• Čtvrtek, 13. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Alena

Vladimír Berossos: Voda = život
Počet návštěv: 1262

Vladimír Berossos: Voda = život

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Pitná voda má na kahánku a spolu s ní i možná veškerý pozemský život. V současnosti jsou lidé krmeni zprávami, že Korea hrozí Americe preventivním jaderným úderem, Amerika zase Koreji, dle webu Ac24 usiluje Ukrajina o získání jaderných zbraní a vyhrožuje preventivním úderem Polsku a podobně

Takovými zprávami jsme denně krmení všemi možnými médii. Myslím, že jde o probuzení strachu u řadových občanů, protože je všem mocným velmi dobře známo, že jaderné zamoření by se bytostně dotklo i jich také včetně jejich ekonomických zájmů, protože takto postižené území by nebylo možné po mnoho let řádně využít, což by bylo nadmíru hloupé v době, kdy každá mocnost vlastní mnohem sofistikovanější zabraně určené k likvidaci živé síly s minimem škod na infrastruktuře a s minimem zamoření, takže by taková území bylo možné ve velice krátkém čase komerčně použít.

K věci:

Téma voda je nutné brát v širokých souvislostech, protože je na ni závislý život na celé planetě a to se bohužel ve jménu zisku neděje, tak jsem se tento problém pokusil trochu více rozprostřít

Kde hledat příčinu bleskových povodní? Proč hrozí katastrofické sucho v ČR?

Beton - asfalt - městské aglomerace, dálnice, rychlostní komunikace, meliorace, regulace toků - řepka kukuřice, která půdu vyčerpává - schází vojtěška a další plodiny, které tvoří tolik potřebný humus k jejímu zadržování. Už naši předkové, hospodařily na polích tak, že střídaly plodiny, ještě dříve dokonce každý 7 rok nechali část orné půdy ladem, aby si půda odpočala. A dnes kukuřice a řepka, nelze také vynechat logistická centra, supermarkety a podobně. Tyto stavby vyrostli po roku 2 000 dosti často na zemědělské půdě.

Nejen v tomto případě se ukázala neschopnost politiků, kteří okupují sněmovnu už téměř 30 let, kdy nabídli zahraničním investorům v pobídkách 10leté daňové prázdniny, když budou v Čechách investovat a založit své firmy, bez velice důležité podmínky - že pokud firmu zbudují na zelené louce jako automobilku v Mošnově, tak v případě ukončení výroby uvedou vše do stavu, který v daném místě byl před započetím výstavby. Garantuji vám, že z těch si zeleninovou polévku určitě neuvaříte. Možná vás napadá, že by bylo dobré takové polévky z automobilu Hyundai zkusit.

V tom případě doporučuji přidat trochu fotovoltaiky místo pepře, zahustit modifikovanou kukuřicí MADE IN USA a přimastit řepkovým olejem a pro zjemnění přidat lžíci oleje palmového, který je tak levný, že se kvůli oleji kácí pralesy, o kterých se dříve tvrdilo, že jsou to plícemi země. V současnosti už asi plíce, nejsou nutné.

Máte představu, kolik čtverečních metrů má kilometr dálnice?

A teď si představte, že přijde déšť takový normální hustší déšť, tak 10 mm srážek tj. 10 litrů na metr, a těch metrů je do kilometru 1 000 x 10, to je 10 000 litrů vody x šíře vozovky.

Existuje řešení, do kterého se však nikomu nechce. Ani kompetentním osobám, které rozhodují o dopravě, ani vám prostým lidičkám - uživatelům a majitelům silničních dopravních prostředků. Tím řešením je propracovaná doprava veřejná s upřednostněním dopravy kolejové, jak doprava nákladní, tak osobní kde vedou koleje, nemusí jezdit automobil.

Tato voda se nevsákne do země, jak by měla, tu je nutno svést do kanalizace - škarpy, dále do potoků a řek K tomu připočtěte městské aglomerace, jejich zabetonované, zaasfaltované plochy, kterých stále přibývá i vlivem výstavby montoven, které se nazývají průmyslová zóna, jež jsou povětšinou budovány na zelené louce (mimochodem v ČR tak denně mizí 10 ha zelené plochy)

Když tyto srážky zasáhnou větší území, jsou prakticky neodvratitelné bleskové záplavy, které nejen, že způsobí škody na majetku, ale leckdy zabijí. Nemalou měrou se na záplavách podílí současný boom biopaliv, tím zvýšená potřeba řepkového semena, jejichž olej je využíván pro výrobu biopaliv, tím se stalo pěstování řepky ekonomicky výnosné, podobně jako kukuřice, z ní získaný škrob obsahují snad ve všechny jogurty a další potravinářské výrobky jelikož je používán jako zahušťovadlo.

Pěstování řepky a kukuřice má ještě další negativní dopad a to velice dramatický. Pesticidy použité při jejím pěstování bylo již znečištěno 86,5 % zdrojů pitné vody v ČR. Stále se používá na hubení plevele RANDOP tímto pesticidem vyráběném firmou MONSANTO v USA je kontaminováno 86 % vodních zdrojů v ČR, stejně tak Monsanto vyrábí geneticky MODIFIKOVANOU kukuřici ze které se vyrábějí modifikované škroby.

Abych něco neopomenul, musím také říci, že ve veškeré vodě včetně balené jsou mikrovlákna plastů a pokud někdo neví, základní surovina k výrobě plastů je ropa. Také jsem zmínil jogurty, ty od převzetí podniků, které zpracovávaly mléko na různé výrobky, zahraničními investory nejsou vyráběny ze smetany, ale želatiny zahuštěné právě zmiňovaným kukuřičným škrobem, jogurtovou kulturou, která snad jediná je vyrobena ze smetany a jde pouze o její koncertovaný extrakt.

Pole osetá kukuřicí a řepkou neudrží vodu a tak voda, která naprší, stéká po povrchu vyschlé půdy, kterou, když jsou větší srážky, navíc odplavuje. Odplavuje to nejcennější z pole - životodárnou ornici s humusem, bez níž se z každého pole stane neúrodný úhor. Ano, po jistý čas lze takové pole užívat doplňováním chemicky vyrobených živin, ale jen po omezenou dobu.

Dosti často vidíte v televizi záběry nějaké vyplavené vesnice, kde záplavy dříve nikdy nebyly a nyní se tam navalila bahnitá voda z okolních, výše položených polí, ale nikdy neslyšíte, jaké plodiny se na těch polích pěstovány alespoň v polední dekádě, o delším časovém horizontu nemluvě. To je další příčina bleskových záplav a v letních měsících toliko mediálně omílaného sucha. V poslední době stát vynakládá miliony, aby občané zachytávali, a používali dešťovou vodu, tím zmírnili, co politici způsobili.

Co tedy způsobili?

Když si uvědomíte, že veškerá voda, která spadne z nebe, z České republiky odtéká a vládní činitelé svými špatnými výše popsanými rozhodnutími, smlouvami a podobně dramaticky nechali snížit retenční schopnosti půdy, respektive vodu z republiky téměř doslova vyhánějí.

Ale nesvalujme vše na politiky, i my jsme k tomu přispěli a přispíváme. Jak?

Všichni někam spěcháme, do zaměstnání, do školy, na dovolenou, vlaky a autobusy jsou nám už pomalé, nepohodlné, prostě nejsou IN jako vlastní vozítko Má to však ne jeden, ale více háčků, ne-li přímo háků, které si chystáme pro konec celé civilizace.  Čím máme vice automobilů, tím více negativně ovlivňujeme životní prostředí. Začíná to výrobou automobilu, provozem až po jeho likvidaci Uvědomujete si vůbec, že od prvního kopnutí do země, aby se vytěžili potřebné suroviny, až po likvidaci, kdy vzniká nevyužitelná hromada často toxických odpadů.

K výrobě automobilu je potřebná energie, která se musí někde vyrobit, ani ta se neobejde bez toxických odpadů, z toho nelze vyjmout ani tak zvanou čistou energii získávanou z obnovitelných zdrojů. I tam vznikají odpady, i když je pravda, že se jedná o zlomek opadů oproti množství odpadů ze spalovacích, či jaderných elektráren

Zdánlivě jsem odbočil od tématu "voda" ale jak jsem avizoval - vše však souvisí se vším. Tak tu máme komunikace včetně ostatní infrastruktury, automobily, vodu a energii, bez níž by nebylo nic z toho a to zatím stačí, než půjdeme dál. Jak jsem již předeslal, většina vody odtéká, doslova ji ze země vyháníme tím, že z hlouposti snižujeme retenční schopnosti půdy, neuváženými melioracemi, a o dalším jsem hovořil.

Však nejde jen o to. Zvažte, kolik nečistot včetně toxických s tou vodou odtéká do řek a oceánů. Jen z komunikací to jsou to v zimním období tuny chemického posypu jen z ČR a celosvětově je to nepředstavitelné množství, k tomu přidejte úniky provozních kapalin, mikročástice z otěrů pneumatik, brzd a kdo ví čeho všeho.

Směle k tomuto chemickému guláši můžeme přidat další koření ve formě mnoha desítek čisticích prostředků z domácností a průmyslu, které užíváme nejen na mytí nádobí. Reklamy jsou přesyceny nabídkou přípravků na očistu domácností. Tak je s důvěrou kupujeme a používáme a nikoho nenapadne, že jde především o naše pohodlí a byznys. Poté všechny použité přípravky vyléváme do výlevky a nikdo z nás nepřemýšlí, že ani sebedokonalejší čistírna odpadních vod neumí zbavit vodu chemických látek, kterými jí tak statečně doplňujeme. Vždyť existuje dosti přípravků, jejichž obaly jsou vyrobeny tak, aby je nemohli otevřít malé děti.

PROČ? PROTOŽE JSOU JEDOVATÉ, NEBO ŽÍRAVÉ

Průmyslová výroba za domácnostmi ve vypouštění chemických látek do vody nikterak nezaostává, ale máme tady také zemědělskou výrobu, při které jsou do krmiva, zejména drůbeži přidávány antibiotika a růstové hormony, které při vylučování také unikají do vody a nejen to.

Lékaři mají problémy, bakterie jsou stále více rezistentní na antibiotika Například pohlavní onemocnění kapavkou se stává pro lékaře téměř neřešitelný problém. Dříve se toto léčilo penicilinem, který dnes na stejnou nemoc je téměř neúčinný. Je fakt, že jsou lidé, kteří antibiotika a léky vůbec neužívají, ale oficiálně nikdo nedává vinu antibiotikům v krmivech pro hospodářská zvířata. Antibiotika pochopitelně v mase těch zvířat, konzumujeme i my a to považuji za prvotní příčinu rezistence bakterií i přesto, že to odborníci popírají. NA MÍSTĚ JE OTÁZKA PROČ?

Stejně tak konzumujeme také růstové hormony i estrogen z antikoncepce. Tyto hormony požíváme a následně vyloučíme, jelikož jde o hormony vyrobené chemickou cestou, tak je příroda neumí neutralizovat a tak se ocitnou ve vodě, která se zpětně dostává do potravního řetězce Proto není divu, že trpíme nadváhou a navíc u žen se přidává celulitida, ta je také spojena s hormonální antikoncepcí.

Ani mužům se tyto chemické hormony nevyhýbají. Jak jsem již zmínil, tyto hormony se dostávají do potravního řetězce a najdeme je snad ve všech potravinách, někdy více, někdy méně. A jak tedy působí na muže? I muži stále vice trpí nadváhou, až obezitou (především vinou růstových hormonů a všimli jste si, že mnohým mužům rostou prsa a kulatí se zadky jako ženám? To není jen z nedostatku pohybu a tím způsobenou obezitou.

Tady musím připomenout, že lékaři bijí na poplach. U MUŽŮ POKESLA HLADINA SPERMIÍ AŽ O 50 % Proč? Tady je evidentně na vině hormon estrogen, jenž organizmus ženy není schopen zpracovat beze zbytku a přebytek vyloučí z těla jako všechny odpadní produkty. Když vezmete počet žen, které užívají tuto antikoncepci, tak si představte, jak obrovské množství estrogenu za léta jeho užívání se dostalo zpětně do potravního řetězce. Onen estrogen nepřímo užívají i muži. A MUSÍM ZDŮRAZNIT, ŽE TENTO ESTROGEN MÁ DALŠÍ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY ZEJMÉNA PRO ŽENY, ale to je mimo téma.

Dostáváme se k průmyslově vyráběné kosmetice, tedy té, která je běžně k dostání v obchodní síti Ta je vyráběna z mnoha chemických látek, které vesměs poškozují lidské zdraví, zejména ty, které jsou ve styku s pokožkou mnoho hodin, ať už se jedná o make-upy, rtěnky, laky na nehty, deodoranty a podobně, Nejméně škodlivá je kosmetika, která se rychle spláchne, jako šampon a mýdlo, ale smýváme z těla veškerou kosmetiku a tak ty jedy se opět dostávají oklikou přes vodu do potravního řetězce. Myslíte si, že blouzním, ale není tomu tak, vždyť i v rýži byl objeven arzen a jak víte, arzen byl, a možná ještě je užíván při travičství. Průmyslově vyráběná kosmetika obsahuje jedů mnohem více než tady zmíním.

Nebezpečné látky

V konvenční kosmetice se občas mohou vyskytnout látky, jejich použití je skutečně problematické, neboť jejich toxicita či nebezpečnost je víceméně prokázána. Naštěstí je jejich používání postupně regulováno či zakazováno, regulace ovšem postupují často daleko pomaleji, než by bylo potřeba. Proto je potřeba se mít na pozoru zejména před výrobky neznámého původu či velmi levnými, protože dokud není daná ingredience zakázána nebo omezena, je možné ji používat bez ohledu na její prokázanou škodlivost. Z toho důvodu se rozhodně vyplatí znát původ a složení všech věcí, se kterými přichází vaše pokožka do styku nebo nakupovat tam, kde vám takové informace zprostředkují.

Ve většině přírodních produktů tyto látky nenajdete. Nicméně v případě, že látka je povolena k použití v kosmetických výrobcích a produkt není certifikovaný, může se stát, že se taková látka objeví i v jinak neškodně vypadajícím výrobku. Je pak už jen na nás, jestli se rozhodneme riskovat a už k tak dost vysokému počtu chemikálií, se kterými se denně potkáme, přidávat další, nebo budeme takové výrobky bojkotovat a tím dáme výrobcům jasný signál o tom, že naše zdraví je nám milejší a že nechceme a nemusíme čekat na zákazy a normy, abychom se účiněji chránili.

Co řadíme mezi nebezpečné látky

Kyselina boritá (boric acid) - vyskytuje se nejčastěji v produktech pro péči oči (borová voda), ve kterých je běžně dostupná. Nicméně Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) ji zařadila mezi "látky vzbuzující mimořádné obavy" a to především kvůli jejímu negativnímu vlivu na reprodukční systém. Sama o sobě je jedovatá.

E102 - potravinářské barvivo, potravinářská žluť. Potenciální karcinogen, je dáván do spojitosti s hyperaktivitou u dětí. V některých zemích zakázaný.

E133 - potravinářské barvivo brilantní modř. Používané jak v potravinách, tak v kosmetice. Potenciální karcinogen, dáván do souvislosti s hyperaktivitou u dětí.

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol) - konzertant, potenciální karcinogen, v některých zemích zakázaný

Triclosan - desinfekční a antibakteriální prostředek. Endokrinní disruptor (narušuje hormonální systém) a pravděpodobný karcinogen.

Formaldehyd - konzervační činidlo. Toxický pro imunitní systém, může dráždit kůži a je to potenciální karcinogen.

Ftaláty - nejčastěji se vyskytují v lacích na vlasy, deodorantech a parfémech. Endokrinní disruptory, jsou dávány do souvislosti s poruchami plic, jater a ledvin.

Uhelný dehet - v minulosti používaný jako pigment v barvách na vlasy, nebo v přípravcích pro suchou kůži. Prokázaný karcinogen, zakázaný v Evropské unii. I tyto jedovaté látky při každém mytí spolu s vodou odtékají do kanalizace, dále do řek a moří.

Souhlasím s názorem, že jde o nezanedbatelné množství, ale víte, že třikrát nic umořilo vola? A nyní si představte, že komerčně vyráběnou kosmetiku používá X miliard lidí a z toho je X miliard žen, které používají kosmetiku denně a v mnohem větším množství než mužská část populace.

Ano ženy mají právo se krášlit, ale vězte, že pro výrobu přírodní kosmetiky je potřeba podstatně větší množství pracovních sil, proto kosmetický průmysl se zaměřil na kosmetiku vyráběnou z chemikálií A to jen z důvodu zisku majitelů vlastnicích kosmetický průmysl.

Těchto jedů zbavit odpadní vodu není schopna žádná čistička, i když na výtoku z čističky vidíte průzračnou, která téměř láká k napití, ale ryby by určitě pochcípaly dříve než na sešlost věkem.

Část takto kontaminované vody odteče do řek a v nich dále do moře a druhou část sami spotřebujeme, aniž bychom si to uvědomovali v zemědělských produktech. Ani biofarmy nejsou výjimkou, vždyť tam napájí touto vodou zvířata, která chovají. Tak lze s úspěchem zpochybnit i nezávadnost kozího mléka, které mnohé biofarmy produkují, nebo zeleniny, která je taktéž zalévána touto vodou. Jediný rozdíl je v tom, že nepoužívají průmyslová hnojiva a protože je to IN, tak v ceně produktu.

Nejen voda je kontaminovaná, ale i vzduch, který dýcháme je plný nečistot a exhalací z průmyslové výroby, dopravy všeho druhu a velice často zbytečné, nelze opomenout ani vojenský výzkum.

Byla válka v Jugoslávii, v Iráku a armáda USA tam použila střelivo z ochuzeného uranu. To zajisté zanechalo stopy, na zdraví nejen Iráčanů, ale i amerických vojáků, i když dle médií je vše v pořádku, ve světě existují důkazy o velké nárůstu rakovinového bujení především u zúčastněných vojáků.

Od prvního pokusu jadrné bomby kolem roku 1945 uplynula již dlouhá doba, za kterou bylo uskutečněno víc jak 2 tisíce jadrných výbuchů a když vezmeme v úvahu, že poločas rozpadu některých radioaktivních prvků je delší jak sto let tak radioaktivity k dýchání máme víc jak dost, a nejen k dýchání.

Velice často je slyšet z médií o havárii v Černobylu a jak moc velké zamoření způsobil, ale jen málo kdo ví, že podobné havárie jaderné elektrárny se stali v USA a ve Francii, ale jsme přesvědčováni, že tam k úniku radiace nedošlo, no budiž, budu se tvářit, že těm zprávám věřím.

Ale co Fukušima v Japonsku? Od doby havárie uběhlo několik let a stále tam uniká radioaktivní voda ve značném množství do oceánu, Zpráva z roku 2016 hovořila o tom, že oceán je zamořen radioaktivní vodou z Fukušimi od Aljašky po Floridu a to už je pořádná plocha. (tolik zpráva z roku 2016 a od té doby se zamořená plocha rozšířila) K tomu přičtěme jadrné pokusy Spojených států konané pod hladinou oceánu.

Nesmí se zapomínat ani nato, že moře slouží už víc jak 200 let jako odkladiště průmyslových jedů i když dnes jsou ony jedy ukládány do jakýchsi kontejnerů, ale přijde čas a jednou z těch kontejnerů budou ony jedy unikat do moří. Také nikdo neví, zda tak jsou ukládány veškeré jedy?

Ukládání do kontejnerů není zrovna laciná záležitost ale je to nejlacinější likvidace a jako vždy je zisk na, prvním místě. Kam skutečně mizí odpadky? Vědci objevili místo, které jim vzalo dech. Lidstvo tvoří více tun odpadků, než o které není schopno se postarat. Kam však tyto odpadky mizí? Skládky, spalovny, vesmír… A také oceán. V Tichém oceánu je možno registrovat velké odpadové skvrny. Nyní však přibyla nová, a Česká republika by se do ní vešla více než desetkrát.

Nejen u nás si nevážíme vody, je to problém velké části světa, například zcela nedávno v USA farmáři zamořili mexický záliv hnojivy, které užívali a DNES JE MRTVÁ ZÓNA NEJVĚTŠÍ V HISTORII A O KOLIKA PŘÍPADECH SE NEDOZVÍME. Nejinak je to při ropných haváriích, kdy sečteme havárie vrtných plošin a tankerů ropu převážejících. Jsou to tisíce tun ropy ročně, co vytečou do oceánu a ta ropa jen tak nezmizí, pouze se rozptýlí na velkou oblast v podobě mikročástic, kde postupně otravuje mořský život. Je jen otázkou času, kdy zanikne veškerý podmořský život.

OSOBNĚ JIŽ NĚKOLIK LET NEJÍM MOŘSKÉ PLODY (ryby), při uvědomění si, že se z oceánu stala jedna velká stoka plná jedovatých a radioaktivních látek, je vice jak jisté, že i mořští živočichové i rostliny tyto látky hromadí ve svém organismu a to ve značném množství, to zřejmě také spolu s echolokací lodní dopravy ovlivňuje chování kytovců a jejich "sebevražedné" vrhání se na pobřeží. Kytovci nepáchají sebevraždy, mají zcela jiný problém, který pochází od druhu člověk. Chemický koktejl z odpadu člověka, a echolokace poškozují stále více v jejich mozkových centrech ty části, které mají rozhodující vliv na jejich orientaci.

Aby toho nebylo málo světový odborníci z USA, zavedly CHEMTRLAIS, prý kůly oteplování klimatu, ale pokud mé znalosti stačí, tak vím, že k oteplování země, stejně tak jejímu ochlazování dochází v pravidelných dlouhých periodách. Lze se jen dohadovat, ale je fakt, že slouží také k ovlivňování počasí; je potvrzeno, že obsahuje také mikročástice hliníku, který je zdraví škodlivý. Podobných látek obsahuje vice, například údajně plísně, to však není potvrzeno, ale na každým šprochu, pravdy trochu.

Mimochodem, navštěvuji přátele v Ústí nad Labem, v jejich bytě se asi tak před rokem začaly objevovat jako by ze smotaných vláken chuchvalce namodralého prachu, aniž by v bytě měli cokoli modrého. Marně se snažíme zjistit, kde se ty namodralé kousky berou, zatím nemám jiné vysvětlení než, že to zapříčinilo neustálé sprejování oblohy.

Resumé:

Z uvedeného vyplývá, že vše co pijete, jíte, dýcháte je méně, či více kontaminované různorodou jedovatou míchaninou. Pokud není již pozdě, je nejvyšší čas se celosvětově touto problematikou opravdu zabývat a učinit radikální kroky a ne planě za velké peníze klábosit, krmit se a bumbat na summitech o životním prostředí.

Už nyní začíná vymírat mnoho druhů, nastává soumrak lidstva, ne li života na zemi. Archeologické nálezy ukazují, že nejméně jedna vyspělá civilizace tady už byla. Řecký filosof Platón napsal o Atlantidě a kataklyzmatu v dávnověku. To si lze dohledat i v bibli.

ZBÝVÁ TAK 10 - 15 LET DO DOBY, KDY SE SITUACE S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM STANE NEZVRATNÁ a LIDÉ, FAUNA I FLORA ZAČNE VYMÍRAT STÁLE VE VĚTŠÍM MĚŘÍTKU

Vladimír Berossos rubrika fakta http://berossos.blog.cz/

Související články

Ochuzený uran – dárek na tisíce let

https://steiden.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=139771

Chemtrails - vývěska

https://krusnohorec.webnode.cz/fotogalerie/vyveska/

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

29.12.2019 21:45

Článek dlouhý,ale přečetl jsem a souhlasím,jen bych chtěl podotknout téma chemtrails.,nazýváno též geoinženýrství nebo klimaterorismus.Stačí jen sledovat pozorně oblohu, pravidelně,ne tedy čumět do mobilů.Já sleduji nebe cca od roku 2014,a to z prostého důvodu,prostě mi bylo divné,též po celodenním pobytu na slunci nejsem opálený, tak jsem začal pátrat,v r 2015,2916,2017 ti samé,prostě jsem se neopálil,pak jsem našel práci jednoho vědce,kde popisuje, že v ovzduší jsou rozptýleny látky,které brání pronikání UV a IČ paprsků až o 50% .Tato práce je tedy jeho soukromá, neboť veřejně toto nikde neprojde.Existoval skvělý web Orgonet.cz, který byl agenty BIS zlikvidován.Dnes funguje,ale pod doménou .čím Ten se tímto tématem zaobíral globálně Někomu ovšem toto strašně moc vadí, respektive se bojí prozrazení,všude slyšíte,že se jedná o konspirační teorii???Ti nikdo nevidí ty stovky a tisíce letadel a stop za nimi??Já to pozoruji, některá letadla dělají dlouhé stopy, některá krátké, některá žádné,některá jsou hrozně hlučná,ty jiné skoro neslyšíte,nebo přilétají a stopu nedělají,pak začnou dělat stopu a když odlétají, tak zase stopu nedělají,ti nikdo nevidí?Fotil jsem to vše, reálné fotky,ty vůbec nejhorší,a poslal jich pár na vládu ČR , prezidentovi,ČHMÚ,AČ,s dotazem,co to svinstvo má znamenat?Na odpověď čekám dodnes,odpovědí je mlčení.Na Facebooku byla skupina několika tisíc lidí, kterým toto nebylo lhostejné,a přidávali fotky, upozorňuji reálné,a k tomu komentáře.a je zajímavé,že když jsem chtěl některé fotky komentovat,tak tyto komentáře neprošli! Nic závadneho,a neprošlo.a jednoho dne letošního roku byla smazána,bez příčiny a bezdůvodně.Někdo se toho strašně moc bojí.a jsou důkazy,satelitní snímky,ale ne na českých stránkách,ty jsou cenzurovány a snímky před zveřejněním retušovány,!Tak to je. stačí najít -worldview.earthdata.nasa.gov tam uvidíte někdy vše, ovšem snímá Evropu jen dvakrát denně,cca 13-14 hod s 16-17 hod pokud tyto letadla létají jindy, tak tam ty stopy logicky nejsou.a nebo stránky - geoengineering watch.na Facebooku chemtrails Slovensko,czech republik,germány a další.stačí jen kouknout.jsem na sto procent přesvědčen, že počasí je řízeno,dříve chodili od západu fronty,z 90% studená, teplá, vlhký oceánský vzduch,dnes od západu hlásí- přibývání oblačnosti a já vidím od západu stovky letadel. Vidím i letadla celá černá,bez označení,nevím která společnost má černá letadla,tedy vím,ale to není společnost,to je USAF.je to na dlouhé psaní,je třeba se dívat, pozorně, nejsem pomatenec,ale nikdo mně nevěří,krom dvou synů a bývalé manželky nikdo,ani můj nejlepší kamarád,i když ti vidí,tak na mne kouká jaksi divně,no napsal jsem dost a propo i zdejší přispivatel pan Rambousek se tady nedávno o tom svinstvu zmiňoval není přece možné,že neprší několik měsíců??A obloha x měsíců bez mráčku??loni jsem seděl na zahradě,pil kafe,kouřil cigarety,a bylo jasno,a létaly letadla,ale ne ty dlouhé stopy,ale takovéto kratší,a přelétlo jich cca 30-40a najednou se udělal kolem Slunce kruh, ne nepodobný duze,akorát barvy jiné,to bylo evidentní,že něco rozptylují do vzduchu,a to trvalo cca 2-4 min,po otočení zeměkoule to zmizelo ale kdo to vidí,krom mne? pár lidí,viděl jsem pár fotek tohoto kruhu a slunce,dnes 29.12. pálilo jako někdy v dubnu,to je normální,v prosinci slunce nikdy nehřálo,nikdy,byla to žlutooranžová koule, dnes je to bílá, agresivní koule.do které nelze ani pohlédnout.a končím,omluvte příp.chyby.


 
Školní rok za dveřmi

Školní rok za dveřmi

Neučím již pět let, ale pořád mám prázdninovou učitelsko/ředitelskou fobii z 14. srpna. To jsem vždy jako říďa nastupoval „do procesu“.

 Líbí se Vám film Havel??? Pro mě je to natočené NIC za miliony korun z kapes daňových poplatníků.

Líbí se Vám film Havel??? Pro mě je to natočené NIC za miliony korun z kapes daňových poplatníků.

Je o mě všeobecně známo, že Václava Havla jsem si nikdy neoblíbil. Bude to asi tím, že žiji cca 20 Km od Hrádečku a od Trutnova, kde Havel takzvaně vykuloval a chlastal jako duha. Díky té blízkosti ledacos vím o osobě tohoto neřáda a jsem toho názoru, že měl dostat lopatou přes palici, jen co vylezl z basy. Nicméně vraťme se k filmu o tomto .........!  Celé toto dílko je velice tendenční a populistické ve snaze glorifikovat osobu Václava Havla. Dá se říci, že v tomto směru si nemá co vyčítat s Klementem Gottwaldem. Je to jen snaha o vytvoření kultu osobnosti a o obhajobě protistátní činnosti Havla.

Hra s ohněm se nevyplácí, pane Lukašenko…

Hra s ohněm se nevyplácí, pane Lukašenko…

Mnozí se jistě dohodneme, že barevné revoluce byly často přes čáru. Tou nejméně úspěšnou byl kyjevský euromajdan, do kterého se zapojil snad celý Západ, na čele s Barakem Obamou a Angelou Merkelovou a pochopitelně celou EU. Výsledek je dnes jasný. Na jedné straně je Ukrajina spolehlivě nenávidějící Rusko, což bylo cílem číslo 1 plánu. Ovšem zároveň je to Ukrajina zčásti se územně rozpadnuvší a ekonomicky soutěžící o členství mezi zhroucené státy světa či již tam náležící.

Poslední domácí zprávy