• Pátek, 04. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Barbora

Kontrolovat by se měly i neziskovky, které berou veřejné peníze
Počet návštěv: 1094

Kontrolovat by se měly i neziskovky, které berou veřejné peníze

Tomio  Okamura Článek od Tomio Okamura

Vážené dámy a pánové. Po dlouhé době jsme se zase dostali k novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, NKÚ. Ukazuje to, jakou míru „důležitosti“ mu vláda přikládá.

Faktem je, že Nejvyšší kontrolní úřad je svého druhu téma a problém, který není nestranický, ale naopak štěpí strany napříč celým politickým spektrem s výjimkou SPD, která jako jediná na maximum podporuje posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti kontroly veškerého hospodaření s veřejnými penězi, tedy kontroly, jak se utrácí peníze nás občanů a daňových poplatníků.

Nejde si nevšimnout, že i ve Sněmovně máme lobby proti Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tedy proti tomu, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat veškeré hospodaření s veřejnými prostředky. Poslanecké výbory celkem úspěšně protahovaly projednávání této novely zákona a některé z nich si neodpustily přidat návrhy, které by navrhované rozšíření kontrolovaných subjektů zase snížily. Těším se, jak se tady budou lobbisté pokoušet zdůvodnit, proč například vědecká instituce nebo veřejná vysoká škola by neměly být kontrolované… proč by jejich hospodaření nemělo být kontrolované Nejvyšším kontrolním úřadem.

My v SPD chceme a prosazujeme, aby se mohly kontrolovat veškeré subjekty, které inkasují veřejné peníze, samozřejmě včetně neziskových organizací. Mám samozřejmě na mysli v prvé řadě ty politické neziskové organizace. Ale jak tak vidím, tak je SPD v tomto osamocena a vypadá to, že ani po této novele zákona opět nebudou kontrolovány všechny subjekty, které hospodaří s veřejnými penězi, a to i ty, které hospodaří opravdu s obrovskými veřejnými penězi, a to jsou například veřejné vysoké školy nebo veřejné vědecké instituce. My v SPD s tím samozřejmě nesouhlasíme.

Byly časy, kdy se Bezpečnostní a informační služba, BIS, méně zajímala o ideologii a více o funkčnost našeho státu. A z této doby, z roku 2015, si dovolím ocitovat část zprávy BIS. Cituji: „K dysfunkci ve veřejné správě nejčastěji docházelo proto, že státní úředníci a osoby, které zastávají veřejné funkce, neměly dostatečnou odpovědnost za důsledky vlastních rozhodnutí.

V některých případech tato odpovědnost zcela chyběla. Často byly uzavírány nevýhodné smlouvy a veřejné zakázky byly svěřovány firmám s nejasnou vlastnickou strukturou, nebo byly zadávány bez výběrového řízení. Výsledkem bylo špatné hospodaření se svěřeným majetkem, kdy však nedocházelo k trestným činům a prokazování míry zavinění bylo velmi obtížné. Odpovědnost konkrétních osob se mnohdy vytrácela během schvalovacího procesu, při kterém se přenášela z jedné osoby na druhou, aniž by byly přesně vymezeny podíl a úloha každé ze zúčastněných osob na výsledném rozhodnutí. Následkem této praxe bylo vyvádění veřejných peněz do soukromých rukou. Důsledkem nebyly pouze nezanedbatelné ekonomické dopady na veřejné rozpočty, ale rovněž oslabování efektivnosti ,důvěryhodnosti výkonu veřejné správy. V případě formálního i obsahového dodržení platných norem by k tomuto jevu vůbec nedošlo. Konec citace ze zprávy Bezpečnostní informační služby, BIS.

K tomu bych chtěl říci, že tato konstatování platí i dnes. A pokud naši zemi něco skutečně velmi ohrožuje, tak jsou to miliardy, které mizí díky absenci systémových opatření proti zneužívání, rozkrádání veřejných peněz. Chyby se mohou stát všude. Všude se může najít pár jedinců, kteří kradou nebo poškozují firmu. To je přirozený jev. Na druhou stranu jediné systémové řešení je tyto věci kontinuálně odhalovat pomocí nezávislých kontrol a následně také ihned stíhat a odpovědné vést k odpovědnosti. Od nezávislých kontrol tu máme skutečně profesionální instituci, Nejvyšší kontrolní úřad, a není jediný důvod, proč ji aparát nevyužívá všude, kde je to možné. Zlodějny podkopávají víru občanů ve spravedlnost. Podkopávají ekonomiku a samozřejmě způsobují ztráty, které se pak odrážejí na neschopnosti či neochotě státu řešit chudobu a sociální problémy lidí, kteří si skutečně sami nemohou pomoci. Máme tu dnes spokojené milionáře a miliardáře. Na druhé straně invalidy a důchodce, kteří žebrají na ulici. Máme tu bohatý stát, který rozdává miliardové zakázky nebo třeba půlmiliardové, jako jsme teď aktuálně svědkem v případě zakázky na e-shop pod vedením Ministerstva dopravy za hnutí ANO. A musím říci, že na jednu stranu tady stát rozdává neúčelně stamiliony, miliardy, předražuje zakázky, ale invalidům a starobním důchodcům, kteří celý život pracovali, není schopen zajistit alespoň minimální důstojný důchod v důstojné výši. Tady bych připomenul, že návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranici chudoby, což je dneska cca 14 000 čistého, tady již měsíce leží ve Sněmovně a není ze strany vlády ochota ho přijmout. Takže na jednu stranu půlmiliardová předražená zakázka na e-shop ano, ale projednat tady návrh SPD na minimální důstojný důchod ve výši hranice chudoby pro starobní a invalidní důchodce to vláda nechce. A pochopitelně chybí i peníze na účelné investice, které by státu do budoucna přinášely zisky.

Dámy a pánové, na tohle myslete, až budeme hlasovat o tom, v jaké podobě zákon o NKÚ přijmeme. Čím více výjimek, tím více děr v cedníku, ze kterého odtékají veřejné peníze, peníze nás všech, peníze našich občanů, peníze, které bychom mohli používat daleko účelněji. Takže hnutí SPD bude sledovat tu finální verzi a v každém případě my prosazujeme, ale jak tak koukám na základě dosavadního projednávání, SPD je jedinou stranou, která tady prosazuje, aby veškeré subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky byly kontrolovány Nejvyšším kontrolním úřadem, tak doufám, že se k podobnému výsledku dobereme a v každém případě SPD samozřejmě podporuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji za pozornost.

 

Tomio Okamura
Tomio Okamura je český podnikatel a politik moravsko-japonsko-korejského původu. Od října 2013 je členem Poslanecké sněmovny za hnutí Svoboda a přímá demokracie do níž kandidoval v předčasných volbách v roce 2013. Zvolením mu zanikl mandát senátora, který vykonával jako nezávislý od října 2012 v obvodu Zlín.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

24.01.2020 19:28

V tomto bodě s panem Okamurou naprosto souhlasím.NKÚ by měl mít právo kontrolovat všechny,kdo dostávají peníze z veřejného rozpočtu.To platí ale také pro parlament a jeho výbory a podvýbory a také pro hospodaření politických partají,které také dostávají peníze z rozpočtu státu a stačí,když předloží zprávu o hospodaření,kterou nikdo nekontroluje.A bavit se o hospodaření ČT je mimo diskuzi.Právě ČT a ČRo by měly být kontrolovány bez výjimky a nelze dál akceptovat,že o jejich hospodaření rozhoduje jakási zbytečná trafika,zvaná Rada pro televizní a rozhlasové vysílání.Stejně tak i ty tzv.granty na "umění",tedy na to,co nám jako "umění" podstrkují komedianti.Zkrátka by měl být každý,kdo dostává finance od státu,kontrolován NKÚ!


 
Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Experti varují, že dezinformace o covidu-19 se mezi Čechy šíří stále více. Samotná Evropská unie ústy české eurokomisařky Věry Jourové už v červnu důrazně varovala, že s nimi členské státy musejí bojovat, jinak to ohrozí lidské životy. EU ve svém prohlášení nezvykle otevřeně ukázala na Rusko a Čínu jako záměrné podněcovatele a šiřitele lží o koronaviru. To je úvodní sloupek k pojednání o boji proti dezinfromacím, jak byl uveden na portálu Aktuálně.cz, které se prý v České republice velmi rozmáhají.

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Šéf Frontexu, Fabrice Leggeri, má potíže. Na tom by nemuselo být nic zvláštního. Ovšem takovou specificky eurounijní pikantnost dodává jeho cause fakt, že agentura Frontex je právě popotahována za něco, k čemu byla ustanovena. Za aktivní ochranu evropské hranice.

  Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Tento výrok dozajista velmi dobře znají naši páni poslanci, ale i vláda. Na zasedáních poslanecké sněmovny si cintá pentli každý druhý. Vyjímkou nebylo ani nedávné jednání sněmovny, kde se probíral bod o potravinové soběstačnosti ČR ve smyslu návrhů k jejímu dosažení a ke zvýšení efektivity zemědělské prvovýroby. Musím uznat dámy a pánové, že hrajete na lidi komedii, ale režie je jaksi špatná. Místo cintání si pentle raději přiznejte, že jste v oblasti zemědělství zmrvili kde co, a už nevíte jak smysluplně dál.

Poslední domácí zprávy

 Zvrat v kauze Zadeh

Zvrat v kauze Zadeh

V kauze s více obviněnými, s nepřehlednou důkazní situací a složitou právní problematikou se dají čekat různé zádrhele a překvapení. Platí...