• Sobota, 24. srpen 2019
  • Svátek má Rukojmí Bartoloměj

UŽ PADÁME DO PROPASTI
Počet návštěv: 684

UŽ PADÁME DO PROPASTI

Úterý 22. května 2019. Vytrvale prší, déšť někdy přechází do silného lijáku. Sedám do auta a jedu za řekami Poodří. Vzduté vody Odry jsou kalné, jsou hnědé, protože odnášejí zbytky našich polí zčásti do moře, zčásti jako sedimenty je ukládají na dno nebo zaplavují rybníky. Stejně vzduté jsou vody Ondřejnice, Lubiny, Bílovky, Polančice. Pokud bude pršet ještě pár hodin, tak se můžeme dočkat povodně

 V téže chvíli autorádio přináší zprávu, že v důsledku postřiku řepky uhynuly v okolí Šenova tisíce včel. Marně pátrám v mysli, abych objevil vhodnější výraz pro toho, kdo má tento zločin na svědomí. Adekvátní výrazu zhovadilost je ho…do. Za dob feudalismu by pachatele oběsili na náměstí…

   Jsem v přírodě každý den a pozoruji všechny změny v krajině Poodří, jejíž ochraně jsem zasvětil svůj život. Posledním poznatkem je, že nejsou vidět vlaštovky, jiřičky, rorýsové, tedy ptáci, kteří se živí hmyzem. Řidiči nákladních vozidel a autobusů se radují z čistoty předních skel, která byla dříve potřísněná zbytky hmyzu. Stejné pozoruji i na skle svého automobilu. Mám mít radost – nebo vzít v potaz varování odborníků, že s úbytkem hmyzu může mít velký problém i ten, kdo tohle má na svědomí – tedy ČLOVĚK?    

   Všechny zločiny proti půdě a krajině mají svůj začátek v 50. a 60. letech při násilné kolektivizaci zemědělství. Někdo pro to také používá výraz: Holokaust českého venkova. Tam se zrodila a uskutečnila zrůdná představa vysušení krajiny a přeměna zemědělské krajiny ve stepní mnohasethektarové lány po vzoru sovětských kolchozů zpracovávané průmyslovým způsobem velkostroji, syntetickými hnojivy a pesticidy.   Marný byl odpor. V hodnocení této zhoubné politiky selhávali i vysokoškolští pedagogové.

   V roce 1975 MZe nařídilo velkoplošnou aplikaci prudkých jedů Eldrinového typu jako rodenticidů pro zvýšení produkce zamezením ztrát způsobených hlodavci; uváděli, že se ušetří 10 procent. Kolik procent úrody zůstalo rozsypáno nebo jinak poničeno na polích se diskrétně zamlčelo.  

   Vezmete-li si dlouhodobé statistické údaje od První republiky, zjistíte, že po velkoplošném nasazení prudce jedovatých rodenticidů byla drobná zvěř během pětiletky doslova zdecimována. S MUDr. Vojtěchem Pujmanem, CSc. další odborníci v roce 1977 vypracovali varovnou rešerši o rodenticidech endrinového typu a doporučovali zákaz jejich velkoplošného použití.  Použití těchto látek ve Spojených státech bylo povolováno pouze výjimečně k likvidaci morových lokalit krys a potkanů a pouze pod dozorem státních orgánů. Rešerše s doporučením zákazu "endrinů"byla předána jak MZe, tak na ústředí ČSMS (Československý myslivecký svaz). Reakce byla pouze ze strany bezpečnostních orgánů zvýšeným zájmem o autory. 

   Dodnes v naší krajině díky této šílené chemizaci scházejí koroptve, zajíci, bažanti… Stavy naší drobné zvěře jsou na hranici vyhynutí druhů. Nebýt usilovné snahy myslivců, kteří odchovávají zajíce a koroptve i za cenu vysokých nákladů, aby je vraceli tam, kde byli dříve přirozenou součástí ekosystému, tak by se dnešní děti o řadě zvířat učily pouze z knih a obrázků.

   V časopise pro přírodu NIKA od 70 let minulého století byla řada materiálů o erozi půdy na obnažených polích. Ale to všechno trvá, navíc od listopadu 1989 se situace jen zhoršuje. 

   Snad si pamatujete prvního polistopadového ministra zemědělství Kubáta a následujícího Luxe a další lidovecké ministry, kteří nechali hnát stáda skotu na německá jatka. Dramatické snížení stavů dobytka bylo zcela účelové pro obohacení dobře orientovaných spekulantů.  Je zejména patrné v první polovině 90. let. Ale pokračuje dodnes. 

   Podobný osud měla prasata. Likvidace vepřínů. Koneckonců do toho zapadá i pěkně drahá likvidace poměrně nového vepřínu v Letech. A už nikde žádná zmínka o tom, že by ty hříšné peníze z našich daní někdo investoval do výstavby zbrusu nového moderního vepřína. KAM SE ASI PODĚLY? Že by si takovou senzaci nechaly sdělovací prostředky ujít?  

   Chlévy, stáje a vepříny osiřely, aby si je pronajímali podvodníci s.r.o. údajně jako sklady pro všechno možné, pro obchodování se zbraněmi a municí, pro výrobu drog nebo pěstování konopí či pro likvidací jedovatých látek a zdraví nebezpečných sloučenin. Jejich s.r.o. účelově zkrachovala a dodnes má stát co dělat, aby asanoval ze státních peněz kontaminované objekty a půdy. I zbraně a munice byly po několika explozích podnikatelům na státní útraty převáženy do zabezpečených skladů. To všechno souvisí se záměrnou likvidací českého zemědělství – a lesnictví. A nikdo neprojevuje vůli ani snahu něco na tom změnit. Prvním zájmem mocných jsou zřejmě výhody a zisky – tedy jejich osobní. 

   Tento materiál mohl být napsán jen díky osobním poznatkům, ale rovněž díky podkladům, které mi zaslal přední ekologický odborník, jehož jméno z opatrnosti tajím. Když poslouchám premiéra Babiše a jeho hodnocení situace, musím se zeptat: Kdo mu dává informace? Jejich interpretací jsou jeho vyjádření – slušně řečeno – trapná…

Štěpán Neuwirth 

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

23.05.2019 19:57

Však Luxe jeho pánbůh brzy potrestal.Odjel do USA chcípnout na rakovinu,ačkoliv mohl klidně chcípnout i tady.Vyšlo by to levněji daňové poplatníky.


 

23.05.2019 09:56

Dnes je zbytečné lkát nad tím, co všechno se s naší přírodou stalo. Vždyť i rozorání mezí, remízků, se nazývalo kultivace. Jak hezký název pro ničení přírody! Další, libě znějící název, meliorace znamenal zhoubu našich úrodných polí. Na pole se vozila chlévská mrva. I rčení k této nutnosti bylo. Znělo: "Kde je hnůj, tam je chleba". To všechno je pryč. Zemědělská velkovýroba zpočátku využívala močůvku, která se rozvážela cisternami po polích. Ale i toto je labutí píseň. Chemické prostředky používané na každém WC přírodní hnojivo znehodnotily. A tak nastoupila chemie. Dnešní stav polí a lesů je tristní. Nikdo za nic nemůže, ono to tak nějak samo. Jedno je jisté. Lidé, kteří o zemědělství (a o tom, co se má kdy pěstovat), rozhodují od stolu kanceláře, mají na svědomí jeho degeneraci a někde i zkázu. ....Zjevně s tímto stavem souvisí i míra lží, které mají na svědomí ti, jimž jsme dali mandát k tomu, aby se jako dobří hospodáři starali o naši zemi, mysleli na naše blaho a prosazovali naše národní zájmy. Ale opak je pravdou. Důvěřují EU, jak to s námi myslí dobře. Až na to, že skutečnost je jiná. To, že pracujeme za třetinové platy běžné na západ od našich pseudohranic, není pozůstatkem reálného socialismu ještě po třiceti letech, ale úmysl. Rovněž tak dvojí kvalita potravin. Korporace a koncerny, které v naší zemi zaměstnávají statisíce lidí, ušetří na každém z nich 2/3 finančních prostředků. Lze pozorovat, že pokud zvýšíme zaměstnancům plat, okamžitě banky zareagují tak, že sníží hodnotu koruny. Výdaje na věci denní spotřeby se také bleskurychle zvýší. Abych zjednodušil tento "jev", dám zjednodušený příklad: Zahraniční vlastník, zaměstnavatel vydal předloňský rok na mzdu jednoho našeho zaměstnance 1,000 euro. Po navýšení mzdy cca o 10% zvýšil o deset procent hodnotu eura vůči koruně, způsobil tak 10% inflaci. Tím nám euro o 10% zdražil. Výsledek je, že zahraniční vlastník vydává tu samou sumu peněz (1,000 euro), ale náš plat je o inflaci (10%) "vyšší". Čili jsme stále tam, kde jsme byli. (Vlk se nažral a koza zůstala celá). K tomu přistupují bohapusté lži "protimigračních" stran, jejichž členové jasně hlasovali v europarlamentu pro umožnění přistěhovalství. S výjimkou jednoho statečného všichni jasně a prokazatelně hlasovali pro umožnění vstupu tisícům přistěhovalců na naše území. A tak mám opět podezření, že máme co do činění s nebezpečnými blázny, kteří nevědí co činí. Vůbec si nejsou vědomi, že takto hlasovali, i když se dá jejich hlasování v parlamentu dohledat na internetu. Komunistická europoslankyně Konečná zažalovala hnutí SPD a Tomia Okamuru, který jí veřejně vyčetl, že hlasovala pro imigranty z afrických zemí. Prohlásila to za nestoudné tvrzení. Co čert nechtěl, její hlasování se dá vyhledat na europarlamentních výsledcích hlasování. Každý je tam sám za sebe a je přiřazen k té frakci, pro jejíž program se rozhodl hlasovat. Lež má krátké nohy. Je tam její hlas pro imigraci "černé na bílém". Člověk, který neví co činí a ještě podává trestní oznámení na toho, kdo jí vyčetl to, co provedla, musí být psychopat, šílenec. Takový podvod už není obyčejná lež. Je děsivé, že tito lid vůbec netuší, co spáchali. Jejich jednání se dá připodobnit k chování opilce v delíriu. Ambivalentní chování je vždy diagnózou psychické choroby. Těchto lidí se musíme při volbách zbavit. Vyvarujme se všech, kteří si nejsou vědomi toho, co dělají, pro co hlasují. Je to smutné, ale mezi normální lidi nepatří. Volme ty z nás, co dýchají za náš národ. Ty, pro něž je naše vlast posvátným, Bohem vyvoleným územím. ....VOLME SPD. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal jiří Přibyl.


 
Radovan Krejčíř a jeho rodina si mohou být jisti, že v naší péči je v bezpečí, prohlásil mluvčí jihoafrické vězeňské správy Singabakho Nxumalo. A než se jeho manželka vzpamatovala, „náhodou“ vyhořel jejich dům v Černošicích

Radovan Krejčíř a jeho rodina si mohou být jisti, že v naší péči je v bezpečí, prohlásil mluvčí jihoafrické vězeňské správy Singabakho Nxumalo. A než se jeho manželka vzpamatovala, „náhodou“ vyhořel jejich dům v Černošicích

Život Radovana Krejčíře v johannesburgské věznici Leeuwkop s maximální mírou ostrahy, kde si Čech odpykává pětatřicetiletý trest, není ohrožen, ujistila právě jihoafrická vězeňská správa podle místních médií. Reagovala tak na tvrzení Krejčířových příbuzných, kteří si v tisku stěžovali, že Čech bude brzy zavražděn, pokud nebude z Leeuwkopu přeložen do jiného zařízení.

Poznal jsem operního pěvce Plácida Dominga osobně v Římě, pomluvy pro údajné anonymní obvinění ze sexuálních obtěžování pěveckých hvězdiček v 80. letech jsou výmysly; Havel tak činil se svými milenkami legálně

Poznal jsem operního pěvce Plácida Dominga osobně v Římě, pomluvy pro údajné anonymní obvinění ze sexuálních obtěžování pěveckých hvězdiček v 80. letech jsou výmysly; Havel tak činil se svými milenkami legálně

Legendární operní zpěvák a dirigent Plácido Domingo čelí obvinění, že řadu žen nutil k sexuálním stykům. Údajně jim nabízel práci a trestal je, když jeho návrhy odmítly. Informovala o tom v úterý agentura AP. Osmasedmdesátiletý Domingo tato obvinění označil za „hluboce znepokojivá a tak, jak byla představena, za nepřesná“. Dodal, že se domníval, že veškeré jeho chování a vztahy byly přijímány kladně a se souhlasem.

Nový ministr kultury Zaorálek blábolil ještě jako volební lídr ČSSD a šéf české diplomacie v červnu 2017:

Nový ministr kultury Zaorálek blábolil ještě jako volební lídr ČSSD a šéf české diplomacie v červnu 2017: "Mám vysoké ambice - vyhrát volby. Nikoho nenechám si do toho mluvit; přejímám celou zodpovědnost na sebe

To bylo směšných vyhrůžek a svalnatých řečí: „My Šmardu nedáme, raději vládnutí s ANO zbouráme!“ Pak ale musel Hamáček stáhnout před prezidentem Zemanem ocas mezi nohy; plné koryto je plné koryto, od kterého se socani neodtrhnou, ani omylem. A tak prozatimní šéf ČSSD raději zatáhl za záchrannou brzdu a připlazil se po čtyřech, aby navrhl na post ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Jak poznat totalitu?

Jak poznat totalitu?

Ve zkratce: naše pravda je jedině správná, nesouhlasící je třeba zastrašit, umlčet, zostudit, když to nepůjde „podobrém“, potrestat, vyhodit z práce, obžalovat, zavřít…

Poslední domácí zprávy

Jak poznat totalitu?

Jak poznat totalitu?

Ve zkratce: naše pravda je jedině správná, nesouhlasící je třeba zastrašit, umlčet, zostudit, když to nepůjde „podobrém“, potrestat, vyhodit...