• Sobota, 05. prosinec 2020
 • Svátek má Rukojmí Jitka

            P.C.Roberts: Země bez jediného poctivého média je ztracena
Počet návštěv: 634

P.C.Roberts: Země bez jediného poctivého média je ztracena

- Lubomír Man - Článek od - Lubomír Man -

Už nějaký čas upozorňuji na to, že namísto médií, na která naši Otcové zakladatelé spoléhali jako na něco, co má naši společnost chránit, mají dnes Spojené státy ministerstvo propagandy, jehož jediným smyslem a účelem je naši společnost zničit.

Od několika svých přátel jsem se dověděl o dopisu, zaslaném redaktorkou listu New York Times Bari Weissovou A.G. Sulzberbergerovi, ve kterém tato na další své působení v tomto listu rezignuje. Tito přátelé se mě současně ptají, nejsem-li skutečným autorem dopisu já sám, natolik jim prý styl dopisu mé psaní připomíná.

Samozřejmě jsem dotyčný dopis nepsal. Jde o dopis zcela výjimený, napsaný rukou novinářky ctící zásady a mravní integritu a současně si uvědomující, že právě tyto vlastnosti už nejsou v New York Timesech vítány. Dopis Bary Weissové je lepší, než cokoli co bych dokázal napsat já. Je totiž psán její vlastní osobní zkušeností, do které mohu já dnes už jen nahlédnout.

Jako někdejšímu přidruženému vydavateli a sloupkaři deníku Wall Street Journal a pravidelnému přispěvateli do listů Los Angeles Times, the \New York Times a řady dalších prominentních tiskovin mi už dnes není dovoleno jakýmkoli způsobem se na jejich práci podílet.

Důvodem je to, že pravda už s poselstvím, které tyto listy vysílají do společnosti, nemá nic společného.

A to je též poznání, ke kterému při práci v New York Timesech dospěla Bari Weissová: „V tisku a zvlášť v tomto listu (míněn New York Times), se prosadil nový společný názor: pravda přestala být výsledkem kolektivního zkoumání, ale stala se věčně platnou ortodoxií známou jen hrstce osvícených, kteří ji rozšiřují dál“.

Zde jsou některé části jejího dopisu:

„Drahý A.E.

S lítostí Vám oznamuji, že rezignuji na další své působení v listu NYT. Nastoupila jsem do něj před třemi lety naplněna vděčností a optimizmem. Přijali jste mě s tím, že do listu uvedu hlasy, které by se jinak na jeho stránkách neobjevily. Hlasy začínajících spisovatelů, centristů, konzervativců a dalších, kteří NewYork Times nikdy nepovažovali za svůj domov. Účel toho byl jasný: Neúspěch listu odhadnout výsledek voleb v r. 2016 byl důsledkem faktu, že list NYT do svého referování nedokázal pojmout všechny, kteří v této zemi žijí. A mým úkolem bylo tento nedostatek odstranit.

Bylo mi ctí být takovéhoto úsilí účastná. Avšak lekce, které po volbách měly toto úsilí podpořit – to je lekce o potřebě pochopit nejen některé Američany, ale Američany všechny,  bránit se jednostranným pohledům a podporovat svobodnou výměnu názorů všech lidí, se nenaplnily. A namísto toho se prosadil nový společný názor, podle kterého přestala být  pravda výsledkem kolektivního zkoumání, ale stala se věčně platnou ortodoxií známou jen hrstce osvícených, kteří ji rozšiřují dál.

V NYT se příběhy vybírají a vyprávějí tak, aby uspokojily jen úzkou vrstvu čtenářstva,  a nikoli tak, aby se široká veřejnost to podstatné o světě dověděla a poté si pak si na věci a události, takto jí podané, udělala svůj vlastní názor. Vždy jsme se učili, že úkolem novinářů je psát první hrubý nástin budoucí historie, avšak v NYT se historie stala pomíjivou záležitostí, která se přeformávavá tak, aby vyhovovala příběhu předem zadanému.

Nerozumím tomu, jak jste mohl dovolit, aby se tento druh psaní stal v NYT běžnou praxí. Jak jste za ním mohl stát a zároveň mě v soukromí chválit za mou odvahu. To už jsme na tom skutečně tak špatně, že psát pravdu vyžaduje odvahu? Jistě, proč riskovat, když si zaměstnání zajistíme nejbezpečněji tak, že tisíckrát napíšeme, že Donald Trump je nebezpečím pro zemi i svět.

Vždy jsem se utěšovala, a utěšuji se tak i dnes, že ty nejlepší ideje ze všech se nakonec přece jen prosadí. Ale neprosadí se jen samy sebou, potřebují svůj hlas a potřebují být vyslyšeny. A především  je musí podpořit lidé, ochotní podle nich žít.

Upřímně

Bari

Tolik k dopisu Bari Weissové, ke kterému bych si dovolil dodat už jen toto: Země bez svobodných, čestných a poctivých médií pro něž je pravda hodnotou nejvyšší, nemůže přežít.

Což současně naznačuje, proč přežít nemohou Spojené státy.

Vybral a přeložil Lubomír Man

 

 

 

 

 

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

17.07.2020 20:33

Komunistické Rudé Právo se musí červenat hanbou,jak byli propagadisticky neschopní.Proti nynějším ševcům byli pohými příštipkáři.


 
Mirja Mikkesh

Mirja Mikkesh

17.07.2020 09:24

Škoda, že už neexistuje Rudé právo. Bari Weissová tam mohla přispívat. Pravda, také lhali, ale né tak strašně.


 

16.07.2020 22:17

Poločas rozpadu......Žádný strom neroste do nebe. USA vznikly na krvi původních obyvatel mnoha zemí světa. Ti byli z velké části vyvražděni kolonizátory. Byla vystřílena tisícihlavá stáda bizonů téměř k jejich vyhubení, dobytá země byla vykolíkována pro britské příslušníky Spojeného království. Za zády sochy Svobody se hromadily mrtvoly bestiálně zavražděných původních obyvatel. Spousta černochů byla navezena z afrických zemí a uvalena do otroctví. I první americký prezident George Washington byl otrokář s více jak pětisty černochy. Před pár staletími patřila tato třída k bontonu. Dobyvatelé neměli slitování s porobenými národy. Následovalo rabování, kolonizovaných zemí. Díky rabování a vraždění původních obyvatel vznikla naše nadřazená civilizace. Dá se tvrdit, že tato civilizace by neexistovala, kdyby nebylo rabování zdrojů a otrocké práce (nejen) dětí, které nepoznaly za život, co je dětský svět hraček a fantazií. Mnoho invazí USA a jimi organizované, většinou krvavé, státní převraty a "lokální" války proti všem, kdo se postavili proti hegemonům, nositelům jediné "pravdy". Pokud země americkým zájmům vzdoruje, jsou na ni uvaleny sankce takového druhu, že její přírodní bohatství, s nímž by chtěla obchodovat, je po dobu jejího vzdoru, nepodrobení se americké vojenské a hospodářské moci, neprodejné. USA si pohlídají, že taková země nemůže, nesmí obchodovat se svými přírodními zdroji. Je uvaleno embargo na její dodávky, peníze, které má u zahraničních bank, jsou zcela zablokovány, zabaveny jejich zákonným majitelům. Když proběhne řízený proces úmyslně zbídačného obyvatelstva, je vina za to svedena na ty, jimž jsou veškeré možnosti k mezinárodnímu obchodu zablokovány, například námořní blokádou. Z neúspěchu jsou potom viněni ti, kterým je vzata možnost prodeje a následného získání peněz za suroviny, jež taková země vlastní. Tato podlost provází anglosaské národy po dlouhá staletí. Jsou mistry ve lsivosti a lživých obviněních. Kdyby jimi nebyli, nemohli by vládnout světu. Tito nebezpeční zločinci pracují na bázi pravého opaku skutečných dějů. Jde jim o to, přesvědčit co nejvíce naivních lidí jejich obelháním. Oběti těchto zločinců mají pocit, že zvolení představitelé USA embargem postižených zemí jsou viníci všech trablů v zemi, kde ve skutečnosti mají zájmy americké korporace. Pokud neodevzdají dobrovolně své nerostné bohatství americkým těžeřským společnostem, je stoprocentně likvidována možnost prodeje jejich komodit mimo americký trh. Pokud se tato země vzepře, nastává její obklíčení americkými vojenskými námořními a leteckými silami. CIA realizuje se svou pátou kolonou v takové zemi převrat a jmenuje do ní poslušnou loutku vykonávající její vůli. USA v této podobě nepředstavují demokracii, ale smrtelné nebezpečí pro všechny státy a jejich vlády, které nejsou pod plnou politickou a hospodářskou kontrolou USA. Respektive jejích tajných služeb. Je naprosto zvrácené, až šílené, že embargo uvalené USA na vzdorující země je propagandisticky sváděno na neúspěch těch, kteří pod sankcemi, blokádou a zabavením bankovních kont, nemohou volně prodávat své komodity do celého světa. Ty oběti zvěrstev Made in USa za to dle amerických neoconů mohou. Je mi z těch amerických zrůd špatně. S ničím hnusnějším se nedá na světě setkat. Jsou to nebezpečné zrůdy bezohledně ničící na světě stovky milionů lidských životů. Těm prašivým lhářům dnes zvoní hrana. Věřme, že je to poslední zvonění. ......Mějte se hezky. ....PS: Napsal Jiří Přibyl.


 
Když západní lháři křičí: Umlčte lháře!

Když západní lháři křičí: Umlčte lháře!

Alternativní, nebo chcete-li neoficiální weby, vznikly z niterné potřeby lidí postavit se proti panujícím a do očí bijícím západním lžím oficiálním. Např. proti oficiální lži o tom, že dvě letadla v New Yorku srovnala dva železobetonové mrakodrapy, ale spadly po tom nárazu mrakodrapy tři. 

Evropská unie chce zničit automobilismus

Evropská unie chce zničit automobilismus

Proud šíleností pocházející z Bruselu nepřestává. Zdá se, že Evropská unie chce zničit automobilismus a způsobit, aby byly automobily tak drahé, že si je běžný člověk nebude moci pořídit. Nová eko-norma Euro 7 fakticky zlikviduje v roce 2025 auta bez elektropohonu. Auto si tak budou moci dovolit jen ti nejbohatší, protože elektro-auta jsou velmi drahá. Vidíme, že EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve se z ní dostaneme, tím lépe.

Poslední domácí zprávy

 Zvrat v kauze Zadeh

Zvrat v kauze Zadeh

V kauze s více obviněnými, s nepřehlednou důkazní situací a složitou právní problematikou se dají čekat různé zádrhele a překvapení. Platí...