• Pátek, 04. prosinec 2020
  • Svátek má Rukojmí Barbora

Experiment Haiti
Počet návštěv: 3793

Experiment Haiti

Lubomír Vylíčil Článek od Lubomír Vylíčil

V posledních týdnech zní, v souvislosti s hnutím Black lives matter, všechna hlavní světová media jedním hlasem. Za veškerou bídu černých obyvatel USA i Evropy, za jejich nízké společenské uplatnění a neodpovídající sociální status můžou bílí. Ti hnusní, bílí, většinoví rasisté, kteří barevným chudákům brání ve vzdělání, sociálním vzestupu a zlovolně před nimi uzamykají prestižní pozice…

Na druhé straně pak existuje nezanedbatelná část společnosti, která se domnívá, že za špatnou sociální situací černých stojí vrozené vlastnosti tohoto etnika, nebo chcete-li postaru, rasy. Že skutečnou příčinou není útlak, ale geneticky daný vztah k práci, vzdělání, k budoucnosti, ke způsobu nabývání majetku, jakož i temperament a inteligence. Takto smýšlející část společnosti ovšem nemá naprosto žádný přístup do hlavních medií…

Jak zjistit, kde je pravda? V přírodních vědách se takový spor řeší experimentem. Část pokusných objektů se vystaví novým, změněným podmínkám, část je ponechána jako kontrolní skupina. Po čase se výsledky obou skupin porovnají. To je samozřejmě v případě lidských populací eticky nepřípustné. Nikdo by něco takového nepovolil. Ale naštěstí historie, která se na povolení neptá, už takovýto pokus provedla za nás.

V Karibiku existuje ostrov, a na něm dva státy – Haiti a Dominikánská republika. Ten ostrov objevil už Kryštof Kolumbus při své první plavbě do Ameriky a nazval jej La Isla Española (tedy španělský ostrov), což se později zkomolilo na Hispaniola. Španělské království jej léta intenzivně expoatovalo, ovšem v jeho západní části se časem začali usazovat i francouzští kolonizátoři, a tak byl v roce 1697, na základě dohody v Ryjswijku, rozdělen mezi Francii a Španělsko.

Na obou částech ostrova, Francouzské i Španělské se hojně využívalo otrocké práce dovezených Afričanů. Ti se sice z času na čas bouřil, individuálně i skupinově utíkali z plantáží do pralesů… ale situace byla v zásadě zvládnutelná. Zvrat nastal až s tak zvanou Velkou francouzskou revolucí. Koloniální pán západní části ostrova, dnešního Haiti, měl najednou dost starostí sám se sebou a navíc ideály „volnosti, rovnosti a bratrství” dosáhly až do kolonie a způsobily, že se rozhodla odtrhnout a osamostatnit. Napoleon Bonaparte se sice pokusil získat Haiti pro Francii zpět silou, ale neuspěl.

ledna 1804, po vítězné válce s Francií, vyhlásilo Haiti nezávislost. Jeho vládcem se stal černý generál haitských vojsk, Jean-Jacques Dessalines, který se prohlásil za „generálního guvernéra”. A už 22. února 1804 vydal svůj proslulý dekret, nařizující vyvraždění všech bělochů. (zde). Zdůvodnění bylo prakticky totožné, s jakým přichází BLM dnes: útlak, nespravedlivé bohatství…
Bílí muži byli zmasakrováni vzápětí. Dalo by se říci, že s nadšením. Ovšem s bílými ženami to, alespoň z počátku, poněkud drhlo. Velká část jich byla znásilněna, proměněna v sexuální otrokyně, nebo násilím přinucena k „sňatkům” s černými. Vcelku pochopitelně, neboť sexuální preference bílých (a obecně alespoň světlejších partnerek), byla u černých mužů už mnohokrát (nekorektně) prokázána. Ovšem Jean-Jacques Dessalines byl člověk zásadový. Osobně začal objíždět města ve své zemi a při těchto inspekčních cestách dohlížel na důsledné zlikvidování všech bělošek v místě, a to až do poslední. (zde). Následovalo vyvraždění i velké části míšenců…

Východní, španělská část ostrova Hispaniola, byla podobných radovánek ušetřena. V roce 1812 ustála povstání černých otroků, kteří se chtěli připojit k vedlejší Haiti a přes nejrůznější násilné peripetie si ponechala původní, smíšené složení obyvatelstva. (zde).

A teď se přenesme o 200 let dál a podívejme se na dnešní podobu obou států. V jednom z nich, Haiti, došlo k úplné a natolik důsledné etnické čistce, že je tamější obyvatelstvo do dneška prakticky homogenní – jeho populace je z 95% černá. Vedle, v Dominikánské republice, tvoří 70,4% obyvatelstva míšenci, 15,8% černí a je tu i přes 13% bílých.

Jak se to v praxi projevuje?  Nejvýrazněji asi v HDP na hlavu. V seznamu zemí, seřazených podle tohoto kritéria, (zde), zaujímá Dominikánská republika 86. místo, Haiti se choulí u chvostu, na pozici 176. Ze 196 hodnocených zemí světa.

Podobné je to i v žebříčku HDI. Jedná se o tak zvaný index lidského rozvoje, který používá OSN k porovnání kvality života v jednotlivých zemích. Vychází při tom z údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délce života, z porodnosti a dalších faktorů. (zde). Dominikánská republika tu obsadila 101 příčku, Haiti 163. Pro zajímavost, Česko je na solidním 27 místě.

Obdobným nástrojem je i Index QHC (Quality of human conditions – kvalita životních podmínek). U jednotlivých zemí se vypočítává z parity kupní síly, gramotnosti, úrovně terciární školní docházky, střední délky života a úrovně demokratizace) (Index demokratizace Tatu Vanhanena). Pro Dominikánskou republiku byl stanoven na hodnotu 46,8, pro Haiti v sotva poloviční výši 20,4…

Možnou příčinu tak rozdílných výsledků dvou států na jednom ostrově začneme tušit při nahlédnutí do dalšího seznamu. Do seznamu států, seřazených podle průměrného IQ obyvatelstva. (zde). Ve smíšené Dominikánské republice tento průměr činí 84, v homogenní Haiti „pěkných” 72.

Takže tu máme dva státy. Na jednom izolovaném ostrově. Ve stejných přírodních podmínkách, se stejným podnebím, nerostnými zdroji… S úplně stejnými možnostmi. Liší se pouze složením obyvatelstva. Ovšem jejich výsledky jsou na první pohled odlišné, v některých oblastech i dost výrazně. Což vede logicky k jednomu jedinému, i když dnes nekorektnímu závěru – že ony výsledky musí nějak souviset s tím jediným faktorem, kterým se oba státy liší. Se složením obyvatelstva.

Tento závěr potvrzují i indicie a pozorování z jiných částí světa. Tak třeba taková Jihoafrická republika. Stát, který (za rasistického bělošského apartheidu) vytvářel přes 25% HDP, celé Afriky, stát schopný zkonstruovat a vyrábět vlastní jaderné zbraně, se po předání politické moci černým začal propadat do bídy a chaosu. HDI státu vytrvale klesá, zemí se šíří epidemie vražd bílých farmářů a stát, dříve aspirující na přijetí mezi jaderné velmoci nyní trápí každodenní výpadky elektrického proudu. Bílým je zabavován majetek, ale blahobyt se stále nedostavuje. Jediné, co je tu na vzestupu, je korupce. Například v r. 2017 se prolátlo, že lidé z vedení vládnoucího černošského ANC zpronevěřili okolo 350 niliard….

Anebo vedlejší Zimbabve. Když ještě bývala koloniální Rhodesií, aspirovala na pozici obilnice Afriky. Po získání nezávislosti však následovalo revoluční, státem podporované vyhnání bílých farmářů a obecně zabavení veškerého dostupného majetku bílých. Blahobyt se však, kupodivu nedostavil. Naopak. Následoval hladomor a hyperinflace v nepřekonatelné výši 11,2 milionu % ročně…

Ale vraťme se zpět k „experimentu Haiti”. Na něm se, v přímo ideálních, laboratorních podmínkách ukázalo, jestli za chudobu, nízké společenské uplatnění a celkovou deprivaci barevných mohou zlí bílí lidé, jak tvrdí BLM, anebo zda je spíše způsobena vrozenými, genetickými disposicemi černých lidí, aniž bychom je tu museli blíže zkoumat a specifikovat.

Tato, na první pohled jasná odpověď, však vzbuzuje další otázky. Jestliže tak názorně, polopaticky vidíme, a to na více místech světa, neúprosný, zákonitý postup, jak dopadají „smíšené” společnosti – od zprvu nevýznamné menšiny, k namnožení, přečíslení, získání politické moci, až k ekonomické a časem fyzické likvidaci původní, bílé většiny, tak proč? Proč politické elity Západu tak tvrdě a umanutě trvají na dovozu co největšího počtu Afričanů a na jejich rozmístění ve všech „bílých” státech? Přestože už dávno musí vědět, že k ekonomickému pozvednutí země jsou naprosto nepoužitelní. Ba naopak, že tu platí nepřímá úměra – čím více „jich” ve státě je, tím větší má potíže.

O copak tu asi jde, že vyvíjejí takové úsilí, aby je přes odpor natlačili i k nám?

Lubomír Vylíčil
Farmaceut, ročník 1959, nekonvenčně uvažující amatérský pilot a přírodozpytec se silným vztahem k tradici. Miluje přírodu, létání, turistické i akrobatické; na úrovni zapáleného amatéra se věnuje terénní ornitologii a paleontologii na střední Moravě. Zajímá se o historii i současné dění. Patriot s pozitivním vztah ke katolicismu. Pocity, které mu už léta způsobuje politická scéna u nás i ve světě ho vedou k tomu, že občas něco napíše.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 

11.07.2020 11:31

Vážený pane Vylíčile, to co píšete je samozřejmě ověřitelná pravda. Pokud se podíváme na kolébky civilizací, v žádné anglosaské zemi je nenalezneme. Byla zde po staletí používána lest a násilí k prosazování moci. Odtud historický pojem "Noc dlouhých nožů". Z dnešního úhlu pohledu byly, co se týče technických dovedností a výpočtu pohybu planet daleko před námi. Dnešní věda nedokáže vysvětlit, jak mohli lidé za pomoci primitivní techniky přemisťovat tisícitunové, opracované, kamenné bloky z místa na místo např. Baalbek. Civilizace byly navzájem propojeny stejným typem staveb (pyramidy v Africe i Jižní Americe). Lékařská věda byla pokročilá, např. trepanace lebek při operacích. Zachovala se mapa Antarktidy bez ledového pokryvu. A to vše se obešlo bez nás, bílých. Naše civilizace nastoupila o tisíce let později. ....Krétsko-Mykénská kultura (nejznámější její představitel byl Agamemnón) byla zcela rozvinutá už v době bronzové. Zanikla invazí Dórů. Za svého rozkvětu se objevil fenomén, a to stavby a fortifikace kyklopského zdiva. Říše oplývala velkým bohatstvím. (Zlaté umělecké předměty, šperky, okultní předměty). Centrum vzdělanosti bylo v Mykénách. O Egyptu je snad zbytečné psát. O kultuře starého Říma také. Ty bezpečně ovládáme. Čínský konfucianismus (proces a metoda rozhodování, výchova k pluralitním zájmům. Politika byla chápána už tenkrát jako správa věcí veřejných). Méně známá je Mayská civilizace. Její pyramidy jsou uprostřed pralesů ("záhadné" propojení s egyptskou kulturou). Dokonalé znalosti pohybu nebeských těles. K jejímu pádu přispělo odlesnění rozsáhlých území ještě před příchodem bělochů. V každém případě běloši vždy přicházeli jako dobyvatelé. Vyhubili místní obyvatelstvo a kromě drancování a zmocnění se zlatých předmětů je nějaká jiná vyspělá civilizace pranic nezajímala. Tam, kam přišli, zničili vše a odkazy tedejších civilizací ignorovali. Proto se dnes naše věda pozvolna posouvá k vědomostem, které již tisíce let před námi měli "primitivové" s IQ 70. Tak to samozřejmě nebylo. Lidem pod útlakem jde primárně o přežití. Chovají se účelově. Čeho se nezmocní, to nemají. Jejich mozek reaguje tím, že vypne schopnost nadstavby, tedy takového typu myšlení, jež není přímo spojeno se získáním obživy. Je to strašné, ale takto dopadli všichni ti, kteří se ocitli pod trvajícím útlakem. Z těch, kteří už za úsvitu dějin psali, dělali složité výpočty a dosáhli takové úrovně vědění, že na mnohé "záhady" tahdejší vědy jsou nám dosud neznámé, jsme nadělali otroky. Vzdělání je dostupné pouze pro ty z nás, kteří žijí v prostředí, v němž se můžeme všestranně rozvíjet. Současní stratégové USA přinášející zmar, jsou si toho dobře vědomi. Ví, že pokud nasadí sankce proti státům, s nimiž (ideologicky) bojují, řada lidí v takto napadené zemi je jimi poškozena. Vzniká početná vrstva těch, kteří místo touhy po vzdělání mají existenční starosti. Tyto starosti způsobí, že se musí vzdělání vzdát, i kdyby měli pro to všechny předpoklady. Tuto mocenskou strategii prosazují v současnosti USA. Sankcemi chtějí napadenou společnost dotlačit k ústupu od vzdělání, které se stane pro velkou část obyvatel nedostupné. Tím oslabí vzdělanost u protivníků a mohou tak hrát primární roli světového lídra i nadále. Vzdělanost je v každém případě nadstavba. Imaginární myšlení, představivost, zvyšuje IQ. (Jdi za svým snem a realizuj si ho)! To je chudým upřeno. I naši domácí mazlíčci, pejskové ztratili až 30% ze svého IQ, mozkového potenciálu, pokud se nemusí starat o svou obživu a vše za ně vyřídí páníček. Oni nepotřebují inteligenční nadstavbu, není jim k ničemu. Jejich mozek tedy degeneruje. Zůstává v něm jenom to, co potřebují ke svému přežití. Tak je to se všemi bytostmi na světě. Musí se přizpůsobit daným podmínkám. Mozek hladových nemá jiné zadání než to, aby se člověk pokud možno nasytil. Je to jediná snaha bránící organismus před hladomorem. Mozek na tyto vjemy samozřejmě reaguje. Na víc v něm nezbývá místo. ....Mějte se hezky. .....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Mirja Mikkesh

Mirja Mikkesh

11.07.2020 08:23

Pane Vylíčile, není třeba šlapat kolem horké kaše. Všichni lidé jsou si rovní. To ale nemá nic společného s nadáním. Prostě s IQ 70 nic nenaděláš. Každý vychovatel v ústavu, Vám potvrdí, že se takto nadaní lidé musí naučit dodržovat určitá pravidla. Pokud tedy lítají po ulicích, dodržovat zákony. Nechceš-li, budeš šťastný mezi svými. V Africe.


 
Petr Majevský

Petr Majevský

10.07.2020 19:45

Příklady neschopnosti většiny černochů jsou krásné,ale nemusíme chodit ani daleko do historie.My jsme utopili v Africe miliardy a k ničemu to nebylo.Stavěly se jim školy,továrny,nemocnice a např.i studny.Dnes z toho nefunguje vůbec nic.Jenom proto,že ti černí běloši(snad je to korektní) jsou neschopní vykonávat nějakou činnost.Jsou dvě věci,které umí dokonale.Ta první je velkovýroba dětí a ta druhá války z blbosti.Podle mne jde o to,aby se měli všichni stejně špatně.To je komunistická rovnost,kterou zavedli tady.Ten,kdo řádně pracoval,měl stejnou mzdu,jako flákač.Rovnostářství je pouze pro netahavé,líné,neschopné a užvaněné,jako jsou parazité novináři a komedianti,s nimi různí politologové či sociologové,kteří nic nevytváří,ale hodně požadují!A to nemluvím o statisících státních úředníků.


 
Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Boj proti dezinformacím o Covidu-19, ale poněkud jinak.

Experti varují, že dezinformace o covidu-19 se mezi Čechy šíří stále více. Samotná Evropská unie ústy české eurokomisařky Věry Jourové už v červnu důrazně varovala, že s nimi členské státy musejí bojovat, jinak to ohrozí lidské životy. EU ve svém prohlášení nezvykle otevřeně ukázala na Rusko a Čínu jako záměrné podněcovatele a šiřitele lží o koronaviru. To je úvodní sloupek k pojednání o boji proti dezinfromacím, jak byl uveden na portálu Aktuálně.cz, které se prý v České republice velmi rozmáhají.

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Frontex-za plnění povinnosti vyhazov?

Šéf Frontexu, Fabrice Leggeri, má potíže. Na tom by nemuselo být nic zvláštního. Ovšem takovou specificky eurounijní pikantnost dodává jeho cause fakt, že agentura Frontex je právě popotahována za něco, k čemu byla ustanovena. Za aktivní ochranu evropské hranice.

  Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Jestlipak víte, co znamená výrok-cintat si pentli.

Tento výrok dozajista velmi dobře znají naši páni poslanci, ale i vláda. Na zasedáních poslanecké sněmovny si cintá pentli každý druhý. Vyjímkou nebylo ani nedávné jednání sněmovny, kde se probíral bod o potravinové soběstačnosti ČR ve smyslu návrhů k jejímu dosažení a ke zvýšení efektivity zemědělské prvovýroby. Musím uznat dámy a pánové, že hrajete na lidi komedii, ale režie je jaksi špatná. Místo cintání si pentle raději přiznejte, že jste v oblasti zemědělství zmrvili kde co, a už nevíte jak smysluplně dál.

Poslední domácí zprávy

 Zvrat v kauze Zadeh

Zvrat v kauze Zadeh

V kauze s více obviněnými, s nepřehlednou důkazní situací a složitou právní problematikou se dají čekat různé zádrhele a překvapení. Platí...