• Úterý, 29. září 2020
  • Svátek má Rukojmí Michal

Od 12 let jsem byl  antikomunista; do roku 1989, kdy jsem pochopil, že dobře už bylo. Jen hlupákovi nedojde, proč Češi po zradách Západu během Protektorátu Böhmen und Mähren nezabránili puči 25. února 1948?
Počet návštěv: 6922

Od 12 let jsem byl antikomunista; do roku 1989, kdy jsem pochopil, že dobře už bylo. Jen hlupákovi nedojde, proč Češi po zradách Západu během Protektorátu Böhmen und Mähren nezabránili puči 25. února 1948?

- Břetislav Olšer - Článek od - Břetislav Olšer -

Omlouvám se, že uvedu zase jen chronicky známé události, ale opakování matka moudrosti; doporučuji hlavně bezdětnému panu Minářovi, šéfovi zmatených Miliónu chvilek pro demokracii, co přišel na svět až po roce 1989.... Tak tedy: Narodil jsem se 21. ledna 1947 v rodině venkovského učitele ve valašské obci Hovězí. Rok a měsíc poté nastal 25. únor 1948. O pět let později však musel táta z učitelského místa k lopatě; vše jen proto, že jako věřící člověk nechtěl někam vstoupit a něco podepsat... 

Stal se ze mě ve 12 letech zapřisáhlý antikomunista; do roku 1989, kdy jsem pochopil, že dobře už bylo. Jen tumpachový hlupák nepochopí, proč Češi po mnoha potupných zradách Západu v čele s USA během Protektorátu Böhmen und Mähren nezabránili komunistickému puči 25. února 1948… (Nikdy jsem proto nebyl v žádné politické straně, ani nikdy neměl tím tuplem pletky s StB...)Mikuláš Minář na Václavském náměstí. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Mikuláš Minář na Václavském náměstí. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Jasný vzkaz těch let: Už si nenecháme srát na hlavu; ani od 26letého usmrkance Mináře. A tento ponižující stav tři roky po zničující válce způsobilo bez skrupulí několika zásadních důvodů, jak jsem je již nedávno připomněl na stránkách internetových novin Rukojmi.cz, přičemž bylo nezbytné řešit napřed jejich příčiny a až poté z nich vygenerovat důsledky…

1. Proč bychom chtěli směřovat na Západ a k USA, které jen účelově vybombardovaly před koncem 2. sv. války naši republiku...? (že by humanitárně?)

Vraťme se nyní  do časů před mých narozením. Jak psal v roce 1945 v Československu tehdejší tisk psal: „Vojáci USA u nás bojovali v rytmu swingu“; lidé je hostili pivem, Američané na oplátku rozdávali cigarety, čokoládu, konzervy a silonové punčochy a získali si obdiv hlavně paní a dívek svým dokonalým vybavením a skvělým zásobováním..." Pro USA byla zkrátka i 2. sv. válka velkým byznysem…

Mezitím Sověti, co přišli od Leningradu, Stalingradu a Kursu přes Duklu a celé Československo, měli 27 milionů padlých, z toho na 13 milionů vojáků. Kolik svých mrtvých amerických vojáků během téže války? Děsivě moc, něco přes 400 tisíc…

Opravdu, jasné počty a argumenty. A kolik padlo amerických či sovětských vojáků při osvobozování Československa? Opět jsou zde zcela neoddiskutovatelná fakta: asi 110, slovy - sto deset - amerických vojáků proti téměř 150 tisícům Rudoarmějců.

Občané Chebu měli jen pár roků po skončení hrůzostrašné války v živé paměti, když jejich město americká letadla napadla 25. března 1945 a zničila i obytné domy v dnešní Žižkově, Havlíčkově, Riegrově a Palackého ulici. Při náletu bylo zabito na 800 osob, včetně mnoha politických vězňů. (Kdepak mají asi pomník?) Americké bomby zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni. Přes 70 francouzských antifašistů a nezjištěný počet sovětských zajatců při tom zahynulo.

Další velký nálet spojenců postihl Cheb 8. dubna 1945. Bylo při něm zničeno nejen nádraží, důležitý dopravní uzel, ale v troskách skončila odhadem asi třetina Chebu. Přestože již 18. dubna 1945 překročila americká vojska u Trojmezí české hranice a do Chebu to měla jen několik desítek kilometrů, o dva dni došlo k bombardování chrámu sv. Mikuláše v Chebu. Podle dobových svědectví po lidech, kteří chtěli lokalizovat vzniklý požár kostela, bylo údajně stříleno z palubních zbraní bombardéry doprovázejících amerických stíhaček...

Září 1945 – Přehlídka Berlín: https://www.youtube.com/embed/Mnpn5znFEtc

Plzeň byla díky Škodovým závodům jedním z nejdůležitějších měst v Československu. Proč se však, pouhých dvacet dní po vyhlášení poválečného Košického vládního programu, 25. dubna 1945, stala plzeňská Škodovka terčem jednoho z posledních spojeneckých náletů, si lze jen těžko vysvětlit jinak, než jako snahu oslabit český poválečný průmysl.

Několik set amerických bombardérů tehdy svrhlo přes pět tisíc tříštivých, fosforových a zápalných bomb, 29 objektů závodu bylo úplně zničeno, 21 velmi těžce poškozeno a 33 poškozeno těžce...

article_photo

1945 – 25. dubna byla Škodovka těžce zasažena náletem 8. americké letecké armády; škody byly vyčísleny na dvě miliardy korun

Závod byl bez proudu, komunikační spoje prakticky neexistovaly. V té době, těsně před koncem války, nacisté nemohli z Plzně odvézt již ani šroubek pro frontu. Přesto byl tento průmyslový gigant fakticky zničen. Předtím (17. dubna 1945) americké bomby zabíjely v dělnických čtvrtích Škvrňany a Karlov, které byly téměř zničeny, fakticky zničeno bylo plzeňské seřaďovací nádraží.

Byl to cílený a logický záměr proti strategické orientaci ČSR na SSSR v poválečném období. Americký generál Patton, když si později prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: „Dobrá práce, jsem spokojený!“ řekl sám veliký Patton, že konferenci v Jaltě a její rozdělení světa mazaně převezl...

Pak přišlo totiž to „jediné a správné“ osvobození, když se 97. Infantry Divisions a 16. Armored Division vydaly směrem na Plzeň, v jejíchž ulicích se americké tanky objevily 6. května 1945 kolem 8. hodiny ranní. Jak to popsal plzeňský pamětník J. GROUŠL:
 
„Němečtí starostové Wild a Sturm byli zajištěni našimi vlastenci, aby 6. 5. 1945 vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl »B« 16. pancéřové divize pod velením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale vida příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil celou Plzeň. (Archiv JNV Plzeň, -7-1. plk. Noble).

A Revoluční národní výbor v Plzni zveřejnil 6. května 1945 výzvu „Na pomoc bojující Praze“. Občané Plzně na výzvu reagovali bleskově. Velení USA bylo Plzeňany požádáno o zapůjčení automobilů pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. Velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo.

Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně totiž zrušilo jejich velení Revoluční národní výbor v Plzni a americké vojenské velení v Plzni nařídilo, že jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně, její ulice musí být vyklizeny, obyvatelé mohou do ulic jen v rozsahu dvou hodin za den… Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny a české informační letáky, Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty, a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům.

Veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti… prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém i anglickém jazyce. – Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že zajatým německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. – Občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti šesti kilometrů… Americké velení zakazovalo činnost Národních výborů jako orgánů nové lidové moci…

article_photo

Pomník generála Pattona. jako živý,  aneb lákadlo pro nepřizpůsobivé sběrače rezavých kovů… FOTO: QAP.CZ

Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velitelství ve Strakonicích ze dne 9. 5. 1945 (č.j. 6684): „Okresní hejtmani »budou provádět všechna nařízení amerického vojska a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA…“ Přitom vláda ČSR byla v Košicích již 5. dubna 1945 uznána všemi antifašistickými velmocemi a dalšími zeměmi… http://www.rukojmi.cz/clanky/2096-nesmime-k-nam-pustit-nikoho-o-nemz-nevime-kdo-je-co-je-a-proc-chce-k-nam-rekl-po-nice-ministr-vnitra-chovanec-nemyslel-pane-zidku-na-pohranicni-straz-po-krachu-schengenu

2, Jak se Morgentauův plán změnil na ten Marshallův:

Po druhé světové válce byla Evropa v troskách. Hospodářská situace byla strašlivá. K tomu ještě přišlo hrozivé sucho v roce 1946 a nesmírně krutá zima v roce 1947. Ve zničené Evropě, kde byly desítky milionů lidí bez práce. Nejhorší situace byla v Německu. Miliony Němců  dostávali pouze skrovné příděly k hladovění. Umíraly desítky tisíc lidí. Úmrtnost mezi německými dětmi stoupla desetkrát proti předválečné úrovni.

Životní podmínky v roce 1947 byly považovány za horší, než v roce 1945. Průměrný  příděl kalorií byl 1040 denně (norma je přes 2000 kalorií), z toho pocházela podvýživa nejhorší v  poválečném Německu;  takový příděl potravin odpovídal množství, jež dostávali vězni v nacistických koncentračních táborech. Kdo jinému jámu kopal, sám do ní pak spadl, aneb Boží mlýny mlely pomalu, ale jistě, přesto se stal zázrak; ekonomický…Výsledek obrázku pro foto marshallův plán

Marshall upíral pozornost k hospodářské situaci válkou zničené Evropy. Do Evropy, kde byly desítky milionů lidí bez práce a nálety zničená města. Uvědomoval si, že politická stabilita jde ruku v ruce s prosperujícím hospodářstvím. Nebylo možné do nekonečna posílat do Evropy nazdařbůh peníze, aniž by existovala nějaká širší koncepce...

Napřed však v nastalé poválečné studené válce Spojenci dodržovali naoko tzv. Morgentauův plán na totální likvidaci Německa, aby už nebylo schopné vést třetí světovou válku. Cíl? Zničení německého zbrojního průmyslu, poté odstranění a zničení dalších klíčových odvětví, která jsou základem pro vojenskou sílu; bylo demontováno 1500 nejlepších továren a odvezeno ze země.

Až si USA uvědomily sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR, přestože byl vykrvácen ve 2. sv. válce nejen ekonomicky, ale i psychicky; 27 miliony zabitých ruských občanů, proti cca 420 tisícům zahynulých obyvatel Spojených států... Tak se Morgentauův plán změnil na ten Marshallův, oficiálně Plán evropské obnovy (European Recovery Program), přijatý Kongresem USA v dubnu 1948 s ohledem na sílu komunistických zemí a obavy ze SSSR. Cíl byl pokrytecký a jasný; pomoci poválečné Evropě.

Proto snad totálně zničené Německo, jehož dluh z válečných reparací tvořilo 200 procent hodnoty jeho hrubého domácího produktu, nemuselo platit ani marku; nám např. nikdy nezaplatilo reparační povinnosti ve výši asi 360 miliard předválečných korun a ještě drze nás Němci požádali, abychom jim „předali bezplatně do vlastnictví“ palác na Malé Straně, v němž sídlilo velvyslanectví SRN.

3. Varování ministra zahraničí Jana Masaryka: „Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji…“

Podmínky výše zmíněné americké lichvy byl jasný. Za každý půjčený dolar několik centů úroku; proto každý stát v programu Marshallův plán byl nucen odsuzovat komunismus a socialismus – což byl důvod, proč už opět Československo tento plán odmítlo. Jan Masaryk ještě doufal, že plán přijmeme, avšak nejistý řekl:

„Pokud Evropu rozdělí na ovce a kozly a budou mi říkat, že jsem kozel, tak já se přirozeně za kozla zatím nepovažuji, takže pokud nebude nějaká jednotnost mezi státy, pak tedy to naše postavení bude velmi obtížné. Ale pokud jsem zahraničním ministrem, nemůže být nikdy diskuse o tom, že bychom se nějakým způsobem exponovali proti Sovětskému svazu…“

Jan Masaryk se narodil 14. září 1886 jako třetí dítě profesora pražské filozofické fakulty Tomáše Masaryka a jeho ženy Charlotty Garrigue. Kromě hudebního talentu zdědil Jan po matce také dispozice k psychické labilitě. Nebyl v tom sám. Také jeho sourozenci museli během svého života vyhledávat odbornou psychiatrickou pomoc. Mladší syn Tomáše G. Masaryka byl přesto mužem mnoha talentů, ale zároveň i nevyrovnaná a psychicky labilní osobnost. Politická funkce, kterou přijal, jej nakonec zničila.

Jan se po nevydařeném manželství s dcerou amerického multimilionáře, filantropa a rodinného mecenáše Masarykových Charlese Cranea těšil pověsti playboye; jako „Američan“ měl s příklonem k východní velmoci zpočátku problém: nedoprovázel například Edvarda Beneše na historické cestě do Moskvy v prosinci 1943. Aby si udržel místo ministra zahraničí i v takzvané košické vládě, učinil ovšem na konci války obrat o 180 stupňů.

V klíčovém rozhovoru s Klementem Gottwaldem 21. března 1945 reagoval na slova vůdce komunistů, že „teď musíme zahraniční politiku naprosto a bez výhrad přizpůsobit politice sovětské“ slovy, že to chápe, je o tom hluboce přesvědčen, protože „nejužší spolupráce zahraničněpolitická se Sověty musí se stát naším nezměnitelným základním kamen pro budoucnost“. Své ministerstvo ale neřídil, to činil jeho komunistický zástupce Vladimír Clementis ve funkci státního tajemníka.

Masaryk se rozhodl setrvat ve vládě, která vznikla komunistickým pučem 25. února 1948, aby pomohl vytvořit zdání, že je tato vláda legitimní. Nestraníkem byl v Gottwaldově vládě i ministr obrany Ludvík Svoboda; (8. prosinec 1941 bylo datum, kdy se pod jeho vedením začal organizovat v Buzuluku 1. československý samostatný polní prapor, první samostatná československá jednotka na území Sovětského svazu.  v Buzuluku vznikla Svobodova armáda…)

Atmosféra v únoru 1948

Atmosféra v únoru 1948...

4. Když za smrtí Jana Masaryka byla údajně britská tajná služba SIS – Secret Intelligence Service:

Čas oponou trhnul a už se ví dozajista, že za smrtí Jana Masaryka byla patrně britská tajná služba SIS – Secret Intelligence Service. A hned se našly omluvné hlasy análních presstitutů, že Jan Masaryk přece zradil ideály Západu, když se dal ke Gottwaldovi, a dostal tak zaslouženě, co proto; z okna Černínského paláce ho totiž patrně shodil úředník ministerstva zahraničních věcí Jan Bydžovský na příkaz britské tajné služby SIS.

Bydžovský se k podílu na vraždě Jana Masaryka doznal v lednu 1950 poté, co byl pět měsíců vězněn. Tenkrát se mnoho lidí přiznávalo k ledasčemu...Výsledek obrázku pro foto jan masarykVýsledek obrázku pro jan masaryk foto

Jan Masaryk, zavražděn; z okna Černínského paláce ho shodil úředník ministerstva zahraničních věcí Jan Bydžovský na příkaz britské tajné služby SIS; jeho bezvládné tělo našli 10. března 1948 na nádvoří Černínského paláce v Praze. Mělo to vypadat jako sebevražda, ale podle archivů to byla vražda… http://www.rukojmi.cz/clanky/2026-jak-svet-prichazi-o-basniky-a-prazska-kavarna-o-sve-protiestebacke-iluze-v-duchu-havlovy-vize-o-tom-jak-pravda-a-laska-zvitezi-nad-lzi-a-nenavisti-a-je-to-tady

Tolik logické a nezvratné důvody, přičemž bylo nebytné prvoplánově řešit jejich příčiny, nikoliv důsledky, z čehož vyplynulo, proč dnes jenom hlupák a zbabělec nepochopí, že Češi po mnoha zmíněných potupných zradách během Protektorátu Böhmen und Mähren nezabránili komunistickému puči v únoru 1948…

Pokud budete mít cestu na pražský Petřín, máte se prý zastavit na úpatí kopce u pomníku obětem komunismu od Olbrama Zoubka Na pamětní desce tam najdete bilanci komunistických vlád mezi roky 1948 a1989: 205 486 lidí odsouzeno, 248 popraveno, 4500 zemřelo ve věznicích, 327 zahynulo na hranicích, 170 938 emigrovalo.

Pak se vnořte do paměti, kde byste našli poněkud jiná čísla; Od května 1945 do února 1948 bylo na našich hranicích zastřeleno na dva tisíce narušitelů československých hranic, na Pankráci další stovky umučených, Lidice či Ležáky k tomu přidaly na 500 zastřelených obyvatel… Suma sumárum: Bylo to přičiněním Benešovy vlády, řízené z Londýna; viz Anthropoid a pod… Pohraničníci

Aniž by kdy byla svolána RB OSN, když padlo z příčin Spojenými státy zahájených válek v Koreji 2,5 milionu lidí, ve Vietnamu tři miliony, stovky obětí poté byly při humanitární bombardování v Srbsku, milion dalších v Iráku, Afghánistánu a Libyi, jako bonus přišlo úkladné zabití Husajna a Kaddáfího, vůdce nejbohatšího afrického státu Libye… To když údajná západní demokracie jinde budovala krvavou totalitu...

Konec mého exkurzu, jak se země stal od 12 let zapřisáhlý antikomunista; do roku 1989, kdy jsem pochopil, že dobře už bylo. Jen tumpachovému hlupákovi nedojde, proč Češi po mnoha potupných zradách Západu v čele s USA během Protektorátu Böhmen und Mähren nezabránili komunistickému puči 25. února 1948…

Inu, nejsou náhodou právě tato zvěrstva super válečným zločinem a podhoubím rodící se nenávisti postižených? Není jen tak mezi řečí proti tomu komunistická totalita v Československu jen procházka růžovým sadem…? 200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek

http://www.rukojmi.cz/clanky/5504-padesatnici-zacnete-konecne-rikat-svym-detem-a-vnukum-pravdu-trocha-sneni-nikoho-nezabije-pokud-neni-islamista

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/70-vyroci-komunistickeho-puce-demokracie-neni-samozrejmosti-rika-daniel-herman-42907?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=clanky-home

https://www.startovac.cz/projekty/1913/novinky/3014

http://www.totalmag.cz/spolecnost/43-udalosti/3601-heydrichiada-temno-teror-korupce.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/2399-neco-malo-o-tom-jak-se-syn-sefa-policie-a-cs-protektoratni-vlady-za-treti-rise-richarda-bienerta-ozenil-s-evou-peroutkovou-dcerou-publicisty-ferdinada-peroutky-co-pry-nebyl-antisemita

http://www.rukojmi.cz/clanky/1476-v-roce-1942-by-hajlovala-strachy-z-plynove-komory-ted-ji-nic-nehrozi-a-dela-ze-sebe-hrdinku-treba-se-stane-stazistkou-v-bilem-dome

https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/13086-americane-si-pocinali-v-roce-1945-na-nasem-uzemi-prinejmensim-podivne-senator-doubrava-se-rozepsal-jak-to-bylo-doopravdy-s-oslavovanym-osvobozenim-plzne.htm

http://www.rukojmi.cz/clanky/1640-zulove-diky-ameriko-v-plzni-dostalo-trhlinu-pry-prirodni-neduh-ale-spis-trest-za-lidskou-nadutost

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska

Diskuze

Váš komentář

Přihlásit se

Přihlásit se nebo registrujte pro přídávání příspěvků

 
Rudolf Kavan

Rudolf Kavan

24.02.2020 16:23

Pan Olser mj. pise chvalozpevy na VRSR a na Viet Cong.


 
Josef Vyskočil

Josef Vyskočil

23.02.2020 07:15

Ten Majevský je nějaký bot, co za každým článkem vyplodí lejno nebo je to obyčejný provokatér?


 
Petr Majevský

Petr Majevský

20.02.2020 19:11

Pane Kavane,k obvinění patří důkazy a konkrétní obvinění z konkrétních činů.Pokud je nemáte,měl byste raději takové řeči nechat mimo.Buďte konkrétní!


 
Minář nastavil zrcadlo. A pěkně drsné

Minář nastavil zrcadlo. A pěkně drsné

Zcela nesporně byl Mikuláš Minář bezesporu možná největším politickým manipulátorem, které Česko zažilo posledních desetiletích. Připomínal středověkého krysaře s píšťalkou, za kterým se vinou desetitisíce fascinovaných souputníků spojovaných vidinou odstranění prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše z politického života, aby nakonec skončili na rozdíl od tragických výsledků starověké báje pádem na zem, kdy obraz jasného vítězství náhle vymizel. A oni zůstali neschopní a zoufalí zase sami.

Máme skutečnou demokracii, tj. vládu lidu, nebo profláknutých starostů, doktorů (všeho druhu), inženýrů, bankéřů, ředitelů?

Máme skutečnou demokracii, tj. vládu lidu, nebo profláknutých starostů, doktorů (všeho druhu), inženýrů, bankéřů, ředitelů?

Je pár dnů před volbami do krajských zastupitelstev a Senátu PČR a do našich poštovních schránek, ale i na bilboardech (a jiných veřejných zařízeních, např. zadní sklech autobusů) se nám představují (často šklebí anebo se nám smějí) kandidáti politických stran a hnutí. Člověk se nestačí divit, jak ubohými slogany a hesly jsou jejich podbízející se tváře doprovázeny.

Poslední domácí zprávy

Rozděl a panuj

Rozděl a panuj

Blíží se volby a s tím spojena agresivita některých politických uskupení, která hrají nikoliv o „své“, ale o „naše“ peníze. Jen pro...