• Čtvrtek, 22. říjen 2020
  • Svátek má Rukojmí Sabina

Říkali, že po Ježíšovi zemřel i Mojžíš
Počet návštěv: 1220

Říkali, že po Ježíšovi zemřel i Mojžíš

- Yekta Uzunoglu - Článek od - Yekta Uzunoglu -

Když mraky nad Paříží zakryli nebe, Mojžíš vždy hledal svůj domov v malých liduprázdných ulicích. Byl jako pero, kterému došel inkoust, lidé ho obcházeli, šli rychlými kroky kolem něj, bez všimnutí. 

Jak popsat bolest sahající až do kostí, ve které se utopil, a neb hluchý Quasimodo se svým hrbem, co byl jeho štítem lásky k Esmeraldě…. jak já mám pro Boha najít obratná slova?

Radši řekněme muž bez hadrů blížící se k Esmeraldě, i slova ztichla, abych mohl popsat Mojžíše.

Notre Dame se svou okouzlující majestátností se vrací do doby před 850 lety požárem způsobeným naší „moderní dobou“ …. Mojžíš napsal nad svým mrtvým tělem vlastnoručně poznámku: "život je jen sen, jsi už mrtev, když se ze sna probouzíš“. 

Po každé, když jsem potkal Mojžíše, roztrhané kapsy jeho kalhot vykřikly tíhou nepotřebných mincí, s napůl bosými nohami procházel pařížskými ulicemi připomínajíce znovuoživení Esmarady, zamilovaného Quasimoda, jako stíny lásky, co nikdy nedožily odezvou, nevíme, jak se trápil…. uzavřel se do svého vlastního nitra bez Esmeradina úsměvu.

Když se díváme na dnešní Notre Dame, snad pochopíme, jak slabá a bezmocná slova nás spojují s naší lidskou civilizací.

 Frollo, kněz , Notre Dame, stál se svojí okouzlující důstojností na ostrově řeky Seiny.

Jednoho dne našel před dveřmi kostela kýmsi zanechané dítě, vzal ho do kostela, vychoval ho. Dal mu jméno Quasimodo, jméno latinsko-francouzského původu znamenající napůl vytvořený.

 Quasimodo vyrůstal v církvi, stal se kostelníkem, zvonil na zvony a v neúprosném rachotu zvonů ohluchl, a přece ho to ani netrápilo.

Jednoho dne, když se díval malým okénkem o velikosti oka, spatřil bytost vzdávající se rytmu tance, splynuvší s rytmem tance. V tu chvíli celou svojí bytostí vnímal rytmicky ladný tanec té okouzlující tanečnice a poprvé cítil, že žije, že asi žije.

Dívka tančila okouzlujícím rytmem tance jakoby tekoucím životem, byla to Romka. Náš Quasimodo se zamiloval do spatřeného života s vědomím, že asi nikdy nenajde odezvu své lásky.

Mnich je ale též zamilován do tančící dívky a začíná mezi nimi boj o získání, o prožití kousíčku poznaného života.

Quasimodo jednoho dne ukončí válku. Shodí kněze ze schodů a zabil ho. Tím zabil i Esmeraldu.

 Stovky století poté, co přijel Mojžíš do Paříže, se stal zajatcem bláznivé lásky stejně jako tehdy Quasimodo. Když kameny dějin Notre Dame padaly, vydechl naposled. Ještě stačil napsat na svoji hruď "život je jen sen, jsi už mrtev, když se ze sna probouzíš." Držel v ruce pár květin, držel je nad sebou, když květiny začaly ztrácet barvu, katedrála Notre Dame dívající se bezradně do očí lidstva, dohořela.

Stopy nohou hledající Esmeraldu a Mojžíše, co naposled říkal tak, že jen on sám mohl slyšet svoje slova: "život je jen sen, jsi už mrtev, když se ze sna probouzíš". Odcházel do kurdských hor Dersimu odkud přišel.

Jednomu příteli jsem řekl: "víš, že Mojžíš zemřel"? Odpověděl ‘Říká se, že já žiji“.
 
Yavuz Ozcan 
 
Překlad z kurdištiny : Yekta Uzunoglu 
- Yekta Uzunoglu -
MUDr. Yekta Uzunoglu (kurdským jménem Yekta Geylanî, narozen 10. května 1953 Silvan, Turecko) je kurdský lékař a podnikatel s arménskými kořeny (mezi jeho předky byli turečtí Arméni, oběti Arménské genocidy na konci první světové války). Mimo svých profesí se celoživotně angažuje jako kurdský aktivista (upozorňování na potlačování kurdské menšiny v Turecku, Íránu a Iráku), spisovatel a překladatel: Je například autorem překladů částí Bible a děl Karla Čapka do kurdštiny, a naopak kurdské poezie i prózy do češtiny a němčiny. Má trvalý pobyt v ČR a od roku 1996 německé občanství.

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Petr Majevský

Petr Majevský

21.04.2019 19:10

Jenže odkazy na pohádky,byť s pravdivým základem,nic nevypovídají.Jsou to jenom mýty,které čas poněkud upravoval do přijatelných podob.


 

21.04.2019 15:42

Děkuji za překlad předvedeného skvostu. Duchovní světy vedou k hlubšímu poznání, víře s duchovní dimenzí a lidskosti. ...Modleme se za oběti muslimské nenávisti ke všem, kdo nesdílejí a sdílet nebudou víru spočívající v opanování světa a podřízení všech krutým pravidlům bezmezné poslušnosti. (Aktuálně srí Lanka). Věřím, že duše všech zmasakrovaných již pevně spočinuly v Kristově náruči. Oběti masakru zemřely jenom pro nás, hříšné. Ve skutečnosti vstoupily do napozemské dimenze nesmrtelnosti. Jsou hýčkány tím, kdo pro jejich vrahy brány ráje nikdy neotevře. Marně se budou viníci doprošovat. Skončí uvězněni ve stále žhavém magmatu Země. Tam skončí všichni, kdo se zpronevěřili Božím ustanovením. Pane Ježíši Kriste, modlíme se za nevinné oběti zvěrstev náboženských fanatiků. Učiň zázrak a veď je cestou k návratu. Po Velkém pátku přišlo zmrtvýchvstání. Velikonoční svátky jsou tu od toho, abychom věřili na znovuvskříšení.....Amen....PS: Žijme s láskou a braňme si naši vlast, aby byla naším důstojným domovem, naší kolébkou i hrobem. Nepoddávejme se náboženským fanatikům. Je naší ústavní povinností vzdorovat nepřátelům se zbraní v ruce. Udělejme vše pro to, abychom hrdě vzdorovali nepřátelům i v našich řadách. Jsou to ti, kteří nás hravě zaprodají cizí moci. Nejsou jedněmi z nás. Zaprodanci nás už zase prodali cizí moci, čachrům EU a militantnímu, útočnému paktu zvanému NATO. ....Mějte se hezky.


 
Jak Češi smýšlejí o

Jak Češi smýšlejí o "právním státě"?

Server Euractiv nám nedávno přinesl informaci o novém, celoevropském průzkumu, ve kterém Češi opět „propadli”. Vedení EU před časem pověřilo agenturu Kantar, aby prozkoumala míru souhlasu evropského občanstva s navázáním čerpání evropských fondů na dodržování principů právního státu. Tedy, stručně řečeno: „kdo nebude dodržovat, nic nedostane”.

Čína válí, Západ drhne…

Čína válí, Západ drhne…

Pandemie koronaviru se svými zdravotními, ekonomickými i politickými důsledky ukazuje sílu a schopnost politicko-ekonomického uspořádání geopolitických bloků i jednotlivých zemí.

Poslední domácí zprávy