Stanislav Křeček: Vystudoval Průmyslovou školu geologickou, Výtvarnou školu a Právnickou fakultu UK. Pracoval jako horník (já zase v OKD), dělník, geolog, výtvarník a další. Dlouhodobě působí jako advokát, předseda Sdružení nájemníků ČR (SON). Mimo advokacie i hojně publikuje. Je členem skautského oddílu od roku 1953, členem Parlamentního oddílu Junáka a nositelem skautského vyznamenání Stříbrná sfinx.

Anna Šabatová: Od roku 1969 studovala filosofii a historii na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Ve třetím ročníku byla zatčena, uvězněna a odsouzena na tři roky pro podvracení republiky za organizování letákové akce k volbám a podíl na šíření samizdatu.

V prosinci 1976 podepsala Chartu 77 (v roce 1986 byla její mluvčí): v době uvěznění svého manžela Petra Uhla (1979 – 1984) vydávala jeho i svým jménem periodikum Informace o Chartě 77, byla též spoluzakladatelkou a mluvčí Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných.

Od září 1990 do konce roku 1991 působila jako poradkyně ministra práce a sociálních věcí pro styk s nevládními organizacemi. V roce 1988 se stala posluchačkou studia bohemistiky, magisterské studium dokončila v roce 1996.

Když ombudsmanka miluje hidžáb: http://www.rukojmi.cz/clanky/3313-disidentka-mluvci-charty-77-a-nynejsi-ombudsmanka-anna-sabatova-je-i-bez-hidzabu-skodnou-v-ceskem-reviru-ochrany-lidskych-prav-opruzuje-poctive-lidi-nezna-zakony-ceska-a-podnecuje-k-nenavisti

Byť děti nemohou za své rodiče, faktem však je, že její otec Jaroslav Šabata byl po komunistickém převratu v únoru 1948 na Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity členem tzv. trojek, jež rozhodovaly o vyloučení studentů, kteří po komunistickém převratu už neměli na studiích co dělat. V 50. letech přednášel na katedře marxismu-leninismu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Image result for rukojmi šabatová hidžáb

Poté byl aktivním stoupencem stalinistického křídla KSČ, v 60. letech minulého století  byl jako funkcionář KSČ stoupencem jejího reformního křídla. V letech 1968-1969 zastával post tajemníka jihomoravského Krajského výboru KSČ. Na post vedoucího krajského tajemníka KV KSČ ho zvolila konference v červenci 1968. V Jihomoravském kraji tehdy výrazně zesílila podpora pro projekt československého spolkového státu, složeného ze tří zemí/republik (Čechy, Morava + Slezsko a Slovensko). V srpnu 1968 ho Vysočanský sjezd KSČ bezprostředně po okupaci zvolil i za člena ÚV KSČ.

O rok později byl zbaven všech funkcí a nastoupil jako betonář, později skladový dělník. Roku 1970 byl vyloučen z KSČ. Poté se stal jedním z vedoucích představitelů opozice, za což byl pronásledován a dvakrát vězněn. Na počátku 70. let se okolo něj zformovala skupina nazvaná Komunisté v opozici. Byl zatčen 20. listopadu 1971 a v létě roku 1972 odsouzen na šest a půl roku. Podmínečně se na svobodu dostal v prosinci 1976. Podepsal Chartu 77, později byl jejím mluvčím..Image result for rukojmi šabatová uhl

Petr Uhl: Maturoval na jedenáctileté střední škole a roce 1963 promoval na ČVUT  jako strojní inženýr. Poté pracoval jako technik, patentový úředník a od roku 1966 coby učitel na stavební průmyslové škole. V období Pražského jara působil v levicovém Hnutí revoluční mládeže. Za své aktivity v během pražského jara byl v roce 1969 na čtyři roky uvězněn. Následně se oženil s Annou Šabatovou. Po roce 1977 byl propuštěn ze zaměstnání a v roce 1979 odsouzen na pět let do vězení. Po propuštění od roku 1984 do roku 1989 pracoval jako strojník a topič. Dále se angažoval v disentu, vydával Informace o Chartě 77.

Pak 17. listopadu 1989 vyšli v Praze na Národní třídu studenti, kde byli brutálně rozehnáni totalitní policií, což byl u nás také po jednačtyřiceti letech počátek konce vlády jedné strany. Po policejním zásahu měl zůstat ležet na dlažbě jako student Martin Šmíd, aby se roznesla se fáma, že je mrtev. Zifčák však měl smrt jen předstíral, aby rozpoutal mezi lidmi hysterii, že jde o pokus zneužití 17. listopadu disidentskými kruhy. Měla být zkrátka do světa vyhlášena dezinformační zpráva o ubití studenta Martina Šmída při střetu s bezpečností.