• Úterý, 31. březen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kvido

DNES RÁNO JSEM PLAKAL…
Počet návštěv: 1261

DNES RÁNO JSEM PLAKAL…

 … a nestydím se to přiznat. Důvodem byla vražedná střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava, v nemocnici, v níž jsem pracoval po více než jedenáct let ve funkci tiskového mluvčího. Dodnes tam mám řadu přátel mezi lékaři a zdravotními sestrami i dalšími zaměstnanci.

   V této chvíli, kdy útočník, který zabil šest nevinných lidí (střílel ve spojovací chodbě mezi poliklinikou a lůžkovým komplementem – kousíček od tragického místa byla moje kancelář), je po smrti. Nedovíme se s největší pravděpodobností o motivu tohoto hrůzného činu. Ale už teď halda politiků se cítí být oprávněna diskutovat o barbarství, hnusnému vraždění nevinných, o možných motivech vraha.

    Musím zdůraznit, že tento čin osobně kladu za vinu právě jim, politikům, kteří dlouhá léta otravují společenské klima naší vlasti. Považte tu hrůzu, že u nás existuje na tři desítky politických stran, hnutí a uskupení, což přestavuje neuvěřitelnou masu desítek, ba statisíců těch, kdo jsou dotováni z prostředků státu (tedy našich peněz), a žijí si blahobytně, aniž kromě zmatků produkují cokoli skutečně užitečného. 

   Nevím, co chtějí dokázat vrcholoví politici, kteří teď míří do Ostravy. Všichni by měli podat demisi, což by bylo nejužitečnější věc. Je nejvyšší čas změnit politický systém, protože se kupí jeden problém za druhým. Mrtvým žvanění na obrazovce nepomůže, pozůstalým nikdo neuleví z bolesti nad ztrátou příbuzných. Dostali svůj „dárek pod vánoční stromeček“ zabalený v černém papíru. Strašný to dar! Bude pár dnů přetrvávat snaha politiků a komentátorů vytěžit z tragédie maximum možného. Pak se zapomene, pouze pozůstalí ponesou do konec života trauma úterního dne 10. prosince 2019.

   Cítím s Vámi, pláču s Vámi a – bojím se!

S úctou Váš

Štěpán Neuwirth

- Štěpán Neuwirth -
Publikuje od roku 1966; emeritní tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava, později tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity (Dnes lékařské fakulty). Novinář, publicista, spisovatel. 18 vydaných knih; cena E.E.Kische za Tep nemocnice (literatura faktu).

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

11.12.2019 09:41

Tam, kde chybí slova... ...Zažíváme bolest. Ptáme se, jak je něco takového možné. Odpověď na tu otázku je složitá. Psychiatři tvrdí, že postižený člověk, v tomto případě trpící představou nevyléčitelné nemoci, vtáhne do své beznaděje cizí lidi, které se rozhodne zabít proto, aby na jejich smrti demonstroval vlastní neštěstí. Říká se tomu vtažení obětí do svého světa, svého osudu. Jde tím o "zviditelnění se" a poukázání na cynickost těch, kteří se chorobou postiženého, dle jeho představ nezabývali. ....K tomuto selhání je vhodné dodat, že pacienti psychiatrie nemají dnes dostatečné zázemí pro léčení psychických poruch, protože dlouhodobá léčba v nemocnici je drahá. Proto jsou tito riskantní pacienti posíláni domů, v jejich případě spíše na ulici, protože je rodinní příslušníci zavrhnou. Je těžké žít s těmi, kdo trpí bludy a halucinacemi. A tak jsou tito nemocní lidé na ulici. Tam je nemožné se odpovědně léčit a brát antidepresiva. Kolik takových postižených lidí mezi námi je, ale společnost je vůči nim slepá?! V mém dětství doznívala přímá pomoc duševně postiženým. Lidé pro tyto lidi pořádali sbírky od oblečení až po stravu. Téměř každá ves měla svého obecního blázna, který se vyznačoval neobvyklým chováním. To vše bylo zvládnuto solidaritou, kterou přikazovala křesťanská víra. "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebezké", jak praví Bible. A lidé tak činili prospěšnou práci v jejich prospěch. Vzdálili jsme se křesťanským zásadám a tím jsme odvrhli ty, kteří z pomoci našich předků žili, byli na ní závislí. Pomoc vystřídala šikana. Společností zní: "Flákači, mají jít pracovat!" To bychom si nepomohli. Naopak, bychom se tím ohrozili. Tito lidé jsou nevyzpytatelní. Pokud je na ně činěn nevhodný nátlak, jejich nemoc propukne s větší intenzitou. Jsou odvrženi, zneuctěni, nikdo se o ně nestará. A tak vše může vyústit pomstou vůči těm, kdo se chovají k nemocnému lhostejně. Lhostejnost a bagatelizace nevšímavých lidí stiskla spoušť jeho zbraně. To ti, kteří neslyšeli úpění jeho duše, jsou na vině. To ti, kteří nevyslyšeli jeho prosby o to, aby bylo o něho postaráno. Jedna věc je jistá. Nikdo se o volání tohoto člověka nezajímal, a tak provedl nelidský čin. .....Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

10.12.2019 19:07

Obětí střelby je mi líto a jednání politiků je to samé,jako se v Paříži v ulici bez jediného člověka pevně semkli,držíce se navzájem na nohou.I když má
pan Neuwirth pravdu,že je třeba změnit politický systém,tak je to utopie.A právě tito politici nemají zájem na jakékoliv změně,protože by je připravila o jejich výsady.A to nemohou připustit.Koryta nade vše je jejich heslo a nenechají se od nich odehnat.Nějaký národ a pár zavražděných je vůbec,ale vůbec nezajímá!A přece je lidé stále volí!


 
Pravidla reinkarnace? Ráno vstát a zakřičet, že věci, které mu právě ukázali lámové, patřily 13. Dalajlámovi a abrakadabra, na světě byl Dalajláma čtrnáctý, oslavující 80. let svého vysvěcení…

Pravidla reinkarnace? Ráno vstát a zakřičet, že věci, které mu právě ukázali lámové, patřily 13. Dalajlámovi a abrakadabra, na světě byl Dalajláma čtrnáctý, oslavující 80. let svého vysvěcení…

Úřady, školy a instituce vlajku Tibetu vyvěšují 10. března jako symbolické připomenutí protičínského povstání v roce 1959, při kterém údajně zahynulo nejméně 80 000 Tibeťanů. Spolek Lungta i v letošním roce v České republice koordinuje kampaň Vlajka pro Tibet…

Kdo je kdo

Kdo je kdo

Rozpor mezi slovy a činy. Zpravidla krizová situace odhalí takové počínání nejen v mezilidských vztazích, ale také ve vztazích mezi státy a spojenci.

 

Poslední domácí zprávy

Kdo je kdo

Kdo je kdo

Rozpor mezi slovy a činy. Zpravidla krizová situace odhalí takové počínání nejen v mezilidských vztazích, ale také ve vztazích mezi státy a...

Infekční snění

Infekční snění

Karanténa doprovázející současnou pandemii zasáhla do životů nás všech. Vytrhla nás ze zaběhaného rytmu našeho bytí a způsobila to, nač...