• Středa, 17. červenec 2019
  • Svátek má Rukojmí Martina

Jan Padych: Duchovní mistři (úryvek z románu „Bouře ve sklenici piva“)
Počet návštěv: 695

Jan Padych: Duchovní mistři (úryvek z románu „Bouře ve sklenici piva“)

Jan Padych Článek od Jan Padych

Igor jezdil kamsi za Svitavy, kde v chaloupce u lesa prováděl své experimenty a bádání jeho mistr, který si nechal říkat Krakonoš z Vysočiny. A pohádkovému Krakonošovi se opravdu podobal ten už hodně starý muž, šedivý, s dlouhým plnovousem, chodíval ve splývavém plášti a v klobouku, kouřil dlouhou zahnutou fajfku a v chůzi se opíral o vyřezávanou hůl.

To od něho jsou knihy i ty všelijaké hromady strojopisných samizdatů na tenkém průklepovém papíře, které si Igor koupil z pozůstalosti svého mistra za peníze ze svého podnikání a uchovával je jako vzácný poklad v kartónových krabicích od dovozových prezervativů. O jeho experimentech mluvil s nadšením, ale někdy i s obavami. Když se prý ten Krakonoš pustil do svého bádání, zavřel se na týden či dva ve své chaloupce, nikoho nechtěl znát a všechny vyháněl křikem a házením klacků, přitom chodil pořád v jednom pyžamu, měl je celé od potu a kdo ví, od čeho ještě, ani se prý neumýval a smrděl jako nějaký zvířecí samec.

Když se soustředil, nedbal na okolní svět. Jakmile pak všechno, na co přišel a co objevil, už jenom vyťukával na psacím stroji, to už byl zase normální, přívětivý a přátelil se s celým světem. Těch knih co měl! V češtině ani tolik ne, zato v němčině, angličtině, latině, řečtině a hebrejštině. Kam se u něho člověk podíval, všude samé knihy. Jenom o houbách jich měl v různých jazycích tři skříně! Houby prý sbíral, ale hlavně jedovaté, povídal Igor. Co s nimi dělal, hrom ví. Zabýval se hlavně svými dvěma astrologickými teoriemi. Ta první spočívala v tom, že podle přesných dat narození a smrti lze poznat o člověku nejenom to, co se o něm ví, ale i některá jeho skrytá přání a tužby, které ten člověk stačil nebo nedokázal naplnit.

A ta druhá teorie měla být jakousi samostatnou součástí té první. Už u malých dětí je prý možno rozpoznat, čím by kdo měl být, až dospěje, což člověku mnohé usnadní. Tuto teorii však Krakonoš z Vysočiny už nestačil dokončit. Ale i to, co Igor získal z jeho pozůstalosti, je prý úžasné a chce to jenom někoho, kdo bude v bádání a experimentech pokračovat, nebo alespoň zajistí zveřejnění toho, co už mistr stačil sklepnout do svých samizdatů. Ale kde takového najít? Igor se k němu hlásil jako jeho žák, poznal se s ním na jakémsi setkání příznivců mystika Karla Weinfurtera, pak ho taky navštěvoval. Dokonce spolu provedli několik experimentů. Při jednom se Igor dokonce vyděsil až tak, že prý chtěl s Krakonošem skončit. Když se na společných cvicích domlouvali, Krakonoš mu řekl, že napřed ho musí prozkoumat, aby věděl, s kým prostě má tu čest, tak ať se prý ničemu nediví. Ale Igor se divil. A jak! Navázali spolu na dálku spojení vždy ve stejnou dobu, pak ale dostal strach, když ho několikrát v noci probudily jakési podivné tlaky a pohyby někde uvnitř břicha a pod žebry, jako by mu někdo bral vnitřnosti do rukou, obracel a prohlížel.

Hned potom svému mistrovi napsal, že už v tom dál nechce pokračovat. Když Krakonoš z Vysočiny zemřel, Igor skoupil jeho knihy a samizdaty, ale jenom v češtině. Něco z nich kdysi Pavlovi půjčil a dosud si je nestačil vyzvednout. Má přece úplně jiné starosti, jak se zdá… Pavel žádného mistra nikdy neměl, ale podobného starce, kterého shodou okolností kdekdo taky nazýval Krakonošem, rovněž znal. Jmenoval se Václav Klimek. Když ho Pavel poznal, bydlel v Suché u Havířova a bylo mu něco přes šedesát. Vlasy i plnovous bílé, oči modré, ruce mozolnaté a upracované. Jakmile začal vyprávět o sobě a o svém životě, který spojil s hledáním Pána, byla v tom cítit až neuvěřitelná svěží síla a přesvědčivost.

Pocházel z Lazů u Orlové, před válkou studoval ve Zlíně u Bati, dokonce patřil mezi mladé perspektivní muže, se kterými slavný Baťa večeřel a zval je na všelijaké recepce. Před odjezdem do Brazílie si ho k sobě pozval, že si ho vybral s několika dalšími odborníky, aby s ním odjeli, on se však rozhodl zůstat. Za války byl nuceně nasazený na práce do Německa. Při velkém bombardování Drážďan spojeneckými leteckými svazy zůstal zasypaný v sutinách a vyprostili ho až po nějaké době. Šok, který při tom utrpěl, se podepsal na jeho zdravotním stavu. Dostal propustku z Německa domů. Od té doby měl invalidní důchod. Václav Klimek však pracoval. Po celou dobu, kdy u nás vládl socialismus, byl něčím jako živnostník, ačkoliv nikdy žádné úřední povolení nedostal, ani o ně nikdy nežádal. Měl čalounickou dílnu a dělal křesla a gauče pro kdekoho.

Mezi jeho klienty byli lékaři, primáři, předsedové národních výborů, vysoce postavení policisté i straníci, ale i mnoho dalších, kteří si cenili jeho práci i konkurenční ceny. Ve dvaadvaceti se rozhodl, že bude hledat Pána. Slyšel třeba o jakémsi muži, o kterém se říkalo, že je prorokem, hned za ním jel. Ten údajný prorok ho však zklamal, když začal mluvit o novém Mesiáši, který rozryje zemi železným prutem a vyšlo z toho, že tím Očekávaným má být Hitler. Byli i další kazatelé, o kterých se mluvilo mezi věřícími, že to jsou ti praví. Všechny Václav postupně navštívil, poslechl si je, ale nějak necítil, že by je měl uznat. Řídil se modlitbami a svými sny. Tak se dostal do církve Zahrada Hospodinova ve Vizovicích. Zakladatel a kazatel tohoto maličkého sboru se nazýval sluha boží Eliáš-Elizeus a sepsal řadu proroctví, která se prý vyplnila, třeba o tom, jak dlouho bude trvat válka, a další.

Všechno prý viděl svým vnitřním zrakem. Sledoval anděly, vysoké až do nebe, jak řídili válečné operace a vždycky s předstihem dokázal svým přátelům sdělit, jak pokračují boje na ruské frontě a kdo až kam postoupil a naopak. Prozradil to svým přátelům a rozhlas to posléze hlásil až někdy za dva tři dny. Několik proroctví však prý ještě čeká na naplnění. Třeba o naší zemi. Západ prý vytáhne proti Východu, lidé od nás nenajdou své místo ani na západě, ani na východě, ale zachrání se jenom ti, kteří odejdou na jihovýchod. Václav taky vyprávěl, že jednou viděl anděla a že to byla taková úžasná síla a moc, že z toho skoro celý týden ani nepromluvil. Stalo se to někde na louce za Vizovicemi, zrovna když při modlitbě prosil o znamení. Anděl byl tak obrovský, že mu člověk sahal akorát po kotníky. Václav Klimek si přál uvidět Boha, ale nakonec byl rád, že uviděl jenom anděla. To mu rozhodně stačilo. Po válce měl samozřejmě potíže se státní bezpečností, ale nic s ním nezmohli, protože se vždycky dokázal vymluvit na svůj invalidní stav a lékařsky ho měl potvrzený, takže mu prošly i takové prohřešky, jako že vydával náboženské oběžníky a dokonce jich hromadu sám namnožil na cyklostylu. Vždycky tíhnul ke křesťanům letnického směru, kteří hodně stavěli na duchovních darech.

Byl aktivním účastníkem zázračného uzdravení mladé ženy postižené kostižerem páteře. Vždycky když mohl, rád navštěvoval lidi, u kterých vydával svá osobní svědectví o tom, jak se v jeho životě projevil Pán. Jeho diář byl popsaný těmito schůzkami. Když mluvil a rozohnil se, Pavel si při pohledu na něho někdy připomínal tvář Boha z Michelangelovy malby v Sixtinské kapli, tu tvář Boha Otce, upřeně hledícího na stvořeného Adama. S vlastní rodinou se Václav Klimek nějak nedokázal shodnout, pro něho byly ničím ty oslavy s dorty, cukrovím, řízky a přemírou pití, všichni znali jeho názory, a proto byl pro ně sektářem a odrodilcem. Když potom zemřel po těžké nemoci, bylo to někdy v dubnu devadesátého čtvrtého, Pavel s Naďkou samozřejmě na jeho pohřbu byli, přijel taky Igor. Sešlo se tam poměrně dost lidí, ale víc těch, kteří se neznali s nikým a nikdo neznal je.

Byli to Václavovi přátelé a známí, které po dlouhé roky navštěvoval. Smuteční řečník Pavla i Naďku hodně překvapil. Vlastně mluvil o Václavovi jako o hodně nemocném člověku, který celý život hodně trpěl a podobné řeči, ale zato vůbec neřekl nic o tom, jaký Václav Klimek byl úžasně skvělý, veselý a přející, silný a nezdolný, moudrý, jedinečný a naprosto neopakovatelný. Prostě ti jeho pokrevní nejbližší ho viděli po svém. A když se tam kterýsi z Václavových mladých přátel nabídl, že o něm promluví, jak ho zná, nedostal souhlas příbuzných. Prostě nedovolili, aby o něm na jeho pohřbu někdo neznámý řekl něco jiného, než jak se rozhodli ho vidět oni sami. Nad tím se Pavel zamýšlel už nejednou. Asi je to tím, že jak je psáno, doma u svých nikdo není prorokem. Kolikrát ho už napadlo, jak asi o něm budou smýšlet jeho nejbližší, až…

Každopádně si je moc dobře vědomý, že dnes má hodně daleko k tomu, aby si Václava Klimka mohl dovolit nazývat svým učitelem. Ale taky má hodně daleko k odkazu Igorova Krakonoše z Vysočiny. Igor taky znal Václava Klimka a dost si ho vážil. Možná i pod jehovlivem něco slevil z tvrdé mystiky a třeba ho to přivedlo do toho kláštera, třebaže jenom na nějaký čas. Zato Pavla zase zaujalo něco z toho, co přečetl z knih a samizdatů, které Igor koupil z pozůstalosti Krakonoše z Vysočiny. Ale že by měl chuť si kýmkoliv nechat obracet své útroby, určitě nehrozí. Úplně si vystačí s tím, když je mu zle z příčin úplně jiných…

(úryvek z románu „Bouře ve sklenici piva“)

Jan Padych
Po absolvování střední ekonomické školy pracoval v obchodních organizacích v kontrolních a řídících funkcích na krajské i podnikové úrovni. V porevolučních letech působil převážně v pojišťovnictví, v letech 1994-1995 také jako jazykový redaktor v knižním nakladatelstvích Optys v Opavě. Od r. 2006 pracoval v bezpečnostních agenturách. Nyní ve starobní penzi.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

Žadný rukojmí ještě nediskutoval

Kalousek v roce 2008: „V každém případě opakuji, že není třeba se bát. Neexistuje žádný objektivní důvod domnívat se, že se česká ekonomika dostane do krize“. Dnes obviňuje Babišovu vládu, že ignoruje riziko budoucí krize

Kalousek v roce 2008: „V každém případě opakuji, že není třeba se bát. Neexistuje žádný objektivní důvod domnívat se, že se česká ekonomika dostane do krize“. Dnes obviňuje Babišovu vládu, že ignoruje riziko budoucí krize

Dnes opět v halvoidních médiích řeční Miroslav Kalousek, kdysi nejlepší ministr financí nejlepších zaostalých zemí. Kromě něho dostali ocenění mimo jiné Juan Carlos Echeverry z Kolumbie za Latinskou Ameriku, Cesar Purisima z Filipín za Asii, Yousef Hussain Kamal z Kataru za severní Afriku a Blízký východ a Abdoulaye Diop ze Senegalu pro Subsaharskou Afriku… Tedy přenáramně vysoká úroveň tehdejších ministrů financí…

Pornoherče Jando, všeuměle Šídlo a pražská kavárno-co si to dovolujete vůči mistru Gottovi?? Až vy olížete to, co mistr Karel Gott posral tak teprve pak můžete mluvit!!

Pornoherče Jando, všeuměle Šídlo a pražská kavárno-co si to dovolujete vůči mistru Gottovi?? Až vy olížete to, co mistr Karel Gott posral tak teprve pak můžete mluvit!!

Karel Gott údajně zpíval o hovně a byl komunistický kolaborant!! Takto mluví dnešní takzvaná elita naší kulturní scény!!! Mluví tak o člověku, který byl a je na vrcholu už 60 let a zpíval milionům lidí, kteří jej měli a mají rádi. Víte pane Jando a Šídlo-vy nejste odborníci, aby vám příslušelo mistra Gotta hodnotit. Vy jste jen ubohá závistivá pakáž, která se snaží za každou cenu rozeštvávat lidi a je vám z cela lhostejné jaké prostředky užíváte. Víte dobře, že sami nemáte na to, abyste dosáhli takových úspěchů a takové popularity jako mistr Gott a tak jej alespoň špiníte. Vy nemáte ani úctu ke stáří, tu minimální úctu, která 80 ti letému člověku právem náleží. Co vy jste to za dobytek? To vás rodiče zrovna dobře nevychovali!

Loutka Čaputová; Konec rebelů (nejen) na Slovensku

Loutka Čaputová; Konec rebelů (nejen) na Slovensku

Prezidentka Čaputová si zašla na festival Pohoda. Je to takový politický kýč, z kterého jednomu musí být i nevolno. Navíc se tam fotí u podobizen dvou zavražděných mladých lidí, z kterých se stal politický symbol. Chudáci – ani po smrti nemají klid. Vždyť koho by těšilo sloužit fanatikům a politikům, kteří jen posluhují zájmům korporátu?

Slaboučká a zavázaná…

Slaboučká a zavázaná…

Češi mají odjakživa odpor k vnější moci, která rozhoduje o nich. A tak po Rakousko – uherském vyrovnání se na protest na delší odmítli účastnit zasedání Říšské rady ve Vídni, proto měli odpor k Brežněvově Moskvě a proto mají tolik výhrad k fungování Evropské unie…

Poslední domácí zprávy