• Středa, 05. srpen 2020
  • Svátek má Rukojmí Kristián

Vladimír Berossos: Kam odchází duše
Počet návštěv: 1499

Vladimír Berossos: Kam odchází duše

-  Rukojmí.cz - Článek od - Rukojmí.cz -

Po zveřejnění článku o smrti jsem byl dotázán, kam odchází duše. Při odpovědi na tuto otázku se pohybuji na velmi tenkém ledě zatím neověřitelných hypotéz, a že moje vidění problému neodpovídá zažitému dogmatu, budu mít odpůrců více než dost. Píšu dogmatu, ano vždyť zažité vychází pouze z biblických textů, kde není přípustný jiný výklad, přesto že ani v bibli není podán jediný důkaz. Teologové odpovědí, tak to je v bibli napsáno, vše je dílo boží a mají vystaráno. Ve své odpovědi použiju informací čerpaných ze starých mýtů, bible a fyzikálních, nepopiratelných faktů...

Vše, na toto téma jsou neověřitelné hypotézy, skutečnost zůstane člověku utajena tak dlouho, dokud e nezbaví materialistického vnímání světa, dokud bude uznávat jen to, co jde změřit, zvážit apod. Ve své práci použiju odborníky uznávané odhady či zjištěni, že jen velmi inteligentní člověk dokáže využívat kapacitu mozku pouze max. na osm procent. Když to přirovnám k počítači a přidám hypoteticky, až 200 % procent zálohovaní programu dostaneme se na 24 % což je téměř čtvrtina a 200% procent zálohování se mně jeví jako nesmysl, ale budiž. Je, to opět hypotéza. Je tady energetická podstata všeho živého, člověka nevyjímaje. Nezničitelnost energie je prokázána, stejně tak energetický potenciál lidského těla, Tělo umírá, když jsou energetické toky v těle přerušeny např. těžkým úrazem, či jiným poškozením některého orgánu. Největší zásobu energie disponuje mozek a ten pokud je zásoben kyslíkem je schopen po určitou dobu energii udržovat, a jsme u meritu věci.

Ta energie se mnění v teplo, to uniká do okolního prostředí a to je počátek fyzikální transformace energie živého organizmu i člověka. Unikající teplo různých vlnových délek nese sebou energetický záznam, který má v sobě zaneseny veškeré údaje opuštěného energetického hostitele a pro nás nepředstavitelnou rychlostí se dále transformuje v nám neznámou energii (duši). Jak a v co se transformuje energie po opuštění hostitele - našeho těla neví věda prakticky nic. Zůstávají nám pouze výpovědi lidí, kteří přežili klinickou smrt, po návratu vyprávěli o svém prožitku, jako o cestě tunelem ke světlu, pří níž cítili úžasný klid a pocity nevšedního blaha. Lékaři vysvětlují, že tito navrátilci mněli vidiny, způsobené nedostatečným okysličením mozku.

S tím si dovolím nesouhlasit, protože to odporuje mému vlastnímu prožitku při plném vědomí a výkonu mojí zodpovědné práce, při níž mám ve svých rukou životy lidí. Při výkonu mé práce mně zalilo zvláštní světlo slunečního jasu, přestože byla ještě všude tma a do rozednění scházely ještě asi dvě hodiny a po celý zmíněný čas jsem mněl neobvykle zostřené vnímání a práci vykonával mimořádně soustředěně a absolutní přesností. Zmíněné světlo nebylo teplé ani studené a já byl úžasně vyrovnaný a spokojený neřknuli, prožíval jsem pocit velikého štěstí. Bylo mně smutno, když se vše vrátilo do normálu, jakému jsme přivyklí

Při pročítání, historických vědeckých faktů jsem pojednou začal vidět rozpory a mnohdy byly vynechány celé etapy lidské historie, které mnohem komplexněji vyplňovaly mýty národů, existujících dávno před Egyptem, přibližně 8000 let před n/l. V bibli popisovaná potopa světa se skutečně udála přibližně před 12500 lety, zřejmě došlo ke kataklyzmatu vlivem změny polarity zemských pólů, to potvrzuje věda podle krystalů nalezených v horninách té doby, dokonce vědci říkají, že ke změně polarity zemských pólů v historii země došlo už několikrát. To mohlo způsobit obrovská zemětřesení, a sopečnou aktivitu, až tak, že se mohly změnit kontinenty dokonce některé zmizet v mořských hlubinách, jiné mohly vzniknout. Tak také mohla zmizet bájná Atlantida, o které, psal Řecký filosof Platon, nutno podotknout, že Platon čerpal z mnohem starších zápisů a mýtů.

Je jisté, že při tak obrovských zemětřeseních docházelo k obrovským vlnám cunami a ty zaplavily tehdejší lidem známý svět. Tady je vidět jak je mnohá pravda podávána lidem pokřivená a neúplná. Proto jsem se ve svém hledání pravdy více soustředil na mýty, které ať se to mnohým nebude, líbit v sobě ukrývají, racionální jádro. Do bible je vepsáno mnohé z mýtů a upraveno k potřebě církve, ale dají se s biblí leckteré mýty porovnávat.

Duše zemřelého opustí tělo jako nám neznámá energetická substance, ve které je energetický záznam zemřelého a uniká do prostoru. Je pravděpodobné, že po určitou dobu se pohybuje v energetickém poli země nebo galaxie - to by vysvětlovalo mnohé podivnosti, které se stávají v domech po úmrtí člověka, možná existuje jakýsi energetický filtr, který některé duše pouští do vesmírného prostoru a jiné pozdrží v blízkosti země. Neasociuje to něco, co jste, slyšely či četli?

V mýtech je mnoho zmínek o osvobození duše od fyzického těla, od pozemských strastí, podobné se píše i v bibli, ale nikde není zmínka, kam duše po opuštění těla odchází, poznání toho je nad lidské schopnosti. Mohl bych opsat hned několik teorií od více autorů, ale jen několik se přiblížilo pravdě, bude mnohem lepší, když si přečtete knihy od více autorů a sami si uděláte svůj vlastní názor. Jedno je však nediskutovatelné - jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk nechápe a nepochopí, dokud se nezmění jeho myšlení, ne myšlení jednotlivce, ale myšlení celku.

Vladimír Berossos http://berossos.blog.cz/

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

02.01.2020 19:26

Spíše si teologové usnadňují výklad.V bibli je psáno,cituji:prach jsi a v prach se obrátíš,konec.V tomto případě se nějak zapomnělo v bibli oddělit tělo od ducha.Schválně píši bible,protože je to jen kniha,která nemá žádné důkazy o své pravdivosti.Nakonec ani vědátoři nevědí,v které době bible vznikla a předkládají pouze své domněnky.Jsou ji známy přibližné doby,kdy byla bible přeložena do latiny.Nic víc.


 
Antonín Růžička

Antonín Růžička

02.01.2020 15:29

Je to složitější, málo kdo ví, že Bible rozlišuje lidskou duši a lidského ducha. .." je ostřejší než dvousečný meč pronikající na rozhraní duše a ducha..""


 
Harvey A.Risch : Klíč ke zdolání Covidu-19 už existuje. Je jen třeba jej použít

Harvey A.Risch : Klíč ke zdolání Covidu-19 už existuje. Je jen třeba jej použít

Jako profesor epidemiologie na lékařské fakultě Univerzity v Yale jsem autorsky vydal 300 odborných publikací a v současnosti zastávám vedoucí pozice v radách několika odborně vědeckých časopisů. Probojovávám takovou léčbu, kterou všechny údaje sice plně podporují, avšak z důvodů, jež se správným pochopením vědy nemají nic společného, byly odsunuty na slepou kolej. Výsledkem takovéto praxe pak je, že např. desetitisíce pacientů s Covidem-19 umírají zbytečně. Naštěstí existuje možnost obrátit dosavadní postupy snadno i pohotově v jejich pravý opak.

Užívejme si Babišovu vládu. Za rok už tady nemusí být

Užívejme si Babišovu vládu. Za rok už tady nemusí být

Václav Moravec, který přeje Babišově vládě jen to nejhorší, opět ve svých nedělních OVM jásal, že máme propad HDP o 10 %. No máme - no a co? Pokud z dostupných čísel Eurostatu jsme úspěšnější než Německo (-11,7 %), Rakousko (-13,3 procent) či Belgie (-14,5), Itálie (-17, 3 %), Francie (-19 %) či dokonce Španělsko (-22, 14 % ), pak jsme v podstatě z hlediska západní části EU premianty.

Poslední domácí zprávy

Srpnová předtucha

Srpnová předtucha

Bez ohledu na rozmary počasí a plíživou pandemii nás naše veřejnoprávní média letos zásobují hlavně novými pohledy na historii.

Prapodivné rozsudky

Prapodivné rozsudky

Ve veřejnosti probublává pohoršení nad prapodivnými rozsudky nad provinilci z okraje společnosti, kteří se dostali do vazby nebo byli odsouzeni za...