• Čtvrtek, 18. duben 2019
  • Svátek má Rukojmí Valérie

My a oni.
Počet návštěv: 2521

My a oni.

- Karel Stýblo - Článek od - Karel Stýblo -

Beze sporu, v zemích islámu si též říkají my a tamti, v Evropě jsou oni.  Protože člověk je skupinový živočich. Ještě před desetitisíci lety žil ve smečkách, v rodových klanech, a ti druzí vždy byli jiní.

Živočišný druh. 

Kdo si dnes připustí, že jsme jenom živočišný druh? Není náhoda, že v zapadlých koutech rovníkových pralesů dodnes žijí lidé, kteří nepotřebují písmo a k životu jim stačí to, co jim nabídne příroda? Nikoho nechci urazit, ale lidská mysl je pouze přirozenou součástí přírodních dějů. Jenomže vznikala odlišně podle možností, v jak přívětivém místě na zemi se člověk nalézal.

Protože v naší české kotlině žiji z pohledu jednoho lidského života, už dost dlouho, dovolím si dodat, že i ve stejně přívětivém prostředí vyrostly lidské mutace. Ve zmíněném pořadu Jílkové a podobných inscenacích v ČT, každý kdo chce, si jistě všimne. Natož, když máme možnost nahlédnout do poslanecké sněmovny.  Tam v simulované, tepelné pohodě v skleníkovém prostředí, se vyvíjejí pralesní nadlidi, kteří nepotřebují nejen písmo, ale, ani uši.

Rozmanité životní kultury.

Všechny rozmanité životní kultury přesvědčivě dokazují, že každá civilizace si vyšlapala svojí cestu. Neznám životní filosofii vzdáleného čínského konfucionizmu, nebo jiných dálněvýchodních národů, jejichž náboženství je založeno na pokoře a harmonii s přírodou.  Však pro Evropana není možné se nezajímat o vydupané stezky rozpínavého islámu. Ostatně evropské národy mají za tisíc let své existence, dost zkušeností.

Aby průměrně inteligentní Čech, nebezpečí rozpínavosti islámu ve jménu Alláha uvěřil, nepotřebuje poslední dvouletou zkoušku, uprchlickou invazí. Stačí pohled do vzdálené historie. Všude tam, kde byl nastolen islám, křesťanství, které bylo neobyčejně vitální a po staletí zakořeněno, prakticky zmizelo.  Nebo bylo zadupáno, až na malé ostrůvky v nepřátelském území. V současném chaosu a s rostoucí nevraživostí samotných islámských souvěrců je řešením křesťanů, jenom útěk. Podotýkám; děti proroka Mohameda ať zůstanou doma! Ať si nejdříve udělají pořádek mezi sebou!

Islámské právo a poslušnost.

Podle islámského páva a náboženstvím v jednom, je svět rozdělen na tři části. Dár al harb (území války), dár al islám (území islámu) a dár as sulh (území mírových dohod).  K územím, které patří do „skupiny války,“ islámské právo nezná jiný vztah, než „svatou válku“ (džihád).

Pojem džihád označuje „úsilí“, a to ve dvou smyslech, které jsou stejně podstatné a nesmějí být odděleny. Ve svém prvotním významu, džihád znamená „úsilí“, které musí muslim vynaložit, aby byl věrný ustanovením Koránu a tak se zdokonalil ve svém „podřízení se“  Alláhovi. Ve druhém významu znamená „úsilí“, jež vykonává muslim, když „bojuje v zájmu Alláha“ proti bezvěrcům a zároveň šíří islám po celém světě.

Poslušnost k pravidlu „svaté války“ vysvětluje důvod, proč je historie islámu historií nekončícího válčení za dobytí zemí bezvěrců.  Celým dějinám islámu vládne idea dobytí křesťanských zemí západní Evropy a Východořímské říše, jejíž metropolí byl Konstantinopolis (Cařihrad).  Po staletí proti sobě stály islám a křesťanství v hrozných bitvách, které vedly na jedné straně k dobytí Cařihradu v roce

1453, Bulharska a Řecka, a na druhé straně k porážce Osmanské říše v námořní bitvě u Lepanta z roku 1571 (v této bitvě porazilo spojené španělské, benátské a papežské loďstvo flotilu Osmanské říše, která tak ztratila převahu ve Středomoří . (Zdroj:  Encyklopedie Diderot).

Podle muslimského práva jsou křesťané, Židé a stoupenci jiných náboženství, která se asimilovala s křesťanstvím nebo judaismem (tzv. Sábové), žijící v muslimském státu, podřadnou sociální skupinou, a to navzdory tomu, že mohou být stejné rasy, jazyka či původu jako většinové muslimské obyvatelstvo. Islámské právo nezná pojetí národa a občanství, ale pouze pojem umma, což značí jediné islámské společenství. Z tohoto důvodu by mohl každý muslim, neboť je příslušníkem společenství umma, žít v jakékoliv islámské zemi jako by to byl jeho domov. Stává se tak subjektem stejného právního řádu, má podobné zvyky a těší se stejnému společenskému postavení.

S „lidmi knihy, „ to jsou Křesťané, Židé a lidé ze Sáby, musí muslimové „bojovat, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi“. (Korán, Súra 9,29).

Zase domů.

Ve čtvrtek paní Jílková z ČT, mladý Stropnický nyní zelený předseda, Tožička – koordinátor kampaně Česko proti chudobě, multikulti naivka Táňa Bednářová ze společnosti Wontanara, podle které je multikulturalismus bohatstvím, předvedli pořad ČT „ Máte slovo,“  Jakž – takž jsem ho přežil. Možná díky druhé straně diskutujících v čele s panem Komoníčkem, který mě přesvědčil, že gumové lodičky bláznů, se už hodně naklání.

Beze sporu; my jsme tu doma! ONI by měli zůstat doma také a zařídit svůj domov podle své kultury, podle svojí civilizace. V každém případě oddělit náboženství od státu a provést reformu své společnosti, kterou křesťané prodělali nejméně před čtyřmi sty lety.

- Karel Stýblo -
Muzikant. Psaní a dopisování do novin a šuplíku. Sběratelství užitkových předmětů, pivní lahve apod. Laicky filosofie, k tomu nadprůměrně zvýšené sociální cítění.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Babiš má šanci pomoci Vietnamu; exmajitel Agrofertu, resp. i Spolany Neratovice, vyrábějící dioxin, zneužitý USA ve formě Agent Orange, který během 10leté války svými 75 miliony litrů otrávil miliony Vietnamců

Babiš má šanci pomoci Vietnamu; exmajitel Agrofertu, resp. i Spolany Neratovice, vyrábějící dioxin, zneužitý USA ve formě Agent Orange, který během 10leté války svými 75 miliony litrů otrávil bezpočet Vietnamců

Gesto dobré vůle a zdravotní pomoci by se hodilo, když se premiér Andrej Babiš se ve středu 17. dubna 2019 setkal s předsedou vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyenem Xuanem Phucem. Hovořili o vzájemných bilaterálních vztazích, ekonomické spolupráci zemí či možnosti spolupráce rovněž v oblasti obranného průmyslu…

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Řecký parlament v polovině dubna 2019 schválil návrh, který se týká předložení požadavků vůči Německu, aby zaplatilo náhrady škod způsobených během druhé světové války.  Odpovídající výzva bude zaslána vládě, aby orgány země podnikly nezbytné diplomatické a právní kroky.

Kandidát za ANO naministra dopravy Kremlík se má vrátit na ministerstvo, kde kdysi podepsal pro stát nevýhodnou smlouvu za půl miliardy korun za právní služby, kterou tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček dlouho tajil

Kandidát za ANO na ministra dopravy Kremlík se má vrátit na ministerstvo, kde kdysi podepsal pro stát nevýhodnou smlouvu za půl miliardy korun za právní služby, kterou tehdejší ministr dopravy za ODS Aleš Řebíček dlouho tajil

Nynější kandidát za ANO na pozici ministra dopravy Vladimír Kremlík, který mám být jmenován na tento post 30. dubna 2019, má prý škraloup; jakmile totiž přišel v roce 2007 na ministerstvo dopravy pod vedením Řebíčka, byl ihned jmenován ředitelem nově vytvořeného právního a IT úseku. Právě díky tomu smlouvu podepisoval on sám.

Že za válku v Libyi v roce 2019 může armáda maršála Chalífa Haftara? Omyl; zodpovědnost mají USA, resp. NATO a miliony běženců přes Libyi do Evropy, resp. tzv. bezletová zóna z roku 2011, kdy byl slavnostně otevřen libyjský veletrh zbraní páté generace

Že za válku v Libyi v roce 2019 může armáda maršála Chalífa Haftara? Omyl; zodpovědnost mají USA, resp. NATO a miliony běženců přes Libyi do Evropy, resp. tzv. bezletová zóna z roku 2011, kdy byl slavnostně otevřen libyjský veletrh zbraní páté generace

Uběhlo již osm tragických let a přibyly desítky mrtvých, které si v dubnu 2019 už vyžádaly boje o libyjské hlavní město Tripolis. Jednotky maršála Chalífy Haftara se snaží město, kde sídlí mezinárodně uznávaná vláda, už týden dobýt. Rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající Haftara k ukončení ofenzivy zablokovalo Rusko.

Poslední domácí zprávy

SVĚDEK Z PODSVĚTÍ

SVĚDEK Z PODSVĚTÍ

Dne 15. dubna 2019 pokračovalo v soudní síni Krajského soudu v Brně u senátu Aleše Novotného hlavní líčení ve  „velké daňové kauze“...