• Pondělí, 17. červen 2019
  • Svátek má Rukojmí Adolf

My a oni.
Počet návštěv: 2607

My a oni.

- Karel Stýblo - Článek od - Karel Stýblo -

Beze sporu, v zemích islámu si též říkají my a tamti, v Evropě jsou oni.  Protože člověk je skupinový živočich. Ještě před desetitisíci lety žil ve smečkách, v rodových klanech, a ti druzí vždy byli jiní.

Živočišný druh. 

Kdo si dnes připustí, že jsme jenom živočišný druh? Není náhoda, že v zapadlých koutech rovníkových pralesů dodnes žijí lidé, kteří nepotřebují písmo a k životu jim stačí to, co jim nabídne příroda? Nikoho nechci urazit, ale lidská mysl je pouze přirozenou součástí přírodních dějů. Jenomže vznikala odlišně podle možností, v jak přívětivém místě na zemi se člověk nalézal.

Protože v naší české kotlině žiji z pohledu jednoho lidského života, už dost dlouho, dovolím si dodat, že i ve stejně přívětivém prostředí vyrostly lidské mutace. Ve zmíněném pořadu Jílkové a podobných inscenacích v ČT, každý kdo chce, si jistě všimne. Natož, když máme možnost nahlédnout do poslanecké sněmovny.  Tam v simulované, tepelné pohodě v skleníkovém prostředí, se vyvíjejí pralesní nadlidi, kteří nepotřebují nejen písmo, ale, ani uši.

Rozmanité životní kultury.

Všechny rozmanité životní kultury přesvědčivě dokazují, že každá civilizace si vyšlapala svojí cestu. Neznám životní filosofii vzdáleného čínského konfucionizmu, nebo jiných dálněvýchodních národů, jejichž náboženství je založeno na pokoře a harmonii s přírodou.  Však pro Evropana není možné se nezajímat o vydupané stezky rozpínavého islámu. Ostatně evropské národy mají za tisíc let své existence, dost zkušeností.

Aby průměrně inteligentní Čech, nebezpečí rozpínavosti islámu ve jménu Alláha uvěřil, nepotřebuje poslední dvouletou zkoušku, uprchlickou invazí. Stačí pohled do vzdálené historie. Všude tam, kde byl nastolen islám, křesťanství, které bylo neobyčejně vitální a po staletí zakořeněno, prakticky zmizelo.  Nebo bylo zadupáno, až na malé ostrůvky v nepřátelském území. V současném chaosu a s rostoucí nevraživostí samotných islámských souvěrců je řešením křesťanů, jenom útěk. Podotýkám; děti proroka Mohameda ať zůstanou doma! Ať si nejdříve udělají pořádek mezi sebou!

Islámské právo a poslušnost.

Podle islámského páva a náboženstvím v jednom, je svět rozdělen na tři části. Dár al harb (území války), dár al islám (území islámu) a dár as sulh (území mírových dohod).  K územím, které patří do „skupiny války,“ islámské právo nezná jiný vztah, než „svatou válku“ (džihád).

Pojem džihád označuje „úsilí“, a to ve dvou smyslech, které jsou stejně podstatné a nesmějí být odděleny. Ve svém prvotním významu, džihád znamená „úsilí“, které musí muslim vynaložit, aby byl věrný ustanovením Koránu a tak se zdokonalil ve svém „podřízení se“  Alláhovi. Ve druhém významu znamená „úsilí“, jež vykonává muslim, když „bojuje v zájmu Alláha“ proti bezvěrcům a zároveň šíří islám po celém světě.

Poslušnost k pravidlu „svaté války“ vysvětluje důvod, proč je historie islámu historií nekončícího válčení za dobytí zemí bezvěrců.  Celým dějinám islámu vládne idea dobytí křesťanských zemí západní Evropy a Východořímské říše, jejíž metropolí byl Konstantinopolis (Cařihrad).  Po staletí proti sobě stály islám a křesťanství v hrozných bitvách, které vedly na jedné straně k dobytí Cařihradu v roce

1453, Bulharska a Řecka, a na druhé straně k porážce Osmanské říše v námořní bitvě u Lepanta z roku 1571 (v této bitvě porazilo spojené španělské, benátské a papežské loďstvo flotilu Osmanské říše, která tak ztratila převahu ve Středomoří . (Zdroj:  Encyklopedie Diderot).

Podle muslimského práva jsou křesťané, Židé a stoupenci jiných náboženství, která se asimilovala s křesťanstvím nebo judaismem (tzv. Sábové), žijící v muslimském státu, podřadnou sociální skupinou, a to navzdory tomu, že mohou být stejné rasy, jazyka či původu jako většinové muslimské obyvatelstvo. Islámské právo nezná pojetí národa a občanství, ale pouze pojem umma, což značí jediné islámské společenství. Z tohoto důvodu by mohl každý muslim, neboť je příslušníkem společenství umma, žít v jakékoliv islámské zemi jako by to byl jeho domov. Stává se tak subjektem stejného právního řádu, má podobné zvyky a těší se stejnému společenskému postavení.

S „lidmi knihy, „ to jsou Křesťané, Židé a lidé ze Sáby, musí muslimové „bojovat, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi“. (Korán, Súra 9,29).

Zase domů.

Ve čtvrtek paní Jílková z ČT, mladý Stropnický nyní zelený předseda, Tožička – koordinátor kampaně Česko proti chudobě, multikulti naivka Táňa Bednářová ze společnosti Wontanara, podle které je multikulturalismus bohatstvím, předvedli pořad ČT „ Máte slovo,“  Jakž – takž jsem ho přežil. Možná díky druhé straně diskutujících v čele s panem Komoníčkem, který mě přesvědčil, že gumové lodičky bláznů, se už hodně naklání.

Beze sporu; my jsme tu doma! ONI by měli zůstat doma také a zařídit svůj domov podle své kultury, podle svojí civilizace. V každém případě oddělit náboženství od státu a provést reformu své společnosti, kterou křesťané prodělali nejméně před čtyřmi sty lety.

- Karel Stýblo -
Muzikant. Psaní a dopisování do novin a šuplíku. Sběratelství užitkových předmětů, pivní lahve apod. Laicky filosofie, k tomu nadprůměrně zvýšené sociální cítění.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. A co havárie reaktoru TMI-2 ? Dle Drábové se nelišila od rozsahu poškození reaktoru v Černobylu

Toxicita radioaktivního mraku z Černobylu byla prý ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě. Jak to tedy bylo? Výbuch v Hirošimě byl rovnocenný asi 13 kilotunám TNT (54 TJ). Podle největších odhadů účinek výbuchu v Hirošimě okamžitě zabil asi 70 000 lidí.

Napřed Trump v bývalém velkoskladu internoval stovky mexických dětí, pak „na žádost demokratů“ souhlasil,  že hranici s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD (cca 127 miliard Kč) šéf Bílého domu trvá.

Napřed Trump v bývalém velkoskladu internoval stovky mexických dětí, pak „na žádost demokratů“ souhlasil, že hranici s Mexikem nebude chránit betonová zeď, ale ocelová bariéra. Na sumě 5,7 miliardy USD (cca 127 miliard Kč) šéf Bílého domu trvá.

A máme tady další sebestřednost amerického prezidenta Donalda Trumpa; imigrační smlouva s Mexikem, která odvrátila uvalení cel na mexický dovoz do Spojených států, obsahuje ve skutečnosti víc, než je v ní psáno, uvedl to 12. června 2019, když na Twitteru napsal, že Mexiko se zavázalo udělat pro omezení migrace víc, než stojí ve smlouvě. Později prohlásil, že „v dohodě je cosi, co Mexiko velmi brzy oznámí“. Nevěří prý, že by Mexiko existenci „neveřejné části“ migrační dohody popíralo.

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu?  Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Je Británie výkladní skříní demokracie, či jen chaosem populismu? Proč? Jelikož místo premiérky Mayové, co hlasovala proti brexitu, nastoupí do čela vlády asi šašek Boris Johnson, co veřejně lhal

Kdepak asi skončí Velká Británie, dnes varovný příklad světové demokracie? Podle  ankety z 12. června 2019 by konzervativci s ohledem na jednokolový volební systém, ve kterém vítěz „bere vše“, obsadili v parlamentu 395 mandátů. Labouristé by byli druzí se 151 poslanci. Liberálové by skončili až čtvrtí s 26 křesly a Faragova strana by jako v minulosti „ostrouhala“. Třetí by byla Skotská národní strana s 59 zástupci v dolní komoře britského parlamentu.

Když studenti v nejbohatším městě světa Hongkongu místo studia demonstrovali, jejich rodičům z toho vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, jelikož za ně platí ročně školné 21 tisíc dolarů (411 tisíc korun)...  z toho vstávají vlasy hrůzou na hlavě, jelikož za ně platí ročně školné 21 tisíc dolarů (411 tisíc korun)...

Když studenti v nejbohatším městě světa Hongkongu místo studia demonstrovali, jejich rodičům z toho vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, jelikož za ně platí ročně školné 21 tisíc dolarů (411 tisíc korun)...

Anální Šámalová bude šílet presstitutskou radostí; Hongkong 15. června 2019 oznámil, že odloží schvalování zákona o vydávání osob podezřelých z trestného činu, oznámila správkyně Hongkongu Carrie Lamová. Legislativní návrh vyvolal masové protesty, neboť by umožnil vydávat provinilce i do komunistické pevninské Číny. Již svolaná demonstrace se ale v neděli stejně uskutečnila...

Poslední domácí zprávy