• Středa, 26. leden 2022
  • Svátek má Rukojmí Zora

Povídky

Chlapec 12

Chlapec 12

Před Chlapcem se otevřel nádherný pohled: veliká rovina, jejímž středem protékal potůček. Potůček? Ne, už to byla poklidně tekoucí říčka...

Celý článek
Chlapec 11

Chlapec 11

 Chlapec zvesela poskakoval, bosé nožky pleskaly o chodníček, který ho vedl lesem, nádherným lesem, jemuž kralovaly velkolepé smrky. Otevřenými...

Celý článek
Chlapec 9

Chlapec 9

Potůček se začal Chlapci ztrácet před očima, mizel mezi trsy ostřice a sítiny; chvílemi se voda ještě zaleskla v pásu rákosí, ale když ji...

Celý článek
Chlapec 8

Chlapec 8

Chlapec si hrál s motýlem. Nastavil dlaň a motýl si na ni sedl, rozevíral křídla a zase je skládal, takže chvílemi Chlapec viděl černé a žluté...

Celý článek
Chlapec 7

Chlapec 7

Voda v potoce byla křišťálově průzračná a Chlapec viděl, jak proti proudu plavou štíhlé, tečkované ryby. Byly jich spousty, obeplouvaly kameny,...

Celý článek
Chlapec 6

Chlapec 6

Slunce pálilo, krajina byla vysušená, tráva povadlá, ba i listy na keřích, které sem tam rostly po okrajích louky, visely zvadle, pokroucené a...

Celý článek
Chlapec 5

Chlapec 5

Chlapec usedl na pařízek ve stínu husté koruny štíhlé břízky. Kolem byly skromné chomáčky schnoucí trávy, mezi nimi pár kloboučků hříbků na...

Celý článek
Chlapec 4

Chlapec 4

Nad loukou se táhla velikánská, bachratá oblaka. Byla mléčně bílá a Chlapec se na ně díval vleže, ruce za hlavou, oči malinko přivřené....

Celý článek
Chlapec 3

Chlapec 3

„Dávej pozor,“ ozvalo se zpod šípkového keře zoufalé pípnutí. Chlapec se polekal a podíval se dolů. U prstů nohou spatřil něco kropenatého,...

Celý článek
Chlapec 2

Chlapec 2

   „Ty jsi veliký,“ řekl Chlapec dubu, který rostl uprostřed louky. „To jsem,“ odpověděl dub, „protože rostu už více než pět set let....

Celý článek
Chlapec

Chlapec

Pramínek vytékal zpod kapradiny. Byl průzračný a tiše šuměl, jemňounce hladil bělostný valounek křemene a Chlapec se k němu naklonil. „Mám...

Celý článek