• Sobota, 19. říjen 2019
  • Svátek má Rukojmí Michaela

My a oni.
Počet návštěv: 2668

My a oni.

- Karel Stýblo - Článek od - Karel Stýblo -

Beze sporu, v zemích islámu si též říkají my a tamti, v Evropě jsou oni.  Protože člověk je skupinový živočich. Ještě před desetitisíci lety žil ve smečkách, v rodových klanech, a ti druzí vždy byli jiní.

Živočišný druh. 

Kdo si dnes připustí, že jsme jenom živočišný druh? Není náhoda, že v zapadlých koutech rovníkových pralesů dodnes žijí lidé, kteří nepotřebují písmo a k životu jim stačí to, co jim nabídne příroda? Nikoho nechci urazit, ale lidská mysl je pouze přirozenou součástí přírodních dějů. Jenomže vznikala odlišně podle možností, v jak přívětivém místě na zemi se člověk nalézal.

Protože v naší české kotlině žiji z pohledu jednoho lidského života, už dost dlouho, dovolím si dodat, že i ve stejně přívětivém prostředí vyrostly lidské mutace. Ve zmíněném pořadu Jílkové a podobných inscenacích v ČT, každý kdo chce, si jistě všimne. Natož, když máme možnost nahlédnout do poslanecké sněmovny.  Tam v simulované, tepelné pohodě v skleníkovém prostředí, se vyvíjejí pralesní nadlidi, kteří nepotřebují nejen písmo, ale, ani uši.

Rozmanité životní kultury.

Všechny rozmanité životní kultury přesvědčivě dokazují, že každá civilizace si vyšlapala svojí cestu. Neznám životní filosofii vzdáleného čínského konfucionizmu, nebo jiných dálněvýchodních národů, jejichž náboženství je založeno na pokoře a harmonii s přírodou.  Však pro Evropana není možné se nezajímat o vydupané stezky rozpínavého islámu. Ostatně evropské národy mají za tisíc let své existence, dost zkušeností.

Aby průměrně inteligentní Čech, nebezpečí rozpínavosti islámu ve jménu Alláha uvěřil, nepotřebuje poslední dvouletou zkoušku, uprchlickou invazí. Stačí pohled do vzdálené historie. Všude tam, kde byl nastolen islám, křesťanství, které bylo neobyčejně vitální a po staletí zakořeněno, prakticky zmizelo.  Nebo bylo zadupáno, až na malé ostrůvky v nepřátelském území. V současném chaosu a s rostoucí nevraživostí samotných islámských souvěrců je řešením křesťanů, jenom útěk. Podotýkám; děti proroka Mohameda ať zůstanou doma! Ať si nejdříve udělají pořádek mezi sebou!

Islámské právo a poslušnost.

Podle islámského páva a náboženstvím v jednom, je svět rozdělen na tři části. Dár al harb (území války), dár al islám (území islámu) a dár as sulh (území mírových dohod).  K územím, které patří do „skupiny války,“ islámské právo nezná jiný vztah, než „svatou válku“ (džihád).

Pojem džihád označuje „úsilí“, a to ve dvou smyslech, které jsou stejně podstatné a nesmějí být odděleny. Ve svém prvotním významu, džihád znamená „úsilí“, které musí muslim vynaložit, aby byl věrný ustanovením Koránu a tak se zdokonalil ve svém „podřízení se“  Alláhovi. Ve druhém významu znamená „úsilí“, jež vykonává muslim, když „bojuje v zájmu Alláha“ proti bezvěrcům a zároveň šíří islám po celém světě.

Poslušnost k pravidlu „svaté války“ vysvětluje důvod, proč je historie islámu historií nekončícího válčení za dobytí zemí bezvěrců.  Celým dějinám islámu vládne idea dobytí křesťanských zemí západní Evropy a Východořímské říše, jejíž metropolí byl Konstantinopolis (Cařihrad).  Po staletí proti sobě stály islám a křesťanství v hrozných bitvách, které vedly na jedné straně k dobytí Cařihradu v roce

1453, Bulharska a Řecka, a na druhé straně k porážce Osmanské říše v námořní bitvě u Lepanta z roku 1571 (v této bitvě porazilo spojené španělské, benátské a papežské loďstvo flotilu Osmanské říše, která tak ztratila převahu ve Středomoří . (Zdroj:  Encyklopedie Diderot).

Podle muslimského práva jsou křesťané, Židé a stoupenci jiných náboženství, která se asimilovala s křesťanstvím nebo judaismem (tzv. Sábové), žijící v muslimském státu, podřadnou sociální skupinou, a to navzdory tomu, že mohou být stejné rasy, jazyka či původu jako většinové muslimské obyvatelstvo. Islámské právo nezná pojetí národa a občanství, ale pouze pojem umma, což značí jediné islámské společenství. Z tohoto důvodu by mohl každý muslim, neboť je příslušníkem společenství umma, žít v jakékoliv islámské zemi jako by to byl jeho domov. Stává se tak subjektem stejného právního řádu, má podobné zvyky a těší se stejnému společenskému postavení.

S „lidmi knihy, „ to jsou Křesťané, Židé a lidé ze Sáby, musí muslimové „bojovat, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi“. (Korán, Súra 9,29).

Zase domů.

Ve čtvrtek paní Jílková z ČT, mladý Stropnický nyní zelený předseda, Tožička – koordinátor kampaně Česko proti chudobě, multikulti naivka Táňa Bednářová ze společnosti Wontanara, podle které je multikulturalismus bohatstvím, předvedli pořad ČT „ Máte slovo,“  Jakž – takž jsem ho přežil. Možná díky druhé straně diskutujících v čele s panem Komoníčkem, který mě přesvědčil, že gumové lodičky bláznů, se už hodně naklání.

Beze sporu; my jsme tu doma! ONI by měli zůstat doma také a zařídit svůj domov podle své kultury, podle svojí civilizace. V každém případě oddělit náboženství od státu a provést reformu své společnosti, kterou křesťané prodělali nejméně před čtyřmi sty lety.

- Karel Stýblo -
Muzikant. Psaní a dopisování do novin a šuplíku. Sběratelství užitkových předmětů, pivní lahve apod. Laicky filosofie, k tomu nadprůměrně zvýšené sociální cítění.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Kdoví, jak by dnes vzpomínaly na Dubčeka, který zemřel 7. 11. 1992, Kubišová a Janžurová, nebo již zesnulá antikomunistka Čáslavská, přestože to byl první tajemník ÚV KSČ, resp. právem nejmocnější komunista Československa?

Kdoví, jak by dnes vzpomínaly na Dubčeka, který zemřel 7. 11. 1992, Kubišová a Janžurová, nebo již zesnulá antikomunistka Čáslavská, přestože to byl první tajemník ÚV KSČ, resp. právem nejmocnější komunista Československa?

Automobilová nehoda 1. září 1992 na dálnici u Humpolce ukončila 7. listopadu 1992 politickou i životní cestu Alexandera Dubčeka. Řidič luxusního BMW dostal v dešti na problematickém úseku 88. kilometru smyk, nezvládl řízení a proletěl svodidly.

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..

Halík obdržel kříž za zásluhy o česko-německé smíření, Herman na sjezdu landsmašaftu oslovil německy potomky henleinovců: “Milí přátelé“; jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet..

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier udělil českému katolickému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi státní vyznamenání - Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Halík kříž obdržel za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou občanskou společnost i dialog mezi národy a náboženstvími.

Prvenství Rusů: Gagarin - první člověk obletěl Zemi- Leonov první ve volném prostoru; Ruští vědci se též potopili na dno jezera Bajkal s více než 1700 druhů rostlin a živočichů; hloubkou 1 637 metrů vytvořili sladkovodní světový rekord…

Prvenství Rusů: Gagarin - první člověk obletěl Zemi- Leonov první ve volném prostoru; Ruští vědci se též potopili na dno jezera Bajkal s více než 1700 druhů rostlin a živočichů; hloubkou 1 637 metrů vytvořili sladkovodní světový rekord…

Ve věku 85 let zemřel 11, října 2019 bývalý sovětský kosmonaut Alexej Leonov, který 18. března 1965 jako první člověk vystoupil do otevřeného kosmu. Informovala o tom ruská média s odvoláním na páteční oznámení Leonovovy spolupracovnice Natalije Filimonovové.

Po 9 letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte Bude to precedent v kauze Evy Michalákové, které  tak byly odebráni její dva syny v roce 2011?

Po 9 letech Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vynesl rozsudek; norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte Bude to precedent v kauze Evy Michalákové, které tak byly odebráni její dva syny v roce 2011?

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku konečně vynesl v říjnu 2019 rozsudek, podle nějž norská sociální služba Barnevernet porušila práva matky a dítěte, když jí ho odebrala a proti její vůli dala k adopci. Znamená to pro Norsko nějaké změny, nebo se přístup Barnevernetu měnit nebude?

Poslední domácí zprávy