• Úterý, 19. listopad 2019
  • Svátek má Rukojmí Alžběta

Pravda o anexi Krymu.
Počet návštěv: 6014

Pravda o anexi Krymu.

Miroslav Petr Článek od Miroslav Petr

I když historie není zrovna můj koníček, přesto vím, že je dobré znát aspoň nejzákladnější historické události u nás i ve světě. Navíc díky informacím na internetu si lze cokoli snadno najít.

Tento poloostrov patří už stovky, ne-li tisíce let Rusku, je to jeho srdce a byla tam křtěna Kateřina Veliká. Má pro bezpečnost Ruska mimořádně strategickou polohu. Chruščov jej daroval v roce 1954 Ukrajině k výročí jejího založení před 6oo lety. Málo se ví o tom, že to udělal bez souhlasu ruského parlamentu. Takže tento dárek byl ve skutečnosti protizákonný a tudíž neplatný. Tak jako je u nás neplatné oddělení od Slovenska a tím i členství v EU a NATO, protože dle ústavy k rozdělení československé republiky musí být referendum.

V roce 2O14-2O15 na Krymu Američané zařizovali podmínky k vybudování vojenských základen. Jakmile se to ruská špionážní služba dozvěděla, ihned informovala Putina. Ten provedl urychleně referendum a poslal tam ruské vojáky, kteří tam pasivně/!/ hlídali kvůli Američanům, což / světe div se"! / ukázala i ČT. Když jistý novinář upozornil, že se na Krymu nestřílí, dostal výpověd. Nedávno byl na Ukrajině zatčen novinář, který filmoval architektonické a přírodní krásy Krymu, a tím dokazoval, že je tam mír. Faktem je, že 97% obyvatel Krymu konečně může mluvit svou rodnou řečí ve své rodné vlasti. O životní úrovni ani nemluvě - Ukrajina skutečně nemá ani na důchody. Ale to se v ČT nedozvíte. Ani o vzkvétajícím Rusku, kde během tří let Putin postaví 30 stanic metra atd.. Putin nepřekročil ve smlouvě daný počet vojáků na Krymu. Ruská bohatá architektura s typickými kopuleni je zcela nesrovnatelná s betonovými hranatými mrakodrapy.

K odlehčení jeden vtip: Hitlery Cliftonová se ptá v Číně: "Nevíte, kdy mám začít válku s Ruskem?" Odpověd z Číny: "Začněte hned, Putin staví most na Krym, staví nový kosmodrom, rekonstruuje železnice na Sibiři, buduje 30 stanic metra, buduje kolem tří tisíc pravoslavných kostelů, a vůbec nemá čas na nějakou válku."

Proč byl tento novinář zatčen? Proč v naší televizi neukáží skutečnou tvář fašistické a katastrofálně chudé Ukrajiny a nádherného Krymu, kde žijí lidé bez války, v míru a stále se zlepšující životní úrovni? Takže každý kdo mluví o anexi Krymu lže, mnozí bohužel dokonce vědomě! Nebo se necháváte ovlivnit tím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou?

Miroslav Petr
Jsem v důchodu. Pracoval jsem v zdravotnictví.Zajímá mě současné dění v domácí i světové politice.Mé zájmy-hudba, školený zpěv, astrologie, numerologie, léčení potravinami, alternativní způsoby léčení, duchovno, zákony vesmíru...

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Radek Proche

Radek Proche

18.09.2016 18:14

Vážený pane Petře, k Vašemu článku "Pravda o anexi Krymu" z 8.9.2016 Sám o sobě hned na začátku zmiňujete: "historie není můj koníček" a po přečtení Vaše článku Vám dávám plně za pravdu. Silně pochybuji o vašich znalostech světových událostí. Nebo snažil jste si informace aspoň někde ověřit? Doporučuji Vám si znalosti trochu doplnit, nebo se do něčeho takové příště prosím už raději nepouštějte. I já se z části zajímám o alternativní léčbu, mám rád zpěv, ale na rozdíl od Vás jsem historii, Ruska (i dalších zemí) studoval. Kromě toho jsem v Rusku, tak na Ukrajině byl. Rusky mluvím, kamarády mám v obou zemích (od Sibiře po Užgorod). Znám jejich kulturu, způsob myšlení, běžném život i současné poměry. K Vašemu článku. V hlavní části uvádíte „fakta“, z nichž bohužel téměř všechna, až na to, že byla na Krymu pokřtěna Kateřina Veliká, nejsou pravdivá. Nemusíte mi věřit. Ale jak sám píšete, v době internetu, můžete si to Vy i všichni ostatní ověřit – přidávám k textu internetové odkazy, zdroje informaci (nebo pak v učebnicích). 1) Poloostrov Krym nepatří ani stovky, (natož tisíce let) Rusku a ani nikdy nebyl jeho srdcem. Na Krymu se v 6. stol. před naším letopočtem usadili Řekové, později Římané. Ve 4. stol. n. l. obsadili poloostrov Gótové (germánský kmen). Po nich sem přišli kočovníci Kumáni. V r. 1243 Krym obsadili Mongolové, konkrétně kmen Tatarů. Ti zde vytvořili stát, který tu později jako autonomní oblast pod správou Turecka existoval 300 let. Krym připojila k Rusku až Kateřina Veliká teprve v r. 1783, kdy porazila Turky. Později, 19.02.1954 schválilo Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR převod Krymu z Ruské sovětské federativní socialistické republiky na Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku. Pod Ruskem byl Krym pouze 171 let  https://cs.wikipedia.org/wiki/Krym http://www.mundo.cz/krym/historie http://garassy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=405942 Jinak Krym nebyl nikdy srdcem Ruska. Pravlast Slovanů byla mezi řekami Dněpr a Visla. Prvním státním slovanským útvarem ve Východní Evropě byla Kyjevská Rus. Vznikla v 9. století přibližně v době Velké Moravy. Přibližně V roce 1240 vtrhli do této oblasti (tak i do Střední Evropy) Mongolové. Ti se na 300 let usadili na jihu Ukrajiny-Ruska, u Krymu. Rusové se dostali do jejich područí. Až Moskevské knížectví, daleko na severu, obklopené lesem, přestalo platit Tatarům daně úplně. Jeho kníže Ivan IV. Hrozný v r. 1547 vyhlásil samostatnost a stal se carem. Teprve po něm se Rusko začalo rozkoukávat. Srdcem zůstávala Moskva. Petr Veliký pak vybojoval na Švédech přístup k Baltskému moři a založil Petrohrad. Od té doby byl hlavním městem Ruska a kulturním srdcem právě on. Za všechny ruské panovníky vybojovala na Turecku Krym až Kateřina Veliká a přisvojila v r. 1783. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjevsk%C3%A1_Rus https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskevsk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD 2) Krym nedaroval Ukrajině (jen) Chruščov, nebylo to bez souhlasu ruského parlamentu. J.V. Stalin – nejmocnější muž Sovětského Svazu, zemřel 5. března 1953. Po Jeho smrti od roku 1953 až do roku 1957 vládla v SSSR kolektivně v 7 členná skupina mužů. V roce 1954, kdy došlo k převodu Krymu, tuto skupinu tvořili: Chruščov, Malenkov, Molotov, Bulganin, Vorošilov, Kaganovič a Žukov. N.S. Chruščov se absolutní vlády ujímá až mezi roky 1957 – 1958. Je pravda, že od 14. záři 1953 zastával asi nejdůležitější post - funkci prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského Svazu. Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR schválilo dne 19. února 1954 dekret o převodu Krymu z Ruské sovětské federativní socialistické republiky do Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Následně vydal Nejvyšší sovět SSSR (parlament SSSR) 26.4.1954 zákon o převodu Krymu. Ruský parlament vše schválil 2. června 1954. Ukrajinský parlament vše schválil 17. června 1954. Samotný proces probíhal 5 měsíců. Krym nebyl převeden přímo rozhodnutím Chruščeva. Bylo to rozhodnutím parlamentu SSSR, parlamentu Ruské republiky a parlamentu Ukrajinské republiky, stvrzeno podpisy prezidentů všech těchto 3 republik. Na stránce se můžete dále dočíst, že obě prezídia byla usnášeníschopná, stejně tak i to, že převedení Krymu bylo v souladu s ruskou i sovětskou ústavou. http://garassy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=405942 3) Není pravda, že rozdělení Československa (ČSFR) je neplatné, tak jako členství v EU a NATO Narodil jsem se jako Čechoslovák. Dobře si pamatuju události související s převratem, stejně tak jako to, co předcházelo rozdělení Československa. I mě se to silně dotýkalo. Nechápal jsem, proč bychom se měli rozdělit, když vše z mého pohledu desítky let fungovalo. Nerozuměl jsem snahám části slovenské veřejnosti, inteligence i politiků po samostatnosti. Tehdy jsem ještě nevěděl, že tato snaha byla na Slovensku ještě před vznikem ČSR v r. 1918, související – na rozdíl od nás, se stovkami let v područí Uher. Myslím si, že kromě „žárovkového referenda“, mělo být vypsané i to skutečné. I když nevím, jak byl nastaven poměr hlasů Čechů a Slováků, co by nastalo v případě rozdílných názorů v obou republikách a jestli rychlé řešení nebylo nakonec přeci jen lepší. Osobně si Slováků teď vážím víc. Za to, že dokázali být samostatnými, spravovat svou zemi, za to je beru jako „rovnocenné“. Každopádně k tématu – zánik Československa proběhl legálně a referendum vypsáno být nemuselo. Zde je vysvětlení, viz. článek: „V ústavním zákonu 327/1991 Sb. v článku 1 odstavci 2. doslova stojí: „O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem„. Ústavní zákon zkrátka počítal s tím, že z federace bude chtít vystoupit jedna její složka. Nic na tom nemění chybějící čárka před „nebo“, jelikož stěží mohou z dvoučlenné federace vystoupit dvě její části zároveň. S tím, že by se obě části ČSFR dohodly na rozdělení (resp. zániku) zákon zkrátka nepočítal, čehož tehdejší demokraticky zvolené vlády využily.“ https://blog.vlastenci.cz/ceskoslovensko-csr/referendum-o-rozdeleni-ceskoslovenska-se-konat-nemuselo-politici-jej-zkratka-obesli/ http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2010 Závěrem k situaci na Krymu. Nechápu, jak někdo vůbec může se současnou ruskou okupací Krymu souhlasit. Navíc po té, co jsme historicky zažili „Mnichov“ a invazi v roce 1968. Přijde mi to stejné, jako kdyby např. do tehdejšího Československa – do jeho pohraničí, byť s většinou Němců, vtrhnul Hitler se svým wehrmachtem. Uskutečnil by si tu volby. Většinoví Němci by souhlasili k připojení k Německu. Následně by Hitler přijal toto rozhodnutí a území si připojil k Německu – a jak jinak, než bez jediného výstřelu. A to přesně provedl Putin a ruský armáda. Možná s tím rozdílem, že my (tj. Češi) jsme s Němci v historii mnohokrát bojovali a měli je za jasné nepřátele. Neměli jsme až tak provázané rodiny, území, neříkali jsme jeden o druhém, že je náš „bratrský národ“ – tak jak to tvrdil Putin ještě několik dní před tím, než tam skončil režim Viktora Janukoviče, a než následně vtrhla ruská armáda na Ukrajinu. Uzemní celistvost, suverenitu i neutralitu po rozpadu SSSR uznával celý svět, včetně Ruské federace. Pokud se na Ukrajině měnily poměry, tak to byla jen a jen věc obyvatel, které v této zemi žijí. Když už by v některé části Ukrajiny, jako např. na Krymu chtěli provést referendum, tak určitě podle Ukrajinské ústavy, ukrajinského platného právního řádu a ne po obsazení území okupační cizou armádou. Ukrajina se na okupaci dívá právem stejně, tak jako se naši předci dívali např. na odtržení československého pohraničí ve prospěch Hitlerovského Německa. Z těchto důvodů (o Doněcku, Luhansku, Donbasu už ani nemluvě) se v mých očích chová Putin stejně jako Hitler. http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/mezi-ukrajinou-a-ruskem-aneb-protipravnost-pripojeni-krymskeho-poloostrova-k-ruske-federaci Tím komentář k Vašemu článku také končím. Doufám, že si informace příště ověříte nebo v opačném případě nebudete publikovat už vůbec. Čtenářům přeji hezký zbytek dne  Radek


 
Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Před sedmasedmdesáti roky vrcholila bitva 2.sv. války v pevnosti a přístavu TOBRUK, městu v severovýchodní části Libye poblíž hranic s Egyptem, obklíčeném Rommelovými Africa Korps. Říjen a listopad 1942 byly rozhodující

Více o tom věděl Pravoslav Petrák, jeho strýc Pravoslav Řídký byl přímým účastníkem bojů.  Následující úryvky jsou z jeho deníku. Narodil se 9. května 1907 v Moravské Ostravě jako syn Jakuba Řídkého a jeho manželky Františky Řídké - Kubicové. Jeho otec byl nadporučík ruských legií, vyučený mistr kovotepec.  Pravoslav v letech 1918-1925 studoval na ostravské české reálce a 23. 6.1925 maturoval s vyznamenáním.

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. Hrál Romea i roli v seriálu Třicet případů majora Zemana, mj. v díle „Strach“ o bratrech Mašínových

Jan Tříska (✝80), který by 4. listopadu oslavil 83. narozeniny, patřil k nejlepším hercům generace 60. let. Hrál Romea i roli v seriálu Třicet případů majora Zemana, mj. v díle „Strach“ o bratrech Mašínových

Tříska se chtěl původně stát tanečníkem. To mu naštěstí rozmluvil legendární herecký bard Karel Höger (†67), který ho náhodou slyšel recitovat. V letech 1955 – 1959 proto vystudoval herectví na pražské DAMU, a poté se stal historicky nejmladším členem činohry Národního divadla, podobně jako kdysi Ladislav Pešek (†79).

Rusko zařadilo českou rádoby humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací. Člověk v tísni se stal devatenáctou zahraniční či mezinárodní organizací, jejíž působení bylo Kremlem zakázáno.

Rusko zařadilo českou rádoby humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací. Člověk v tísni se stal devatenáctou zahraniční či mezinárodní organizací, jejíž působení bylo Kremlem zakázáno.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček okomentoval v polovině listopadu 2019 zařazení organizace Člověk v tísni na seznam společností, jejichž činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Bude chtít vysvětlení od ruského velvyslance, řekl a na svých sociálních sítích prohlásil, že bude vysvětlení kroku vyžadovat od ruského velvyslance, neboť zákaz této „respektované organizace“ považuje za absurdní.

Dnes začnu zvesela o zákazu kouření cigaret, byť konec už k smíchu nebude; polovina dětí ve věku do jednoho roku, jež zemřely na syndrom náhlého úmrtí, doplatily na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily

Dnes začnu zvesela o zákazu kouření cigaret, byť konec už k smíchu nebude; polovina dětí ve věku do jednoho roku, jež zemřely na syndrom náhlého úmrtí, doplatily na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily

Začnu zvesela anekdotou: Slepý zajíc skáče po lese a stoupne na hada. Zajíc: ”Promiňte, neviděl jsem Vás, jsem slepý” Had: “I Vy promiňte, také jsem slepý a neuhnul jsem. A co jste za zvíře?” Zajíc: “Nevím, nikdy jsem se neviděl. Osahejte mne a povězte jaký jsem.” Had se otočí okolo zajíce a povídá: “Máte jemný kožich, velké uši a malý čumák. Vy jste zajíc.” Zajíc se zaraduje. Pak osahá hada a povídá: “Jste tvrdý, studený, slizký a nemáte koule ani páteř… Vy musíte být Kalousek…”

 

Poslední domácí zprávy