• Úterý, 07. duben 2020
 • Svátek má Rukojmí Heřman / Hermína

                 Jon Rappoport: 5G a čínská epidemie
Počet návštěv: 671

Jon Rappoport: 5G a čínská epidemie

- Lubomír Man - Článek od - Lubomír Man -

Když se dostaví přelomový moment, lidé dumají: Jedna osoba řekne: To zavinilo X. Druhá osoba namítne: Ne, to zavinilo Y. Je možné, aby příčinou přelomu byly jak X tak Y?

Samozřejmě že ano. Jenže je už v povaze lidí směřovat své podezření jen jedním směrem. Jde o psychologický faktor, který však má pramálo společného s pravdou. Jestliže hladovíte a současně trpíte i žízní, je snad příčinou vašeho utrpení jen jedna příčina? Nikoli, obě dohromady vytvářejí chmurnou situaci, ve které se nacházíte. A v současné epidemii by mohla být kombinace smrtícího zamoření vzduchu nad čínskými městy a rozjezd technologie 5G právě tím, co nás v těchto dnech tak děsí.

Zde je typická standartní průmyslová definice 5G:

„5G je pátou generací mobilní sítě, která sehraje mnohem podstatnější roli než generace předcházející. 5G vyzvedne mobilní síť nad propojený styk mezi lidmi až k propojenému styku a řízení strojů, předmětů a zařízení. Přinese nové úrovně výkonů a účinnosti, které umožní uživatelům nové zážitky a propojí nové průmysly“.

Světem už obíhají petice, jejichž cílem je kompletné zastavení současného rozvoje mobilní sítě 5G. Zde je zhuštěný obsah jedné z těchto petic, kterou podepsalo 26 000 vědců:

„My níže podepsaní vědci, lékaři, enviromentální organizace a občané několika zemí naléhavě žádáme, aby byl vývoj 5G (páté generace mobilní sítě, včetně 5G působící v kosmu), okamžitě zastaven. 5G masívně zvýší působení rádio frekvenční (RF) radiace na povrch telekomunikačních sítí 2G, 3G a 4G, které jsou už zavedeny. Škodlivý vliv RF radiace na lidské zdraví a životní prostředí byl už prokázán. Zavedení 5G představuje experiment páchaný na lidstvu a na životním prostředí, což je podle mezinárodního práva definováno jako zločin“.

„Telekomunikačí společnosti celého světa, podporované svými vládami, jsou ovšem rozhodnuty pětigenerační mobilní síť, která se, jak se oznamuje, stane bezprecedentní společenskou změnou v globálním měřítku, během dvou let skutečně rozjet. Budeme mít chytré domovy, chytrý obchod, chytré dálnice a auta, která se budou sama řídit. Prakticky všechno, co vlastníme a co kupujeme, od ledniček a praček k vlasovým kartáčům, balenému mléku a dětským plenkám, bude obsahovat anténky a mikročipy, napojující tohle všechno bezdrátově k internetu. Každý obyvatel Země získá okamžitý přístup k supervysoké rychlosti a k  bezdrátovým spojením z jakéhokoli bodu na planetě, dokonce i z deštných pralesů, Antarktídy či jakéhokoli místa na světových mořích“.

„To, co se tak široce neoznamuje, je skutečnost, že uvedený vývoj přinese bezprecedentní a celoglobální změnu životního prostředí. Plánovánou hustotu rádiofrekvenčních vysílačů je nemožné předvídat. K milionům nových základních 5G stanic na Zemi a k 20 000 nových družic ve vesmíru přibude 200 miliard přenášejících objektů, které, jak se odhaduje, se stanou do roku 2020 součástmi tzv. Internetu věcí, a jeden bilion pak ještě přibude v několika dalších málo letech. Komerční síť 5G s nižšími frekvencemi a nižšími rychlostmi už byla uprostřed roku 2018 zavedena v Kataru, ve Finsku a v Estonsku“.

„Bez ohledu na všeobecné popírání, převládá však už dnes názor, že ráddiofrekvenční (RF) radiace škodí životu. Hromadící se klinické důkazy získané na nemocných a zraněných lidech spolu s experimentálními důkazy poškození buněk DNA  i buněk a organických systémů širokého okruhu rostlin i zvířat, vypovídají jasně o tom, že jsou důsledkem elektromagnetického znečistění země. Což plně platí též o hlavních  lidských chorobách moderní civilizace, jako jsou rakovina, nemoci srdce a cukrovka“.

„Po zavedení sítě 5G se má RF radiace na zemi proti současnému stavu zvýšit desetkrát až stokrát – a uniknout jí nebude možné. Čímž se plány 5G stávají hrozbou s důsledky vážnými a nevratnými“.

Vybral a přeložil Lubomír Man

ještě zdroj:
google-.P.C.Roberts-Official homepage-Guest Contributons-Jon Rappoport: 5G and the Chinese epidemic

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

03.03.2020 19:19

Po každém zavedení nových technologií se dříve či později objeví něco,co je lidem nebezčné.Od začátků lidstva se každý vynález stal předmětem využití pro vojenské účely.Na tom nic nezměnila ani léta vývoje společnosti.Vyřešíte problém s přelidněním planety a hned začnou práce na výzkumu,jak ho využít vojensky.Takže ani ona slavná 5G není výjimkou.


 

03.03.2020 11:25

Přes varování vědců se v současnosti lidský věk (dožití) na planetě Zemi zvyšuje, pokud jsou naplněna určitá kritéria. Jsou to : Dostatek pro život nezbytných, základních potravin, život bez válek, lékařská věda a její pokrok ve všech oblastech zdravotní péče, zdravý způsob vedení života (životospráva), minimalizace pracovních úrazů vhodnými ochrannými prostředky a automatizací, vědomé předcházení rizikům z nebezpečných druhů sportu a zdravé přírodní prostředí. Všeho, co jsem zde vyjmenoval bylo dosaženo nebo toho lze dosáhnout vlastním přičiněním. ....Otázkou je, co si počít s takovou masou lidstva, už proto, že Bůh neřekl "Přeplňte tuto Zemi, kterou jsem pro vás stvořil", jeho záměrem bylo zaplnit tuto Zemi. Když ale číše přeteče...? A to je situace v níž se nacházíme. Zdánlivě nelogický vývoj je začátkem redukce přemnoženého lidstva. Dostatek potravin je udržován pouze za cenu chemizace (insekticidy, pesticidy a herbicidy). Navazuje intenzivní zemědělství v rostlinné i živočišné výrobě. To je základ, naprostá nutnost, na níž stojí naše civilizace. Teprve po nasycení a rozplozování přichází na řadu celá řada civilizačních "vymožeností". Tento vývoj nám dnes umožňuje při dodržování hygienicko-stravovacích pravidel dlouhou dobu dožití. V průběhu století se prodloužil náš věk o 25 - 30 let. Znamená to, že celou třetinu obyvatel tvoří lidé předdůchodového až důchodového věku. Je paradoxní, že my, co žijeme tak dlouho, máme největší obavy o osud naší planety. Hledáme a zdůvodňujeme příčiny, a to v pokročilém věku, kdy bychom před sto lety už nežili. Měli bychom se spíš radovat, že žijeme v době, kdy je nám lékařskou vědou, technickým rozvojem a nepřeberným výběrem potravin i životního stylu umožněno žít a komunikovat spolu. Měli bychom ctít všechny, kteří nám to vědecko-technickým rozvojem umožnili. (I náš dnešní způsob komunikace). Pokud máme dobrou životosprávu, tak překročíme dosavadní průměrný věk a navýšíme tak další roky do statistiky dožití. 5G sítě? Větší problém je stěhování národů, válečné třeštění, přelidnění a znečištění životního prostředí civilizačním odpadem. V průběhu dějin jsme se strašili vždy tak "úspěšně", že ta stará generace předvídala té nastupující zkázu. A dopadlo to nakonec tak, že je nás dnes na planetě přes sedm miliard. G sítě jsou nebezpečné jenom proto, že je realizují Číňani. Daleko nebezpečnější je snadná přístupnost halucinogenů, drog. Sítě, jež je distribují, jsou skutečně životu nebezpečné. Jistě si vzpomínáme, že život lidstva byl před několika lety skutečně ohrožen hnacím plynem - freonem. Ten ničil ozónovou ochrannou vrstvu. Všechny státy, i ty znesvářené, se dokázaly sjednotit a tento plyn se již nevyrábí, tudíž nepoužívá. To, že na planetě Zemi dochází neustále k různým změnám, klimatickým především, je nezvratným procesem, daným nám všem žijícím tvorům a rostlinám po věky věků na naší modré planetě. .....Mějte se hezky.. ....Napsal: Jiří Přibyl.


 
    Do jisté doby jsem si Vás vážil pane Prymulo. Dnes bych Vás však nejraději přetáhl holí po zádech.

Do jisté doby jsem si Vás vážil pane Prymulo. Dnes bych Vás však nejraději přetáhl holí po zádech.

Proč tak ostře, ptáte se. Inu to je tak. Přijde mi poněkud hloupé a ubohé, když už člověk neví kudy kam, tak okolo sebe začne kopat a vymýšlet ničím nepodložené návody pro ostatní. Samozřejmě tím myslím záměrné a podotýkám v úvozovkách řízené promořování společnosti!!! Tato bohulibá formulka se velmi lehce může stát smrtící zbraní proti bezbranným lidem v rukách mocipánů. Proto se ptám pane Prymulo-co žerete, že jste tak blbej??? Kdo Vás platí za to, že by se skrze takzvané promořování dalo zbavovat starých a nemocných lidí?? To je Goebbelsovská propaganda a jistě by se to moc líbilo Himmlerovi.

Kdy napsal Martin Shabu pravdu ?

Kdy napsal Martin Shabu pravdu ?

V článku z 16. února 2020 „Justiční fakenews z Lidovek“ jsem znectil novináře Martina Shabu za způsob, jakým ve třech článcích z 10.,12. a 14.února 2020 referoval o zahájení trestního řízení proti podezřelým, kteří se pokoušeli z chráněnců spolku  Chamurappi vylákat 20 milionů Kč pod záminkou, že jim zařídí zprošťující rozsudek.

Tak to bychom měli!

Tak to bychom měli!

To si asi řekli na radnici městské části Prahy 6 v čele s panem starostou Ondřejem Kolářem. Odstranění sochy maršála Koněva byl pro ně nepochybně nepopsatelný zážitek, životní počin, kterým se jim zřejmě vryje hluboko do paměti. Ovšem v jejich nadšení jim může být velkým problémem fakt, že jejich čin nebyl přijat všemi občany se stejným nadšením a uspokojením.

Poslední domácí zprávy

Tak to bychom měli!

Tak to bychom měli!

To si asi řekli na radnici městské části Prahy 6 v čele s panem starostou Ondřejem Kolářem. Odstranění sochy maršála Koněva byl pro ně...

Předposlední zvonění

Předposlední zvonění

Pod rouškou noci, skoro ještě nezačalo svítat, přikázal jistý starosta jeřábníkům strhnout sochu maršála Koněva. Svině v prasečinci nemají...

Co se nezmění?

Co se nezmění?


Pár lidí možná bude víc naštvaných na EU, ale ta si pojede své bomby dál. Rozpočty jsou naplňovány, poslanci vypláceni, procedury...