktivou chce České republika naložit, abychom zachránili vlastní národní identit, potažmo existenci?

     Nedávno jsme s velkou slávou oslavili sté výročí vzniku Československa když jako taková vydržela pouze do 31. prosince 1992. Po rozdělení ČR (tehdy ČSFR) vznikl nový nástupnický státní subjekt Česká republika, která byla oficiálně a regulérně uznána (dnes však s poněkud pošramocenou reputací) OSN, dalšími oficiálními mezinárodními orgány a institucemi. V této souvislosti se nabízí otázka, zda výše uvedené rozhodnutí Evropských soudních dvorů má větší právní sílu a validitu než  mezinárodně-právní judikatura, která uznala existenci České republiky se všemi  právy, existenčním postavením ve světě, svébytností a suverénností. Není přece možné (navzdory tomu, že dnes je možné všechno), aby nějaký spolek nevoleného orgánu, včetně celé administrativy EU, svým protiprávním rozhodnutím znemožnil národním exekutivám v rozhodování o tom, kdo a za jakých okolností může pobývat na jeho mezinárodně uznávaným  výsostném území! Když Rusko anektovalo Krym, vyvolalo to silné mezinárodní reakce mnoha mezinárodních organizací a institucí, které dospělo do situace, že Rusko bylo prohlášeno za agresora a byly vůči němu vyhlášeny nesmyslné sankce! Při tom nedošlo k žádným újmám na lidských právech, ani základních svobod ale naopak, občanům Krymu byly tyto atributy umožněny akceptovat a uplatňovat ve svém životě, což dříve nemohli. Dnes, aby jisté kruhy dosáhly svých cílů a záměrů, vymyslí bič, jak donutit členské země EU respektovat jejich  bezostyšné požadavky na legalizaci pobytu migrantů proti vůli národních vlád a v Evropě je hrobové ticho. Že by  to členským zemím EU  ještě nedošlo, nebo že se s tím snad smířily?

     Myslím , ale mohu se mýlit, že např. právní síla mezinárodního soudu se sídlem ve Štrasburku, který byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), může či by měla výše zmíněné rozhodnutí Evropských soudních dvorů napadnout a zvrátit, protože rozhodnutí ESD je ze samého principu pro země EU zcela nepřijatelné,  nedemokratickou, uzurpátorskou nadřazeností zásadně porušující  suverenitu a národní identitu, ale především lidské práva a základní svobody občanů dotčených zemí, kteří jsou rozhodnutím ESD, tj. „strpěním“ nežádoucích osob, vystavování  reálnému nebezpečí porušování svých lidských práv a základních svobod. To lze spatřovat v tom, že bude-li muset stát strpět na svém území nežádoucí osobu migranta, která se např. dopustila závažného trestného činu, kterou po odpykání trestu není možno (jako dosud) ze země vyhostit, svým dalším pobytem by mohla vážně ohrožovat lidská práva např. volného a bezpečného pohybu na veřejných místech a prostorách, resp. poškozováním lidských práv ve formě ekonomické újmy, neboť  tito lidé se zpravidla vyhýbají práci a jak se také praví v novele azylového zákona, stát je povinen zajistit jim finanční podporu z peněz pracujících občanů.

    Jsem toho názoru, že za pomoci renomovaných, vlastenecky cítících právníků by bylo možné zvrátit tento bezprecedentní právní paskvil, který má charakter nacistických opatření ne nepodobná těm, která se používala při prosazování nařízení při obsazování Československa fašistickým Německem. I tehdy, pokud se lidé protivili německým nařízením, byli persekuováni, často zatčeni, vězněni, pokud nebyli zrovna posláni do koncentračního tábora. 

    Druhá otázka tedy je, jak by Evropské soudní dvory postihovaly  státy, které by jejich nařízení nerespektovaly. V novele azylového zákona se totiž mluví  o povinnostech, které Evropské soudní dvory ukládají, či lépe řečeno direktivně nařizují 27 členským zemím EU, ale již (alespoň mě) není známo, jak by „neposlušné vlády“ měly být za to postihovány. Domnívám se, že k donucení respektovat toto  nedemokratické a protiprávní nařízení nemají ESD jiné páky, než známé bubu, nebo v krajním případě zavedení dnes tolik „moderních“ sankcí. Pochybuji, že ani za pomoci všech orgánů EU však není možné donutit členské země proti jejich vůli k plnění nařízení, pokud je to v rozporu s jejich národní politikou. Na druhé straně ale mohou tyto orgány riskovat, že členské země EU, které odepřou respektovat tuto novelu, mohou např. přistoupit k opatření a sice k vyhlášením ...exitu, v našem případě czexitu (kéž by)!

     V každém případě k odepření takového bezprecedentního a protinárodního nařízení a použití příslušných prostředků k jejich odvrácení  od použití v praxi, by záleželo také na odvaze vlád a politické reprezentaci, což by totiž znamenalo mj. vzdát se¨všech výhod a pašalíků, které mají a které je také zavazují (svazuji) k loajalitě k EU a jejím orgánům a  především na projevu jejich opravdového  vlastenectví a národní hrdosti z příslušnosti k českému  národu. Vlastenectví a národní hrdost u většiny našich politiků je bohužel jevem ojedinělým až vzácným, přesto by se politici měli nad tímto nařízením zbavující naši vládu a náš stát suverenity a vlastní politiky seriozně zamyslet, pokud svým zbabělým a vlastizrádným jednáním nechtějí přivést naši Českou republiku do propadliště dějin.

Jiří  B a ť a , 21. ledna 2020

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

23.01.2020 19:34

Pane Ondroušek,podle zde zveřejněných informací pouze komoušská EPposlankyně z našich zástupců proti uvedené politické změně historie.Jak to pan David vysvětloval mne nezajímá,jednou poslanci SPD hlasovali pro a přesto vlak nejede!Vysvětlit svůj postoj tak,aby byl pan David z obliga,dokáže každý!A za tím si stojím zase já!


 
Milan Ondroušek

Milan Ondroušek

22.01.2020 19:38

Pane Majevský
za tím co jsem napsal si stojím.Pan David vysvětlil postoje tedy dvou poslanců SPD.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

22.01.2020 18:49

Pane Ondroušek,běžte lhát někam na politické schůze.Pokud byste sledoval vše,co se napíše zde,tak Vaši kolegové hlasovali pro politickou změnu historie,předloženou českou komisařkou Jourovou.Bylo to uvedeno tady na tomto webu!Aeronet tak sledujete možná Vy!Jedním z nich byl třeba bývalý ministr zdravotnictví Ivan David.Tak nevyskakujte a ověřte si to.A stejně hlasoval(a) i druhý(á) EU posranec(kyně).Tak zklidněte hormony a začněte přemýšlet,než začnete vysklakovat.Právě Vaše zdejší prohlášení dokazuje,že to s SPD není zcela v pořádku.


 
                   Jak Západ a EU šlapou na krk Chartě OSN?

Jak Západ a EU šlapou na krk Chartě OSN?

Tři hlavní závazky pro udržení světového míru vložilo padesát států zakládajících OSN (bylo mezi nimi i Československo), do Charty OSN v r. 1945.  Když si je přečtete, uznáte: Ano, kdyby se jen tyto tři zásady ve světě dodržovaly, nebylo by došlo k válce minulé a zmizelo by též nebezpečí války budoucí. 

Různé tváře Pavla Zemana

Různé tváře Pavla Zemana

Mediální zprávy o činech nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nejsou příliš časté. Zřejmě o pozornost médií příliš nestojí.   Jeho přímí podřízení Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan jej zastiňují. Opakovaně jsem se o něm v článcích zmiňoval jako o „brněnské sfinze“.

Karel Čapek o chřipce

Karel Čapek o chřipce

Článek Karla Čapka o chřipce, která je všude kolem nás, vyšel v Lidových novinách 29. ledna 1931. Vzhledem k jeho univerzální platnosti a současnému boji s koronavirem,

Poslední domácí zprávy

Karel Čapek o chřipce

Karel Čapek o chřipce

Článek Karla Čapka o chřipce, která je všude kolem nás, vyšel v Lidových novinách 29. ledna 1931. Vzhledem k jeho univerzální platnosti a...