• Neděle, 24. leden 2021
  • Svátek má Rukojmí Milena

Relativizace aneb příčiny úpadku Evropy (část první)
Počet návštěv: 2694

Relativizace aneb příčiny úpadku Evropy (část první)

Lea Vojteková Článek od Lea Vojteková

Jak je možné, že naši předkové se islamizaci uměli bránit, ale my už s tím máme problém? Myslíte, že přemýšleli o tom, jestli muslimy náhodou neuráží vepřová šunka? Nebo kříže? Nebo jim umožňovali žít podle práva šaría? Nic takového. A jednou z příčin je současná relativizace.

Relativizace hodnot, kultury, vlastenectví. Relativizace v podstatě vychází z nicoty. Když to převedu na výchovu, tak dítě potřebuje nějaký řád. Nějaké hranice. To vám potvrdí každý psycholog. Jenže stejně tak je potřebuje společnost. Jestliže tyto hranice budeme stírat relativizací, pak se společnost propadne do chaosu a nicoty.

Ale nicotu vždycky něco nahradí. Vakuum nezůstane prázdné. Jestliže budeme pochybovat o základních morálních pilířích naši společnosti, tak je jasné, že nás islám převálcuje. Často čtu, že Korán a Bible jsou na stejné úrovni. Vážně? Tak proč se potom muslimové hrnou do (zatím ještě) křesťanských zemí? Proč se my nehrneme do islámských zemí? Mohamed a Ježíš jsou taky na stejné úrovni?

To, že multikulturalisté relativizují dobro a zlo, na to jsme si již zvykli. Prý kamenování a další nelidské tresty jsou v pořádku, protože jsou součástí jisté kultury. Tyto lidi nezajímá člověk jako takový. Nezajímají je lidská práva. Oni svou utopii povyšují nad lidský život. Děsí se, aby o nějaké kultuře řekli, že je horší.

Jenže v tom případě ale nesmí odsoudit ani nijak hodnotit IS (Islámský stát), vždyť lidé tohoto státu si podle podstaty multikulturalismu jenom vytváří své vlastní hodnoty a kulturu…

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Jiří Přibyl

Jiří Přibyl

08.02.2018 11:18

Kdo seje vítr, sklízí bouři....Je svatou pravdou, že naši předci si s musulmany poradili. Vedli proti nim i "svaté" války, kdy v čele vojsk stál též papež. Výboje Turků sužovaly Evropu. Vyvrcholily v letech 1521 - 1533. Byla ohrožena celá evropská civilizace. Turecká vojska byla pod vedením Sulejmana Ndherného. Velká turecká válka, invaze do Evropy, skončila až 12. září 1683, kdy zvítěziia mnohonárodnostní vojska tehdejší křesťanské civilizace Evropy. Toto datum značilo konec invaze muslimů na náš kontinent. ...Co bych vyzdvihl na tomto úspěchu a rozdrcení nepřátelských vojsk jako první...? Je to především fakt, že primárně útočící stranou byli muslimové, jejich Osmánská říše, jejich vojevůdci. V dějinách je pravidlem, že strana, která vyvolá válku (pod jakoukoliv záminkou) je dříve nebo později poražena. Úmysl vyvolat válku a realizovat ji proti obyvatelům cizích zemí je vždy potrestán definitivní porážkou agresora. Tak tomu bylo i v případě nájezdů muslimských rabovacích hord. Jsou to ty pověstné "Boží mlýny". Co si však počít, když jsme dnes součástí úmyslů a plánů ve vedení válek současného agresora? Tím agresorem myslím jednoznačně USA. Ten zničil a rozbombardoval jejich země, zničil jejich infrastrukturu a zanechal po sobě spálené země v troskách a rozvalinách se statisíci mrtvých...? Dovedeme se vůbec vžít do těch přeživších, kteří prchali nebo se skrývali v troskách, aby se pokusili přežít? Co si asi mysleli, když se vraceli a hledali v toská své mrtvé rodiče, své sourozence a maminky s malými a ještě nenarozenými dětmi... Když provizorně pohřbívali své mrtvé...?.Když pozůstalí viděli, že život v rozvalinách není možný, že musí opustit místa, kde žili a prožívali své "všední" každodenní starosti a radosti...? .Opravdu si myslíme, že ti, kdo měli mezi vyvražděnými lidskými bytostmi své blízké, že přijdou mírumilovně k nám a budou nám vydělávat na důchody...? V zemích, které zničil a dále rabuje americký agresor, byly početné armády tvořené mladými, bojeschopnými muži.. Tyto armády se v civilu přesunuly k nám, do center měst Evropy. Postupně získávají na síle a organizují se. Ani v současnosti není a nikdy nebude porušen řád dějin, který určuje konečné vítězství těm, kdo byli jako první vojensky napadeni. Na konečné vítězství naší civilizace si nesázejme. Běh dějin nás semele tak, jako semlel všechny agresory. Ani ty "těšínská jablíčka",která si ve svých úvahách rozdáváme, nám nepomohou. ....Mějte se hezky.


 
        Pane poslanče Volný-onen flákanec by ve sněmovně potřebovalo opravdu hodně těch vyžírků. To by Vám ruce upadly.

Pane poslanče Volný-onen flákanec by ve sněmovně potřebovalo opravdu hodně těch vyžírků. To by Vám ruce upadly.

Nejsem sice příznivcem nějakého násilí, ale po pravdě řečeno, když je zlost, není ctnost. Platí to tak v běžném životě, ale i v politice. Spousta lidí, ale i politiků si o poslance Volného otřelo hubu. Já to neudělám. Spíše jeho postup kvituji, neboť všechny ty šlejšky, co mají plnou hubu demokracie a slibů si do vlastní huby ani nevidí. Možná byste řekli, že flákanec není také demokratický, ale jeho užitím lze jisté formy demokracie dosáhnout-alespoň dočasně. Co však tady žvaním o demokracii??? K té máme ještě hodně daleko všude na světě.                                                                                       

Vážení přátelé, seniorky a senioři, vážené důchodkyně a důchodci, vážení spoluobčané,

Vážení přátelé, seniorky a senioři, vážené důchodkyně a důchodci, vážení spoluobčané,

nevíme, nakolik je vám známo, že jistá skupina lidí (počet osob není blíže znám) založila nové občanské hnutí Senioři 21. (informace, viz příloha). My, ale i mnoho našich přátel jsme tuto iniciativu přivítali, proto jsme také projevili zájem se do hnutí zapojit s cílem pomoci řešit jak situaci nás, lidí staršího věku, tj. seniorů, tak také řešit mnohé další, nemálo závažné celospolečenské problémy. Protože ve sdělení o založení hnutí Senioři 21 je rovněž výzva k zapojení se do činnosti hnutí, my jsme se zapojili formou vyjádření svých názorů k dalšímu vývoji hnutí a realizace jeho programu.

Zoufalá doba plodí zoufalé činy

Zoufalá doba plodí zoufalé činy

Včera se udála za dlouhou dobu od doby, kdy Miroslav Macek uštědřil v Poslanecké sněmovně facku Davidu Rathovi, opět akce, která přiměla lidi dívat se na záznam z jednání PS Parlamentu ČR.

Poslední domácí zprávy