• Pondělí, 10. srpen 2020
 • Svátek má Rukojmí Vavřinec

Pravda o anexi Krymu.
Počet návštěv: 7798

Pravda o anexi Krymu.

Miroslav Petr Článek od Miroslav Petr

I když historie není zrovna můj koníček, přesto vím, že je dobré znát aspoň nejzákladnější historické události u nás i ve světě. Navíc díky informacím na internetu si lze cokoli snadno najít.

Tento poloostrov patří už stovky, ne-li tisíce let Rusku, je to jeho srdce a byla tam křtěna Kateřina Veliká. Má pro bezpečnost Ruska mimořádně strategickou polohu. Chruščov jej daroval v roce 1954 Ukrajině k výročí jejího založení před 6oo lety. Málo se ví o tom, že to udělal bez souhlasu ruského parlamentu. Takže tento dárek byl ve skutečnosti protizákonný a tudíž neplatný. Tak jako je u nás neplatné oddělení od Slovenska a tím i členství v EU a NATO, protože dle ústavy k rozdělení československé republiky musí být referendum.

V roce 2O14-2O15 na Krymu Američané zařizovali podmínky k vybudování vojenských základen. Jakmile se to ruská špionážní služba dozvěděla, ihned informovala Putina. Ten provedl urychleně referendum a poslal tam ruské vojáky, kteří tam pasivně/!/ hlídali kvůli Američanům, což / světe div se"! / ukázala i ČT. Když jistý novinář upozornil, že se na Krymu nestřílí, dostal výpověd. Nedávno byl na Ukrajině zatčen novinář, který filmoval architektonické a přírodní krásy Krymu, a tím dokazoval, že je tam mír. Faktem je, že 97% obyvatel Krymu konečně může mluvit svou rodnou řečí ve své rodné vlasti. O životní úrovni ani nemluvě - Ukrajina skutečně nemá ani na důchody. Ale to se v ČT nedozvíte. Ani o vzkvétajícím Rusku, kde během tří let Putin postaví 30 stanic metra atd.. Putin nepřekročil ve smlouvě daný počet vojáků na Krymu. Ruská bohatá architektura s typickými kopuleni je zcela nesrovnatelná s betonovými hranatými mrakodrapy.

K odlehčení jeden vtip: Hitlery Cliftonová se ptá v Číně: "Nevíte, kdy mám začít válku s Ruskem?" Odpověd z Číny: "Začněte hned, Putin staví most na Krym, staví nový kosmodrom, rekonstruuje železnice na Sibiři, buduje 30 stanic metra, buduje kolem tří tisíc pravoslavných kostelů, a vůbec nemá čas na nějakou válku."

Proč byl tento novinář zatčen? Proč v naší televizi neukáží skutečnou tvář fašistické a katastrofálně chudé Ukrajiny a nádherného Krymu, kde žijí lidé bez války, v míru a stále se zlepšující životní úrovni? Takže každý kdo mluví o anexi Krymu lže, mnozí bohužel dokonce vědomě! Nebo se necháváte ovlivnit tím, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou?

Miroslav Petr
Jsem v důchodu. Pracoval jsem v zdravotnictví.Zajímá mě současné dění v domácí i světové politice.Mé zájmy-hudba, školený zpěv, astrologie, numerologie, léčení potravinami, alternativní způsoby léčení, duchovno, zákony vesmíru...

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Radek Proche

Radek Proche

18.09.2016 18:14

Vážený pane Petře, k Vašemu článku "Pravda o anexi Krymu" z 8.9.2016 Sám o sobě hned na začátku zmiňujete: "historie není můj koníček" a po přečtení Vaše článku Vám dávám plně za pravdu. Silně pochybuji o vašich znalostech světových událostí. Nebo snažil jste si informace aspoň někde ověřit? Doporučuji Vám si znalosti trochu doplnit, nebo se do něčeho takové příště prosím už raději nepouštějte. I já se z části zajímám o alternativní léčbu, mám rád zpěv, ale na rozdíl od Vás jsem historii, Ruska (i dalších zemí) studoval. Kromě toho jsem v Rusku, tak na Ukrajině byl. Rusky mluvím, kamarády mám v obou zemích (od Sibiře po Užgorod). Znám jejich kulturu, způsob myšlení, běžném život i současné poměry. K Vašemu článku. V hlavní části uvádíte „fakta“, z nichž bohužel téměř všechna, až na to, že byla na Krymu pokřtěna Kateřina Veliká, nejsou pravdivá. Nemusíte mi věřit. Ale jak sám píšete, v době internetu, můžete si to Vy i všichni ostatní ověřit – přidávám k textu internetové odkazy, zdroje informaci (nebo pak v učebnicích). 1) Poloostrov Krym nepatří ani stovky, (natož tisíce let) Rusku a ani nikdy nebyl jeho srdcem. Na Krymu se v 6. stol. před naším letopočtem usadili Řekové, později Římané. Ve 4. stol. n. l. obsadili poloostrov Gótové (germánský kmen). Po nich sem přišli kočovníci Kumáni. V r. 1243 Krym obsadili Mongolové, konkrétně kmen Tatarů. Ti zde vytvořili stát, který tu později jako autonomní oblast pod správou Turecka existoval 300 let. Krym připojila k Rusku až Kateřina Veliká teprve v r. 1783, kdy porazila Turky. Později, 19.02.1954 schválilo Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR převod Krymu z Ruské sovětské federativní socialistické republiky na Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku. Pod Ruskem byl Krym pouze 171 let  https://cs.wikipedia.org/wiki/Krym http://www.mundo.cz/krym/historie http://garassy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=405942 Jinak Krym nebyl nikdy srdcem Ruska. Pravlast Slovanů byla mezi řekami Dněpr a Visla. Prvním státním slovanským útvarem ve Východní Evropě byla Kyjevská Rus. Vznikla v 9. století přibližně v době Velké Moravy. Přibližně V roce 1240 vtrhli do této oblasti (tak i do Střední Evropy) Mongolové. Ti se na 300 let usadili na jihu Ukrajiny-Ruska, u Krymu. Rusové se dostali do jejich područí. Až Moskevské knížectví, daleko na severu, obklopené lesem, přestalo platit Tatarům daně úplně. Jeho kníže Ivan IV. Hrozný v r. 1547 vyhlásil samostatnost a stal se carem. Teprve po něm se Rusko začalo rozkoukávat. Srdcem zůstávala Moskva. Petr Veliký pak vybojoval na Švédech přístup k Baltskému moři a založil Petrohrad. Od té doby byl hlavním městem Ruska a kulturním srdcem právě on. Za všechny ruské panovníky vybojovala na Turecku Krym až Kateřina Veliká a přisvojila v r. 1783. https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjevsk%C3%A1_Rus https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskevsk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD 2) Krym nedaroval Ukrajině (jen) Chruščov, nebylo to bez souhlasu ruského parlamentu. J.V. Stalin – nejmocnější muž Sovětského Svazu, zemřel 5. března 1953. Po Jeho smrti od roku 1953 až do roku 1957 vládla v SSSR kolektivně v 7 členná skupina mužů. V roce 1954, kdy došlo k převodu Krymu, tuto skupinu tvořili: Chruščov, Malenkov, Molotov, Bulganin, Vorošilov, Kaganovič a Žukov. N.S. Chruščov se absolutní vlády ujímá až mezi roky 1957 – 1958. Je pravda, že od 14. záři 1953 zastával asi nejdůležitější post - funkci prvního tajemníka Komunistické strany Sovětského Svazu. Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR schválilo dne 19. února 1954 dekret o převodu Krymu z Ruské sovětské federativní socialistické republiky do Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Následně vydal Nejvyšší sovět SSSR (parlament SSSR) 26.4.1954 zákon o převodu Krymu. Ruský parlament vše schválil 2. června 1954. Ukrajinský parlament vše schválil 17. června 1954. Samotný proces probíhal 5 měsíců. Krym nebyl převeden přímo rozhodnutím Chruščeva. Bylo to rozhodnutím parlamentu SSSR, parlamentu Ruské republiky a parlamentu Ukrajinské republiky, stvrzeno podpisy prezidentů všech těchto 3 republik. Na stránce se můžete dále dočíst, že obě prezídia byla usnášeníschopná, stejně tak i to, že převedení Krymu bylo v souladu s ruskou i sovětskou ústavou. http://garassy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=405942 3) Není pravda, že rozdělení Československa (ČSFR) je neplatné, tak jako členství v EU a NATO Narodil jsem se jako Čechoslovák. Dobře si pamatuju události související s převratem, stejně tak jako to, co předcházelo rozdělení Československa. I mě se to silně dotýkalo. Nechápal jsem, proč bychom se měli rozdělit, když vše z mého pohledu desítky let fungovalo. Nerozuměl jsem snahám části slovenské veřejnosti, inteligence i politiků po samostatnosti. Tehdy jsem ještě nevěděl, že tato snaha byla na Slovensku ještě před vznikem ČSR v r. 1918, související – na rozdíl od nás, se stovkami let v područí Uher. Myslím si, že kromě „žárovkového referenda“, mělo být vypsané i to skutečné. I když nevím, jak byl nastaven poměr hlasů Čechů a Slováků, co by nastalo v případě rozdílných názorů v obou republikách a jestli rychlé řešení nebylo nakonec přeci jen lepší. Osobně si Slováků teď vážím víc. Za to, že dokázali být samostatnými, spravovat svou zemi, za to je beru jako „rovnocenné“. Každopádně k tématu – zánik Československa proběhl legálně a referendum vypsáno být nemuselo. Zde je vysvětlení, viz. článek: „V ústavním zákonu 327/1991 Sb. v článku 1 odstavci 2. doslova stojí: „O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem„. Ústavní zákon zkrátka počítal s tím, že z federace bude chtít vystoupit jedna její složka. Nic na tom nemění chybějící čárka před „nebo“, jelikož stěží mohou z dvoučlenné federace vystoupit dvě její části zároveň. S tím, že by se obě části ČSFR dohodly na rozdělení (resp. zániku) zákon zkrátka nepočítal, čehož tehdejší demokraticky zvolené vlády využily.“ https://blog.vlastenci.cz/ceskoslovensko-csr/referendum-o-rozdeleni-ceskoslovenska-se-konat-nemuselo-politici-jej-zkratka-obesli/ http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2010 Závěrem k situaci na Krymu. Nechápu, jak někdo vůbec může se současnou ruskou okupací Krymu souhlasit. Navíc po té, co jsme historicky zažili „Mnichov“ a invazi v roce 1968. Přijde mi to stejné, jako kdyby např. do tehdejšího Československa – do jeho pohraničí, byť s většinou Němců, vtrhnul Hitler se svým wehrmachtem. Uskutečnil by si tu volby. Většinoví Němci by souhlasili k připojení k Německu. Následně by Hitler přijal toto rozhodnutí a území si připojil k Německu – a jak jinak, než bez jediného výstřelu. A to přesně provedl Putin a ruský armáda. Možná s tím rozdílem, že my (tj. Češi) jsme s Němci v historii mnohokrát bojovali a měli je za jasné nepřátele. Neměli jsme až tak provázané rodiny, území, neříkali jsme jeden o druhém, že je náš „bratrský národ“ – tak jak to tvrdil Putin ještě několik dní před tím, než tam skončil režim Viktora Janukoviče, a než následně vtrhla ruská armáda na Ukrajinu. Uzemní celistvost, suverenitu i neutralitu po rozpadu SSSR uznával celý svět, včetně Ruské federace. Pokud se na Ukrajině měnily poměry, tak to byla jen a jen věc obyvatel, které v této zemi žijí. Když už by v některé části Ukrajiny, jako např. na Krymu chtěli provést referendum, tak určitě podle Ukrajinské ústavy, ukrajinského platného právního řádu a ne po obsazení území okupační cizou armádou. Ukrajina se na okupaci dívá právem stejně, tak jako se naši předci dívali např. na odtržení československého pohraničí ve prospěch Hitlerovského Německa. Z těchto důvodů (o Doněcku, Luhansku, Donbasu už ani nemluvě) se v mých očích chová Putin stejně jako Hitler. http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/mezi-ukrajinou-a-ruskem-aneb-protipravnost-pripojeni-krymskeho-poloostrova-k-ruske-federaci Tím komentář k Vašemu článku také končím. Doufám, že si informace příště ověříte nebo v opačném případě nebudete publikovat už vůbec. Čtenářům přeji hezký zbytek dne  Radek


 
              Jsi pro fair play? Pak nemůžeš fandit liberodemobloku.

Jsi pro fair play? Pak nemůžeš fandit liberodemobloku.

Baví tě dění ve sportu, kde zásada fair play vznikla? Jsi pro to, aby dva naše nejúspěšnější fotbalové kluby Slavie Praha a Viktoria Plzeň hrály své zápasy za rovných podmínek, i když fandíš jen jednomu z těch dvou klubů? Anebo když fandíš Slávii, bral bys všemi čtyřmi, aby Plzeň musela do zápasů nastupovat a hrát v teplácích, bez rozvičky, bez náhradníků, bez lékaře a s trenérem zásadně jen na tribuně?  Anebo když fandíš Plzni, přál by sis, aby tyhle hendikepy postihly Slávii?

Poslední domácí zprávy