• Středa, 13. listopad 2019
  • Svátek má Rukojmí Tibor

DOBRÝ PRÁZDNINOVÝ DEN,  MILÍ PŘÁTELÉ !
Počet návštěv: 630

DOBRÝ PRÁZDNINOVÝ DEN, MILÍ PŘÁTELÉ !

Nastalo léto. Fráňa Šrámek ho vítal slovy "léto budiž pochváleno". Duchovní hovořívali o požehnaném létě. Meteorologové téměř denně hlásí desítky překročených teplotních rekordů a škod, způsobených abnormálními jevy počasí.

Nastává stále více pojistných událostí k plnění v důsledku přírodních pohrom. Lesy žízní, lesy usychají, šíří se biotičtí škůdci. Rozsáhlé oblasti trpí zemědělským suchem. Průtoky na vodních tocích klesají na minima. Hladina podzemních vod se trvale snižuje. Nebýt předvídavosti stavitelů Švihovské vodní nádrže  pitné vody  pro Prahu, Praha by už mnohokrát žíznila.
 
Koncentrace oxidu uhličitého , hlavního skleníkového plynu v ovzduší se  trvale zvyšuje. Extrémních jevů počasí přibývá. Škody jimi způsobené  na přírodě a na majetcích se zvětšují. 
 
Růst HDP jako kritérium úspěšnosti je podmíněn stále se zvyšující spotřebou energie, resp. energetických zdrojů: obrovskou spotřebou a stále rostoucí spotřebou tak, aby stačila pokrýt nároky "ekonomického růstu", a tím  růstem koncentrace CO2 v atmosféře.
 
Největší část energie se získává spalováním fosilních (tedy uhlíkatých) paliv. Tím se do ovzduší zpětně dostává oxid uhličitý, ze kterého fosilní paliva řadou biochemických pochodů v průběhu cca 350 milionů let vznikla. Značná část (25% ?) fosilních paliv byla během necelých 2 století a zejména v posledních 50 letech spálena.  CO2  je  v současnosti nejzávažnějším GHG (Green House Gas) v atmosféře, tedy plynem, který vrací tepelnou radiaci zpět na Zem. Stoupne-li oteplení Země až tak, že se bude rozehřívat permafrost, budou se z uloženého metan.hydrátu uvolňovat kvanta metanu, jehož odrazová radiační hodnota je vyšší než u CO2. Ty souvislosti jsou rozvedeny v mnoha učených knihách a odborných časopisech. 
 
Já chci poukázat jen na maličkost , "an inconvenient truth".
Současný model trvalého ekonomického růstu je modelem trvalé neudržitelnosti životního prostředí pro člověka - a jak se stále více prokazuje  i pro další organizmy z říše rostlinné a živočišné.  
 
Ekonomický model založený na růstu HDP, podmíněný růstem GHG v atmosféře,  je pro lidstvo a planetu Zemi sebevražedný.
 
Celou situaci zostřuje populační exploze.
 
S přáním reálného optimizmu
Váš Vladimír Valenta
- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

04.07.2019 10:45

Zvítězí přírodní procesy nad člověkem, nebo člověk nad přírodními procesy...? ...Sopečná činnost má na svědomí mnohem více spadu popílku a jeho výskytu v atmosféře až stratosféře, než "dokáže" svou dosavadní činností člověk. Stačí výbuch sopky (v poslední době St. Helens a islandská Hekla s dalšími tamními činnými sopkami) a máme hned hrozbu několikaleté změny klimatu na celé planetě. V nedávných dějinách se tak již několikrát přihodilo. Sluneční svit byl omezen vrstvou vyvrženého popela, a tak nastala koncem středověku malá doba ledová, doprovázená neúrodou a následným hladem. Přírodní procesy nebudeme mít nikdy pod kontrolou. Sílu zemského magmatu nelze spoutat. V budoucnu budeme pravděpodobně využívat triliony gigawattů, co máme přímo, kolmo pod nohama. Ta by mohla být ekologicky čistá, protože k její výrobě netřeba energetické zdroje (uhlí, uran). Období tepla a chladu se střídají od nepaměti. Takové teplo, jako za Přemyslovců dnes nepanuje, ani malá doba ledová pozdního středověku. Nevyzpytatelnou veličinou jsou samotné přírodní procesy a jejich neovladatelnost, nezvladatelnost. Pokud chceme myslet na budoucnost, je nutné se zabývat především tím, že jako primární energie budeme využívat zdroje, které netřeba dovážet i za cenu válečných konfliktů pro jejich získání. Všehomír nám ji nadělil štědře. Pokud k ní najdeme cestu a budeme ji zužitkovávat, tak ji máme v takovém množství, že je po věky nespotřebovatelná. Máme ji všude, po celé planetě přímo pod našima nohama. .....Také přeju všem dovolenkářům čisté nebe nad hlavou a především porci optimismu, který je nutný ke zdolávání překážek, jež nám život nastraží. Ano! Léto budiž pochváleno! ....Mějte se hezky.


 
Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Více o tom věděl Pravoslav Petrák, jeho strýc Pravoslav Řídký byl přímým účastníkem bojů.  Následující úryvky jsou z jeho deníku. Narodil se 9. května 1907 v Moravské Ostravě jako syn Jakuba Řídkého a jeho manželky Františky Řídké - Kubicové. Jeho otec byl nadporučík ruských legií, vyučený mistr kovotepec.  Pravoslav v letech 1918-1925 studoval na ostravské české reálce a 23. 6.1925 maturoval s vyznamenáním.

Proč je pro premiéra Andreje Babiše podezřelá bytost Martin Roman, „symbol korupční doby“ a v byznysové komunitě jeden z hlavních terčů, na které premiér v minulosti tolik s chutí střílel

Proč je pro premiéra Andreje Babiše podezřelá bytost Martin Roman, „symbol korupční doby“ a v byznysové komunitě jeden z hlavních terčů, na které premiér v minulosti tolik s chutí střílel

Martin Roman (50) je i dnes v byznysu vnímán jako kontroverzní muž, a to je možná ještě milosrdné označení pro to, jak se o něm po Praze v některých kruzích mluví. Pro Andreje Babiše je něčím jako Voldemort pro Harryho Pottera. Jeho jméno se raději nevyslovuje.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

Uplynulo třicet roků od chvíle, kdy se německý národ sjednotil a první východní Němci už měsíc předtím ve svých trabantech projížděli z Maďarska do Rakouska a zpátky do SRN.

„Přišli jsme k vám, abychom vám sdělili, že dnes budete moci vycestovat.“ Těmito slovy ohlásil tehdejší spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher 30. září 1989 z balkonu Lobkovického paláce, že bude více než 4 000 uprchlíkům z NDR umožněno vycestovat za svobodou do SRN; v listopadu pak byla zbořena Berlínská zeď.

Dnes začnu zvesela o zákazu kouření cigaret, byť konec už k smíchu nebude; polovina dětí ve věku do jednoho roku, jež zemřely na syndrom náhlého úmrtí, doplatily na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily

Dnes začnu zvesela o zákazu kouření cigaret, byť konec už k smíchu nebude; polovina dětí ve věku do jednoho roku, jež zemřely na syndrom náhlého úmrtí, doplatily na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily

Začnu zvesela anekdotou: Slepý zajíc skáče po lese a stoupne na hada. Zajíc: ”Promiňte, neviděl jsem Vás, jsem slepý” Had: “I Vy promiňte, také jsem slepý a neuhnul jsem. A co jste za zvíře?” Zajíc: “Nevím, nikdy jsem se neviděl. Osahejte mne a povězte jaký jsem.” Had se otočí okolo zajíce a povídá: “Máte jemný kožich, velké uši a malý čumák. Vy jste zajíc.” Zajíc se zaraduje. Pak osahá hada a povídá: “Jste tvrdý, studený, slizký a nemáte koule ani páteř… Vy musíte být Kalousek…”

 

Poslední domácí zprávy