• Úterý, 26. květen 2020
  • Svátek má Rukojmí Filip

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?
Počet návštěv: 1204

Ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Řecký parlament koncem dubna 2019 schválil návrh, který se týká předložení požadavků vůči Německu, aby zaplatilo náhrady škod způsobených během druhé světové války.  Odpovídající výzva bude zaslána vládě, aby orgány země podnikly nezbytné diplomatické a právní kroky.

Informovala o tom Athénsko-makedonská zpravodajská agentura. A aby toho nebylo s finančními požadavky vůči Německu málo, na začátku dubna tohoto roku též Polsko oznámilo, že po Německu požaduje alespoň 900 miliard dolarů jako reparace.

Za vším však hledej tzv. Marshallův plán; program, pojmenovaný podle bývalého náčelníka generálního štábu USA George Marshalla, vytvořili Američané na obnovu válkou poničené Evropy. article_photo

Marshall upíral pozornost k hospodářské situaci válkou zničené Evropy, kde byli desítky milionů lidí bez práce a nálety zničená města. Uvědomoval si, že politická stabilita jde ruku v ruce s prosperujícím hospodářstvím. Nebylo možné do nekonečna posílat do Evropy nazdařbůh peníze, aniž by existovala nějaká širší koncepce Západní Evropy.

Nebezpečná situace byla nejen ve Francii a Itálii, ale nejistý byl zejména vývoj v okupovaném Německu. Zde Stalin zdržoval veškerá jednání o jeho novém uspořádání. (Nakonec Rusové museli odejít a USA mají dnes v Německu pořád stovky vojenských základen...)

Stalin si byl velmi dobře vědom, že čas hraje pro něj. Podmínky této americké lichvy byl jasný; každý stát v programu Marshallův plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus – což byl důvod, proč Československo tento plán odmítlo. Šéf naší diplomacie Jan Masaryk ještě doufal, že plán přijmeme, avšak nejistý řekl:

„Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji, takže pokud nebude nějaká jednotnost mezi státy, pak tedy to naše postavení bude velmi obtížné. Ale pokud jsem zahraničním ministrem, nemůže být nikdy diskuse o tom, že bychom se nějakým způsobem exponovali proti Sovětskému svazu…“

Výsledek obrázku pro foto marshallův plán

Napřed však v nastalé poválečné studené válce Spojenci dodržovali naoko tzv. Morgentauův plán na totální likvidaci Německa, aby už nebylo schopné vést třetí světovou válku. Cíl? Zničení německého zbrojního průmyslu, poté odstranění a zničení dalších klíčových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu; bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země.

Až si USA uvědomily sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR, přestože byl vykrvácen ve 2. sv. válce nejen ekonomicky, ale i psychicky; 27 miliony zabitých ruských občanů, proti cca 420 tisícům zahynulých obyvatel Spojených států… Tak se Morgentauův plán změnil na ten Marshallův, oficiálně Plán evropské obnovy (European Recovery Program), přijatý Kongresem USA v dubnu 1948 s ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR.

Cíl byl pokrytecký a jasný; pomoci poválečné Evropě. Proto snad totálně zničené Německo, jehož dluh z válečných reparací tvořilo 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu, nemuselo platit ani marku; nám např. nikdy nezaplatilo reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun a ještě drze nás Němci požádali, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN.article_photo

Řecko bylo během 2. sv. války bylo okupováno nacisty. V letech 1941–1944 zemřelo několik desítek tisíc Řeků hladem a kvůli represím. Hospodářství dané země bylo zničeno. Ministerstvo financí Řecka v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur.

Že je Řecko v podstatě v právu, je jasné, každý vrabec to cvrliká na střeše Bundestagu, že Němci jsou povinni plnit své reparační povinnosti vůči postiženým státům, tedy i Řecku; zemím, jež byly obětí nacistické agrese. Jenže Němcům se dodnes nechce platit; jsou rekordmany v zapírání reparací a to již od první světové války.

Paradoxně to “zlé” Rusko s agresivním Putinem a demokratickým referendem na Krymu, jež navíc jako nástupnických stát po SSSR. nacistické Německo porazilo, splatilo svůj dluh mj. vůči nám ve výši 72 miliard Kč, který pocházel ještě ze sovětské éry. A nešlo o reparace za děsivé válečné důsledky.

Varuje, že Německo by proto dnes mělo zaujmout zdrženlivý přístup v Euro krizi, neboť jinak bude čelit obnoveným požadavkům na reparace z II. sv. války. A dodává, že ve 20 st. bylo Německo odpovědno za největší národní bankroty v nedávné historii. Paradoxně se však oběti německé okupace v Evropě, vč. Řecka, musely zříci nároků na reparace. Jak si odpovědět na složité otázky, jak je možné, že se EU dostalo do takových současných potíží?

Stačí jen připomenout slova některých prozíravých pragmatických politiků. Kdože řekl tu lež, že "fungování eurozóny je od začátku chybné"…? Kdo si dovolil říct tak hříšnou větu? Určitě ten pražský “zrůdný gauner, terorista a sprostý vyděrač Klaus, co hrál s Evropou poker, ale karty prý měl falešné a Parlament by měl napravit svoji chybu volby a měl by ho zbavit pravomoci…” jak o bývalém prezidentu ČR Václavu Klausovi nedávno psaly skoro všechny české noviny.

Velký omyl. Autorem těchto rouhačských slov není zrůdný gauner z Prahy, ale někdejší předseda Evropské komise a jeden z tvůrců eura Jacques Delors. V rozhovoru pro britský deník Daily Telegraph prohlásil, že samotná idea jednotné měny není špatná, fungování eurozóny je však podle něj od začátku chybné. Delors působil v čele EK mezi lety 1985 až 1995. Je jedním z klíčových architektů jednotné evropské měny.

Milý pane Jacquesi Delorsi, nedopustil jste se náhodou trestného činu podvodu, když jste vědomě uvedl přes 501 milion obyvatel EU v bohapustý omyl? Věděl jste, ale nevaroval, i když v konečné fází, kdy se Evropa potácí na hraně mnoha bilionového bankrotu, máte tu odvahu se k tomuto idiotskému činu přiznat. Asi jste změnil svoji domácí adresu…  Kdo řekl tu lež, že fungování eurozóny je od začátku chybné…?

Bruselské Atomium...  Snímek Břetislav Olšer

Trojice věřitelských (lichvářských) institucí - tedy Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond - návrhy o splácení řeckého dluhu s výhradami ministrům doporučila jako základ pro jednání. Komise vyčíslila, že v tříletém programu bude Řecko do července 2018 potřebovat pomoc v objemu přibližně 74 miliard eur (zhruba dva biliony Kč).

"Nelze připustit odchod Řecka z eurozóny", řekl podle italského tisku italský premiér. Německým představitelům prý řekne, že je potřeba dosáhnout kompromisu, ne ponižovat Atény. "Musí být dosaženo dohody. Itálie nechce, aby Řecko opustilo euro a Německu říkám: už to stačilo," cituje římský deník Il Messaggero. Německo má však jiné plány,..

AE NEWS píše: ...“Neukazujte na Řecko, ukazujte na ratingové agentury a nenasytné německé a francouzské penzijní fondy! Evropská Centrální Banka měla na počátku eurozóny dovést pomocí tisknutí Eura celou EU k masivní prosperitě, k podpoře podnikání. Řecko situaci pochopilo velmi dobře a začalo si půjčovat naproti svým státním dluhopisům..."

Ale aby si mohlo půjčit, musel být někde někdo, kdo by byl ochotný půjčit. A to bylo Německo, Francie, ale také Španělsko a Itálie. Ale nešlo o státní peníze, ale o soukromé fondy z těchto zemí, to se zamlčuje v médiích. Už v roce 2006 ekonomové upozorňovali, že Řecko se zadlužuje nebezpečným tempem, ale ratingové agentury mlčely. Euro je silné, říkaly, Řecko nepadne...

Guy Verhofstadt, předseda Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), se na půdě Evropského parlamentu bez servítek pustil do řeckého premiéra Tsiprase, aby Řecko konečně zruštilo privilegia ve své zemi, privilegia vlastníků lodí, armády, ortodoxní církve a řeckých ostrovů...

Že nepřipomněl privilegia Německa, které musel podporovat po válce celý svět, i Belgie, a odpustit mu jeho reparace za zničených 60 milionů lidských životů a tisíce měst po celém světě. Za kolik se asi dá vyčíslit lidský život, zničená velkoměsta, jejich infrastruktury, průmysl, zdravotnictví...? Za biliony... Kde jsou, proč je Německo nezaplatilo...? Proč se prezident Václav Klaus málokdy splete…?

Belgický populista asi neslyšel, co řekl a napsal francouzský ekonom Thomas Piketty v díle “Kapitál v 21. století”, v němž  tvrdí, že neexistuje žádný ekonomický ani morální důvod, proč by mělo být Německo „jedinou evropskou zemí v moderních dějinách, které bylo dopřáno odpuštění dluhů ve velkém“.

Měl přitom na mysli roky 1924, 1929, 1932 a 1953 – dluhy byly Německu odpouštěny vždy v souvislosti s devastací země po válce, kterou však sama vyvolala. (Viz výše uvedený protisovětský a vyděračský Marshallův plán...)

“A zejména v roce 1953 šlo o odepsání více než poloviny dluhu – jak státního, tak soukromého. Členové konference v Londýně v roce 1953 si byli vědomi, že bez tohoto kroku by Německo nikdy svůj dluh z válečných reparací nemohlo splatit;(tvořilo ho 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu), což by také znemožnilo jeho ekonomický růst a demokratickou budoucnost…” dodal....Výsledek obrázku pro piketty

„Ti, kdo chtějí Řecko z eurozóny vyhnat, jednou skončí na smetišti dějin. Pokud se však zatím německá kancléřka Merkelová chce zapsat do učebnic dějepisu pozitivně, podobně jako se to podařilo Helmutu Kohllovi díky německému sjednocení, musí přinést skutečné řešení pro Řecko, včetně debaty o dluzích, kde bychom mohli začít s čistým štítem. Současně ale s obnovenou a daleko silnější fiskální disciplínou.“ Má Piketty jasno

Jak už to na starém kontinentu chodí a běží, každý chvilku tahá pilku, jednou vyvražďují a ničí planetu němečtí nacisté a za škody by měli platit jejich následovníci, tedy Merkelové Německo, za obří dluhy bývalého Sovětské svazu zase nese odpovědnost Ruská federace.

RF však jako jediná své dluhy platí, a nyní je zde Řecko, co krvácelo za nacistů a v občanské válce, aby pak podvádělo v 80. letech, zadlužilo se, ale má rovněž právo na shovívavost a hlavně na navrácení soudnosti Německu, aby mu konečně splatilo své staré miliardové dluhy. Jako SSSR, potažmo Rusko, jejíž oběti vinou nacismu činily 27 milionů lidí…

Řecko “zbavené práv” řekl nositel Nobelovy ceny za literaturu Günter Grass, v básni “Hanba Evropy”, která vyšla v deníku Süddeutsche Zeitung. . Řecko přirovnal k dlužníkovi "vysvlečenému donaha, vystavenému na pranýř." Napsal: “Budeš chřadnout bez země, jejíž duch, Evropo, stál u tvého zrodu.”

Holt, vše, co existovalo, je zavrženo, nová elita zakládá nový svět a činí tak bezohledně, přesvědčena o svých pravdách, v základě chybných. Dospělo se do fáze nových ideologií, jež nakonec vedou k totalitě. Evropskou unii totiž charakterizuje uctívání "demokracie" a k ní sedí nejlépe údajný Sokratův výrok; třeba jeho ne, ale každopádně padne na EU jako ulitý:

“Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie…”

Inu, nadčasové ministerstvo financí Řecka už v roce 2015 odhadlo škody způsobené nacisty na částku 278,7 miliard eur; spolu s úrokem to dnes bude násobně víc. Co na to NATO a SRN...?

Řecké orgány zvažují možnost konfiskace německých aktiv jako reparace za škody způsobené během 2. světové války, píše Der Spiegel s odkazem na informované zdroje: https://sptnkne.ws/mnNF

Německo, které své dluhy nikdy nesplatilo, nemůže Řecko vydírat…

OXI a NAI v řeckém referendu, aneb: “Budeš chřadnout bez země, jejíž duch, Evropo, stál u tvého zrodu.”

Ivan Langer: rok 2007-Schengen: “Nebudu se cítit podobně jako 10 milionů obyvatel Česka v Evropě méněcenný”

Jak EU naučila Dalibora housti, aneb Sankcemi k soběstačnosti…?

Jak dostat EU, potažmo NATO, až na hranice s Ruskem…?

Je Evropská unie jen zfušovaným klonem RVHP…?

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

11.05.2019 18:53

Vzhledem k tomu,že SRN odmítá platit reparace,tak Řecko dostane,ehm, nic.A může si požadovat co chce.Toby tak hrálo aby Němci uznali nároky druhých.Znají pouze nároky svých sudeťáckých šmejdů.


 
Sedm rozsudků nestačí

Sedm rozsudků nestačí

V pondělí 25. května 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 1 v senátu předsedy Luboše Svrčka dospělo k závěru řízení, o němž jsem opakovaně psal jako o ping-pongu. Předcházelo mu postupné projednání obžaloby třemi senáty téhož soudu s šesti zprošťujícími rozsudky. Proto jsem psal o ping-pongu: soud vynesl zprošťující rozsudek, státní zástupce se odvolal a Městský soud v Praze senátem Jaroslavy Liškové vrátil věc na 1. stupeň. To se opakovalo šestkrát.

Poslední domácí zprávy

Sedm rozsudků nestačí

Sedm rozsudků nestačí

V pondělí 25. května 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 1 v senátu předsedy Luboše Svrčka dospělo k závěru řízení, o němž jsem opakovaně psal...

QUO VADIS, ODS?

QUO VADIS, ODS?

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) podal podnět na pozastavení, případně rozpuštění činnosti Občanské demokratické strany...